Items where Author is "Котнюк, Л. Г."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 55.

Article

Котнюк, Л. Г. (2019) Адекватність перекладу прислів'їв. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики 6-10 лютого 2019 р.). pp. 62-65.

Котнюк, Л. Г. (2018) Модальні дієслова як засоби вираження припущення в газетному дискурсі англійської мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1 (87)). pp. 92-96. ISSN 2076-6173

Котнюк, Л. Г. (2016) Text Cohesion of the Author’s and the Characters’ Speech. Global Changes in Ukraine – Global Changes in English Teaching in Ukraine / 2016 TESOL-Ukraine National Convention: Book of Convention Papers. pp. 92-93.

Котнюк, Л. Г. (2016) Вираження художнього часу у романі Френсіса Скотта Фіцджеральда "Ніч лагідна". Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 36-40.

Котнюк, Л. Г. (2016) Вираження художнього часу у романі Френсіса Скотта Фіцджеральда «Ніч лагідна». Сучасні лінгвістичні студії XXI століття (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції 1 лютого 2016 року). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка. pp. 36-40.

Котнюк, Л. Г. (2015) The Emotional Appeal of Publicistic Style. TESOL Ukraine : New Vistas of Research and Teaching : збірник наукових праць (англ. м.).. pp. 101-102.

Котнюк, Л. Г. (2015) Лексична експресивність публіцистичного стилю. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн семінару, проведеного кафедрою міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики.

Котнюк, Л. Г. (2015) Мовленнєва соціалізація за допомогою дитячих віршів із збірки "Mother Goose Rhymes". Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури. pp. 58-61.

Котнюк, Л. Г. (2015) Особливості вживання перерахування в газетній публіцистиці. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 39-43.

Котнюк, Л. Г. (2015) Особливості номінативного поля концепту ''РОЗМІР'' у англійській мові. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 19-23. ISSN 2076-6173

Котнюк, Л. Г. (2014) Egocentric Characteristics of Scientific Prose. The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: збірник наукових праць (англ.м.).. pp. 41-42.

Котнюк, Л. Г. (2014) Вербальная репрезентация вежливости во внутрисемейном общении. Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культуро/ Сб. статей по материалам ХХ международной заочной научно-практической конференции (1 (20)). pp. 118-122.

Котнюк, Л. Г. (2014) Комунікативне пом’якшення питальних речень. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу. / Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003). pp. 43-46.

Котнюк, Л. Г. (2014) Прикметники як репрезентанти англійської мовної картини світу. Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи: збірник тез та наукових доповідей.. pp. 29-30.

Котнюк, Л. Г. (2013) Mitigating phrases in Modern English. XYIII TESOL – Ukraine National Conference “Global English - Global Decisions”, April 12-13 / Book of Papers/ - Севастополь: Рибест, 2013.. pp. 154-155.

Котнюк, Л. Г. (2012) Stage Directions as a Constituent Component of the Paratext of B. Shaw’s Play “Pygmalion”. XYII TESOL – Ukraine International Conference: English in Globalised World, March 15-16, 2012. pp. 79-80.

Котнюк, Л. Г. (2012) ПАРАТЕКСТУАЛЬНЕ МІКРОПІЛЕ П'ЄСИ Б. ШОУ "ПІГМАЛІОН". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 166-169.

Котнюк, Л. Г. (2011) Semantical and Grammatical Peculiarities of Binomial Expressions in English. Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: XVI TESOL-Ukraine International Conference. pp. 70-71.

Онопрієнко, Т. М. and Котнюк, Л. Г. (2011) Використання автентичних художніх фільмів як засобу формування комунікативної компетенції студентів. Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. (96). pp. 380-385.

Котнюк, Л. Г. (2011) Прагматическая направленность рекламного дискурса. Лингвистические и методические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности / Материалы международной научно-практической конференции. pp. 28-29.

Котнюк, Л. Г. (2010) Reader Contact in Advertising Discourse. English Learning in the Context of the Long-life Education / XY TESOL – Ukraine National Conference. pp. 57-61.

Котнюк, Л. Г. (2010) Особенности функционирования императивных высказываний в художественном тексте. Лингвистические основы межкультурной коммуникации: Cб. Материалов международной конференции Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова, ч. 1.. pp. 201-204.

Котнюк, Л. Г. (2009) Особливості складних номінатів на позначення людини в поезії "нонсенсу" Едвара Ліра. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 188-191.

Котнюк, Л. Г. (2008) Deictic and anaphoric possibilities of personal pronouns. XIII TESOL – Ukraine National Conference. pp. 12-13.

Котнюк, Л. Г. (2008) Особливості вираження "безособовості" неособовими формами англійських дієслів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 169-172.

Котнюк, Л. Г. (2008) Особливості перекладу дейктичних слів. Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції./ Матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції.. pp. 80-82.

Котнюк, Л. Г. (2007) Особливості мета тексту в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 121-123.

Котнюк, Л. Г. (2007) “Metatext” Separated from the Main Text. Humanistic and Pragmatic TEFL: Book of Abstracts / XII TESOL Ukraine Conference. p. 35.

Котнюк, Л. Г. (2006) Information Indivisibility in English Sentences. XI TESOL– Ukraine Conference: English in the 21st century Ukraine: Research Priorities and Perspectives on Language Teaching and Learning. pp. 87-88.

Котнюк, Л. Г. (2006) Особливості вираження комунікативної теми висловлювання в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 105-107.

Котнюк, Л. Г. (2005) Young Children’s Language Socialization. Communication in the Global Age/ The 10th Annual National TESOL-Ukraine Convention. p. 84.

Котнюк, Л. Г. (2005) Контекстуальна залежність особових займенників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 74-76.

Котнюк, Л. Г. (2005) “Egocentricity” of Syntactical Structures in English. Recent Trends in Language and Literature Studies: Insight and Approaches/ 3rd Ukrainian Society for the Study of English Symposium. pp. 25-26.

Котнюк, Л. Г. (2004) "Егоцентричний" потенціал англійських дієслів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 157-159.

Котнюк, Л. Г. (2004) "Егоцентричність" художнього тексту (на матеріалі англійської літератури). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 83-84.

Котнюк, Л. Г. (2004) Politeness in Conversations. Modern Trends in Teaching and Studying English in Ukraine / Materials of the 3-d TESOL West-Ukraine Regional Conference. pp. 26-27.

Котнюк, Л. Г. (2004) Особливості перекладу "егоцентричних" слів з англійської мови на українську. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 247-249.

Котнюк, Л. Г. (2004) Особливості співпраці з носіями іноземної мови в комп’ютерних технологіях. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 1. pp. 200-201.

Котнюк, Л. Г. (2003) The Cultural Peculiarities of Time Measurement in English Idioms. TEFL Innovations and Challenges/ Materials of the 8th National TESOL-Ukraine Conference. pp. 43-46.

Котнюк, Л. Г. (2002) Pragmatics Is a New Approach to Language Analysis. In: Exploring EFL Challenges with TESOL Community: 7th TESOL National Ukraine Conference. pp. 99-101.

Котнюк, Л. Г. (2002) Егоцентричні параметри наукового тексту. В кн..: Волинь – Житомирщина /Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. pp. 112-116.

Котнюк, Л. Г. (2002) ”Egocentricity” of English interjections. In: Bright Ideas – Real Practice: The 1st Regional TESOL- Ukraine Conference. – Khmelnytsky: Univer, 2002. p. 33.

Котнюк, Л. Г. (2000) Прагматичне навантаження лексики англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 54-57.

Котнюк, Л. Г. (1998) Звуконаслідування в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 84-87.

Book Section

Котнюк, Л. Г. and Євченко, В. В. and Левченко, О. М. (2013) Безособові форми дієслова. In: Безособові форми дієслова: Методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Онопрієнко, Т. М. and Котнюк, Л. Г. and Чумак, Л. М. and Малярчук, О. В. and Кузнєцова, І. В. and Гаращук, Л. А. (2012) The World of Cinema. In: The World of Cinema: Посібник-практикум. Видання друге, виправлене. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Котнюк, Л. Г. and Войналович, Л. П. and Коротун, Н. Г. (2012) Граматика англійської мови: Синтаксис. In: Граматика англійської мови: Синтаксис: Методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Котнюк, Л. Г. and Весельська, А. Ц. and Войналович, Л. П. and Коломієць, О. М. and Коротун, Н. Г. (2006) Непрямі способи "Тhe Oblique Moods". In: Непрямі способи "Тhe Oblique Moods". Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Котнюк, Л. Г. (2005) Методичний практикум для студентів-заочників факультету іноземних мов з теоретичної граматики англійської мови. In: Методичний практикум для студентів-заочників факультету іноземних мов з теоретичної граматики англійської мови. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Котнюк, Л. Г. and Сидоренко, С. І. and Чумак, Л. М. (2003) Методичні матеріали з практичного курсу англійської мови для студентів 5 курсу (заочна форма навчання). In: Методичні матеріали з практичного курсу англійської мови для студентів 5 курсу (заочна форма навчання). Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ.

Котнюк, Л. Г. and Кузніцова, І. В. and Сидоренко, С. І. and Гаращук, Л. А. and Славова, Л. Л. and Борисенко, Н. Д. (2002) Дослідження космосу. In: Дослідження космосу: Методичний посібник з англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ.

Conference or Workshop Item

Котнюк, Л. Г. (2017) Особливості вживання слів Yes і No в художньому дискурсі. In: Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури. / Матеріали онлайн конференції ННІ іноземної філології ЖДУ імені І. Франка, 8 – 12 лютого 2017 року, Житомир.

Book

Котнюк, Л. Г. and Білюк, І. Л. and Євченко, В. В. and Зорницька, І. В. and Левченко, О. М. (2019) Неособові форми дієслова: Навчальний посібник (англійською мовою). Житомир: ЖККГВ «Полісся».

Котнюк, Л. Г. and Зорницький, А. В. and Білюк, І. Л. and Войналович, Л. П. and Чумак, Л. М. and Міляєва, Ю.С. (2018) The Oblique Moods (Непрямі способи): Навчальний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Teaching Resource

Гаращук, Л. А. and Жиляєва, Ю. М. and Коляда, О. В. and Котнюк, Л. Г. and Чумак, Л. М. and Шиленко, О. А. (2012) Ways of Improving English. [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Dec 3 01:12:47 2020 EET.