Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History > C Auxiliary sciences of history (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 41.

Article

Акіншева, І. П. (2009) Інноваційні тенденції розвитку сучасних європейських підручників із соціальної історії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 30-33.

Білобровець, О. М. (2019) Polish culture in Ukraine under conditions of ukrainian statehood formation in 1917–1921. Інтермарум: історія, політика, культура, 6. pp. 49-65. ISSN 2518-7694

Білобровець, О. М. (2021) Роль католицької церкви в організації духовного життя поляків у Житомирі в ХІІІ–ХІХ ст. МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції «Роль римо-католицької церкви в суспільному житті Волині-Житомирщини у ХVIII – XX ст.».

Венгерська, В. О. (2019) Language and educational practices in the territories of the western russian empire governates in the 19th century: searching for national standards. Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 66-86. ISSN 2518-7694

Венгерська, В. О. (2021) Храмове будівництво й освіта на Волині і Поліссі в ХVIII-XIX ст. та відхожі селянські промисли. МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції «Роль римо-католицької церкви в суспільному житті Волині-Житомирщини у ХVIII – XX ст.». pp. 14-22.

Венгерська, В. О., Жуковський, О. І., Максимова, О. О. (2020) Estates in the activities of judicial institutions and penitentiary establishments in right-bank Ukraine (1864–1914). Інтермарум: історія, політика, культура (7). pp. 7-28. ISSN 2518-7694

Вознюк, О. В. (2015) Розвиток педагога як громадянина-патріота у сфері соцієтальних рис українського етносу. Проблеми освіти: Збірник наукових праць. (82). pp. 45-50.

Гармаш, Тетяна (2008) Природоохоронні аспекти наукової та практичної діяльності Й.К. Пачоського. Українська полоністика (5). pp. 80-89.

Геча, О. А. (2019) Engineering and technical intellectuals in Ukraine under conditions of the “Сreat terror” (on the example of the Konstantynovskyis family). Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 117-138. ISSN 2518-7694

Зосімович, Олена (2018) Space technology museum objects of the exhibition in Korolyov space museum (Zhytomir, Ukraine) as historical sources. Web of Scholar (3(21)). pp. 32-35. ISSN 2518-167X

Зосімович, Олена (1999) Влияние достижений космонавтики на формирование музейной сети страны. Аерокосмический комплекс в истории Отечества. Тезисы докладов (Всероссийская конференция 27-29 января 1999 года, г. Самара) (1). pp. 38-41.

Зосімович, Олена (1997) История создания мемориального музея космонавтики. Некоторые проблемы истории России до эпохи НТР. Материалы научно-практической конференции преподавателей и аспирантов кафедры истории МАИ. 9-10 июня 1997 г.. pp. 28-41.

Зосімович, Олена (2002) Музеї космонавтики на теренах радянського союзу. Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали 1- Всеукраїнської науково-практичної конференції (19-20 вересня 2002 року) (1). pp. 21-23.

Зосімович, Олена (2003) Нові тенденції розвитку космонавтики та їх відображення в діяльності аерокосмічних музеїв. Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Праці 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. (2). pp. 42-44.

Зосімович, Олена (1998) Объединение музеев космонавтики в единую общесоюзную сеть и образование ассоциации музеев космонавтики (АМКОС СССР). Россия: некоторые аспекты истории и современность. Материалы научно-практической конференции преподавателей и аспирантов кафедры истории МАИ (1). pp. 22-26.

Зосімович, Олена (1999) Основные направления государственной политики в области музейного дела в 1956-1964 гг. Россия: некоторые аспекты истории и современность. Материалы научно-практической конференции преподавателей и аспирантов кафедры истории МАИ (2). pp. 19-24.

Зосімович, Олена (2016) Особливості вивчення предметів космічної техніки як історичних джерел в навчальному курсі «Історичне джерелознавство». Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі [До 25-річчя відновлення державної незалежності України] : зб. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 – 21 травня 2016 р.. pp. 70-73.

Зосімович, Олена (2003) Роль музеїв у сучасних освітніх програмах підготовки фахівців. Тези доповідей ХІІ науково-методичної конференції Житомирського інституту радіоелектроніки імені С. П. Корольова (2). pp. 20-21.

Зосімович, Олена, Щербакова, Н. М. (2017) Історичний зміст матеріалів фондової колекції Музею космонавтики ім. С. П. Корольова. Humanities and Social Sciences. Science and Education a New Dimension (119). pp. 21-24. ISSN 2308-5258

Ковальчук, І. В. (2020) The fighting between ukrainian nationalist structures and soviet underground forces and partisans in the territory of Zhytomyr region during the nazi occupation: reasons, nature, the effects (the attempt of case study). Інтермарум: історія, політика, культура (7). pp. 96-114. ISSN 2518-7694

Ковальчук, І. В. (2022) Дискусія між І. Лисяком-Рудницьким та О. Пріцаком щодо періодизації українського національного руху: історіографічний вимір. Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Modern Trends In The Development Of Science And Technology» (December 12-13, 2022, Innsbruck, Austria). LIU. 2022. 229 P., 3. pp. 221-227.

Кондратюк, Дмитро (2020) Formation and activities of local authorities in ukraine in 1917‒1921: historiographical overview. Інтермарум: історія, політика, культура (7). pp. 29-48. ISSN 2518-7694

Корчинський, Костянтин (2017) Внесок Дмитра Дорошенка у розвиток української історіографії. Літописець. Збірник за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції" (12). pp. 62-65.

Максимова, О. О., Гардзель, Катерина (2019) Infanticide as a manifestation of women’s deviant behavior in the right-bank Ukraine in the late 19th – early 20th centuries (on the materials of the Zhytomyr county court). Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 31-48. ISSN 2518-7694

Мякінченко, Ірина (2019) Charity activity of church and religion organizations during the military conflict in the east of Ukraine. Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 157-173. ISSN 2518-7694

Рафальський, Ігор, Рафальська, Т. Л. (2019) European choice of Ukraine: prerequisites, contents and main factors. Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 174-195. ISSN 2518-7694

Рибачок, В. (2020) “New Kharkiv” and “Great Zaporizhzhia” projects as representation of the urban planning searches during the period of industrialization. Інтермарум: історія, політика, культура (7). pp. 65-81. ISSN 2518-7694

Рудницька, Н. В. (2011) Міжнародна науково-практична конференція "XX століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту". Волинські історичні записки (6). pp. 175-179.

Сичевський, Антон (2020) Old believers in the ekaterinoslav diocese and activities of orthodox mission at the beginning of the 20th century. Інтермарум: історія, політика, культура (7). pp. 115-135. ISSN 2518-7694

Стельникович, С. В. (2019) The ethnographic activities of Nykanor Dmytruk in the 1920s–the late 1930s. Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 102-116. ISSN 2518-7694

Стельникович, С. В. (2020) Tragedy in Bazar in the commemorative practices of the anti-bolshevik insurgency and ukrainian emigration in the 1920s–1930s. Інтермарум: історія, політика, культура (7). pp. 49-64. ISSN 2518-7694

Цимбалюк, Олена (2019) Concepts of developing and planning a soviet city. Інтермарум: історія, політика, культура (6). pp. 139-156. ISSN 2518-7694

Шадурська, Марія (2018) Козацько-старшинське літописання як етап розвитку української історіографії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 17-22.

Book

Ярмошик, Іван, Маркевич, О. В., eds. (2018) Наукові праці Центру історіографічних досліджень. Типографія SMYK studio, Житомир.

Ярмошик, Іван, Маркевич, О. В., Зосімович, Олена, eds. (2016) Наукові праці Центру історіографічних досліджень. Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень. Типографія SMYK studio, Житомир.

Ярмошик, Іван, Маркевич, О. В., Зосімович, Олена, eds. (2015) Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень. Типографія SMYK studio, Житомир.

Рудницька, Н. В., ed. (2011) ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Житомир, 22–23 жовтня 2010 р . Дніпропетровськ: Вид-во Центр «Ткума». ISBN 978-966-383-374-3

Teaching Resource

Стальникович, С. В. (2023) Історія релігії та церкви в Україні. [Teaching Resource]

Стельникович, С. В. (2023) Історико-релігійні студії. [Teaching Resource]

Стельникович, С. В. (2022) Розробка дисертаційного проєкту з історії України. [Teaching Resource]

Other

Венгерська, В. О., Ковальчук, І. В. (2023) Україніка молода: збірник статей. Випуск 11. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

This list was generated on Tue May 30 03:55:08 2023 EEST.