Items where Subject is "P Language and Literature > PA Classical philology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | У | Ф | Х | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 94.

Є

Ємець, О. В. (2008) Лімерик у стилістичному та перекладознавчому аспектах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 125-128.

Єршов, В. О. (2002) Patriae Patres. Михайло Петрович Кудрицький. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). ISSN 978-966-1663-05-2

Єршов, В. О. (2014) Антон Михайлович Лісовський. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2009) Біобібліографічна довідка професора ЖДУ ім. І.Франка Володимира Шинкарука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). ISSN 978-966-1663-13-7

Єршов, В. О. (2007) Волинський простір у мемуаристичній літературі правобережжя. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2014) Галина Іванівна Соболевська. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2014) Петро Васильович Білоус. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2007) Ростислав Петрович Радишевський - літературознавчі перцепції на тлі ювілею. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2014) Семен Іларіонович Лосєв. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2002) Сергій Трифонович Радчук-Павленко. Людина-легенда. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2014) ХРОНІКА КАФЕДРИ теорії та історії світової літератури Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету. Полілог (2). ISSN 2311-1844

А

Альошина, І. Г. (2009) Типологія словотвірної мотивації в латинській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 52-56.

Апалат, Г. П. (2018) Комунікативні стратегії Дональда Трампа в інтерв’ю Нью-Йорк Таймс. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського де. pp. 6-14.

Астрахан, Н. І. (2002) Художній текст і аналітичне моделювання. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 173-175. ISSN 2220-7996

Б

Боднар, Н. М. (2009) Історичний аспект розвитку писемності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 108-112.

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Людмила Петрівна Підлужна. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Білик, О. І. (2018) Реалізація темпоральних концептів у промові-згоді балотуватися. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського де.

Білобровець, В. В. (2007) „Волинь-Житомирщина”: імена, тематика, рубрики. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 5-11. ISSN 2220-7996

Білоус, Н. М. (2000) «Ну що б, здавалося, слова…» (Шевченко про сугестивну силу слова). Українська мова та література (19). pp. 1-2.

В

Ващенко, О. В. (2018) Transformations grammaticales, lexiques et sémantiques au cours de la traduction des documents du français en ukrainien liés avec les organisations internationales. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського де. pp. 18-24.

Вольницька, Д. О. (2016) Лінійна модифікація в англійській мові. «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Вотінова, Д. О. (2017) Intertextual dialogue between E. Zamiatin`s “We” and A. Huxley`s “Brave new world”: a translatological view. In: Współczesna filologia: aktualne kwestie i perspektywy badawcze», October 20-21, 2017.

Г

Гордієнко, О. А. (2014) Ознакомление с обычаями и традициями русского народа в системе формирования социокультурной компетенции младших школьников. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.). pp. 43-48.

Гордієнко, О. А. (2014) Позаурочна робота з літературного читання у пізнавальній діяльності першокласників. Історичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку системи дошкільної і початкової шкільної освіти. pp. 206-210.

Д

Давидович, С. С. (2014) Функціональні особливості літературно-художніх алюзій у романі С. Агерн “A Place Called Here”. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців за міжнародної участі «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації». pp. 239-244.

Дуплійчук, О. М. (2012) PLURILINGUALISM AS A VALUABLE ASSET OF PROFESSIONAL PHILOLOGISTS' TRAINING. Rozwoj Nauk Humanistycznych. pp. 47-50.

Ж

Жилюк, С. (2007) Краєзнавство на вершинах академічної науки. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). ISSN 2220-7996

З

Зелінська, Н. М. (2013) Рекламування книжкових видань на сучасному українському телебаченні. Вісник Львівського університету. Серія: журналістика (38). pp. 277-282.

Зелінська, Н. М. (2014) Cучасний досвід рекламування й популяризації книжкових видань українських видавництв у мережі Інтернет. Матеріали Всеукраїнській науково-практичної конференції Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка " Критерії діагностики та методик розрахунку впливу медіа". pp. 120-123.

К

Климова, К. Я. (2015) Лекційне красномовство у підготовці майбутніх учителів-риторів до професійної діяльності. Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі: збірник наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 23 квітня 2015 р.) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 23-29.

Климова, К. Я. (2014) Програма TextTermin як аналітичний інструментарій контент-аналізу лексики збірки Т. Г. Шевченка «Кобзар» студентами та школярами-дослідниками. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 27-33.

Костриця, М. Ю. (2007) Володимир Єршов: учений, полоніст, краєзнавець. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). ISSN 2220-7996

Кузнєцова, І. В. and Кузнєцова, Г. В. (2013) English for Students of Philology (Англійська мова для студентів-філологів): Методичні рекомендації. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І . Франка.

Кузнєцова, Г. В. (2019) Cognitive Procedures in Implicit Speech Acts. Science and Education A New Dimension. Philology, VII (60). pp. 64-67.

Кузнєцова, Г. В. (2015) English for Маster Students (Англійська мова для магістрантів): практикум. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І . Франка.

Кузнєцова, Г. В. (2016) Implicit Speech Acts in Terms of Cognitive and Pragmatic Perspectives. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. (4). pp. 87-93.

Кузнєцова, Г. В. (2019) Адресат політичного дискурсу: стан вивчення й перспективи дослідження. Актуальні питання іноземної філології: наук. журнал (10). pp. 176-181.

Кузнєцова, Г. В. (2016) Дополнительные смысловые нюансы как когнитивный феномен. Международный электронный сборник научных трудов «КОГНИЦИЯ, КОММУНИКАЦИЯ, ДИСКУРС» (12).

Кушлик, В. А. and Когут, О. В. (2021) Лексико-семантичне відображення хронотопу у романі Ренсома Ріггза «Дім дивних дітей». ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Л

Лисецька, Ю. В. (2016) Диференційні ознаки дискурсивних маркерів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2(84)). pp. 79-82. ISSN 2076-6173

Лисецька, Ю. В. (2016) Класифікації дискурсивних маркерів в лінгвістиці. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції, ̶ Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття.. pp. 51-53.

Лисецька, Ю. В. (2016) Особливості функціонування дискурсивних маркерів (на матеріалі ранньоанглійського теологічного дискурсу). Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича, ̶ Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Лисецька, Ю. В. (2016) Сучасні підходи до класифікації дискурсивних маркерів. Наукові записки. (146). pp. 267-270.

Лісовський, А. М. (2009) Енциклопедія духовної історії Волині. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (18).

М

Макаревич, О. О. (2015) Особливості розпаду системи класів сильних і слабких дієслів у середньоанглійському періоді. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам'яті доктора філологічних наук професора Д.І. Квеселевича. pp. 71-74.

Макаревич, О. О. (2014) Діалектні особливості уніфікації дієслівних основ середньоанглійського періоду. Всеукраїнська студентсько-наукова конференція “Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов”. pp. 24-28.

Макаревич, О. О. (2014) Особливості розпаду системи класів сильних і слабких дієслів (на матеріалі пам’яток середньоанглійської мови). [Experiment] (Unpublished)

Макаренко, Н. В. (2016) Вплив суспільно-політичних чинників на становлення літературного процесу Німеччини. Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича. ̶ Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу. pp. 44-48.

Макаренко, Н. В. (2016) Дискурсивне вираження концепту. «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Макаренко, Н. В. (2016) Етимологічна розвідка лексичної номінації концепту «GELD». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. ̶ Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття. pp. 57-60.

Макаренко, Н. В. (2016) Концепт GELD у німецькомовній науковій картині світу. Наукові записки. – Випуск 146. – Серія: Філологічні науки.. pp. 157-160.

Марущак, О. М. (2014) Поняття "культура мовлення" у контексті лінгвістичних досліджень. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 64-66.

Михайлова, Є. В. (2017) Лексичний обсяг дієприкметника сучасної турецької мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1(85)). pp. 66-74. ISSN 2076-6173

Мудрак, Л. П. (2009) З історії виникнення таємної писемності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 208-212.

Музика, О. Л. (2009) Психобіографічні студії з Володимиром Шинкаруком. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19).

Мулярчук, І. М. (2015) Жанрова специфіка вживання ‘get-passive’ на матеріалі British National Corpus. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців (27 березня 2015 р.) / за заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш.

Мулярчук, І. М. (2016) Морфологічні, семантичні та функціональні особливості англійської ‘get-passive’ конструкції (на матеріалі British National Corpus). In: Четверта міжнародна лінгвістична он-лайн конференція для молодих науковців, Житомир.

Мулярчук, І. М. (2015) Порівняльна характеристика пасивних конструкцій із ‘be-passive‘ та ‘get-passive‘ (на матеріалі British National Corpus). Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (28 квітня 2015 р.) / за заг. ред. к. п. н., доцента Кажан Ю. М., ІІ.

Мулярчук, І. М. (2016) Поширеність конструкції ‘get-passive’ та реалізація її словозмінних форм (на матеріалі Британського національного корпусу). Матеріали Дев’ятої Всеукраїнської студентської наукової конференції «Умань-2016. Наука. Освіта. Молодь» (28 квітня 2016 року).

Мулярчук, І. М. (2015) Семантична класифікація дієслів, що вживаються у конструкції ‘get-passive’ (на матеріалі Британського національного корпусу). Матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців (25 березня 2016 року) / за заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш.

Місяць, Н. К. (2002) Гіпертекст - новий крок у розвитку тексту. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (9). pp. 103-105.

Місяць, Н. К. (2014) Опыт учебно-исследовательского проекта в самостоятельной работе студентов. Русский язык, литература, культура в школе и вузе. (1 (55)). pp. 47-51. ISSN 2305-7319

Н

Недашківська, Т. Є. (2010) Поняття авторитет і повага у мовній картині світу поліщука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (22(II)). pp. 341-349.

П

Паньків, У. Л. (2011) Класичні мови у соціомовному житті європейців. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 158-161.

Приходько, Г. І. (2009) Оцінний компонент у семантичній структурі слова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 44-47.

Підгурська, В. Ю. (2014) Педагогічні інновації в системі формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 24-27.

Підлужна, Г. В. (2014) Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках літературного читання. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 39-43.

Р

Радкевич, В. В. (2017) Запит і роз’яснення крізь призму теорії дискурсивних актів: гендерний аспект (на матеріалі сучасної англомовної прози). Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць (LXVII). pp. 137-141.

Радкевич, В. В. (2017) Особливості діалогів у міжгендерному спілкуванні персонажів (на матеріалі англомовної прози авторів-чоловіків та авторів-жінок). Актуальні питання іноземної філології: наук. журн. – Луцьк. – Східноєвроп. нац. ун-т. ім. Лесі Українки (6).

Радкевич, В. В. (2017) Роз`яснення як вид дискурсивного акту. Матеріали міжвузівської наукової Інтернет-конференції «Текст і дискурс: Матеріали міжвузівської наукової Інтернет-конференції «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи» 28 березня –29 березня. - Кам’янець-Подільський. pp. 147-153.

Радкевич, В. В. (2016) Специфика актуализации дискурсивных актов в межгендерных диалогах (на материале англоязычной женской прозы). European Journal of Humanities and Social Sciences (3).

Радкевич, В. В. (2016) Характеристика дискурсивних актів у міжгендерних діалогах (на матеріалі прози письменників - чоловіків). Подолання мовних та комунікативних бар`єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.В. Ковтун.

Радкевич, В. В. and Борисенко, Н. Д. (2016) Особливості мовлення персонажів у теорії дискурсивних актів (на матеріалі міжгендерних діалогів у прозі письменників - чоловіків). «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Радченко, О. Ю. (2013) КОРЕЛЯТИВНИЙ ДОМЕН ВОДОЙМИЩЕ / ПЛАВАННЯ: СПЕКТР КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 178-181. ISSN 2076-6173

С

Соловйова, О. В. (2013) ПИСЬМОВІ ЗАВДАННЯ У РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 186-189. ISSN 2076-6173

Савицький, І. Л. (2007) "Почуваю на мить себе молодим..." Юрій Яновський у Малій П’ятигірці. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). ISSN 2220-7996

Савицький, І. Л. (2002) Останнє серце з роду Лодзя. Євстахій Івановський. 1813-1903. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). ISSN 2220-7996

Савицький, І. Л. (2015) Земляк Максима Рильського. Постаті землі Житомирської (51). pp. 28-37.

Семенюк, А. Ю. (2018) Дослідження інформаційної структури речення з прислівником ONLY в ранньоновоанглійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 340-345.

Сердійчук, Л. П. (2016) Квеситивні мовленнєві акти в автобіографічних текстах. «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Соболевська, Г. І. (2014) Яків Феліксович Ривкіс. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Солопій, В. В. (2011) Problem of Concept-Frame Correlation. Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: збірник наукових праць (англ.м.). pp. 141-142.

У

Усатий, В. Д. (2014) Роль народного слова у вихованні дошкільників. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 93-98.

Ф

Федорів, Є. М. and Венгринюк, М. І. (2021) Перекладознавчий аспект багатозначних слів (на прикладі роману О. Уальда «Портрет Доріана Грея»). ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Х

Хорошун, О. О. (2017) Concept "Jihad" in the us printed mass media. Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej organizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych «Literatura, socjologia i kulturoznawstwo Naukowa i Praktyczna Nauka światowa: problemy i innowacje. pp. 93-94.

Ч

Чупріна, О. В. (2015) Зміст та напрями аудіювання як виду мовленнєвої діяльності в початковій ланці освіти. Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі: збірник наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 23 квітня 2015 р.) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 143-146.

Чупріна, О. В. (2014) Поняття "мультимедійний урок" та "урок з мультимедійною підтримкою" у початковій школі. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 60-64.

Ш

Шевчук, Т. О. (2014) Формування мовної особистості засобами пунктуації. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 56-60.

Шинкарук, В. Ф. (2014) Микола Кавецький: «Я прийшов із світанків»…. Полілог (2). pp. 123-127. ISSN 2311-1844

Шинкарук, В. Ф. (2009) Ніна Матвієнко. Голосом цієї жінки співає й плаче Україна. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (18). ISSN 978-966-1663-05-2

Шинкарук, В. Ф. (2014) Павло Карпович Сербін. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Ю

Юрчук, О. О. (2010) Жінка в українському постколоніальному світі:у пошуках національного героя (за романом О.Забужко "Польові дослідження з українського сексу"). Літературознавчі обрії. Праці молодих вчених (18). pp. 182-186.

Я

Яковенко, М. and Єршов, В. О. (2002) Спогади. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). ISSN 978-966-1663-13-7

Ящук, Л. В. (2018) Кременецька земська книга 1578 року. ПП Дятлик М. С., Кременець. ISBN 978-617-515-293-5

This list was generated on Mon Apr 12 18:38:27 2021 EEST.