Items where Author is "Пирог, Г. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 74.

Article

Пирог, Г. В. (2021) Психологические особенности жизненных перспектив современной молодежи. Ўзбекистонда психологияни ривожлантириш муаммолари: назария ва амалиёт уйғунлиги. pp. 4-6.

Пирог, Г. В. and Шикирава, Н. М. (2020) Особливості емпатії на різних етапах професійного становлення практичних психологів системи освіти. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки (10(55)). pp. 87-99.

Пирог, Г. В. and Жаркова, М. А. (2020) Психологічні особливості молодих українських виборців. Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика. pp. 174-178.

Шмиглюк, О. Г. and Пирог, Г. В. and Марчук, К. А. (2019) Особливості гетеростереотипів українців щодо російської етнічної групи. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 283-286.

Пирог, Г. В. and Сардаковський, Я. А. (2019) Особливості національної ідентичності молодих українців і поляків. Наукове пізнання: методологія та технологія (3 (44)). pp. 34-39.

Пирог, Г. В. and Шмиглюк, О. Г. and Горбачук, Ю. О. (2019) Особливості психологічних станів учасників антитерорестичної операції / операції об’єднаних сил. Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць. pp. 130-134. ISSN 2663-6026

Пирог, Г. В. and Шмиглюк, О. Г. (2019) Особливості сприймання росіян українцями та поляками. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». pp. 144-151.

Пирог, Г. В. (2019) Політичні орієнтації у структурі політичної свідомості. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 195-197.

Пирог, Г. В. and Соболєва, Є. С. (2019) Психологічні особливості зв’язку образу політиків з я-концепцією особистості. Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 75-78.

Пирог, Г. В. and Мосійчук, В. С. (2019) Психологічні особливості зв’язку політичних орієнтацій з агресивністю в ранній дорослості. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 4rd International scientific and practical conference. pp. 293-296.

Пирог, Г. В. and Міров, Д. Р. (2019) Психологічні особливості зв’язку психічного здоров’я з політичними орієнтаціями у ранній дорослості. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології. pp. 111-114.

Пирог, Г. В. and Хохлова, К. І. (2019) Психологічні особливості національно-патріотичної свідомості сучасних українців. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. pp. 333-341.

Пирог, Г. В. and Габрук, К. С. (2019) Ціннісні компоненти соціально-політичної активності молодих українців і поляків. Актуальні проблеми психології та педагогіки. pp. 119-121.

Пирог, Г. В. and Мороз, Л. О. (2018) Зв'язок життєвих стратегій сучасної молоді з психологічним віком: теоретичні аспекти. Сучасні наукові дослідження в психології та педагогіці – прогрес майбутнього : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 22-25.

Пирог, Г. В. and Галайко, В. С. (2018) Образ демонічних сил в свідомості осіб юнацького віку. Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні. pp. 93-95.

Пирог, Г. В. and Дубова, Н. С. (2018) Особливості уявлень сучасних чоловіків і жінок про магію. Психологія людини: свідомість і реальність: збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 213-215.

Пирог, Г. В. (2018) Політичні орієнтації: системно-психологічний підхід. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (18). pp. 346-351. ISSN 2307-1664

Пирог, Г. В. and Коробко, Д. (2018) Професійне самовизначення старшокласників, які знаходяться у складних життєвих обставинах: діагностична та коррекційно-розвивальна робота. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2 (2). pp. 66-71. ISSN 2312-3206

Пирог, Г. В. (2018) Психологические особенности отображения процессов мышления в социальных сетях. GESJ: Education Science and Psychology (1 (47)). pp. 134-138. ISSN 1512-1801

Пирог, Г. В. and Куранова, К. О. (2018) Психологічний аналіз мотиваційної сфери геймерів. Теорія і практика сучасної психології (4). pp. 29-32. ISSN 1813-3405

Пирог, Г. В. and Коробко, Д. (2018) Психологічні особливості професійного вибору старшокласників установ інтернатного типу. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 118-121.

Пирог, Г. В. and Марчук, К. А. (2018) Стреси у студентів: причини та прояви у міжсесійний період. International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland»: Conference Proceedings. pp. 135-138.

Пирог, Г. В. and Марчук, К. А. (2018) Субъективное виденье студентами-психологами собственного профессионального становления. International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities»: Conference Proceedings. pp. 44-47.

Пирог, Г. В. and Ворожеєва, В. В. (2018) Теоретико-психологічні засади вивчення релігійної толерантності. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 116-118.

Пирог, Г. В. (2017) Проблемы психологического изучения кризисов обучения студентов. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу. pp. 482-483.

Пирог, Г. В. (2017) Возможности диагностического исследования особенностей субъективного переживания профессионального становления. SWorld Journal (13). pp. 80-85. ISSN 2227-6920

Марчук, К. А. and Пирог, Г. В. (2017) Наративне дослідження формуванння базової життєвої позиції студентів ВНЗ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2 (2). pp. 37-41. ISSN 2312-3206

Пирог, Г. В. and Мельник, О. (2017) Особливості смисложиттєвих орієнтацій користувачів соціальних мереж раннього дорослого віку. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 40-44.

Пирог, Г. В. (2017) Психологическая структура потребностей политического поведения студентов и работающей молодежи. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень. pp. 109-112.

Пирог, Г. В. and Буравський, В. (2017) Психологічний аналіз уявлень письменників про конфлікт. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 72-75.

Пирог, Г. В. and Пірог, О. В. (2017) Психологічний аналіз форм відображення процесу мислення в соціальних мережах. Наука і освіта : Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України (7). pp. 50-57.

Пирог, Г. В. and Пірог, О. В. (2017) Теоретико-психологічний аналіз проблеми зв’язку мислення і письма. Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 26-29.

Пирог, Г. В. and Коробко, Д. (2017) Теоретичний аналіз особливостей професійного самовизначення старшокласників, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 28-31.

Пирог, Г. В. and Малахова, Анна (2016) Психологічні особливості кризи «середини навчання» у студентів-психологів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 92-93.

Буравський, Віталій and Пирог, Г. В. (2016) Психологічні особливості поведінки в конфліктних ситуаціях осіб, які займаються літературною творчістю. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 19-21.

Михалівський, С. and Пирог, Г. В. (2016) Психологічні особливості політичних орієнтацій працюючої молоді. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8).

Омеленчук, М. and Пирог, Г. В. (2016) Психологічні особливості політичної орієнтації студентів-психологів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 107-108.

Мельник, О. and Пирог, Г. В. (2016) Психологічні особливості ціннісних орієнтацій користувачів соціальних мереж. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 98-99.

Пирог, Г. В. (2016) Системний аналіз політичних орієнтацій особистості. Особистісне зростання: теорія і практика. (2). pp. 64-68.

Пирог, Г. В. and Пірог, О. В. (2016) Форми відображення процесу мислення в соціальних мережах. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 169-171.

Пирог, Г. В. (2015) Психологический анализ массовых настроений в Севастополе при аннексии Крыма. Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії. pp. 92-95.

Пирог, Г. В. (2015) Особливості політичної свідомості мешканців севастопольського регіону. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки (3). pp. 135-141. ISSN 2312-3206

Пирог, Г. В. (2011) Психологическое изучение политического поведения студентов. Горизонты образования : Научно-методический журнал (1 (31)). pp. 52-55.

Пирог, Г. В. (2010) Проблема изучения личности гражданина в политической психологии. Горизонты образования:Научно-методический журнал (2). pp. 164-170.

Пирог, Г. В. (2008) Основные проблемы совершенствования профориентационной работы школьных психологов в системе последипломного образования. Вісник післядипломної освіти (7). pp. 209-216.

Пирог, Г. В. (2007) Особливості політичної соціалізації дітей молодшого шкільного віку (на прикладі севастопольського регіону). Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 9 (2). pp. 228-234.

Пирог, Г. В. (2007) Психологические аспекти политической социализации детей. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (3). pp. 50-52. ISSN 2311-8466

Пирог, Г. В. (2007) Психологические особенности политического участия молодежи. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України (8-9). pp. 132-135.

Пирог, Г. В. (2006) Психологічні аспекти функціонування релігійних цінностей (християнський аспект). Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (39). pp. 93-102.

Пирог, Г. В. (2006) Система религиозной аксиологии. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 111-114.

Пирог, Г. В. (2005) Проблема духовности в освещении христианской ценностной парадигмы. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 101-105.

Пирог, Г. В. and Наумова, Н. В. (2005) Релігійно-ціннісна проблематика в українській філософській думці. Історія релігій в Україні : Науковий щорічник (2). pp. 179-183.

Пирог, Г. В. and Глушак, А. С. (2005) Соціальні цінності християнства. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (242). pp. 12-20.

Пирог, Г. В. (2004) Особливості системи християнських цінностей. Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Київ (1 (29)). pp. 21-29.

Пирог, Г. В. (2004) Трансформации христианских ценностей в современном украинском обществе. Горизонты образования (1). pp. 105-109.

Пирог, Г. В. (2004) Християнські цінності у сучасному українському суспільстві. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (203). pp. 22-26.

Пирог, Г. В. (2003) Морально-етичні основи християнських цінностей. Історія релігій в Україні : Праці XIII-ї міжнародної наукової конференції. pp. 49-53.

Пирог, Г. В. (2003) Психологический анализ христианских ценностей. Горизонты образования (3). pp. 84-88.

Глушак, А. С. and Пирог, Г. В. (2003) Релігійні цінності: сутність, структура, рівні. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка» (473). pp. 51-54.

Пирог, Г. В. (2003) Соціальні аспекти функціонування релігійних цінностей. Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (26). pp. 30-37.

Пирог, Г. В. (2001) Релігійні цінності як єдина система. Історія релігій в Україні : Праці XI-ї міжнародної наукової конференції. pp. 199-201.

Monograph

Пирог, Г. В. and Бодашевська, Ю. С. (2021) Обери свій професійний шлях. Other. ГС «Дім ветерана».

Пирог, Г. В. and Бодашевська, Ю. С. (2021) Як обрати професію. Other. ГС «Дім ветерана».

Журавльова, Л. П. and Коломієць, Т. В. and Кулаковський, Т. Ю. and Пирог, Г. В. and Котлова, Л. О. and Можаровська, Т. В. and Литвинчук, А. І. and Мірошниченко, О. А. and Шаюк, А. В. and Шмиглюк, О. Г. and Мужанова, Н. В. and Кирильчук, І. В. and Гречуха, І. А. and Шапран, Т. М. and Шикирава, Н. М. and Дончев, Ф. А. and Гуцуляк, О. П. and Коробко, Д. (2020) Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства. Other. Вид. О. О. Євенок, Житомир.

Пирог, Г. В. and Коробко, Д. (2020) Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників, які виховуються у родинах та соціальних закладах. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Пирог, Г. В. (2020) Психологічні особливості та проблеми професійного становлення студентів-психологів. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Пирог, Г. В. and Шикирава, Н. М. (2020) Сучасний стан та напрями вдосконалення профорієнтаційної роботи практичних психологів закладів освіти. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Book

Пирог, Г. В. (2008) Профориентация и профотбор. Рибэст, Севастополь.

Thesis

Пирог, Г. В. (2005) Ціннісна природа релігії (аксіологічний аналіз християнства). Other thesis, Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України.

Teaching Resource

Пирог, Г. В. (2022) Методологія наукових досліджень : Методичні рекомендації з освітньої компоненти для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія. [Teaching Resource]

Журавльова, Л. П. and Котлова, Л. О. and Пирог, Г. В. (2019) Методичні рекомендації до написання магістерських робіт з психології. [Teaching Resource]

Пирог, Г. В. and Гавриловська, К. П. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія релігії». [Teaching Resource]

Пирог, Г. В. and Кирильчук, І. В. (2016) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ для студентів денної і заочної форми навчання спеціальностей 6.030101 «Психологія» та 6.030103 «Практична психологія». [Teaching Resource]

Мазяр, О. В. and Горбунова, В. В. and Загурська, І. С. and Кирильчук, І. В. and Климчук, В. О. and Майстренко, Т. М. and Никончук, Н. О. and Пирог, Г. В. and Шмиглюк, О. Г. and Музика, О. Л. and Музика, О. О. and Журавльова, Л. П. (2016) Навчальна та виробнича практика з психології : методичні рекомендації. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Dec 6 16:28:33 2022 EET.