Items where Author is "Кучерук, О. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 60.

Article

Кучерук, О. А. and Білявська, В. С. and Шевцова, Л. С. (2020) Формування риторично-мовленнєвої культури майбутнього вчителя в процесі навчання польської мови. Нові технології навчання: збірник наукових праць (94).

Башманівська, Л. А. and Кучерук, О. А. and Башманівський, В. І. (2019) Media Education as a Factor in The Formation of Media Literacy of Students-Philologists. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (99). pp. 48-55. ISSN 2663-6387

Кучерук, О. А. and Караман, С. О. and Караман, О. В. and Вінніков, А. І. (2019) Використання ІКТ для формування фахових компетентностей у майбутніх учителів української мови і літератури. Інформаційні технології і засоби навчання, 71 (3). pp. 196-214. ISSN 2076-8184

Кучерук, О. А. (2019) Основні принципи творчого методу Оноре де Бальзака в повісті «Гобсек». Зб. наук. Праць Міжнародної наук.-практ. конференції, присвяченої 220-річчю з дня народження письменника (Бердичів, 15-16 трав. 2019 р.). pp. 113-120.

Кучерук, О. А. and Башманівська, Л. А. (2019) Розвиток духовно-творчого потенціалу майбутнього вчителя української мови і літератури в процесі лінгводидактичної підготовки. Збірник наукових праць: Проблеми освіти. pp. 35-39.

Кучерук, О. А. and Караман, С. О. and Караман, О. В. (2018) Науково-освітні електронні бібліотеки у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників. Інформаційні технології і засоби навчання, 65 (3). pp. 152-165.

Кучерук, О. А. (2018) Проблема навчальної книги з української мови для основної школи. Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти: збірник наук. праць (за мат-лами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції) (1). pp. 46-51.

Кучерук, О. А. (2018) Розвивальні можливості електронної бібліотеки в системі шкільної мовно-літературної освіти. Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», 1 (2 (31)).

Кучерук, О. А. (2018) Сучасні засади дидактики української мови як іноземної. Зошити Міжнародної конференції "Українці Румунії – історія, сучасність та перспективи", 2. pp. 224-231.

Кучерук, О. А. (2018) Формування лексичної компетентності учнів засобами комп’ютерних ігор у навчанні української мови. Інформаційні технології і засоби навчання, 63 (1). pp. 47-55. ISSN 2076-8184

Кучерук, О. А. (2018) Формування лексичної компетентності учнів у процесі навчання української мови з використанням методу проектів. Українська мова і література в школах України (1). pp. 26-31.

Кучерук, О. А. (2017) Стратегічні орієнтири риторичної підготовки майбутніх учителів-словесників. Неперервна освіта: акмеологічні студії (Педагогічні науки. Психологічні науки): наук.журнал (2). pp. 94-100.

Кучерук, О. А. (2016) Інтеграція методів і засобів ІКТ у методику навчання української мови. Інформаційні технології в освіті та науці (8). pp. 144-148.

Кучерук, О. А. (2016) Історія красномовства крізь призму педагогічної риторики: європейський досвід. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. pp. 25-47.

Кучерук, О. А. (2016) Історія педагогічної риторики в Україні. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. pp. 47-68.

Кучерук, О. А. (2016) Педагогічна риторика як об’єкт наукового дослідження. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія. pp. 7-25.

Кучерук, О. А. (2016) Формування риторичної компетентності старшокласників у процесі українськомовної освіти. Українська мова і література в школах України (1). pp. 9-14.

Миржиєвська, Валентина and Кучерук, О. А. (2015) Пізнавальні завдання як засіб оволодіння іменником. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 71-74.

Кучерук, О. А. (2015) Розвиток риторичної компетентності студентів-філологів у процесі риторичної освіти. Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі : зб. наук. праць. pp. 50-53.

Кучерук, О. А. and Миржиєвська, Г. В. (2015) Розвиток творчих здібностей п’ятикласників як лінгвометодична проблема. Українська мова і література в школах України (3). pp. 22-26.

Кушнір, Вікторія and Кучерук, О. А. (2015) Формування мовної особистості школяра: когнітивно-комунікативний аспект. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 62-64.

Кучерук, О. А. (2014) Моделювання як структурний елемент проектування сучасного уроку української мови. Українська мова і література в школі (5). pp. 6-10.

Кучерук, О. А. (2014) ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ. Інформаційні технології і засоби навчання, 41 (3). pp. 83-91.

Кучерук, О. А. (2014) Систематизація методів навчання української мови. Ucrainica IV. Současná ucrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury (21). pp. 370-373.

Кучерук, О. А. (2014) Соціокультурний підхід до формування україномовної особистості учня основної школи. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладання мови і літератури (12). pp. 6-14.

Кучерук, О. А. (2014) Соціокультурний розвиток учнів як лінгвометодична проблема. Українська мова і література в школі (2). pp. 2-7.

Кучерук, О. А. (2013) Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності учнів основної школи. Вісник Прикарпатського університету (ХLІХ). pp. 184-189.

Кучерук, О. А. (2013) Методи навчання в системі понять сучасної лінгводидактики. Українська мова і література в школі (3). pp. 10-15.

Кучерук, О. А. (2013) Методологічні засади особистісно орієнтованої лінгводидактики. Українська мова й література в школі (6). pp. 20-24. (Unpublished)

Кучерук, О. А. (2013) Організація навчально-дослідницької діяльності учнів як лінгвометодична проблема. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 19-24. ISSN 2076-6173

Кучерук, О. А. (2013) Педагогічні технології в лінгвометодичній підготовці вчителя-філолога. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова (20). pp. 132-136.

Кучерук, О. А. (2013) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 82-87. ISSN 2076-6173

Кучерук, О. А. (2013) Сучасні тенденції вдосконалення змісту і методів україномовної освіти. Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України (5). pp. 58-62.

Кучерук, О. А. (2013) Формування проектної компетентності майбутнього вчителя-словесника в процесі лінгвометодичної підготовки. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (21). pp. 159-164.

Кучерук, О. А. (2012) Засоби інформаційно-комунікаційних технологій у системі методів мотиваційного забезпечення процесу навчання української мови [Електронний ресурс]. Інформаційні технології і засоби навчання (1).

Кучерук, О. А. (2012) Цілі створення й використання системи методів навчання української мови в основній школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 95-101. ISSN 2076-6173

Кучерук, О. А. (2011) Інтеграція комп'ютерних методів у традиційну систему організації самостійної роботи учнів з української мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 72-75. ISSN 2076-6173

Кучерук, О. А. (2010) Інтеграція методів у навчанні мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 66-70. ISSN 2076-6173

Кучерук, О. А. (2010) Метафоризація як засіб творчої спрямованості методів навчання мови. Українська мова і література в школі (2). pp. 12-15.

Кучерук, О. А. (2010) Методи навчання мови в українському педагогічному дискурсі. Вісник Львівського університету (50). pp. 246-253.

Кучерук, О. А. (2010) Методи формування комунікативної компетентності в процесі дидактичного дискурсу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 77-81. ISSN 2076-6173

Кучерук, О. А. (2010) Формування мовної особистості: від пізнавальних стилів до методів навчання. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (22). pp. 64-69.

Кучерук, О. А. (2008) Методи формування мовленнєвої компетентності (від герменевтичного до психолінгвістичного досвіду). Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник (15). pp. 22-25.

Кучерук, О. А. (2008) Проблема методології навчання мови у світлі філософсько-освітніх підходів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 29-35. ISSN 2076-6173

Кучерук, О. А. (2007) Шляхи формування мовленнєвої компетентності: психолінгвістичний підхід до навчання рідної мови. Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник (12). pp. 37-41.

Кучерук, О. А. (2006) Образна природа семантики кольороназв в українських фразеологізмах. Дивослово (12). pp. 40-42.

Кучерук, О. А. (2006) Сучасні технології навчання мови як методична проблема. Українська мова і література в школі (6). pp. 17-21.

Кучерук, О. А. (2005) Гендерні особливості спілкування в етикетних мовленнєвих ситуаціях. Дивослово (8). pp. 56-58.

Кучерук, О. А. and Вигівська, Г. В. (2005) Елементи інтеграції мистецтв у процесі вивчення літератури. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 48-50. ISSN 2076-6173

Кучерук, О. А. (2002) "Дохристиянські вірування українського народу" І. Огієнка як джерело вивчення духовної культури українців. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 94-97. ISSN 2076-6173

Кучерук, О. А. (2001) Естетичний коментар художнього тексту як засіб удосконалення комунікативних умінь і навичок учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 74-77. ISSN 2076-6173

Book Section

Кучерук, О. А. (2006) Лінгводидактичні умови виховання почуття прекрасного. In: Основи естетичного виховання в шкільному курсі української мови. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, pp. 44-50.

Кучерук, О. А. (2006) Навчальний текст як фактор мовно-естетичного впливу. In: Основи естетичного виховання в шкільному курсі української мови: Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, pp. 27-43.

Кучерук, О. А. (2006) ПРОГРАМА МОВНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ(5-12 класи). In: Основи естетичного виховання в шкільному курсі української мови:. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 6-13.

Кучерук, О. А. (2006) Поняття про мовно-естетичне виховання. In: Основи естетичного виховання в шкільному курсі української мови. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, pp. 14-27.

Кучерук, О. А. (2001) Самостійна робота студентів з методики української мови. In: методичний посібник. Поліграфічний центр ЖДПУ, pp. 4-30.

Кучерук, О. А. (2001) Самостійна робота студентів з методики української мови. In: навчальний посібник. Поліграфічний центр ЖДПУ, pp. 31-92.

Monograph

Кучерук, О. А. and Голуб, Н. Б. and Горошкіна, О. М. and Караман, С. О. and Караман, О. В. and Климова, К. Я. and Башманівська, Л. А. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Грибан, Г. В. and Лісовський, А. М. and Нищета, В. А. and Усатий, А. В. and Шевцова, Л. С. and Пустохіна, В. І. and Маліновська, Т. В. (2016) Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. Other. ТОВ "КНТ", Київ.

Book

Кучерук, О. А. (2011) Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Кучерук, О. А. (2009) Перспективні технології навчання в шкільному курсі української мови. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-000-8

This list was generated on Sat Dec 5 20:49:42 2020 EET.