Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Physics and Labor Protection" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 25.

Novytsкyі, S. V. (2013) Some methodological aspects of studying ohmic contacts to n-InP. materials of a conf. [XIV International conf. «Physics and technology of thin films and nanosystems» (ICPTTFN-XIV)], (Ivano-Frankivsk, Ukraine, 20—25 may 2013 y.). p. 437.

Алпатова, О. М. (2013) Вплив основних абіотичних чинників водного середовища на черепашкових амеб (testacealobosia; silicofilosea) Українського Полісся. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 18-29.

Алпатова, О. М. and Шевчук, С. Ю. (2013) Сучасний стан системи найпростіших та положення в ній черепашкових амеб і гетеротрофних джгутикових. «Біологія: від молекули до біосфери». Матеріали VIII Міжнародної конференції молодих учених (3-6 грудня 2013 р., м. Харків, Україна). pp. 227-228. ISSN ІSВN 978-617-578-076-3

Аннамухаммедов, А. О. and Аннамухаммедов, О. (2013) Yerli ot - iymlerin we mineral serisdelerin. Taze Oba (12). pp. 32-33. ISSN 0868-7560

Аннамухаммедов, А. О. and Аннамухаммедов, О. (2013) Обезвреживание хлопкового шрота от госсипола и использование его в животноводстве. In: Міжнародна наукова конференція 6-7 вересня 2013 р., 6-7 вересня 2013, Туркменістан, Ашгабад.

Аннамухаммедова, О. О. and Аннамухаммедов, А. О. (2013) Вивчення рівня гематологічних показників крові сільськогосподарських тварин, які утримуються на територіях з різним ступенем радіозабруднення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 310-314. ISSN 2076-6173

Аннамухаммедова, О. О. (2013) Тестові завдання з нормативної дисципліни "Геоботаніка". [Teaching Resource] (In Press)

ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ (2013) Патент 83664 Україна, МПК Н01L 21/268. Спосіб створення омічного контакту до InP та GaAs. u 2013 03026.

Грищук, А. М. and Грищук, В. В. (2013) Вплив енергії фононів на переномований спектр електрона в багатошаровій плоскій наногетеросистемі. In: Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2013» з міжнародною участю, 2-4 квітня 2013 року, Київ.

Малинівська, Л. І. (2013) Використання електронних засобів навчання з дисципліни “Цивільний захист”. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців "Наука, освіта, суспільство очима молодих" Частина 1. Психолого-педагогічний напрям (1). pp. 117-119.

Малинівська, Л. І. (2013) Компетентнісний підхід до формування особистості сучасного фахівця. Современные тенденции в образовании и науке Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 октября 2013 г. (20). pp. 110-114. ISSN 978-5-4343-0439-9

Малинівська, Л. І. (2013) Оцінювання навчальних досягнень студентів у сучасних умовах підготовки майбутніх фахівців. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ Збірник наукових статей Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Харків, 15—16 травня, 2013 р.). pp. 242-248. ISSN 978-966-97260-2-5

Малинівська, Л. І. (2013) Рекомендації щодо захисту людей в умовах техногенних та екологічних аварій. Наукові праці : науково-методичний журнал, 210 (198). pp. 88-91. ISSN 1609-7742

Малинівська, Л. І. (2013) Структура впливу параметрів людського фактору (стрес, недостатній рівень знань інформації, помилкові дії тощо) на управління безпекою у НС. Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю (м. Євпаторія, 05-09 лют. pp. 123-128.

Мелещенко, А. А. (2013) Роль державних інституцій у формуванні концепції єврейського шкільництва на Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Світові війни XX століття та історична пам'ять: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Житомир, 11-12 листопада 2011 р.. pp. 336-341.

Мелещенко, А. А. (2013) Фундаментальные принципы воспитания волынских евреев в конце ХІХ – начале ХХ веков. Вестник Московского Государственного обласного университета. Серия "Педагогика" (3). pp. 27-31. ISSN 2072-8395

Новицкий, С. В. (2013) Дослідження омічних контактів до n-InP. Збірник тез [Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання - 2013»]. pp. 225-227.

Новицкий, С. В. (2013) Методологические аспекты измерения удельного контактного сопротивления TLM методом с линейной и радиальной геометрией контактов. Петербургский журнал электроники (3). pp. 59-70.

Ожгібесова, М. В. (2013) Вливи засобів масової інформації на суспільство. ZROWNOWAZONY ROZWOJ Debiut naukowy 2012 СТАЛИЙ РОЗВИТОК • Науковий дебют 2012. pp. 255-264.

Ожгібесова, М. В. (2013) Проблеми впливу засобів масової інформації на суспільство. Сталий розвиток: проблеми та перспективи.

Саченко, А. В. and Беляев, А. Е. and Болтовец, Н. С. and Иванов, В. Н. and Конакова, Р. В. and Новицкий, С. В. and Шеремет, В. Н. and Пилипчук, А. С. (2013) Особенности температурной зависимости удельного контактного сопротивления к невырожденым n-InP и n-GaAs в области температур 4,2-300 К. Тези доповідей. [VI Українська наук. конф. з фізики напівпровідників (УНКФН-6)], (Чернівці, Україна, 30 вересня — 4 жовтня 2013 р.). pp. 123-124.

Семенець, Л. М. (2013) Розробка концептуальної моделі формування професійно-педагогічної готовності до розвитку математичних здібностей старшокласників. In: Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного простору (концептуальний підхід). Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир Вид-во ім. І.Франка, pp. 72-79.

Семенець, Л. М. (2013) Теорія і технологія формування професійно-педагогічної готовності до розвитку математичних здібностей старшокласників. [Teaching Resource]

Семенець, Л. М. and Семенець, С. П. (2013) Розвиток математичних здібностей учнів як стратегічне завдання особистісно орієнтованого навчання математики. Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29-31 жовтня 2013 року. pp. 18-19.

Шеремет, В. Н. and Жигунов, В. С. and Жиляев, Ю. В. (2013) Особенности механизма токопереноса в омических контактах к AlN. In: Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2013» з міжнародною участю, 2-4 квітня 2013 року, Київ.

This list was generated on Fri Jul 30 13:01:18 2021 EEST.