Items where Author is "Мойсієнко, В. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Monograph | Book
Number of items: 81.

Article

Мойсієнко, В. М. (2020) Запозичення в практиці ведення канцелярських книг Правобережної України (На матеріалі Житомирських актових книг 1590 та 1635 рр.). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (31). pp. 57-65. ISSN 2220-7996

Мойсієнко, В. М. (2019) Про мовну свідомість поліщука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (30). pp. 72-81. ISSN 2220-7996

Мойсієнко, В. М. (2019) Числівники в північноукраїнських пам’ятках. На сторожі слова. Збірник наукових праць на пошану професора Василя Грещука. pp. 236-243.

Мойсієнко, В. М. (2018) ЛѢКАРСТВО… від приспаного розуму людського або перекладацька майстерність Дем’яна Наливайка. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, LXVI. pp. 297-318. ISSN 0076-0390

Мойсієнко, В. М. (2018) Протографи і мова Лавришівського Євангелія. Лавришівське Євангеліє XIV століття. Видання факсимільного типу. Дослідження. pp. 431-464.

Мойсієнко, В. М. (2018) Словотвірні особливості північноукраїнського наріччя у XVI – XVII ст. Іменник. Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку. Збірник наукових праць, присвячений 70-річчю від дня народження професора Петра Івановича Білоусенка. pp. 84-96.

Мойсієнко, В. М. (2018) Удоступнення пам’яток – шлях до інтенсифікації та об’єктивності досліджень з історії мови. Українська мова (4). pp. 64-71. ISSN 1682-3540

Мойсієнко, В. М. (2016) Кого називали "людьми руськими" на Русі та на поструських геополітичних утвореннях? Мовознавство (4). pp. 22-39. ISSN 0027-2833

Мойсієнко, В. М. (2016) Кого називали людьми руськими у ВКЛ? До історії вживання етно- та лінгвономена руський в україністиці, білорусистиці та русистиці. Słowo u słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne. Pod red. Anny Budziak i Wiktorii Hojsak, 11. pp. 269-294.

Мойсієнко, В. М. (2016) Поліські ізолекси в синхронії та діахронії. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Збірник наукових праць., 21. pp. 19-24.

Мойсієнко, В. М. (2016) Рецензія на монографію Купчинська Зоряна Олегівна «Стратиграфія архаїчної ойконімії України». Лінгвістика: збірник наукових праць., 34. pp. 138-140.

Мойсієнко, В. М. (2016) Українцям відкрилися давні краєвиди. Українська мова (4). pp. 138-140. ISSN 1682-3540

Мойсієнко, В. М. and Кротович, Яна (2015) Ukraińsko-polskie kontakty językowe na terenach obwodu Chmielnickiego: mowa mieszkańców Szepetówki. Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 5-10.

Мойсієнко, В. М. and Бугайчук, Катерина (2015) Категорія прикметника в пам’ятці 1618 року "Зерцало Богословії Кирила Транквіліона-Ставровецького. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 19-22.

Мойсієнко, В. М. and Головецька, Зоряна (2015) Лексичне багатство "Єфхаристиріону" - пам’ятки 1632 року. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 38-43.

Мойсієнко, В. М. (2015) Мова приписки рукописного Євангелія 1581 року. Писемні пам’ятки: текст і контекст. Серія "Історія мови". pp. 7-12.

Мойсієнко, В. М. and Кротович, Яна (2015) Польська мова мешканців села Буртин в сучасному волинському діалектному оточенні. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 65-72.

Мойсієнко, В. М. and Черняк, Вікторія (2015) Польська мова надмогильних написів кладовищ Бердичева. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 113-119.

Мойсієнко, В. М. (2015) Північноукраїнське наріччя: окресленість у просторі й часі. Глотогенез. Матеріали міжнародної наукової конференції (1). pp. 144-165.

Мойсієнко, В. М. (2015) Чому Шевченко основоположник нової української літературної мови. Тарас Шевченко: Апостол правди і науки. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. pp. 33-39.

Мойсієнко, В. М. and Черняк, Вікторія (2014) Відображення українсько-польських мовних взамовпливів на надмогильних написах (на прикладі кладовища села нового заводу Червоноармійського району Житомирської області). Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 144-153.

Мойсієнко, В. М. and Головецька, Зоряна (2014) Деякі спостереження над вокалізмом пам’ятки 1637 року «Євхаристиріон». Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 26-28.

Мойсієнко, В. М. and Бугайчук, Катерина (2014) Спостереження над особливостями вокалізму пам’ятки 1618 року «Зерцало Богословії» Кирила Транквіліона-Стваровецького. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 20-25.

Мойсієнко, В. М. and Кротович, Яна (2014) Українсько-польські мовні контакти на Хмельниччині в кінці XX на початку XXI століть (на матеріалі мовлення жителів міста Шепетівки). Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 71-77.

Мойсієнко, В. М. and Ніка, Оксана (2013) «Проста Мова» в Україні та Білорусі В XVI Столітті. Слов’янські обрії. pp. 3-25.

Мойсієнко, В. М. (2013) Острозький культурний осередок у процесі вироблення українського літературно-писемного стандарту. Острозька давнина (2). pp. 92-99.

Мойсієнко, В. М. (2013) Синтаксичні особливості Луцької книги 1560-1561 рр. Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство) (118). pp. 360-365.

Мойсієнко, В. М. (2013) Українсько-російські мовні контакти в період пізнього середньовіччя (XVI – XVII ст.). Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии. Материалы Международной научной конференции (1). pp. 238-241.

Мойсієнко, В. М. and Конончук, Тетяна (2012) Дослідження поліської лексики в науковій спадщині професора Миколи Никончука. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 42-47.

Мойсієнко, В. М. and Сінько, Аксінья (2012) Реалізація ě в конфесійних пам’ятках XIII – XVI ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 132-136.

Мойсієнко, В. М. and Макарова, О. Ю. (2011) Овруцька книга 1678 р. як відображення українсько-польських мовних контактів: особливості словотвору та відмінювання дієслів. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 132-139.

Мойсієнко, В. М. (2011) Якою мовою писані пам’ятки на північноукраїнських та білоруських землях у XV – XVII ст.? Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 440. rocznicę Unii Lubelskiej. pp. 37-44.

Мойсієнко, В. М. (2010) Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові (на прикладі текстів північноукраїнського ареалу XVI cт.). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем., 1 (22). pp. 114-125.

Мойсієнко, В. М. (2010) Вияв живомовної стихії в Актовій книзі Луцького гродського уряду 1561 року. Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіські говірки у просторі й часі (9). pp. 66-69.

Мойсієнко, В. М. and Макарова, О. Ю. (2010) Дві справи із книг Овруцького гродського уряду з другої половини XVII століття. Studia nad polszczyzną kresową, 12. pp. 195-207.

Мойсієнко, В. М. and Макарова, О. Ю. (2010) Мова актової книги Овруцького гродського уряду 1678 р.: словотвір, словозміна. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 55-60.

Мойсієнко, В. М. (2010) Найважливіша книга Великого князівства Литовського (Владимир Мякишев. Язык Литовского Статута 1588 года.- Kraków, 2008). Українська мова (3). pp. 99-109.

Мойсієнко, В. М. and Андрійчук, Олександра (2010) Фонетичні особливості пам’ятки ІІ пол. XVII століття «Выклад о церкві святой» Ф. Софоновича. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 3-7.

Мойсієнко, В. М. and Малініна, Світлана (2010) Фразеологізми у творах письменників – діячів Острозького культурного осередка к. ХVІ – поч. ХVІІ ст. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 61-67.

Мойсієнко, В. М. (2009) «Причинки до історії української мови» Міхаеля Мозера – неупереджена оцінка мовного українського минулого. Українська мова (4). pp. 73-81.

Мойсієнко, В. М. (2009) Наголошування в українських стародруках кінця XVI – початку XVII ст. Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. Збірник наукових праць (475). pp. 531-534.

Мойсієнко, В. М. (2009) Питання історичної діалектології східнослов’янських мов у лінгвістичній спадщині Ю. Шевельова. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Серія ФІЛОЛОГІЯ. (843). pp. 33-38.

Мойсієнко, В. М. (2009) Привілей Жиґимонта-Августа 1560р. на володіння Виговом з погляду лінгвістичного. Волинь-Житомирщина (18).

Мойсієнко, В. М. (2008) Відбиття давніх звукосполук *dj, *zdj у поліських говорах періоду пізнього середньовіччя. Українська мова (2). pp. 39-43.

Мойсієнко, В. М. (2008) Привілей Жиґимонта-Августа 1560 р. на володіння Виговом з погляду лінгвістичного. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (18). pp. 100-103.

Мойсієнко, В. М. (2008) Про мову гуцульських приказок. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Мовознавство., ХІХ-ХХ. pp. 102-104.

Мойсієнко, В. М. (2007) Західнополіський діалект: до витоків. Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контекстах (4). pp. 154-168.

Мойсієнко, В. М. (2007) Збирач поліських скарбів: Микола Васильович Никончук (1937 – 2001). Бердичівщина у плині часу. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Джозефа Конрада (1). pp. 75-81.

Мойсієнко, В. М. (2007) Мовна палітра Житомирського Полісся крізь призму віків. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє. Науковий збірник, 1. pp. 135-142.

Мойсієнко, В. М. (2007) Походження поліських діалектів. Українська історична та діалектна лексика: збірник наукових праць (5). pp. 452-463.

Мойсієнко, В. М. (2007) Чи була присутня польська складова в процесі витворення українського ікавізму? Gwary dziś (4). pp. 249-254.

Мойсієнко, В. М. (2007) Чи була присутня польська складова у процесі витворення українського ікавізму? Gwary dziś. 4. Konteksty dialektologii. – Poznań, 2007. – C. 249-254., 4. pp. 249-254.

Мойсієнко, В. М. (2007) Этноязыковая принадлежность "руськой мовы" во времена Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. Славяноведение (5). pp. 61-80.

Мойсієнко, В. М. (2006) Відбиття перезвуку е > о після шиплячих у староукраїнських пам’ятках. Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Агатангела Кримського у контексті європейської та світової культури (1). pp. 94-101.

Мойсієнко, В. М. (2006) Відображення фонеми /р/ у пам’ятках північноукраїнського ареалу XVI-XVII ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 192-196.

Мойсієнко, В. М. (2006) Мовна ситуація в Україні у першій половині XVII ст. та її відбиття у практиці ведення актових книг міських канцелярій. Україна – Польща: мовно-культурологічний діалог слов’янства. Київські полоністичні студії. Зб. наук. праць (8). pp. 83-102.

Мойсієнко, В. М. (2005) Континуанти давнього *ę у поліських говорах. Українська мова (2). pp. 71-88.

Мойсієнко, В. М. (2005) Метрична книга села Мелені – пам’ятка української мови XVIIІ ст. Діалектологічні студії. Фонетика, морфологія, словотвір (5). pp. 49-59.

Мойсієнко, В. М. (2005) Написання слів із графемами ъ, ь у пам’ятках північноукраїнського ареалу ХVІ - ХVІІ ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (14). pp. 20-26.

Мойсієнко, В. М. (2005) Про статус “руської мови” у часи Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Мовознавство (1). pp. 81-96.

Мойсієнко, В. М. (2005) Терміни для називання мови, якою писані кириличні пам’ятки на українських і білоруських землях у XІV-XVIІ ст. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Лінгвістика” (2). pp. 21-30.

Мойсієнко, В. М. (2004) Спостереження над фонетичними особливостями "Волинського Євангелія". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 177-179.

Мойсієнко, В. М. (2004) Якою мовою творилися духовні та культурні цінності в Україні у XVIІ-XVIII ст. (міркування з приводу статті Валерія Шевчука "Мова і витворення культурних і духовних цінностей (XVII-XVIII ст.)". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 242-247.

Мойсієнко, В. М. (2003) "Ключъ цр˜ства небесного..."* Гарасима Смотрицького - пам’ятка української мови другої половини XVI століття. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (10). pp. 81-85.

Мойсієнко, В. М. (2003) Пам’ятка української мови з півдня Холмщини. Slavia orientalis, LII (4). pp. 553-562.

Мойсієнко, В. М. (2002) Із спостережень над іменним словотвором в актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року. Актуальні проблеми українського словотвору. Матеріали наукової конференції, присвяченої 90-річчю професора І.Ковалика (1). pp. 387-391.

Мойсієнко, В. М. (2002) До проблеми визначення рідної говірки автора "Граматики словенської" Івана Ужевича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 117-120.

Мойсієнко, В. М. (2002) Морфологічні діалектні особливості писемних пам’яток північноукраїнського ареалу XVI-XVII століть. Восточноукраинский лингвистический сборник (5). pp. 453-459.

Мойсієнко, В. М. (2001) До етимології фраземи “шпари в руки зайшли”. Актуальныя праблемы моўнай адукацыі вучняў ва ўмовах рэфармавання агульнаадукацыйнай школы. Зборнік матэрыялаў Рэспубліканскай навукова-метадычнай каферэнцыі (1). pp. 85-87.

Мойсієнко, В. М. (2001) До проблеми мовного нормалізаторства (або коли полісизми стануть українізмами?). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (6). pp. 134-139. ISSN 2220-7996

Мойсієнко, В. М. (2001) Звідки родом дядько Лев? ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 87-88.

Мойсієнко, В. М. (2001) Рефлекси давнього *ĕ у актових книгах Житомирського Гродського уряду кінця XVI початку XVII століть. Українське і слов’янське мовознавство. Матеріали Міжнар. конф. на честь 80-річчя професора Йосипа Дзендзелівського (1). pp. 358-360.

Мойсієнко, В. М. (2001) Спостереження над мовою судової справи 1635 року. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (7). pp. 21-24.

Мойсієнко, В. М. (2001) Теодор Васильович Баймут. Історія української лінгвістики. Зб. наук. праць (1). pp. 140-146.

Мойсієнко, В. М. (2001) Фонетичні особливості поліського наріччя. Українські і польські говірки пограниччя. pp. 51-59.

Мойсієнко, В. М. (2000) Чому на Поліссі мозолю називають жабою? Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки (6). pp. 80-87.

Monograph

Мойсієнко, В. М. (2007) Про південноукраїнський ікавізм та поліські дифтонги. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Мойсієнко, В. М. (2006) Фонетична система українських поліських говорів у ХVІ-ХVІІ ст. Other. Видавництво ЖДУ імені Івана Франка.

Book

Гримашевич, Г. І. and Мойсієнко, В. М. (2018) Єдність у різноманітності. Поліщуки. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, pp. 4-7.

Мойсієнко, В. М. (2016) Історична діалектологія української мови. ВЦ "Академія", Київ. ISBN 978-966-580-494-9

Мойсієнко, В. М. and Поліщук, В. В. (2013) Луцька замкова книга 1560 - 1561 рр. Серія актових документів і грамот . СПД ФО Купровський В.М., м. Луцьк. ISBN 978-966-02-6854-8

This list was generated on Wed Oct 21 16:59:40 2020 EEST.