Items where Subject is "P Language and Literature > PA Classical philology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | У | Ф | Х | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 128.

Є

Ємець, О. В. (2008) Лімерик у стилістичному та перекладознавчому аспектах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 125-128.

Єршов, В. О. (2002) Patriae Patres. Михайло Петрович Кудрицький. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). ISSN 978-966-1663-05-2

Єршов, В. О. (2014) Антон Михайлович Лісовський. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2009) Біобібліографічна довідка професора ЖДУ ім. І.Франка Володимира Шинкарука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). ISSN 978-966-1663-13-7

Єршов, В. О. (2007) Волинський простір у мемуаристичній літературі правобережжя. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2014) Галина Іванівна Соболевська. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2014) Петро Васильович Білоус. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2007) Ростислав Петрович Радишевський - літературознавчі перцепції на тлі ювілею. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2014) Семен Іларіонович Лосєв. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2002) Сергій Трифонович Радчук-Павленко. Людина-легенда. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2014) ХРОНІКА КАФЕДРИ теорії та історії світової літератури Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету. Полілог (2). ISSN 2311-1844

А

Агаєва, Гулалек, Недашківська, Т. Є. (2021) The role of hyperbole in the poems of magtymguly and their translations into russian and english. Fundamental and Applied Research in the Modern World : IX International Scientific and Practical Conference.

Альошина, І. Г. (2009) Типологія словотвірної мотивації в латинській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 52-56.

Апалат, Г. П. (2018) Комунікативні стратегії Дональда Трампа в інтерв’ю Нью-Йорк Таймс. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського де. pp. 6-14.

Астрахан, Н. І. (2002) Художній текст і аналітичне моделювання. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 173-175. ISSN 2220-7996

Б

Баженов, В. М. (2022) Лінгвістичні дослідження мовної особистості. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 13-16.

Барановська, Ю. Г. (2022) Явище мовленнєвої маніпуляції в сучасному мовознавстві. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 16-19.

Башманівський, О. Л. (2017) Технологія вдосконалення навичок читання у процесі роботи з вирівнювання двомовних корпусів. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : зб. наук. пр..

Боднар, Н. М. (2009) Історичний аспект розвитку писемності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 108-112.

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Людмила Петрівна Підлужна. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Борова, В. Д. (2022) Жанрові особливості творів фентезі (на матеріалах романів Урсули Ле Гуїн). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 25-29.

Бубен, К. В. (2022) Лексико-граматичні засоби політично коректного мовлення для вираження незгоди. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 30-32.

Білик, О. І. (2018) Реалізація темпоральних концептів у промові-згоді балотуватися. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського де.

Білобровець, В. В. (2007) „Волинь-Житомирщина”: імена, тематика, рубрики. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 5-11. ISSN 2220-7996

Білоус, Н. М. (2000) «Ну що б, здавалося, слова…» (Шевченко про сугестивну силу слова). Українська мова та література (19). pp. 1-2.

В

Ващенко, О. В. (2018) Transformations grammaticales, lexiques et sémantiques au cours de la traduction des documents du français en ukrainien liés avec les organisations internationales. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського де. pp. 18-24.

Велика, А. М. (2023) Особливості комунікативної компетентності вчителя англійської мови за умов сьогодення. збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця».

Войналович, Л. П., Кузьмінська, А. С. (2022) Типи зв’язку у складнопідрядному англійському реченні. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів V Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (25–26 травня 2022 р.). pp. 21-23.

Вольницька, Д. О. (2016) Лінійна модифікація в англійській мові. «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Вотінова, Д. О. (2017) Intertextual dialogue between E. Zamiatin`s “We” and A. Huxley`s “Brave new world”: a translatological view. In: Współczesna filologia: aktualne kwestie i perspektywy badawcze», October 20-21, 2017.

Вєтрова, О. В. (2022) Історичні та соціолінгвістичні аспекти дивергенції в формуванні північно-американського варіанту англійської мови. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 36-39.

Г

Гордієнко, О. А. (2014) Ознакомление с обычаями и традициями русского народа в системе формирования социокультурной компетенции младших школьников. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.). pp. 43-48.

Гордієнко, О. А. (2014) Позаурочна робота з літературного читання у пізнавальній діяльності першокласників. Історичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку системи дошкільної і початкової шкільної освіти. pp. 206-210.

Гримашевич, Г. І. (2023) Інструктивно-методичні рекомендації до практичних занять із Морфемології і дериватології. [Teaching Resource]

Гримашевич, Г. І. (2022) Морфологічні особливості говірки с. Черевки Овруцького району Житомисрької області. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія (58). pp. 51-54. ISSN 2409-1154

Д

Давидович, С. С. (2014) Функціональні особливості літературно-художніх алюзій у романі С. Агерн “A Place Called Here”. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців за міжнародної участі «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації». pp. 239-244.

Доброльожа, Г. М. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять із освітньої компоненти "Соціо- та етнолінгвістика". [Teaching Resource]

Доброльожа, Г. М. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять із сучасної української літературної мови. Морфологія. Дієслово та його форми. Службові частини мови. [Teaching Resource]

Доброльожа, Г. М. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять із сучасної української літературної мови. Морфологія. Дієслово та його форми. Службові частини мови (для здобувачів вищої освіти третього курсу ННІ ФЖ заочної форми навчання). [Teaching Resource]

Доброльожа, Г. М. (2021) Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Дієслово та його форми. Службові частини мови. Working Paper. Видавництво ДЖУ ім. І. Франка, Житомирський державник університет імені Івана Франка.

Дуплійчук, О. М. (2012) PLURILINGUALISM AS A VALUABLE ASSET OF PROFESSIONAL PHILOLOGISTS' TRAINING. Rozwoj Nauk Humanistycznych. pp. 47-50.

Ж

Жилюк, С. (2007) Краєзнавство на вершинах академічної науки. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). ISSN 2220-7996

З

Зелінська, Н. М. (2013) Рекламування книжкових видань на сучасному українському телебаченні. Вісник Львівського університету. Серія: журналістика (38). pp. 277-282.

Зелінська, Н. М., Прищепа, О. П., Ліпісовецька, О. М. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять із освітньої компоненти "Латинська мова" для здобувачів першого рівня вищої освіти. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна.

Зелінська, Н. М. (2014) Cучасний досвід рекламування й популяризації книжкових видань українських видавництв у мережі Інтернет. Матеріали Всеукраїнській науково-практичної конференції Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка " Критерії діагностики та методик розрахунку впливу медіа". pp. 120-123.

К

Климова, К. Я. (2015) Лекційне красномовство у підготовці майбутніх учителів-риторів до професійної діяльності. Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі: збірник наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 23 квітня 2015 р.) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 23-29.

Климова, К. Я. (2014) Програма TextTermin як аналітичний інструментарій контент-аналізу лексики збірки Т. Г. Шевченка «Кобзар» студентами та школярами-дослідниками. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 27-33.

Костриця, М. Ю. (2007) Володимир Єршов: учений, полоніст, краєзнавець. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). ISSN 2220-7996

Кошелюк, К. С. (2022) Лінгвопрагматичні характеристики гасла в комерційній інтернет рекламі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 130-134.

Кручінін, І. В. (2022) Синтаксичні засоби формування прагматичних стратегій сучасного американського туристичного блогу. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 138-140.

Кузнєцова, І. В., Кузнєцова, Г. В. (2013) English for Students of Philology (Англійська мова для студентів-філологів): Методичні рекомендації. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І . Франка.

Кузнєцова, Г. В. (2019) Cognitive Procedures in Implicit Speech Acts. Science and Education A New Dimension. Philology, VII (60). pp. 64-67.

Кузнєцова, Г. В. (2015) English for Маster Students (Англійська мова для магістрантів): практикум. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І . Франка.

Кузнєцова, Г. В. (2016) Implicit Speech Acts in Terms of Cognitive and Pragmatic Perspectives. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. (4). pp. 87-93.

Кузнєцова, Г. В. (2019) Адресат політичного дискурсу: стан вивчення й перспективи дослідження. Актуальні питання іноземної філології: наук. журнал (10). pp. 176-181.

Кузнєцова, Г. В. (2016) Дополнительные смысловые нюансы как когнитивный феномен. Международный электронный сборник научных трудов «КОГНИЦИЯ, КОММУНИКАЦИЯ, ДИСКУРС» (12).

Кушлик, В. А., Когут, О. В. (2021) Лексико-семантичне відображення хронотопу у романі Ренсома Ріггза «Дім дивних дітей». ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Л

Лисецька, Ю. В. (2016) Диференційні ознаки дискурсивних маркерів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2(84)). pp. 79-82. ISSN 2076-6173

Лисецька, Ю. В. (2016) Класифікації дискурсивних маркерів в лінгвістиці. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції, ̶ Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття.. pp. 51-53.

Лисецька, Ю. В. (2016) Особливості функціонування дискурсивних маркерів (на матеріалі ранньоанглійського теологічного дискурсу). Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича, ̶ Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Лисецька, Ю. В. (2016) Сучасні підходи до класифікації дискурсивних маркерів. Наукові записки. (146). pp. 267-270.

Лісовський, А. М. (2009) Енциклопедія духовної історії Волині. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (18).

М

Макаревич, О. О. (2015) Особливості розпаду системи класів сильних і слабких дієслів у середньоанглійському періоді. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам'яті доктора філологічних наук професора Д.І. Квеселевича. pp. 71-74.

Макаревич, О. О. (2014) Діалектні особливості уніфікації дієслівних основ середньоанглійського періоду. Всеукраїнська студентсько-наукова конференція “Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов”. pp. 24-28.

Макаревич, О. О. (2014) Особливості розпаду системи класів сильних і слабких дієслів (на матеріалі пам’яток середньоанглійської мови). [Experiment] (Unpublished)

Макаренко, Н. В. (2016) Вплив суспільно-політичних чинників на становлення літературного процесу Німеччини. Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича. ̶ Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу. pp. 44-48.

Макаренко, Н. В. (2016) Дискурсивне вираження концепту. «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Макаренко, Н. В. (2016) Етимологічна розвідка лексичної номінації концепту «GELD». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. ̶ Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття. pp. 57-60.

Макаренко, Н. В. (2016) Концепт GELD у німецькомовній науковій картині світу. Наукові записки. – Випуск 146. – Серія: Філологічні науки.. pp. 157-160.

Мартинчук, К. Р. (2022) Індивідуально авторський стиль письменника літературознавчий та лінгвістичний аспекти. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 163-168.

Марущак, О. М. (2014) Поняття "культура мовлення" у контексті лінгвістичних досліджень. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 64-66.

Михайлова, Є. В. (2017) Лексичний обсяг дієприкметника сучасної турецької мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1(85)). pp. 66-74. ISSN 2076-6173

Мудрак, Л. П. (2009) З історії виникнення таємної писемності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 208-212.

Музика, О. Л. (2009) Психобіографічні студії з Володимиром Шинкаруком. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19).

Мулярчук, І. М. (2015) Жанрова специфіка вживання ‘get-passive’ на матеріалі British National Corpus. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців (27 березня 2015 р.) / за заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш.

Мулярчук, І. М. (2016) Морфологічні, семантичні та функціональні особливості англійської ‘get-passive’ конструкції (на матеріалі British National Corpus). In: Четверта міжнародна лінгвістична он-лайн конференція для молодих науковців, Житомир.

Мулярчук, І. М. (2015) Порівняльна характеристика пасивних конструкцій із ‘be-passive‘ та ‘get-passive‘ (на матеріалі British National Corpus). Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (28 квітня 2015 р.) / за заг. ред. к. п. н., доцента Кажан Ю. М., ІІ.

Мулярчук, І. М. (2016) Поширеність конструкції ‘get-passive’ та реалізація її словозмінних форм (на матеріалі Британського національного корпусу). Матеріали Дев’ятої Всеукраїнської студентської наукової конференції «Умань-2016. Наука. Освіта. Молодь» (28 квітня 2016 року).

Мулярчук, І. М. (2015) Семантична класифікація дієслів, що вживаються у конструкції ‘get-passive’ (на матеріалі Британського національного корпусу). Матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців (25 березня 2016 року) / за заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш.

Місяць, Н. К. (2002) Гіпертекст - новий крок у розвитку тексту. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (9). pp. 103-105.

Місяць, Н. К. (2014) Опыт учебно-исследовательского проекта в самостоятельной работе студентов. Русский язык, литература, культура в школе и вузе. (1 (55)). pp. 47-51. ISSN 2305-7319

Н

Недашківська, Т. Є. (2019) Екзамен чи іспит? (до питання форми підсумкової атестації). Формування професіоналізму молоді в системі безперервної освіти : Міжвузів. наук.-метод. семінар (Київський національний торговельно-економічний університет, 28 лютого 2019 р.).

Недашківська, Т. Є. (2023) Морально-етичні поняття в картині світу українця. збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця».

Недашківська, Т. Є. (2010) Поняття авторитет і повага у мовній картині світу поліщука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (22(II)). pp. 341-349.

Новак, Д. С. (2022) Фразеологічні одиниці на позначення інтелектуальних здібностей людини у сучасній англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 205-208.

П

Паньків, У. Л. (2011) Класичні мови у соціомовному житті європейців. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 158-161.

Приходько, Г. І. (2009) Оцінний компонент у семантичній структурі слова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 44-47.

Пушкар, Т. М., Трофимець, А. Ю. (2022) Переклад творів жанру наукової фантастики українською мовою. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003). Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, pp. 48-50.

Підгурська, В. Ю. (2014) Педагогічні інновації в системі формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 24-27.

Підлужна, Г. В. (2014) Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках літературного читання. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 39-43.

Піонткевич, О. О. (2022) Концепт ЗОВНІШНІСТЬ людини в англійськомовному художньому дискурсі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 228-233.

Р

Радкевич, В. В. (2017) Запит і роз’яснення крізь призму теорії дискурсивних актів: гендерний аспект (на матеріалі сучасної англомовної прози). Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць (LXVII). pp. 137-141.

Радкевич, В. В. (2017) Особливості діалогів у міжгендерному спілкуванні персонажів (на матеріалі англомовної прози авторів-чоловіків та авторів-жінок). Актуальні питання іноземної філології: наук. журн. – Луцьк. – Східноєвроп. нац. ун-т. ім. Лесі Українки (6).

Радкевич, В. В. (2017) Роз`яснення як вид дискурсивного акту. Матеріали міжвузівської наукової Інтернет-конференції «Текст і дискурс: Матеріали міжвузівської наукової Інтернет-конференції «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи» 28 березня –29 березня. - Кам’янець-Подільський. pp. 147-153.

Радкевич, В. В. (2016) Специфика актуализации дискурсивных актов в межгендерных диалогах (на материале англоязычной женской прозы). European Journal of Humanities and Social Sciences (3).

Радкевич, В. В. (2016) Характеристика дискурсивних актів у міжгендерних діалогах (на матеріалі прози письменників - чоловіків). Подолання мовних та комунікативних бар`єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.В. Ковтун.

Радкевич, В. В., Борисенко, Н. Д. (2016) Особливості мовлення персонажів у теорії дискурсивних актів (на матеріалі міжгендерних діалогів у прозі письменників - чоловіків). «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Радченко, О. Ю. (2013) КОРЕЛЯТИВНИЙ ДОМЕН ВОДОЙМИЩЕ / ПЛАВАННЯ: СПЕКТР КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 178-181. ISSN 2076-6173

С

Соловйова, О. В. (2013) ПИСЬМОВІ ЗАВДАННЯ У РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 186-189. ISSN 2076-6173

Савина, А. Ю. (2021) Поняття "металітература" у теоретико-літературному дискурсі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філолологія. Журналістика, 32 (71). pp. 186-192. ISSN 2710-4656

Савицький, І. Л. (2007) "Почуваю на мить себе молодим..." Юрій Яновський у Малій П’ятигірці. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). ISSN 2220-7996

Савицький, І. Л. (2002) Останнє серце з роду Лодзя. Євстахій Івановський. 1813-1903. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). ISSN 2220-7996

Савицький, І. Л. (2015) Земляк Максима Рильського. Постаті землі Житомирської (51). pp. 28-37.

Семенюк, А. Ю. (2018) Дослідження інформаційної структури речення з прислівником ONLY в ранньоновоанглійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 340-345.

Сердійчук, Л. П. (2016) Квеситивні мовленнєві акти в автобіографічних текстах. «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Соболевська, Г. І. (2014) Яків Феліксович Ривкіс. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Солопій, В. В. (2011) Problem of Concept-Frame Correlation. Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: збірник наукових праць (англ.м.). pp. 141-142.

У

Усатий, В. Д. (2014) Роль народного слова у вихованні дошкільників. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 93-98.

Ф

Федорів, Є. М., Венгринюк, М. І. (2021) Перекладознавчий аспект багатозначних слів (на прикладі роману О. Уальда «Портрет Доріана Грея»). ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Фещук, О. В. (2022) Лінгвокультурні бар'єри в міжкультурній комунікації у фрагментах сучасних англомовних художніх фільмів. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 294-297.

Х

Хорошун, О. О. (2017) Concept "Jihad" in the us printed mass media. Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej organizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych «Literatura, socjologia i kulturoznawstwo Naukowa i Praktyczna Nauka światowa: problemy i innowacje. pp. 93-94.

Ч

Чупріна, О. В. (2015) Зміст та напрями аудіювання як виду мовленнєвої діяльності в початковій ланці освіти. Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі: збірник наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 23 квітня 2015 р.) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 143-146.

Чупріна, О. В. (2014) Поняття "мультимедійний урок" та "урок з мультимедійною підтримкою" у початковій школі. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 60-64.

Ш

Шевчук, Т. О. (2014) Формування мовної особистості засобами пунктуації. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 56-60.

Шестакова, С. О., Фенцик, О. М., Недашківська, Т. Є. (2023) Аналіз жанрових особливостей академічного письма української мови. Вісник науки та освіти (13). pp. 315-327. ISSN 2786-6165

Шинкарук, В. Ф. (2014) Микола Кавецький: «Я прийшов із світанків»…. Полілог (2). pp. 123-127. ISSN 2311-1844

Шинкарук, В. Ф. (2009) Ніна Матвієнко. Голосом цієї жінки співає й плаче Україна. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (18). ISSN 978-966-1663-05-2

Шинкарук, В. Ф. (2014) Павло Карпович Сербін. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Ю

Юрченко, М. В. (2022) Поняття дискурсу з точки зору сучасної лінгвістики: трактування та класифікація політичного дискурсу. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 312-316.

Юрчук, О. О. (2010) Жінка в українському постколоніальному світі:у пошуках національного героя (за романом О.Забужко "Польові дослідження з українського сексу"). Літературознавчі обрії. Праці молодих вчених (18). pp. 182-186.

Я

Яковенко, М., Єршов, В. О. (2002) Спогади. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). ISSN 978-966-1663-13-7

Яриновська, К. Т. (2023) Лексика на позначення кольорів в історико-лінгвістичному вимірі. Соціокомунікаційна наука в парадигмі смислових трансформацій: суспільні виклики, тренди освіти і професійної діяльності.

Яриновська, К. Т. (2021) Морфологічні засоби вираження одоративів у поезії Юрія Іздрика «Календар любові». Матеріали студентських наукових читань : зб. наук. пр..

Яриновська, К. Т. (2020) Одоративна лексика у творчості Юрія Іздрика. Україністика: нові імена в науці : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих науковців, Бахмут, 22-23 квіт. 2020 р.

Яриновська, К. Т. (2023) Прагматична специфіка перекладу військового соціолекту й термінології. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця».

Ящук, Л. В. (2018) Кременецька земська книга 1578 року. ПП Дятлик М. С., Кременець. ISBN 978-617-515-293-5

Ящук, Л. В. (2022) Особливості ідентифікації особи (на матеріалі реєстру підданих 1586 року м. Ямполя і прилеглих до нього сіл). Студії з ономастики та етимології. 2021–2022.

Ящук, Л. В. (2023) Словотвір прізвищ Житомирщини (на матеріалі «Національної книги пам'яти жертв голодомору 1932–1933 років в Україні»). Теорія і методика професійного розвитку педагогічних працівників як елемент безперервного навчання в системі вищої педагогічної освіти, науки і практики. Том 1.: Збірник наукових праць.

This list was generated on Sun Dec 10 02:30:53 2023 EET.