Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Foreign Languages and Modern Teaching Techniques" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 16.

Article

Андрійчук, Н. М. (2011) Впровадження інклюзивного навчання у систему освіти України: реалії та перспективи. Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Запорізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 80-82.

Большакова, Н. О. (2011) Мотиваційний потенціал використання спілкування в соціальних мережах у процесі навчання граматики учнів старших класів спеціалізованих шкіл. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 38-41.

Волощук (Мормуль), А. М. (2011) Модель формування методичної компетентності майбутнього чителя гуманітарного профілю. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (15). pp. 163-175.

Дєнічєва, О. І. (2011) Зміст і форми оцінювання навчальних досягнень учнів в гімназіях Австрії. Порівняльно-педагогічні студії. (3-4). pp. 62-66.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Павловський, В. А. and Памірський, М. С. (2011) Людський геній і титан - вклад Житомирщини в освоєння космосу. Людина і Космос VII Міжнародна науково-практична конференція. pp. 63-65.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. and Колінко, Ю. Ю. (2011) Титан Іршанського родовища - запорука майбутнього розвитку літако- та ракетобудівництва в Україні. Мінерально-сировинні багатсва України: шляхи оптимального використання. pp. 115-118.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. and Шуст, В. П. (2011) ЕКСКУРСІЇ РІЧКОВИМИ КАНЬЙОНАМИ МІСТА ЖИТОМИРА. "Велика Волинь", 43. pp. 54-55.

Кузнєцова, Г. В. (2011) Авторські особливості використання фразеологізмів у художньому дискурсі. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. pp. 41-45.

Литньова, Т. В. (2011) До питання про тлумачення цілей навчання іноземних мов на сучасному етапі розвитку іншомовної освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / ред. кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). pp. 117-120.

Мисечко, О. Є. (2011) Формування системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (1900-1964 рр.). АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Свириденко, І. М. (2011) Особливості вияву вчинку-вірності в особистісних взаєминах. Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту імені В. О. Сухомлинського (1). pp. 144-149.

Свириденко, І. М. (2011) Особливості вияву вчинку-вірності в особистісних взаєминах студентів. Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту імені В. О. Сухомлинського: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / зб. наук. пр. / за заг. ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти. pp. 144-149.

Сердійчук, Л. П. (2011) ФОРМИ ПРОЯВУ АВТОБІОГРАФІЧНОГО В ТЕКСТАХ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. (14). pp. 154-158.

Солопій, В. В. (2011) Problem of Concept-Frame Correlation. Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: збірник наукових праць (англ.м.). pp. 141-142.

Conference or Workshop Item

Памірська, Л. Ю. (2011) Суспільно-політичні та культурно-освітні передумови вивчення іноземних мов представниками національних меншин на Волині (поч. ХХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.). In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Thesis

Місечко, О. Є. (2011) Формування системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (1900−1964 рр.). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

This list was generated on Sat Jul 24 18:08:24 2021 EEST.