Items where Year is 1999

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | У | Ц | Ш | Я
Number of items: 97.

І

Іванченко, А. В., Сбруєва, А. А. (1999) Концепції соціалізації особистості у західній педагогіці другої половини ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 9-13. ISSN 2076-6173

Іванченко, А. В., Сбруєва, А. А. (1999) Особливості світоглядного формування особистості в сучасних умовах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 35-40. ISSN 2076-6173

Іващенко, О. М. (1999) Житомирська земля за козацьких часів (кінець XVI–середина XVII ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 3-9.

Іващенко, О. М. (1999) З історії Житомирського педагогічного інституту (1919-1929 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 3-8.

Ілліна, О. В. (1999) Формування у майбутнього вчителя організаторських умінь. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 46-49.

А

Аннамухаммедов, А. О., Аннамухаммедова, О. О. (1999) Бджільництво і запилення ентомофільних культур (Частина 1). [Teaching Resource]

Аннамухаммедов, А. О., Аннамухаммедова, О. О. (1999) Бджільництво і запилення ентомофільних культур (Частина 2). [Teaching Resource]

Аннамухаммедова, О. О., Аннамухаммедов, А. О. (1999) Вплив фізичних методів обробки зернового компоненту комбікормів-стартерів на показники білкового обміну телят. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (8). pp. 3-6.

Антонова, О. Є. (1999) Історичний аспект становлення системи базових педагогічних знань у психолого-педагогічній та філософській літературі XVIII - ХІХ століть. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 54-58. ISSN 2076-6173

Антонова, О. Є., Сидорчук, Н. Г., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Осадча, З. А. (1999) Історія педагогіки. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Анічкіна, О. В., Михнюк, О. В., Мацієвський, О. Е. (1999) Досліди для доведення незмінності маси речовини. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції присвяченої 130-річниці відкриття періодичного закону. pp. 109-110.

Ахметов, Р. Ф., Новак, В. В. (1999) Зародження фізичної культури і спорту на Волині-Житомирщині. «Велика Волинь : праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині», 19. pp. 97-98.

Б

Баранівська, А. Ф., Осадчий, М. М., Таргонський, Л. П. (1999) Про використання деяких педагогічних принципів при викладанні математики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 28-30. ISSN 2076-6173

Бех, І. Д. (1999) Особистісно зорієнтоване виховання: стратегія проектування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 42-43.

Боднарашик, О. С., Сарана, О. А. (1999) Про розподіл деяких множин ірраціональних чисел на сегменті [0;1]. У світі математики, 5 (2). pp. 1-4. ISSN 1029-4171

Борисенко, Н. Д. (1999) Гендерні відмінності використання комунікативів (на матеріалі сучасної англійської драматургії). Наука і сучасність: Зб. наук. праць національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2 (3). pp. 138-143.

Брандес, В. М., Вознюк, О. В. (1999) "Проблема" дитячої обдарованості у контексті нейрофізіологічних поглядів (концепції функціональної асиметрії мозку людини). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 44-49. ISSN 2076-6173

Білобровець, О. М. (1999) Державне будівництво і опозиційні військові формування на Волині в 1920-1923 pp. Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини. Зб. наукових праць. pp. 348-352.

Білоус, В. Й., Білоус, А. В., Місяць, Н. К. (1999) Проблеми упорядкування української офтальмологічної термінології. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 104-107. ISSN 2076-6173

В

Вискушенко, Д. А., Бенедик, С. В., Поповичук, О. І. (1999) Вплив азотнокислого свинцю на водний баланс ставковика озерного (Mollusca:Pulmonata:Lymnaeidae). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 87-88. ISSN 2076-6173

Власенко, В. В. (1999) Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні Василя Симоненка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 50-53.

Водянова, Г. В. (1999) К вопросу об аксиологической природе религии. Вестник СевГТУ (20). pp. 84-92.

Вознюк, О. В., Батіна, І. Д., Заброцький, М. М., Овандер, Л. М. (1999) Погляд фiлософа на проблему спiввiдношення людського i технiчного чинникiв у сферi космiчної технiки. Сучаснi технологiї в аерокосмiчному комплексi : матерiали IV Мiжнар. наук.-практ. конф., 7-9 вер. 1999 р.. pp. 215-218.

Вознюк, О. В., Брандес, В. М., Стародубцев, И. Г. (1999) Построение технологии решения проблемных ситуаций в контексте концепции функциональной асимметрии мозга человека. Лаб. ТСО РФ, Ростов н/Д..

Вознюк, О. В., Заброцький, М. М., Овандер, Л. Н. (1999) Об истоках и сущности цельного знания. Людина i космос-99 : IV Мiжнар. наук.-практ. конф., Житомир, 29 вер. – 1 жовтня 1999.. pp. 44-47.

Вознюк, О. В., Ованден, Л. М., Овандер, С. Л. (1999) Ecology as Philosophical Problem: on the Concept of the Ecology of Wholeness. Environmental Science and Technology : Proc. of the 6th Intern. Conf., Greece, 30 Aug. – 2 Sept., С. pp. 35-42.

Вірковський, А. П. (1999) Про реалізацію діалогічного принципу в гуманізації освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 27-29.

Вітвицька, С. С. (1999) Формування творчого мислення в учнів старших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 75-79.

Г

Гарбар, О. В. (1999) Особливості екології ставковиків (Gastropoda, Pulmonata) фауни Житомирського Полісся. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 148-150. ISSN 2076-6173

Голубовська, І. В. (1999) Повість Наталени Королевої «Сон тіні» як самобутнє явище української історичної прози 30-х років ХХ сторіччя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 74-76.

Грибан, Г. П., Ніколайчук, С. С., Ніколайчук, С. Г. (1999) Шляхи розвитку особистості студента засобами фізичного виховання в нових соціально-економічних умовах. Духовність як основа консолідації суспільства, 16. pp. 588-594.

Гужанов, С. И., Гужанова, Т. С. (1999) Использование алгоритма при изучении русской фразеологии. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 10-13.

Гужанова, Т. С. (1999) Культура спілкування як засіб гуманізації стосунків між учнями. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 44-45.

Д

Доброльожа, Г. М. (1999) Мотив здоров’я в тематиці поліських народних порівнянь. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 60-63.

Дубасенюк, О. А. (1999) Дослідження факторної структури процесу оволодіння соціально-педагогічною майстерністю у виховній роботі із старшокласниками. Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя : зб. наук.-метод праць. pp. 112-115.

Дубасенюк, О. А. (1999) Факторний аналіз виховної діяльності педагога загальноосвітньої школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 19-23. ISSN 2076-6173

З

Зосімович, Олена (1999) Влияние достижений космонавтики на формирование музейной сети страны. Аерокосмический комплекс в истории Отечества. Тезисы докладов (Всероссийская конференция 27-29 января 1999 года, г. Самара) (1). pp. 38-41.

Зосімович, Олена (1999) Основные направления государственной политики в области музейного дела в 1956-1964 гг. Россия: некоторые аспекты истории и современность. Материалы научно-практической конференции преподавателей и аспирантов кафедры истории МАИ (2). pp. 19-24.

К

Кавун, О. О. (1999) Семантико-структурна типологія англійських та українських прізвищ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 130-139.

Квеселевич, Д. І., Ісаакян, З. Б. (1999) Порівняльна типологія інтеграції словосполучення в мовах індоєвропейської сім’ї. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 96-98.

Киричук, Г. Є., Таран, К. П., Стадниченко, А. П. (1999) Вплив чинників середовища на регуляцію білкового обміну у витушки пурпурної (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 145-147. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (1999) Роль педагогічної гри у розкритті й удосконаленні мовленнєвих здібностей майбутніх учителів початкових класів в умовах діалектного оточення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 64-66. ISSN 2076-6173

Кобзар, С. К. (1999) Основні тенденції словотвору сучасного американського варіанту англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 54-59.

Ковальчук, В. А. (1999) Педагогічні передумови виникнення соціально-педагогічних ситуацій у професійній діяльності вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 50-53.

Колесник, І. В. (1999) Дослідження групової особистості підлітків зони радіологічного контролю. Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя: Збірник науково-методичних праць. pp. 132-134.

Колесник, І. В. (1999) Дослідження групової оцінки особистості підлітків зони радіологічного контролю. Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя: Збірник науково-методичних праць / Ред. кол. Дубасенюк О. А. та ін. - К.: ІЗМН.. pp. 132-134.

Колесник, І. В. (1999) Педагогічна діагностика порушень спілкувальної сфери підлітків зони радіологічного контролю в умовах лікувально-оздоровчого центру. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Ред. кол. Гузій Н. В. (2). pp. 245-247.

Колесник, І. В. (1999) Психолого-педагогічні особливості спілкування підлітків зони радіологічного контролю. Соціалізація особистості: Зб. наук. праць. (4). pp. 89-95.

Коляденко, С. М. (1999) Викладачі Кременецького ліцею (1805-1833 рр.). Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Ред. кол. Гузій Н. В. (відп. ред.) (2). pp. 110-114.

Коляденко, С. М. (1999) Особливості, тенденції та перспективи розвитку системи освіти поляків як етнонаціональної меншини у поліетнічному організмі України. Miedzy Polska a Ukraina. Pogranicze - Mniejszosci Wspolpraca Regionalna. pp. 117-128.

Коляденко, С. М., Юрчук, О. О. (1999) Можливості реалізації на сучасному етапі потреби молоді в освіті у залежності від особистих та суспільних цінностей (на прикладі Житомирської області). Программа и материалы международной научно-практической конференции "Выпускники вузов Украины на рынке труда". pp. 78-83.

Кордон, М. В. (1999) Освіта Запорізької Січі. Вісник ЖІТІ. Фундаментальні та гуманітарні науки, проблеми освіти. pp. 52-54.

Корень, О. В. (1999) Семантико-синтаксичні моделі англійських прислів’їв. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 140-144.

Король, Л. М., Вишина, А. Ю. (1999) Дослідження особливостей емпатійності молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 161-164. ISSN 2076-6173

Котюк, Л. А. (1999) Еколого-біологічні особливості стеблової нематоди Ditylenchus destructor Thorne при паразитуванні на картоплі в зоні Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Крук, М. З. (1999) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ ПЕДАГОГІЦІ. Вісник Житомирського педуніверситету (4). pp. 22-27. (Unpublished)

Кузніцова, І. В., Савченко, Г. В. (1999) Особливості характеризації персонажів у художньому тексті в термінах теорії відношень. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 116-119.

Кульчицький, В. Й. (1999) Проблема виховання молоді в працях ідеологів ОУН-УПА. Славістичні записки Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти (1). pp. 82-85.

Курінна, Н. П. (1999) З історії експериментального вивчення звукосимволізму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 77-79.

Л

Левицька, М. В., Дубовик, Т., Листван, В. М. (1999) Реакції алкіліденфосфоранів з електрофільними реагентами. Хімічні науки і сучасність. Полтава: Освіта. pp. 72-75.

Левківський, М. В. (1999) Нові навчальні технології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 14-18.

Ленчук, І. Г. (1999) Алгоритмічний підхід у побудові проекційних креслень комбінацій двох тіл. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 80-84. ISSN 2076-6173

Ляшенко, Б. М., Ящук, Є. О. (1999) Використання ЕОМ при вивченні методу Монте-Карло розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 85-88.

М

Магрицька, І. В. (1999) Етнолінгвістичне прочитання назв весільного деревця (на матеріалі українських східнослобожанських говірок). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 64-69.

Мацієвський, О. Е., Анічкіна, О. В. (1999) Міжпредметні зв’язки в темі «Закон збереження маси». Біологія і хімія в школі (5). pp. 30-32.

Мельниченко, Р. К. (1999) Фауна та поширення перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) Північного Причорномор’я. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 89-92.

Мисечко, Є. М., Астахова, Л. Є., Мисечко, О. Є. (1999) Дидактичні принципи формування професійної компетентності вчителя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 37-41. ISSN 2076-6173

Мисечко, Є. М., Астахова, Л. Є., Прокопенко, М. М. (1999) Діалектика взаємозв’язку емпіричного й теоретичного у творчому пізнанні методичної істини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 30-34. ISSN 2076-6173

Москвіна, Т. П. (1999) Педагогічна корекція досвіду гуманних взаємин дітей з ознаками постчорнобильського синдрому. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 18-21. ISSN 2076-6173

Музика, О. Л. (1999) Стратегіально-ціннісна організація свідомості творчо обдарованої особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 156-160.

Музика, О. О. (1999) Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мотивації творчості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 151-155.

Мінюк, М. Є. (1999) Залежність маси шлуночка та серцевих індексів Unio conus borysthenicus від інтенсивності інвазії Aspidogaster conchicola. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 84-86.

Міхеєв, В. В., Міхеєва, Г. М. (1999) Використання багатопрофільної комп’ютерної системи лінійного тестування в процесі навчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 31-33. ISSN 2076-6173

Н

Недашківська, Т. Є., Дяченко, В. В. (1999) Фонетика и фонология как два аспекта изучения звукового строя языка (на материале русского языка). [Teaching Resource]

Новіченко, Т. М. (1999) Агролісомеліоративні методи оптимізації екологічних умов сільськогосподарських культур на напівгідроморфних грунтах Полісся. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

П

Павленко, Л. І. (1999) Особливості формування структур колоквіального синтаксису (на матеріалі сучасної англійської розмовної мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 70-73.

Панченко, І. Б. (1999) Місце і роль паралінгвістичних засобів у процесі спілкування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 80-83.

Пастовенський, О. В. (1999) Вивчення провідника Windows у школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 41-43.

Пелешок, Е. Х., Шевчук, Т. О. (1999) Особливості вивчення ліричних творів на уроках українського читання в початкових класах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 72-74. ISSN 2076-6173

Потапенко, С. І. (1999) Дискурсно-когнітивне вивчення словосполучень із прийменником of в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 99-103.

Пуховська, Л. П. (1999) Проблеми інтеграції педагогічної освіти України в загальноєвропейський освітній простір. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 67-71.

Р

Рудницька, Н. Ю. (1999) Тенденції та суттєві особливості вивчення краєзнавства учнями початкових шкіл Волині (20-ті рр. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 24-27.

С

Самойлюкевич, І. В., Березенська, Л. І. (1999) Pre-service teacher development project: ideas and practice. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 89-95. ISSN 2076-6173

Сейко, Н. А., Осадча, З. А. (1999) Особливості соціалізаційних процесів в поліетнічній сфері освіти. Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя. pp. 15-18.

Семенець, С. П. (1999) Щодо особливостей навчання курсу алгебри і початків аналізу в загальноосвітній школі. Матеріали всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України». p. 39. ISSN 5-77-63-2310-Х

Семенець, С. П. (1999) Функціональні рівняння як засіб введення елементарних функцій у курсі алгебри і початків аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 34-36.

Сидорчук, Н. Г. (1999) Категорійний аналіз поняття «самоосвітня діяльність майбутнього вчителя». Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 59-62. ISSN 2076-6173

Снегин, Э. А. (1999) Структура расселенности Bradybaena fruticum (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) в условиях юга лесостепной зоны Русской равнины. Автореферат диистертации на соискание научной степени. pp. 1-25.

Соколовська, С. Ф. (1999) Очужуюча сюжетобудова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 120-123.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Сластенко, М. М., Киричук, Г. Є., Антонюк, Д. А., Баранюк, Р. С., Кризская, Е. В., Мошковская, Т. А., Радкевич, О. С. (1999) Влияние нитрата аммония на физико-химические свойства гемолимфы катушек Planorbarius corneus (Mollusca: Bulinidae) инвазированных трематодами (Echinostomatidae). Паразитология, 33 (1). pp. 26-31. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П., Иваненко, Л. Д., Куркчи, Л. Н., Выскушенко, Д. А., Градовская, Р. П., Зимовец, И. А. (1999) Влияние хлоридов натрия и калия на быстрые поведенческие и физиологические реакции прудовика (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) при заражении партенитами трематод. Паразитология, 33 (4). pp. 335-339. ISSN 0031-1847

У

Усатенко, Т. М. (1999) Конструкція з ППКС у системі стилістичних фігур художнього тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 108-115.

Ц

Цілинко, М. Г., Федьович, М. В., Рудніцький, В. Л. (1999) Електронний пікофарадометр в навчальному експерименті. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 14-17. ISSN 2076-6173

Ш

Шевчук, М. В. (1999) Питання класифікації традиційних сюжетів у творчості Лесі Українки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 124-129. ISSN 2076-6173

Я

Ярмошик, Іван (1999) З історії релігійного вільнодумства на Житомирщині в першій половині ХVІІ століття. Персонал. Науковий збірник Житомирської філії МАУП. По матеріалах науково-теоретичної конференції "Розвиток науки і освіти в навчальних закладах України на сучасномц етапі" Житомир, 21-22 січня 1999 р.. pp. 63-65.

Ярмошик, Іван (1999) Т.М. Мовчанівський і Бердичівський історико-культурний заповідник (20-ті роки ХХ ст): основні напрямки краєзнавчої діяльності. Бердичівська земля в контексті історії України.Науковий збірник "Велика Волинь", 19. pp. 137-139.

Ярмошик, Іван, Захарчук, Петро (1999) Стежками Бистриївки в минуле й майбутнє ... Житомир: Волинь. ISBN 966-7390-47-0

This list was generated on Tue Mar 21 05:47:08 2023 EET.