Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History > C Auxiliary sciences of history (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | З | К | М | Р | С | Ц | Ш
Number of items at this level: 45.

А

Акіншева, І. П. (2009) Інноваційні тенденції розвитку сучасних європейських підручників із соціальної історії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 30-33.

Б

Білобровець, О. М. (2019) Polish culture in Ukraine under conditions of ukrainian statehood formation in 1917–1921. Інтермарум: історія, політика, культура, 6. pp. 49-65. ISSN 2518-7694

Білобровець, О. М. (2023) Історія світової культури. [Teaching Resource]

Білобровець, О. М. (2021) Роль католицької церкви в організації духовного життя поляків у Житомирі в ХІІІ–ХІХ ст. МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції «Роль римо-католицької церкви в суспільному житті Волині-Житомирщини у ХVIII – XX ст.».

В

Венгерська, В. О. (2019) Language and educational practices in the territories of the western russian empire governates in the 19th century: searching for national standards. Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 66-86. ISSN 2518-7694

Венгерська, В. О. (2021) Храмове будівництво й освіта на Волині і Поліссі в ХVIII-XIX ст. та відхожі селянські промисли. МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції «Роль римо-католицької церкви в суспільному житті Волині-Житомирщини у ХVIII – XX ст.». pp. 14-22.

Венгерська, В. О., Жуковський, О. І., Максимова, О. О. (2020) Estates in the activities of judicial institutions and penitentiary establishments in right-bank Ukraine (1864–1914). Інтермарум: історія, політика, культура (7). pp. 7-28. ISSN 2518-7694

Венгерська, В. О., Ковальчук, І. В. (2023) Україніка молода: збірник статей. Випуск 11. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Венгерська, В. О., Максимов, О. В. (2022) Історія України ХІХ ст. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2015) Розвиток педагога як громадянина-патріота у сфері соцієтальних рис українського етносу. Проблеми освіти: Збірник наукових праць. (82). pp. 45-50.

Г

Гармаш, Тетяна (2008) Природоохоронні аспекти наукової та практичної діяльності Й.К. Пачоського. Українська полоністика (5). pp. 80-89.

Геча, О. А. (2019) Engineering and technical intellectuals in Ukraine under conditions of the “Сreat terror” (on the example of the Konstantynovskyis family). Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 117-138. ISSN 2518-7694

З

Зосімович, Олена (2018) Space technology museum objects of the exhibition in Korolyov space museum (Zhytomir, Ukraine) as historical sources. Web of Scholar (3(21)). pp. 32-35. ISSN 2518-167X

Зосімович, Олена (1999) Влияние достижений космонавтики на формирование музейной сети страны. Аерокосмический комплекс в истории Отечества. Тезисы докладов (Всероссийская конференция 27-29 января 1999 года, г. Самара) (1). pp. 38-41.

Зосімович, Олена (1997) История создания мемориального музея космонавтики. Некоторые проблемы истории России до эпохи НТР. Материалы научно-практической конференции преподавателей и аспирантов кафедры истории МАИ. 9-10 июня 1997 г.. pp. 28-41.

Зосімович, Олена (2002) Музеї космонавтики на теренах радянського союзу. Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали 1- Всеукраїнської науково-практичної конференції (19-20 вересня 2002 року) (1). pp. 21-23.

Зосімович, Олена (2003) Нові тенденції розвитку космонавтики та їх відображення в діяльності аерокосмічних музеїв. Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Праці 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. (2). pp. 42-44.

Зосімович, Олена (1998) Объединение музеев космонавтики в единую общесоюзную сеть и образование ассоциации музеев космонавтики (АМКОС СССР). Россия: некоторые аспекты истории и современность. Материалы научно-практической конференции преподавателей и аспирантов кафедры истории МАИ (1). pp. 22-26.

Зосімович, Олена (1999) Основные направления государственной политики в области музейного дела в 1956-1964 гг. Россия: некоторые аспекты истории и современность. Материалы научно-практической конференции преподавателей и аспирантов кафедры истории МАИ (2). pp. 19-24.

Зосімович, Олена (2016) Особливості вивчення предметів космічної техніки як історичних джерел в навчальному курсі «Історичне джерелознавство». Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі [До 25-річчя відновлення державної незалежності України] : зб. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 – 21 травня 2016 р.. pp. 70-73.

Зосімович, Олена (2003) Роль музеїв у сучасних освітніх програмах підготовки фахівців. Тези доповідей ХІІ науково-методичної конференції Житомирського інституту радіоелектроніки імені С. П. Корольова (2). pp. 20-21.

Зосімович, Олена, Щербакова, Н. М. (2017) Історичний зміст матеріалів фондової колекції Музею космонавтики ім. С. П. Корольова. Humanities and Social Sciences. Science and Education a New Dimension (119). pp. 21-24. ISSN 2308-5258

К

Ковальчук, І. В. (2020) The fighting between ukrainian nationalist structures and soviet underground forces and partisans in the territory of Zhytomyr region during the nazi occupation: reasons, nature, the effects (the attempt of case study). Інтермарум: історія, політика, культура (7). pp. 96-114. ISSN 2518-7694

Ковальчук, І. В. (2022) Дискусія між І. Лисяком-Рудницьким та О. Пріцаком щодо періодизації українського національного руху: історіографічний вимір. Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Modern Trends In The Development Of Science And Technology» (December 12-13, 2022, Innsbruck, Austria). LIU. 2022. 229 P., 3. pp. 221-227.

Ковальчук, І. В. (2023) Основи науково-дослідної роботи підготовки вчителя. [Teaching Resource]

Ковальчук, І. В. (2023) Основи науково-дослідної роботи студентів. [Teaching Resource]

Кондратюк, Дмитро (2020) Formation and activities of local authorities in ukraine in 1917‒1921: historiographical overview. Інтермарум: історія, політика, культура (7). pp. 29-48. ISSN 2518-7694

Корчинський, Костянтин (2017) Внесок Дмитра Дорошенка у розвиток української історіографії. Літописець. Збірник за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції" (12). pp. 62-65.

М

Максимов, О. В. (2023) Імперська політика ХІХ ст. у боротьбі з дітозгубництвом (на прикладі Волинської губернії). Інтермарум: історія, політика, культура (13). pp. 67-84. ISSN 2518-7694

Максимов, О. В. (2023) Історія України в особах. [Teaching Resource]

Максимов, О. В. (2023) Етнографія України (народознавство) з методикою викладання. [Teaching Resource]

Максимова, О. О., Гардзель, Катерина (2019) Infanticide as a manifestation of women’s deviant behavior in the right-bank Ukraine in the late 19th – early 20th centuries (on the materials of the Zhytomyr county court). Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 31-48. ISSN 2518-7694

Мякінченко, Ірина (2019) Charity activity of church and religion organizations during the military conflict in the east of Ukraine. Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 157-173. ISSN 2518-7694

Р

Рафальський, Ігор, Рафальська, Т. Л. (2019) European choice of Ukraine: prerequisites, contents and main factors. Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 174-195. ISSN 2518-7694

Рибачок, В. (2020) “New Kharkiv” and “Great Zaporizhzhia” projects as representation of the urban planning searches during the period of industrialization. Інтермарум: історія, політика, культура (7). pp. 65-81. ISSN 2518-7694

Рудницька, Н. В. (2011) Міжнародна науково-практична конференція "XX століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту". Волинські історичні записки (6). pp. 175-179.

С

Сичевський, Антон (2020) Old believers in the ekaterinoslav diocese and activities of orthodox mission at the beginning of the 20th century. Інтермарум: історія, політика, культура (7). pp. 115-135. ISSN 2518-7694

Стальникович, С. В. (2023) Історія релігії та церкви в Україні. [Teaching Resource]

Стельникович, С. В. (2019) The ethnographic activities of Nykanor Dmytruk in the 1920s–the late 1930s. Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 102-116. ISSN 2518-7694

Стельникович, С. В. (2020) Tragedy in Bazar in the commemorative practices of the anti-bolshevik insurgency and ukrainian emigration in the 1920s–1930s. Інтермарум: історія, політика, культура (7). pp. 49-64. ISSN 2518-7694

Стельникович, С. В. (2023) Історико-релігійні студії. [Teaching Resource]

Стельникович, С. В. (2022) Розробка дисертаційного проєкту з історії України. [Teaching Resource]

Стельникович, С. В., Максимов, О. В. (2022) Нацистська політика масового переміщення трудових ресурсів на південь Райхскомісаріату "Україна" у 1942 р. Інтермарум: історія, політика, культура (10). pp. 92-104. ISSN 2518-7694

Ц

Цимбалюк, Олена (2019) Concepts of developing and planning a soviet city. Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 139-156. ISSN 2518-7694

Ш

Шадурська, Марія (2018) Козацько-старшинське літописання як етап розвитку української історіографії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 17-22.

This list was generated on Sun Feb 25 06:19:18 2024 EET.