Items where Author is "Басюк, Н. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 69.

Article

Басюк, Н. А. (2023) Роль інклюзивного освітнього середовища закладу професійної освіти у формування емоційного інтелекту здобувачів з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в сучасних умовах: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. праць. 38 -43.

Вербівський, Д. С., Басюк, Н. А., Бенедисюк, М. М. (2023) Цифрова компетентність дітей дошкільного віку як категорія педагогічної науки. Освіта. Інноватика. Практика, 11 (1).

Басюк, Н. А., Тернопільська, В. І. (2022) Pedagogical conditions formation of children`s moral feelings in senior preschool and primary school age. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 9 (1). pp. 146-156.

Дідківська, А. Д., Басюк, Н. А. (2022) Виховання почуття відповідальності молодших школярів в умовах групи подовженого дня. Початкова освіта : історія, проблеми, перспективи : збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 27 жовтня 2022 р.. pp. 27-28.

Басюк, Н. А. (2022) Емоційний інтелект: становлення та розвиток поняття в зарубіжних дослідженнях. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (110). pp. 253-266. ISSN 2663-6387

Басюк, Н. А., Гордієнко, О. А. (2022) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. Нові технології навчання (96). pp. 14-20. ISSN 2710-3579

Крючкова, А. А., Басюк, Н. А. (2022) Театральне мистецтво як засіб розвитку екологічної культури молодших школярів у новій українській школі. Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи :збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 27 жовтня 2022 р.. pp. 62-63.

Басюк, Н. А., Осіпчук, О. О. (2021) Формування культури поведінки дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з суспільним довкіллям. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Басюк, Н. А. (2019) Моральне виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: погляди класиків і практика сьогодення. Інклюзія в умовах професійної (професійно-технічної) освіти. pp. 58-67.

Басюк, Н. А. (2019) Моральні почуття старших дошкільників: підходи до розуміння. Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. pp. 274-287.

Басюк, Н. А. (2019) Партнерська взаємодія вчителя Нової української школи з батьками молодших школярів. Актуальні проблеми та перспективи дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі: збірник науково-методичних праць. pp. 7-10.

Басюк, Н. А. (2019) Форми взаємодії вчителя з батьками молодших школярів в умовах Нової української школи. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: збірник наукових праць. pp. 9-12.

Бурячок, Д., Басюк, Н. А. (2018) Вплив фізичних вправ на збереження здорової постави. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Амелічкіна, В. В., Басюк, Н. А. (2018) Моральне виховання старших дошкільників засобами гри. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Бринзюк, М., Басюк, Н. А. (2018) Формування здорового способу життя підлітків: проблеми і перспективи. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Булуй, О., Басюк, Н. А. (2018) Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Боровик, А., Басюк, Н. А. (2018) Формування патрiотизму молодших школярiв у контекстi виховних традицiй української педагогiки. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Білоус, О., Басюк, Н. А. (2018) Шляхи та умови попередження шкільної дезадаптації учнів початкової школи. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Комашевська, С., Басюк, Н. А. (2017) В.О. Сухомлинський про значущість музики й співу в гармонійному розвитку особистості. В.О. Сухомлинський про значущість музики й співу в гармонійному розвитку особистості.

Дорош, Світлана, Басюк, Н. А. (2017) Вплив засобів масової інформації на формування здорового способу життя молоді. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Степанюк, А., Басюк, Н. А. (2017) Вплив засобів масовї інформації на формування здорового способу життя дітей та учнівської молоді. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Зінчук, Катерина, Басюк, Н. А. (2017) Гра як засіб формування особистості молодшого школяра. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Фомюк, Ж., Басюк, Н. А. (2017) Здоров’язберігаюче середовище початкової школи як передумова збереження та зміцнення здоров’я. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Левченко, Юлія, Басюк, Н. А. (2017) Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом використання української народної казки. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Пашкевич, І., Басюк, Н. А. (2017) Роль самовиховання у формуванні особистості майбутнього вчителя. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Довбаш, А., Басюк, Н. А. (2017) Формування емоційно-ціннісного ставлення до природи у молодших школярів. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Нестеренко, А., Басюк, Н. А. (2017) Формування життєво важливих компетентностей молодших школярів засобами проектної діяльності. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Казмірчук, Ольга, Басюк, Н. А. (2017) Формування здорового способу життя молодших школярів як соціально-педагогічна проблема. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Кальніцька, О., Басюк, Н. А. (2017) Формування культури поведінки молодших школярів засобами гуманітарних дисциплін. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Басюк, Н. А. (2017) Філософсько-етичні твори В. Сухомлинського на уроках ''Я у світі''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 20-24. ISSN 2076-6173

Басюк, Н. А. (2016) Інноваційні підходи до виховання у молодших школярів інтересу до особистості іншої людини на уроках «Я у світі». Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2016 в музеї Бориса Лятошинського в Житомирі : зб. статей. pp. 217-225.

Басюк, Н. А. (2016) Моральний аспект виховання дошкільників і молодших школярів у літературних казках Івана Франка. Ідеї Івана Франка в освіті сьогодення : історико-педагогічний альманах. pp. 52-60.

Басюк, Н. А., Гужанова, Т. С. (2015) Використання ідей Вальдорфської педагогіки у моральному вихованні сучасних молодших школярів. Проблеми освіти: зб. наук. праць (85). pp. 6-10.

Басюк, Н. А., Гужанова, Т. С., Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування соціальної компетентності молодших школярів у навчально-виховному процесі початкової школи. Проблеми освіти: зб. наук. праць (84). pp. 10-14.

Басюк, Н. А. (2015) Формування ціннісного ставлення молодших школярів до власного здоров’я. Магістр медсестринства: Український науково-практичний журнал (2(13)). pp. 36-39.

Басюк, Н. А. (2014) Комунікативна культура педагога вищої школи як головний аспект педагогічного спілкування. Магістр медсестринства: Український науково-практичний журнал (11). pp. 51-56.

Басюк, Н. А., Тарнавська, Н. П. (2013) Формування готовності майбутніх педагогів до встановлення гуманних стосунків з учнями. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського (13). pp. 50-53.

Басюк, Н. А., Тарнавська, Н. П. (2012) Роль учнівського колективу у розвитку гуманної особистості. Сучасні технології навчання і виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: збірник науково-методичних праць. pp. 13-16.

Басюк, Н. А. (2012) Сучасні форми і методи екологічного виховання молодших школярів. Тези міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої Дню науки, 2. pp. 385-386.

Басюк, Н. А., Гужанова, Т. С., Рудницька, Н. Ю. (2010) Організація життєдіяльності в літньому оздоровчому таборі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 68-71. ISSN 2076-6173

Басюк, Н. А. (2010) Психологічні основи уроків освітньої галузі «Людина і світ» у початковій школі. Збірник науково-методичних праць молодих. pp. 3-5.

Басюк, Н. А., Рудницька, Н. Ю. (2010) Роль керівника медичного закладу у створенні соціально-психологічного клімату в колективі. Актуальні питання сімейної медицини (VIII Міжрегіональна науково-.

Басюк, Н. А. (2009) Виховання групової морально ціннісної орієнтації школярів як педагогічна проблема. Тези XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої. pp. 119-120.

Басюк, Н. А., Вірковський, А. П., Москвіна, Т. П. (2009) Обдарованість: її виявлення та розвиток. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 17-20. ISSN 2076-6173

Басюк, Н. А. (2009) Соціальна група як простір для виховання ціннісних орієнтацій школярів. Наукові записки: [збірник наукових статей] (80). pp. 183-186.

Басюк, Н. А. (2007) Орієнтири вчителя у моральному вихованні молодших школярів. Орієнтири вчителя у моральному вихованні молодших школярів (2). pp. 30-34.

Басюк, Н. А. (2007) Підготовка педагога до формування основ здорового способу життя молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 70-72. ISSN 2076-6173

Басюк, Н. А. (2007) Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до творчої діяльності. Творча особистість учителя (16). pp. 112-115.

Басюк, Н. А. (2006) Творчий підхід учителя у формуванні почуття відповідальності молодших школярів. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. (15). pp. 183-186.

Басюк, Н. А. (2006) Українська народна казка у вихованні моральних почуттів молодших школярів. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип. 22. (22). pp. 135-140.

Басюк, Н. А. (2005) Педагогічні умови виховання почуття відповідальності в учнів 1-4 класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 148-150. ISSN 2076-6173

Басюк, Н. А., Вербівський, Д. С. (2003) Емоційність як особистісний фактор формування емоційного інтелекту майбутнього вчителя початкових класів. Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу: досвід, реалії, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (29 листопада 2022 року). pp. 148-152.

Басюк, Н. А. (2003) Самоврядування як технологія формування почуття відповідальності молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 105-108. ISSN 2076-6173

Басюк, Н. А. (2002) Іван Огієнко і виховання почуття відповідальності у дітей. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 132-134. ISSN 2076-6173

Басюк, Н. А. (2000) Загальнонаукове розуміння відповідальності особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 257-259. ISSN 2076-6173

Book Section

Басюк, Н. А. (2009) Загальнонавчальні заклади альтернативного типу та експериментальні заклади. In: Педагогічні здобутки житомирян. Знання України, Київ, pp. 162-216.

Monograph

Басюк, Н. А. (2022) Формування моральних почуттів у дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. Other. ФОП О.О. Євенок, 2022.

Колесник, Н. Є., Яворська, Т. Є., Танська, В. В., Максимова, О. О., Піддубна, О. М., Підгурська, В. Ю., Плотницька, О. В., Самойлюкевич, І. В., Чернишова, А. М., Гуманкова, О. С., Михайлова, О. С., Гордієнко, О. А., Гужанова, Т. С., Рудницька, Н. Ю., Кравець, В. С., Мазко, О. П., Тарнавська, Н. П., Басюк, Н. А., Коновальчук, І. М., Федорова, М. А., Шмельова, Т. В., Гримашевич, Г. І. (2019) Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Conference or Workshop Item

Басюк, Н. А. (2009) Виховання групової морально ціннісної орієнтація школярів як педагогічна проблема. In: Науково-практична міжвузівська конференція, присвяченої Дню університету, 16-18 березня 2009 р..

Book

Басюк, Н. А. (2021) Вступ до спеціальності. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Other

Басюк, Н. А. (2022) Тестові й ситуативні завдання з освітньої компоненти "Вступ до спеціальності". ФО-П «Н.М. Левковець».

Басюк, Н. А. (2021) Використання казки на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». ФО-П «Н.М. Левковець».

Басюк, Н. А. (2021) Сучасна початкова освіта: реалії та перспективи. ФО-П «Н.М. Левковець».

Басюк, Н. А. (2018) Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Басюк, Н. А. (2017) Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Басюк, Н. А. (2016) Проблеми підготовки майбутніх педагогів ДНЗ і початкової школи. ЖДУ ім. І. Франка.

Басюк, Н. А. (2015) Проблеми освіти і виховання в умовах цивілізаційних змін. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Басюк, Н. А. (2014) Актуальні проблеми психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців. ЖДУ ім. І Франка, Житомир.

Басюк, Н. А. (2003) Збірник тестових завдань з освітньої компоненти "Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи". ЖДУ імені Івана Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Fri Sep 29 00:45:10 2023 EEST.