Items where Author is "Усата, О. Ю."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 47.

Article

Мосіюк, О. О. and Сікора, Я. Б. and Усата, О. Ю. (2021) Методичні аспекти професійної підготовки майбутніх педагогів до навчання 3D графіки. Наукові записки (198). ISSN 2415-7988

Вербівський, Д. С. and Сікора, Я. Б. and Усата, О. Ю. (2021) Медіаграмотність як один зі складників процесу підготовки сучасного педагога професійного навчання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота" (1(48)). pp. 69-72. ISSN 2524-0609

Вербівський, Д. С. and Карплюк, С. О. and Усата, О. Ю. and Бенедисюк, М. М. (2021) Методичні аспекти використання системи завдань міжпредметного змісту у процесі формування компетентності з фізики в учнів основної школи. The 4th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (February 26-28, 2021).

Сікора, Я. Б. and Усата, О. Ю. and Мосіюк, О. О. and Вербівський, Д. С. (2020) Approaches to the choice of tools for adaptive learning based on highlighted selection criteria. CEUR Workshop Proceedings.

Усата, О. Ю. (2019) Аналіз додатків-калькуляторів ОС Андроїд з розширеними можливостями. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. Internet-конференції. (Черкаси, 11-17 березня 2019 р.). pp. 187-189.

Усата, О. Ю. (2019) Використання GeoGebra у вивченні математики. Тези доповідей Х Міжнар. наук.-техніч. конф. «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2019» (Житомир, 18-20 квітня 2019 р.). pp. 204-205.

Усата, О. Ю. and Бовсунівська, Г. С. (2019) Використання веб-квестів у вивченні інформатики. Інформаційні технології в освіті та науці (11). pp. 306-308.

Усата, О. Ю. (2019) Використання особистісно орієнтованих технологій навчання в процесі вивчення основ наукових досліджень. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, ІІ (177). pp. 135-138.

Усата, О. Ю. and Усатий, В. Д. (2019) Впровадження нетрадиційних технологій навчання у вивчення основ наукових досліджень. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: зб. мат. VIII-ї Міжнар. наук.-практ. м. Кропивницький, 05-23 квітня 2019 р.. pp. 104-106.

Усата, О. Ю. (2018) Інструменти для проектування web mobile application. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 275-276.

Усата, О. Ю. and Алексеєнко, В. В. (2018) Розробка Android-додатку для перевірки рівня теоретичних знань з курсу інформатики. Інформаційні технології в освіті і науці: Зб. наук. праць (10). pp. 327-330.

Постова, С. А. and Новіцька, І. В. and Усата, О. Ю. (2018) Формування готовності майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Педагогіка. Соціальна робота (2(43)). pp. 214-220.

Усата, О. Ю. and Усата, В. В. (2017) Онлайн-інструменти перевірки правопису у процесі формування комунікативної компетентності студентів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 261-263.

Усата, О. Ю. and Гнетецька, Д. Л. (2017) Проектування інтернет-порталу «Початкова школа он-лайн». Інженерні та освітні технології (2). pp. 43-54. ISSN 2307-9770

Усата, О. Ю. (2017) Веб-ресурси для розробки інтелект-карт як засобу самореалізації студента. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення»: зб. тез доповідей: 11 квітня 2017р., м. Тернопіль (18). pp. 33-34.

Усата, О. Ю. (2017) Місце особистісно орієнтованих та інформаційних технологій в професійній підготовці студентів. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції, 16 червня 2017 р. (2). pp. 29-32.

Усата, О. Ю. (2016) Електронний навчально-методичний комплекс як засіб формування інформаційної компетентності майбутнього учителя. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 262-263.

Усата, О. Ю. (2016) Web-ресурси в професійному зростанні майбутнього учителя інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 139-143.

Усата, О. Ю. (2016) Інформаційно-комунікаційні технології на шляху становлення вчителя-акмеолога. Інформаційні технології і засоби навчання, 54 (4). pp. 206-216. ISSN 2076-8184

Сікора, Я. Б. and Усата, О. Ю. (2015) Вивчення функціональних можливостей засобу macrorecorder додатків MS Office 2010. Наукові записки. pp. 57-63. ISSN 978-966-7406-67-7

Усата, О. Ю. and Сікора, Я. Б. (2012) Вивчення MS PUBLISHER з використанням особистісно орієнтованих технологій навчання. Комп’ютер у школі та сім’ї (6). pp. 32-35.

Усата, О. Ю. (2012) Програмно-методичний комплекс підтримки вивчення навчальних дисциплін як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (28). ISSN 2076-8184

Усата, О. Ю. (2012) Эффективная организация личностно-ориентированного урока как одно из проявлений профессиональной компетентности учителя информатики. Вестник СГПИ, 3 (27).

Усата, О. Ю. (2011) Динаміка сформованості готовності майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 103-106. ISSN 2076-6173

Усата, О. Ю. (2011) Технологія підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно-орієнтованих технологій. Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс].

Усата, О. Ю. (2010) Основні напрями організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців з інформатики під час упровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 8 (6). pp. 407-413.

Усата, О. Ю. (2010) Основні напрями організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців з інформатики під час упровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал.

Усата, О. Ю. (2010) Підготовка майбутніх фахівців з інформатики в контексті гуманізації освіти. Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції.

Усата, О. Ю. (2010) Сутність, взаємозв’язок та місце освітніх та педагогічних технологій в умовах гуманізації та орієнтації процесу підготовки майбутніх фахівців з інформатики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 78-81. ISSN 2076-6173

Усата, О. Ю. (2009) Особистісно орієнтовані технологій навчання у підготовці майбутніх учителів інформатики. Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції, 1.

Усата, О. Ю. (2008) Впровадження модульно-розвивальної технології в підготовку майбутніх вчителів інформатики в процесі викладання курсу методики навчання інформатики. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ (7). pp. 298-303. ISSN 96S-7359-37-9

Усата, О. Ю. (2003) Готовність майбутніх вчителів інформатики до застосування особистісно-орієнтованих технологій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 147-149.

Monograph

Вітвицька, С. С. and Колесник, Н. Є. and Бойчук, І. Д. and Герасимчук, О. Л. and Запорожцева, Ю. С. and Ковальчук, О. А. and Казмерчук, А. and Корнійчук, Ю. Г. and Кубрак, С. В. and Мірошніченко, О. and Сікора, Я. Б. and Танська, В. В. and Усата, О. Ю. (2019) Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Усата, О. Ю. (2013) Технологія підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Discussion Paper. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Усата, О. Ю. (2012) Моделювання системи підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Discussion Paper. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Conference or Workshop Item

Мосіюк, О. О. and Сікора, Я. Б. and Усата, О. Ю. (2021) Огляд систем твердотільного тривимірного моделювання. In: XІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничоматематичній, технологічній і професійній освіті» присвячена 100-річчю із Дня заснування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира, 07 травня – 14 травня 2021 року.

Усата, О. Ю. (2020) Іммерсивні технологіі в сучасному освітньому процесі. In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологи у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку.

Скарбарчук, І. В. and Усата, О. Ю. (2020) Веб-технології в управлінні проектною діяльністю. In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологи у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку..

Безверхня, К. О. and Усата, О. Ю. (2020) Переваги та недоліки застосування GOOGLE-сервісів для організації групової роботи. In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологи у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку.

Усата, О. Ю. (2018) Онлайн-інструменти для організації науководослідної групової роботи студентів. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Данильчук, Д. О. and Усата, О. Ю. (2018) Переваги та недоліки використання навчального порталу у навчально-виховній та науково-дослідній роботі студентів. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Thesis

Усата, О. Ю. (2009) Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Усата, О. Ю. (2009) Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Наконечна, О. А. and Усата, О. Ю. and Вербівський, Д. С. and Яценко, О. С. (2022) Вступ до спеціальності. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Частина 2. [Teaching Resource]

Усата, О. Ю. and Сікора, Я. Б. (2021) Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології). [Teaching Resource]

Усата, О. Ю. and Наконечна, О. А. and Вербівський, Д. С. (2021) Вступ до спеціальності: Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Частина 1. [Teaching Resource]

Усата, О. Ю. (2018) Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Oct 8 00:48:43 2022 EEST.