Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 21.

Article

Андрійчук, Н. М. (2008) Соціокультурні чинники заснування учительських семінарій в Україні. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (24). pp. 126-130.

Войналович, Л. П. (2008) Педагогічні курси для національних меншин як нова форма підготовки національних педагогічних кадрів: досвід 20-х рр. ХХ ст. Історико-педагогічний альманах (1). pp. 4-10.

Гаращук, К. В. (2008) Концептуальні основи розвитку альтернативної освітньої пропозиції в контексті структурних інновацій сучасної англійської школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 144-147.

Глухоман, І. В. (2008) Взаємозв’язок лінгвістики і поетики у світлі вчень Р. Якобсона. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 168-171.

Григор’єва, Т. Ю. (2008) Організаційні форми підготовки вчителів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог болонського процесу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса, 22-23 травня 2008р.). pp. 216-218.

Григор’єва, Т. Ю. (2008) Педагогічні умови ефективного навчання дорослих. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 148-152.

Коваль, А. В. (2008) The Goals of Education in the USA. Збірник Актуальні проблеми філософії та американські студії: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 квітня 2008 р.. pp. 133-135.

Котнюк, Л. Г. (2008) Deictic and anaphoric possibilities of personal pronouns. XIII TESOL – Ukraine National Conference. pp. 12-13.

Котнюк, Л. Г. (2008) Особливості вираження "безособовості" неособовими формами англійських дієслів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 169-172.

Котнюк, Л. Г. (2008) Особливості перекладу дейктичних слів. Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції./ Матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції.. pp. 80-82.

Малярчук, О. В. (2008) Сучасні моделі дистанційного навчання в університетській освіті США. Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді : наук.-метод. зб. / за заг. ред. І. І. Якухна, Л. В. Корінної. pp. 183-192.

Малярчук, О. В. (2008) Концептуальні теорії дистанційного навчання у світовій практиці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 178-181.

Онопрієнко, Т. М. (2008) Тропеїчні засоби реалізації прагматичної скерованості художнього тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 181-185.

Плахотнюк, Н. П. (2008) Структурно-функціональний аналіз інноваційної педагогічної діяльності як цілісної системи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 78-82.

Семенюк, І. С. (2008) Типологія комунікативних ситуацій. Наукові записки. Серія: Філологія. Зб. наук. пр. (10). pp. 190-194.

Семенюк, І. С. (2008) Заперечення у комунікативній ситуації "допит" (на матеріалі сучасної американської художньої прози). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 190-193.

Сніховська, І. Е. (2008) Прояви гри у романі Т. Пінчона "The Crying of Lot 49". Нова філологія (31). pp. 305-310.

Чумак, Л. М. (2008) Складноскорочені слова як особливий клас слів у сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 212-215.

Шуневич, Б. І. (2008) Сучасні способи відбору термінів та укладання перекладних словників нових терміносистем. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 90-93.

Book Section

Калінін, В. О. (2008) Технології формування професійної соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови. In: Технології формування професійної соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови: Навчально-методичний посібник. Житомир: «Полісся».

Monograph

Семенюк, І. С. (2008) Відтворення концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ у сучасній американській художній прозі та газетній публіцистиці: лінгвокогнітивний аспект (монографія). Other. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Wed Jul 6 03:09:23 2022 EEST.