Items where Author is "Пирог, Г. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 83.

Article

Пирог, Г. В., Яблонська, А. С. (2024) Interpersonal dependency in marital relations: theoretical framework. Психологиянинг замонавий тенденциялари ва истиқболлари. pp. 28-30.

Пирог, Г. В. (2023) Psychological Well-being of Personality and Behavioral Resources. Шахс ва жамият: замонавий чақирувлар. pp. 333-335.

Пирог, Г. В., Удод, С. Ю. (2023) Вплив комунікації в сім’ях військовослужбовців та адаптація в родинах військових під час воєнних дій в Україні та США. Science and innovation of modern world. pp. 417-422.

Пирог, Г. В., Свінціцька, М. М. (2023) Задоволеність жінок подружніми стосунками в умовах війни. Наука та освіта в умовах викликів сьогодення. pp. 264-267.

Пирог, Г. В., Бондаренко, Т. М. (2023) Особливості зв’язку життєстійкості з копінг-стратегіями внутрішньо переміщених осіб. Габітус (56). pp. 193-197.

Пирог, Г. В., Лебединська, А. Р. (2023) Особливості переживання російської окупації мешканцями Чорнобильської зони відчуження. Журнал соціальної та практичної психології (2). pp. 30-37. ISSN 2786-9296

Пирог, Г. В., Хохлова, К. І. (2023) Особливості структури національної ідентичності українців раннього дорослого віку. Проблеми розвитку ідентичності особистості в освітньому просторі. pp. 75-80.

Пирог, Г. В. (2021) Психологические особенности жизненных перспектив современной молодежи. Ўзбекистонда психологияни ривожлантириш муаммолари: назария ва амалиёт уйғунлиги. pp. 4-6.

Пирог, Г. В. (2021) Теоретико-методологічні засади забезпечення особистісного та професійного зростання психологів. Гармонізація розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах. pp. 212-217.

Пирог, Г. В., Шикирава, Н. М. (2020) Особливості емпатії на різних етапах професійного становлення практичних психологів системи освіти. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки (10(55)). pp. 87-99.

Пирог, Г. В., Жаркова, М. А. (2020) Психологічні особливості молодих українських виборців. Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика. pp. 174-178.

Шмиглюк, О. Г., Пирог, Г. В., Марчук, К. А. (2019) Особливості гетеростереотипів українців щодо російської етнічної групи. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 283-286.

Пирог, Г. В., Сардаковський, Я. А. (2019) Особливості національної ідентичності молодих українців і поляків. Наукове пізнання: методологія та технологія (3 (44)). pp. 34-39.

Пирог, Г. В., Шмиглюк, О. Г., Горбачук, Ю. О. (2019) Особливості психологічних станів учасників антитерорестичної операції / операції об’єднаних сил. Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць. pp. 130-134. ISSN 2663-6026

Пирог, Г. В., Шмиглюк, О. Г. (2019) Особливості сприймання росіян українцями та поляками. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». pp. 144-151.

Пирог, Г. В. (2019) Політичні орієнтації у структурі політичної свідомості. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 195-197.

Пирог, Г. В., Соболєва, Є. С. (2019) Психологічні особливості зв’язку образу політиків з я-концепцією особистості. Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 75-78.

Пирог, Г. В., Мосійчук, В. С. (2019) Психологічні особливості зв’язку політичних орієнтацій з агресивністю в ранній дорослості. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 4rd International scientific and practical conference. pp. 293-296.

Пирог, Г. В., Міров, Д. Р. (2019) Психологічні особливості зв’язку психічного здоров’я з політичними орієнтаціями у ранній дорослості. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології. pp. 111-114.

Пирог, Г. В., Хохлова, К. І. (2019) Психологічні особливості національно-патріотичної свідомості сучасних українців. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. pp. 333-341.

Пирог, Г. В., Габрук, К. С. (2019) Ціннісні компоненти соціально-політичної активності молодих українців і поляків. Актуальні проблеми психології та педагогіки. pp. 119-121.

Пирог, Г. В., Мороз, Л. О. (2018) Зв'язок життєвих стратегій сучасної молоді з психологічним віком: теоретичні аспекти. Сучасні наукові дослідження в психології та педагогіці – прогрес майбутнього : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 22-25.

Пирог, Г. В., Галайко, В. С. (2018) Образ демонічних сил в свідомості осіб юнацького віку. Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні. pp. 93-95.

Пирог, Г. В., Дубова, Н. С. (2018) Особливості уявлень сучасних чоловіків і жінок про магію. Психологія людини: свідомість і реальність: збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 213-215.

Пирог, Г. В. (2018) Політичні орієнтації: системно-психологічний підхід. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (18). pp. 346-351. ISSN 2307-1664

Пирог, Г. В., Коробко, Д. (2018) Професійне самовизначення старшокласників, які знаходяться у складних життєвих обставинах: діагностична та коррекційно-розвивальна робота. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2 (2). pp. 66-71. ISSN 2312-3206

Пирог, Г. В. (2018) Психологические особенности отображения процессов мышления в социальных сетях. GESJ: Education Science and Psychology (1 (47)). pp. 134-138. ISSN 1512-1801

Пирог, Г. В., Куранова, К. О. (2018) Психологічний аналіз мотиваційної сфери геймерів. Теорія і практика сучасної психології (4). pp. 29-32. ISSN 1813-3405

Пирог, Г. В., Коробко, Д. (2018) Психологічні особливості професійного вибору старшокласників установ інтернатного типу. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 118-121.

Пирог, Г. В., Марчук, К. А. (2018) Стреси у студентів: причини та прояви у міжсесійний період. International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland»: Conference Proceedings. pp. 135-138.

Пирог, Г. В., Марчук, К. А. (2018) Субъективное виденье студентами-психологами собственного профессионального становления. International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities»: Conference Proceedings. pp. 44-47.

Пирог, Г. В., Ворожеєва, В. В. (2018) Теоретико-психологічні засади вивчення релігійної толерантності. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 116-118.

Пирог, Г. В. (2017) Проблемы психологического изучения кризисов обучения студентов. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу. pp. 482-483.

Пирог, Г. В. (2017) Возможности диагностического исследования особенностей субъективного переживания профессионального становления. SWorld Journal (13). pp. 80-85. ISSN 2227-6920

Марчук, К. А., Пирог, Г. В. (2017) Наративне дослідження формуванння базової життєвої позиції студентів ВНЗ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2 (2). pp. 37-41. ISSN 2312-3206

Пирог, Г. В., Мельник, О. (2017) Особливості смисложиттєвих орієнтацій користувачів соціальних мереж раннього дорослого віку. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 40-44.

Пирог, Г. В. (2017) Психологическая структура потребностей политического поведения студентов и работающей молодежи. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень. pp. 109-112.

Пирог, Г. В., Буравський, В. (2017) Психологічний аналіз уявлень письменників про конфлікт. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 72-75.

Пирог, Г. В., Пірог, О. В. (2017) Психологічний аналіз форм відображення процесу мислення в соціальних мережах. Наука і освіта : Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України (7). pp. 50-57.

Пирог, Г. В., Пірог, О. В. (2017) Теоретико-психологічний аналіз проблеми зв’язку мислення і письма. Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 26-29.

Пирог, Г. В., Коробко, Д. (2017) Теоретичний аналіз особливостей професійного самовизначення старшокласників, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (2). pp. 28-31.

Пирог, Г. В., Малахова, Анна (2016) Психологічні особливості кризи «середини навчання» у студентів-психологів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 92-93.

Буравський, Віталій, Пирог, Г. В. (2016) Психологічні особливості поведінки в конфліктних ситуаціях осіб, які займаються літературною творчістю. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 19-21.

Михалівський, С., Пирог, Г. В. (2016) Психологічні особливості політичних орієнтацій працюючої молоді. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8).

Омеленчук, М., Пирог, Г. В. (2016) Психологічні особливості політичної орієнтації студентів-психологів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 107-108.

Мельник, О., Пирог, Г. В. (2016) Психологічні особливості ціннісних орієнтацій користувачів соціальних мереж. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 98-99.

Пирог, Г. В. (2016) Системний аналіз політичних орієнтацій особистості. Особистісне зростання: теорія і практика. (2). pp. 64-68.

Пирог, Г. В., Пірог, О. В. (2016) Форми відображення процесу мислення в соціальних мережах. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 169-171.

Пирог, Г. В. (2015) Психологический анализ массовых настроений в Севастополе при аннексии Крыма. Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії. pp. 92-95.

Пирог, Г. В. (2015) Особливості політичної свідомості мешканців севастопольського регіону. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки (3). pp. 135-141. ISSN 2312-3206

Пирог, Г. В. (2011) Психологическое изучение политического поведения студентов. Горизонты образования : Научно-методический журнал (1 (31)). pp. 52-55.

Пирог, Г. В. (2010) Проблема изучения личности гражданина в политической психологии. Горизонты образования:Научно-методический журнал (2). pp. 164-170.

Пирог, Г. В. (2008) Основные проблемы совершенствования профориентационной работы школьных психологов в системе последипломного образования. Вісник післядипломної освіти (7). pp. 209-216.

Пирог, Г. В. (2007) Особливості політичної соціалізації дітей молодшого шкільного віку (на прикладі севастопольського регіону). Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 9 (2). pp. 228-234.

Пирог, Г. В. (2007) Психологические аспекти политической социализации детей. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (3). pp. 50-52. ISSN 2311-8466

Пирог, Г. В. (2007) Психологические особенности политического участия молодежи. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України (8-9). pp. 132-135.

Пирог, Г. В. (2006) Психологічні аспекти функціонування релігійних цінностей (християнський аспект). Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (39). pp. 93-102.

Пирог, Г. В. (2006) Система религиозной аксиологии. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 111-114.

Пирог, Г. В. (2005) Проблема духовности в освещении христианской ценностной парадигмы. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 101-105.

Пирог, Г. В., Наумова, Н. В. (2005) Релігійно-ціннісна проблематика в українській філософській думці. Історія релігій в Україні : Науковий щорічник (2). pp. 179-183.

Пирог, Г. В., Глушак, А. С. (2005) Соціальні цінності християнства. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (242). pp. 12-20.

Пирог, Г. В. (2004) Особливості системи християнських цінностей. Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Київ (1 (29)). pp. 21-29.

Пирог, Г. В. (2004) Трансформации христианских ценностей в современном украинском обществе. Горизонты образования (1). pp. 105-109.

Пирог, Г. В. (2004) Християнські цінності у сучасному українському суспільстві. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (203). pp. 22-26.

Пирог, Г. В. (2003) Морально-етичні основи християнських цінностей. Історія релігій в Україні : Праці XIII-ї міжнародної наукової конференції. pp. 49-53.

Пирог, Г. В. (2003) Психологический анализ христианских ценностей. Горизонты образования (3). pp. 84-88.

Глушак, А. С., Пирог, Г. В. (2003) Релігійні цінності: сутність, структура, рівні. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка» (473). pp. 51-54.

Пирог, Г. В. (2003) Соціальні аспекти функціонування релігійних цінностей. Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (26). pp. 30-37.

Пирог, Г. В. (2001) Релігійні цінності як єдина система. Історія релігій в Україні : Праці XI-ї міжнародної наукової конференції. pp. 199-201.

Monograph

Пирог, Г. В., Бодашевська, Ю. С. (2021) Обери свій професійний шлях. Other. ГС «Дім ветерана».

Пирог, Г. В., Бодашевська, Ю. С. (2021) Як обрати професію. Other. ГС «Дім ветерана».

Журавльова, Л. П., Коломієць, Т. В., Кулаковський, Т. Ю., Пирог, Г. В., Котлова, Л. О., Можаровська, Т. В., Литвинчук, А. І., Мірошниченко, О. А., Шаюк, А. В., Шмиглюк, О. Г., Мужанова, Н. В., Кирильчук, І. В., Гречуха, І. А., Шапран, Т. М., Шикирава, Н. М., Дончев, Ф. А., Гуцуляк, О. П., Коробко, Д. (2020) Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства. Other. Вид. О. О. Євенок, Житомир.

Пирог, Г. В., Коробко, Д. (2020) Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників, які виховуються у родинах та соціальних закладах. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Пирог, Г. В. (2020) Психологічні особливості та проблеми професійного становлення студентів-психологів. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Пирог, Г. В., Шикирава, Н. М. (2020) Сучасний стан та напрями вдосконалення профорієнтаційної роботи практичних психологів закладів освіти. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Book

Пирог, Г. В. (2008) Профориентация и профотбор. Рибэст, Севастополь.

Thesis

Пирог, Г. В. (2005) Ціннісна природа релігії (аксіологічний аналіз християнства). Other thesis, Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України.

Teaching Resource

Загурська, І. С., Портницька, Н. Ф., Савиченко, О. М., Гавриловська, К. П., Фальковська, Л. М., Дем'янчук, Ю. Ю., Пирог, Г. В. (2023) Атестаційний екзамен з психології: методичні рекомендації до підготовки. [Teaching Resource]

Пирог, Г. В. (2022) Методологія наукових досліджень : Методичні рекомендації з освітньої компоненти для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія. [Teaching Resource]

Журавльова, Л. П., Котлова, Л. О., Пирог, Г. В. (2019) Методичні рекомендації до написання магістерських робіт з психології. [Teaching Resource]

Пирог, Г. В., Гавриловська, К. П. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія релігії». [Teaching Resource]

Пирог, Г. В., Кирильчук, І. В. (2016) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ для студентів денної і заочної форми навчання спеціальностей 6.030101 «Психологія» та 6.030103 «Практична психологія». [Teaching Resource]

Мазяр, О. В., Горбунова, В. В., Загурська, І. С., Кирильчук, І. В., Климчук, В. О., Майстренко, Т. М., Никончук, Н. О., Пирог, Г. В., Шмиглюк, О. Г., Музика, О. Л., Музика, О. О., Журавльова, Л. П. (2016) Навчальна та виробнича практика з психології : методичні рекомендації. [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Apr 15 16:08:08 2024 EEST.