Items where Year is 1999

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 97.

Article

Іванченко, А. В., Сбруєва, А. А. (1999) Концепції соціалізації особистості у західній педагогіці другої половини ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 9-13. ISSN 2076-6173

Іванченко, А. В., Сбруєва, А. А. (1999) Особливості світоглядного формування особистості в сучасних умовах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 35-40. ISSN 2076-6173

Іващенко, О. М. (1999) Житомирська земля за козацьких часів (кінець XVI–середина XVII ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 3-9.

Іващенко, О. М. (1999) З історії Житомирського педагогічного інституту (1919-1929 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 3-8.

Ілліна, О. В. (1999) Формування у майбутнього вчителя організаторських умінь. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 46-49.

Аннамухаммедова, О. О., Аннамухаммедов, А. О. (1999) Вплив фізичних методів обробки зернового компоненту комбікормів-стартерів на показники білкового обміну телят. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (8). pp. 3-6.

Антонова, О. Є. (1999) Історичний аспект становлення системи базових педагогічних знань у психолого-педагогічній та філософській літературі XVIII - ХІХ століть. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 54-58. ISSN 2076-6173

Анічкіна, О. В., Михнюк, О. В., Мацієвський, О. Е. (1999) Досліди для доведення незмінності маси речовини. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції присвяченої 130-річниці відкриття періодичного закону. pp. 109-110.

Ахметов, Р. Ф., Новак, В. В. (1999) Зародження фізичної культури і спорту на Волині-Житомирщині. «Велика Волинь : праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині», 19. pp. 97-98.

Баранівська, А. Ф., Осадчий, М. М., Таргонський, Л. П. (1999) Про використання деяких педагогічних принципів при викладанні математики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 28-30. ISSN 2076-6173

Бех, І. Д. (1999) Особистісно зорієнтоване виховання: стратегія проектування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 42-43.

Боднарашик, О. С., Сарана, О. А. (1999) Про розподіл деяких множин ірраціональних чисел на сегменті [0;1]. У світі математики, 5 (2). pp. 1-4. ISSN 1029-4171

Борисенко, Н. Д. (1999) Гендерні відмінності використання комунікативів (на матеріалі сучасної англійської драматургії). Наука і сучасність: Зб. наук. праць національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2 (3). pp. 138-143.

Брандес, В. М., Вознюк, О. В. (1999) "Проблема" дитячої обдарованості у контексті нейрофізіологічних поглядів (концепції функціональної асиметрії мозку людини). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 44-49. ISSN 2076-6173

Білобровець, О. М. (1999) Державне будівництво і опозиційні військові формування на Волині в 1920-1923 pp. Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини. Зб. наукових праць. pp. 348-352.

Білоус, В. Й., Білоус, А. В., Місяць, Н. К. (1999) Проблеми упорядкування української офтальмологічної термінології. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 104-107. ISSN 2076-6173

Вискушенко, Д. А., Бенедик, С. В., Поповичук, О. І. (1999) Вплив азотнокислого свинцю на водний баланс ставковика озерного (Mollusca:Pulmonata:Lymnaeidae). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 87-88. ISSN 2076-6173

Власенко, В. В. (1999) Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні Василя Симоненка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 50-53.

Водянова, Г. В. (1999) К вопросу об аксиологической природе религии. Вестник СевГТУ (20). pp. 84-92.

Вознюк, О. В., Батіна, І. Д., Заброцький, М. М., Овандер, Л. М. (1999) Погляд фiлософа на проблему спiввiдношення людського i технiчного чинникiв у сферi космiчної технiки. Сучаснi технологiї в аерокосмiчному комплексi : матерiали IV Мiжнар. наук.-практ. конф., 7-9 вер. 1999 р.. pp. 215-218.

Вознюк, О. В., Заброцький, М. М., Овандер, Л. Н. (1999) Об истоках и сущности цельного знания. Людина i космос-99 : IV Мiжнар. наук.-практ. конф., Житомир, 29 вер. – 1 жовтня 1999.. pp. 44-47.

Вознюк, О. В., Ованден, Л. М., Овандер, С. Л. (1999) Ecology as Philosophical Problem: on the Concept of the Ecology of Wholeness. Environmental Science and Technology : Proc. of the 6th Intern. Conf., Greece, 30 Aug. – 2 Sept., С. pp. 35-42.

Вірковський, А. П. (1999) Про реалізацію діалогічного принципу в гуманізації освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 27-29.

Вітвицька, С. С. (1999) Формування творчого мислення в учнів старших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 75-79.

Гарбар, О. В. (1999) Особливості екології ставковиків (Gastropoda, Pulmonata) фауни Житомирського Полісся. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 148-150. ISSN 2076-6173

Голубовська, І. В. (1999) Повість Наталени Королевої «Сон тіні» як самобутнє явище української історичної прози 30-х років ХХ сторіччя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 74-76.

Грибан, Г. П., Ніколайчук, С. С., Ніколайчук, С. Г. (1999) Шляхи розвитку особистості студента засобами фізичного виховання в нових соціально-економічних умовах. Духовність як основа консолідації суспільства, 16. pp. 588-594.

Гужанов, С. И., Гужанова, Т. С. (1999) Использование алгоритма при изучении русской фразеологии. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 10-13.

Гужанова, Т. С. (1999) Культура спілкування як засіб гуманізації стосунків між учнями. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 44-45.

Доброльожа, Г. М. (1999) Мотив здоров’я в тематиці поліських народних порівнянь. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 60-63.

Дубасенюк, О. А. (1999) Дослідження факторної структури процесу оволодіння соціально-педагогічною майстерністю у виховній роботі із старшокласниками. Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя : зб. наук.-метод праць. pp. 112-115.

Дубасенюк, О. А. (1999) Факторний аналіз виховної діяльності педагога загальноосвітньої школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 19-23. ISSN 2076-6173

Зосімович, Олена (1999) Влияние достижений космонавтики на формирование музейной сети страны. Аерокосмический комплекс в истории Отечества. Тезисы докладов (Всероссийская конференция 27-29 января 1999 года, г. Самара) (1). pp. 38-41.

Зосімович, Олена (1999) Основные направления государственной политики в области музейного дела в 1956-1964 гг. Россия: некоторые аспекты истории и современность. Материалы научно-практической конференции преподавателей и аспирантов кафедры истории МАИ (2). pp. 19-24.

Кавун, О. О. (1999) Семантико-структурна типологія англійських та українських прізвищ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 130-139.

Квеселевич, Д. І., Ісаакян, З. Б. (1999) Порівняльна типологія інтеграції словосполучення в мовах індоєвропейської сім’ї. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 96-98.

Киричук, Г. Є., Таран, К. П., Стадниченко, А. П. (1999) Вплив чинників середовища на регуляцію білкового обміну у витушки пурпурної (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 145-147. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (1999) Роль педагогічної гри у розкритті й удосконаленні мовленнєвих здібностей майбутніх учителів початкових класів в умовах діалектного оточення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 64-66. ISSN 2076-6173

Кобзар, С. К. (1999) Основні тенденції словотвору сучасного американського варіанту англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 54-59.

Ковальчук, В. А. (1999) Педагогічні передумови виникнення соціально-педагогічних ситуацій у професійній діяльності вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 50-53.

Колесник, І. В. (1999) Дослідження групової особистості підлітків зони радіологічного контролю. Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя: Збірник науково-методичних праць. pp. 132-134.

Колесник, І. В. (1999) Дослідження групової оцінки особистості підлітків зони радіологічного контролю. Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя: Збірник науково-методичних праць / Ред. кол. Дубасенюк О. А. та ін. - К.: ІЗМН.. pp. 132-134.

Колесник, І. В. (1999) Педагогічна діагностика порушень спілкувальної сфери підлітків зони радіологічного контролю в умовах лікувально-оздоровчого центру. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Ред. кол. Гузій Н. В. (2). pp. 245-247.

Колесник, І. В. (1999) Психолого-педагогічні особливості спілкування підлітків зони радіологічного контролю. Соціалізація особистості: Зб. наук. праць. (4). pp. 89-95.

Коляденко, С. М. (1999) Викладачі Кременецького ліцею (1805-1833 рр.). Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Ред. кол. Гузій Н. В. (відп. ред.) (2). pp. 110-114.

Коляденко, С. М. (1999) Особливості, тенденції та перспективи розвитку системи освіти поляків як етнонаціональної меншини у поліетнічному організмі України. Miedzy Polska a Ukraina. Pogranicze - Mniejszosci Wspolpraca Regionalna. pp. 117-128.

Коляденко, С. М., Юрчук, О. О. (1999) Можливості реалізації на сучасному етапі потреби молоді в освіті у залежності від особистих та суспільних цінностей (на прикладі Житомирської області). Программа и материалы международной научно-практической конференции "Выпускники вузов Украины на рынке труда". pp. 78-83.

Кордон, М. В. (1999) Освіта Запорізької Січі. Вісник ЖІТІ. Фундаментальні та гуманітарні науки, проблеми освіти. pp. 52-54.

Корень, О. В. (1999) Семантико-синтаксичні моделі англійських прислів’їв. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 140-144.

Король, Л. М., Вишина, А. Ю. (1999) Дослідження особливостей емпатійності молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 161-164. ISSN 2076-6173

Котюк, Л. А. (1999) Еколого-біологічні особливості стеблової нематоди Ditylenchus destructor Thorne при паразитуванні на картоплі в зоні Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Крук, М. З. (1999) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ ПЕДАГОГІЦІ. Вісник Житомирського педуніверситету (4). pp. 22-27. (Unpublished)

Кузніцова, І. В., Савченко, Г. В. (1999) Особливості характеризації персонажів у художньому тексті в термінах теорії відношень. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 116-119.

Кульчицький, В. Й. (1999) Проблема виховання молоді в працях ідеологів ОУН-УПА. Славістичні записки Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти (1). pp. 82-85.

Курінна, Н. П. (1999) З історії експериментального вивчення звукосимволізму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 77-79.

Левицька, М. В., Дубовик, Т., Листван, В. М. (1999) Реакції алкіліденфосфоранів з електрофільними реагентами. Хімічні науки і сучасність. Полтава: Освіта. pp. 72-75.

Левківський, М. В. (1999) Нові навчальні технології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 14-18.

Ленчук, І. Г. (1999) Алгоритмічний підхід у побудові проекційних креслень комбінацій двох тіл. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 80-84. ISSN 2076-6173

Ляшенко, Б. М., Ящук, Є. О. (1999) Використання ЕОМ при вивченні методу Монте-Карло розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 85-88.

Магрицька, І. В. (1999) Етнолінгвістичне прочитання назв весільного деревця (на матеріалі українських східнослобожанських говірок). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 64-69.

Мацієвський, О. Е., Анічкіна, О. В. (1999) Міжпредметні зв’язки в темі «Закон збереження маси». Біологія і хімія в школі (5). pp. 30-32.

Мельниченко, Р. К. (1999) Фауна та поширення перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) Північного Причорномор’я. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 89-92.

Мисечко, Є. М., Астахова, Л. Є., Мисечко, О. Є. (1999) Дидактичні принципи формування професійної компетентності вчителя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 37-41. ISSN 2076-6173

Мисечко, Є. М., Астахова, Л. Є., Прокопенко, М. М. (1999) Діалектика взаємозв’язку емпіричного й теоретичного у творчому пізнанні методичної істини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 30-34. ISSN 2076-6173

Москвіна, Т. П. (1999) Педагогічна корекція досвіду гуманних взаємин дітей з ознаками постчорнобильського синдрому. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 18-21. ISSN 2076-6173

Музика, О. Л. (1999) Стратегіально-ціннісна організація свідомості творчо обдарованої особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 156-160.

Музика, О. О. (1999) Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мотивації творчості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 151-155.

Мінюк, М. Є. (1999) Залежність маси шлуночка та серцевих індексів Unio conus borysthenicus від інтенсивності інвазії Aspidogaster conchicola. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 84-86.

Міхеєв, В. В., Міхеєва, Г. М. (1999) Використання багатопрофільної комп’ютерної системи лінійного тестування в процесі навчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 31-33. ISSN 2076-6173

Новіченко, Т. М. (1999) Агролісомеліоративні методи оптимізації екологічних умов сільськогосподарських культур на напівгідроморфних грунтах Полісся. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Павленко, Л. І. (1999) Особливості формування структур колоквіального синтаксису (на матеріалі сучасної англійської розмовної мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 70-73.

Панченко, І. Б. (1999) Місце і роль паралінгвістичних засобів у процесі спілкування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 80-83.

Пастовенський, О. В. (1999) Вивчення провідника Windows у школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 41-43.

Пелешок, Е. Х., Шевчук, Т. О. (1999) Особливості вивчення ліричних творів на уроках українського читання в початкових класах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 72-74. ISSN 2076-6173

Потапенко, С. І. (1999) Дискурсно-когнітивне вивчення словосполучень із прийменником of в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 99-103.

Пуховська, Л. П. (1999) Проблеми інтеграції педагогічної освіти України в загальноєвропейський освітній простір. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 67-71.

Рудницька, Н. Ю. (1999) Тенденції та суттєві особливості вивчення краєзнавства учнями початкових шкіл Волині (20-ті рр. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 24-27.

Самойлюкевич, І. В., Березенська, Л. І. (1999) Pre-service teacher development project: ideas and practice. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 89-95. ISSN 2076-6173

Сейко, Н. А., Осадча, З. А. (1999) Особливості соціалізаційних процесів в поліетнічній сфері освіти. Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя. pp. 15-18.

Семенець, С. П. (1999) Щодо особливостей навчання курсу алгебри і початків аналізу в загальноосвітній школі. Матеріали всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України». p. 39. ISSN 5-77-63-2310-Х

Семенець, С. П. (1999) Функціональні рівняння як засіб введення елементарних функцій у курсі алгебри і початків аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 34-36.

Сидорчук, Н. Г. (1999) Категорійний аналіз поняття «самоосвітня діяльність майбутнього вчителя». Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 59-62. ISSN 2076-6173

Снегин, Э. А. (1999) Структура расселенности Bradybaena fruticum (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) в условиях юга лесостепной зоны Русской равнины. Автореферат диистертации на соискание научной степени. pp. 1-25.

Соколовська, С. Ф. (1999) Очужуюча сюжетобудова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 120-123.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Сластенко, М. М., Киричук, Г. Є., Антонюк, Д. А., Баранюк, Р. С., Кризская, Е. В., Мошковская, Т. А., Радкевич, О. С. (1999) Влияние нитрата аммония на физико-химические свойства гемолимфы катушек Planorbarius corneus (Mollusca: Bulinidae) инвазированных трематодами (Echinostomatidae). Паразитология, 33 (1). pp. 26-31. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П., Иваненко, Л. Д., Куркчи, Л. Н., Выскушенко, Д. А., Градовская, Р. П., Зимовец, И. А. (1999) Влияние хлоридов натрия и калия на быстрые поведенческие и физиологические реакции прудовика (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) при заражении партенитами трематод. Паразитология, 33 (4). pp. 335-339. ISSN 0031-1847

Усатенко, Т. М. (1999) Конструкція з ППКС у системі стилістичних фігур художнього тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 108-115.

Цілинко, М. Г., Федьович, М. В., Рудніцький, В. Л. (1999) Електронний пікофарадометр в навчальному експерименті. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 14-17. ISSN 2076-6173

Шевчук, М. В. (1999) Питання класифікації традиційних сюжетів у творчості Лесі Українки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 124-129. ISSN 2076-6173

Ярмошик, Іван (1999) З історії релігійного вільнодумства на Житомирщині в першій половині ХVІІ століття. Персонал. Науковий збірник Житомирської філії МАУП. По матеріалах науково-теоретичної конференції "Розвиток науки і освіти в навчальних закладах України на сучасномц етапі" Житомир, 21-22 січня 1999 р.. pp. 63-65.

Ярмошик, Іван (1999) Т.М. Мовчанівський і Бердичівський історико-культурний заповідник (20-ті роки ХХ ст): основні напрямки краєзнавчої діяльності. Бердичівська земля в контексті історії України.Науковий збірник "Велика Волинь", 19. pp. 137-139.

Book

Антонова, О. Є., Сидорчук, Н. Г., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Осадча, З. А. (1999) Історія педагогіки. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Вознюк, О. В., Брандес, В. М., Стародубцев, И. Г. (1999) Построение технологии решения проблемных ситуаций в контексте концепции функциональной асимметрии мозга человека. Лаб. ТСО РФ, Ростов н/Д..

Ярмошик, Іван, Захарчук, Петро (1999) Стежками Бистриївки в минуле й майбутнє ... Житомир: Волинь. ISBN 966-7390-47-0

Teaching Resource

Аннамухаммедов, А. О., Аннамухаммедова, О. О. (1999) Бджільництво і запилення ентомофільних культур (Частина 1). [Teaching Resource]

Аннамухаммедов, А. О., Аннамухаммедова, О. О. (1999) Бджільництво і запилення ентомофільних культур (Частина 2). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Дяченко, В. В. (1999) Фонетика и фонология как два аспекта изучения звукового строя языка (на материале русского языка). [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Mar 21 05:47:08 2023 EET.