Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of theory and methods of preschool and inclusive education" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | К | М | П | Ф | Ш
Number of items: 24.

В

Власюк, Ж. І. (2008) Почуття справедливості особистості: змістовий аспект. Вісник Київского інституту імені Драгоманова. pp. 46-49.

Власюк, Ж. І. (2008) Діагностика почуття справедливості як умови морального розвитку сучасного педагога. Науковий вісник Київского інституту педагогіки ім. Драгоманова. pp. 47-51.

Власюк, Ж. І. (2008) ПОЧУТТЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНО-ЦІННІСНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. Науково-методичний збірник ЖДУ ім. І.Франка. pp. 134-138.

Вознюк, О. В. (2008) Аналіз та синтез критичних явищ і кількісне моделювання їх кінетики з позиції двомірного скейлінгу точок біфуркації. Збірник наукових праць ЖВІ НАУ. pp. 24-33.

Вознюк, О. В. (2008) Особливості педагогічної синергетики. Історія. Філософія. Релігієзнавство. Науковий журнал (2). pp. 5-9.

Вознюк, О. В. (2008) Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід (др. пол. ХХ ст.). Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2008) Синергетичні засади педагогічної системи А. С. Макаренка. Антон Макаренко і сучасність: Збірник наукових праць / За ред. проф. Левківського М.В.. pp. 42-50.

Вознюк, О. В. (2008) Синергетичні напрямки педагогічної думки другої половини ХХ століття. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Татаса Шевченка (16). pp. 181-187.

Вознюк, О. В., Грабар, І. Г. (2008) Філософський аналіз синергетичних педагогічних систем. Історія. Філософія. Релігієзнавство. Науковий журнал (3). pp. 41-45.

Вознюк, О. В., Осадчук, Н. П. (2008) Синергетичні закономірності розвитку освіти. Збірник Наукових праць № 45. Частина ІІ / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби Україні імені Б.Хмельнцького. pp. 64-68.

Вознюк, О. В., Сбродова, Л. П. (2008) Особливості наукової діяльності слухачів та курсантів вищих військових навчальних закладів. Четверта наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 16-17 квіт. 2008 р. : матеріали конф. pp. 235-236.

Вознюк, О. В., Чирва, А. В. (2008) Формування духовного потенціалу військових спеціалістів інформаційних систем. Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційних систем : тези доп. ХVII наук.-техн. конф., Житомир, 24-25 квіт. 2008 р. / Житомир. військ. ін-т Нац. авіац. ун-ту, 1. p. 146.

Вознюк, О. В. (2008) Загальнонаукові засади педагогічної синергетики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 139-143. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2008) Критеріальні ознаки виявлення синергетичних рис та ресурсів педагогічних систем та основні принципи їх синергізації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 87-91. ISSN 2076-6173

К

Клименюк, Ю. М. (2008) Особливості навчання і виховання обдарованих дітей у новаторських навчально-виховних закладах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 50-53. ISSN 2076-6173

Коновальчук, І. М., Коновальчук, І. І. (2008) Особливості формування мотивації навчальної діяльності у молодших школярів в умовах взаємодії зі значущими іншими. Цінності орієнтації навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті сучасних вимог до освіти: Науково-методичний збірник. pp. 51-56.

М

Максимова, О. О. (2008) Історико-педагогічні засади утвердження успішної дитячої особистості. Актуальні проблеми гуманітарної освіти: збірник наукових праць. pp. 125-127.

П

Пастовенський, О. В. (2008) Напрями та вектор оптимізації регіональної шкільної мережі. Рідна школа (9). pp. 40-42.

Пастовенський, О. В. (2008) Структурна модель оптимізації регіональних освітніх мереж. Рідна школа (6). pp. 30-33.

Ф

Федорова, М. А. (2008) Виховання культури поведінки у дітей 6-7-го років життя (в умовах навчально-виховного комплексу «школа – дитячий садок»). Морально-етичні засади формування зростаючої особистості: [монографія]. pp. 128-142.

Федорова, М. А. (2008) Моральна поведінка особистості: гуманітарний аспект. Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. pp. 213-219.

Федорова, М. А. (2008) Проблема виховання моральних цінностей у дітей дошкільного віку в історико-педагогічній ретроспективі. Актуальні проблеми гуманітарної освіти. pp. 278-280.

Федорова, М. А. (2008) Проблема виховання моральної свідомості особистості у працях А. С. Макаренка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 83-86. ISSN 2076-6173

Ш

Шанскова, Т. І. (2008) Застосування основ пенітенціарної педагогіки А.С. Макаренка у процесі перевиховання неповнолітніх в сучасних умовах. Анон Семенович Макаренко і сучасність. pp. 134-140.

This list was generated on Fri Dec 1 09:15:16 2023 EET.