Items where Author is "Сейко, Н. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 80.

Article

Сейко, Н. А., Захаріна, Т. (2023) Громадянське суспільство як суб’єкт формування системи реінтеграції ветеранів. Social Work and Education, 10 (2). pp. 167-177.

Андрійчук, Н. М., Сейко, Н. А. (2023) Historical stages of inclusive education development in the scandinavian countries. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (112). pp. 158-167. ISSN 2663-6387

Ситняківська, С. М., Сейко, Н. А., Павлик, Н. П. (2023) Methods of evaluation of the latest educational technologies: marketing aspect. Journal of Hygienic Engineering and Design. ISSN 1857-8489

Окончук, Т. С., Сейко, Н. А. (2022) Методика соціального захисту соціальних сиріт в Україні. Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності.

Воробієнко, Д. Р., Сейко, Н. А. (2022) Методика соціальної реабілітації ветеранів в умовах спеціолізованого реабілітаційного закладу. Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності.

Фещук, В. В., Сейко, Н. А. (2022) Соціальна адаптація студентів-першокурсників в соціальних мережах в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності (УДК 15).

Павлик, Н. П., Сейко, Н. А., Ситняківська, С. М. (2022) Methods of applying the concept of visible thinking in the educational component "Selfmanagement of leadership qualities and social leadership". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (108). pp. 144-154. ISSN 2663-6387

Ярошовець, Т., Сейко, Н. А. (2022) Особливості соціальної роботи з обдарованою молоддю. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей студентів і викладачів / за заг. ред. Н.П. Павлик].

Сейко, Н. А., Єршов, Микола-Олег (2021) Зарубіжний досвід розвитку іт-освіти. Український педагогічний журнал (4). ISSN 2411-1317

Сейко, Н. А., Костюшко, Ю. (2021) Конфлікти в педагогічному процесі та компетентнісні засади їх вирішення. Молодь і ринок (7-8).

Сейко, Н. А., Савельчук, І. Б. (2020) Ресурсність професійного зростання викладачів дисциплін соціальної роботи. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота". ISSN 2524-0609

Сейко, Н. А., Андрійчук, Н. М. (2020) Якісні та кількісні методи дослідження в курсі «методологія наукових досліджень» для майбутніх соціальних працівників. Нові технології навчання: збірник наукових праць (94). pp. 299-305.

Андрійчук, Н. М., Сейко, Н. А. (2020) Якісні та кількісні методи дослідження в курсі «Методологія наукових досліджень» для майбутніх соціальних працівників. Нові технології навчання: збірник наукових праць (64). pp. 295-302.

Сейко, Н. А. (2018) Давня українська педагогічна термінологія: аналіз текстів українського Середньовіччя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 188-194. ISSN 2076-6173

Ситняківська, С. М., Сейко, Н. А. (2018) Навчання студентів на білінгвальній основі в Україні та Польщі: результати пілотного дослідження. Українська полоністика (15). pp. 194-203. ISSN 2220-4555

Сєрадзка-Базюр, Божена, Сейко, Н. А. (2017) Темпоральні характеристики педагогіки Василя Сухомлинського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 106-113. ISSN 2076-6173

Юрченко, Андрій, Сейко, Н. А. (2016) Інтерактивні соціально-педагогічні технології в системі діяльності соціального педагога ЗНЗ. Актуальні проблеми соціальної сфери [збірник наукових робіт викладачів та студентів] (5). pp. 84-85.

Кисла, Ольга, Сейко, Н. А. (2016) Діяльність соціального педагога ЗНЗ із організації інклюзивного навчання. Актуальні проблеми соціальної сфери [збірник наукових робіт викладачів та студентів] (5). pp. 72-73.

Сейко, Н. А. (2016) Формування практико орієнтованих умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі вивчення курсу ''Соціальний фандрайзинг''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 149-154. ISSN 2076-6173

Зюлковський, П., Сейко, Н. А. (2015) Випускні кваліфікаційні роботи студентів магістратури та бакалаврату в системі науково-дослідної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 8-13. ISSN 2076-6173

Сейко, Н. А. (2015) Суб’єктні характеристики доброчинності початку XIX століття: досвід Кременецького ліцею. Волинські Афіни - Між історією і сучасністю. pp. 359-368.

Сейко, Н. А. (2014) Ейджизм (ageism). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н. А. Сейко ; відп. ред. Н. П. Павлик.

Сейко, Н. А. (2014) Ксенофобія (xenophobia). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н. А. Сейко ; відп. ред. Н. П. Павлик.

Сейко, Н. А. (2014) Расизм (racism). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н. А. Сейко ; відп. ред. Н. П. Павлик.

Сейко, Н. А. (2012) ДОБРОЧИННІСТЬ ЯК ПРОВІДНИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 53-58.

Сейко, Н. А. (2012) ПРОБЛЕМА ДОБРОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ НА СТОРІНКАХ ''ЖУРНАЛУ МІНІСТЕРСТВА НАРОДНОЇ ОСВІТИ'' (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ). Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 74-78.

Сейко, Н. А. (2010) Дитина шкільного віку яу об´єкт доброчинної підтримки в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття. Наукові записки кафедри педагогіки Харківського гуманітарно-педагогічного інституту. (XXV). pp. 146-155.

Сейко, Н. А. (2010) Дослідження історії доброчинності в сфері освіти України: методологічні підходи до проблеми. Освіта Донбасу (4-5). pp. 111-117.

Сейко, Н. А. (2010) Фундування народних училищ польською громадою Правобережжя (перша половина ХІХ ст.). Українська полоністика. (8). pp. 70-80.

Сейко, Н. А. (2009) Суб’єкт-об’єктні характеристики доброчинності як чинника соціалізації особистості (XIX – початок XX ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 59-63.

Сейко, Н. А. (2008) Доброчинність у сфері освіти як чинник соціалізації різних категорій дітей в Україні (ХІХ – початок ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 41-44.

Сейко, Н. А. (2008) Фандрайзинг як перспективна технологія залучення доброчинної підтримки до сфери сучасної освіти в Україні. Проблеми формування конкурентноспроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції.. pp. 28-37.

Сейко, Н. А. (2007) Доброчинна підтримка освіти в Україні (ХІХ ст.). освітній науково-методичний часопис "Відкритий урок. Плеяди". (6-8). pp. 8-11.

Сейко, Н. А. (2007) Фундушова доброчинність польської громади України та її вплив на розвиток системи освіти початку ХІХ ст. Українська полоністика (3-4). pp. 116-122.

Сейко, Н. А. (2006) Київський навчальний округ як осередок доброчинної діяльності у сфері освіти ХІХ – на початку ХХ ст. Нові технології навчання: Наук.-метод.зб (45). pp. 155-162.

Сейко, Н. А. (2006) Тадеуш Чацький – організатор доброчинності у сфері освіти початку ХІХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 55-57.

Сейко, Н. А. (2005) Доброчинність як чинник фінансування діяльності вищих навчальних закладів України ХІХ – початку ХХ століття. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Спец.випуск. pp. 347-354.

Сейко, Н. А. (2005) Етнічні громади київського учбового округу та їх доброчинна діяльність (на прикладі німецької національної меншини). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 5-52.

Сейко, Н. А. (2005) Організація доброчинності у сфері освіти в Київському навчальному окрузі (ХІХ - поч. ХХ ст.). Проблеми соціалізації особистості у теорії та практиці сучасної науки: Матеріали конференції / За заг. ред. доц. С. М. Коляденко.. pp. 11-19.

Сейко, Н. А. (2004) Василь Каразін і Тадеуш Чацький – фундатори вищої освіти України початку ХІХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 5-8.

Сейко, Н. А. (2004) Доброчинність у сфері гімназійної освіти Правобережної України у ХІХ – поч. ХХ ст. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук.пр. /Редкол.: Т.І.Сущенко (відп.ред.) та ін (31). pp. 15-20.

Сейко, Н. А. (2004) Доброчинність у сфері освіти України на сторінках періодичної преси кінця ХІХ – поч. ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 28-31.

Сейко, Н. А. (2004) Доброчинність у сфері освіти як гуманістична традиція. Наукові і освітянські методології та практики.. – Київ: ЦГО НАН України, 2004. – 643с. pp. 563-572.

Сейко, Н. А. (2004) Едукаційні фундуші у системі діяльності навчальних закладів на Волині у ХІХ столітті. Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Зб.наук.пр (1). pp. 359-361.

Сейко, Н. А. (2004) Польські та російські доброчинні громадські організації у сфері освіти Правобережжя у період Першої світової війни (1914-1917 рр.). Українська полоністика (1). pp. 99-105.

Сейко, Н. А. (2003) Фундація княжни Тетяни Миколаївни як доброчинна організація періоду І світової війни. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 164-167.

Сейко, Н. А. (2002) Кременецький ліцей і польські школи Житомирщини ХІХ ст. Міжнародна наукова конференція "Місто Кременець в історії освіти, науки і культури", присвячена 365-річчю відкриття в Кременці філії Києво-Могилянської колегії.. pp. 62-67.

Сейко, Н. А. (2002) Доброчинність як підгрунття соціально-педагогічної діяльності в Україні. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: Зб.наук.праць /За заг.ред. доц.Сейко Н.А.. pp. 109-112.

Коляденко, С. М., Сейко, Н. А. (2002) Соціальні служби у локальному українському середовищі: проблеми молоді та студентства. Polska i jej wschodni sąsiedzi (2). pp. 181-187.

Сейко, Н. А. (2002) Сутність та можливості корекції девіантної поведінки дитини в контексті християнської моделі моральності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 168-171.

Сейко, Н. А. (2000) Wydawnictwo podręczników i polska prasa pedagogiczna na Wołyniu w XIX-pocz. XX wieku. Rota (3). pp. 60-61.

Сейко, Н. А., Осадча, З. А. (1999) Особливості соціалізаційних процесів в поліетнічній сфері освіти. Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя. pp. 15-18.

Сейко, Н. А. (1998) Polskie placowki oswiatowe na Wolyniu (1917 - 1938). Kwartalnik Edukacyjny (3 (13)). pp. 65-72. ISSN 1230-7556

Сейко, Н. А. (1998) Моделювання системи освіти етнонаціональних меншин у поліетнічному організмі (на прикладі польського шкільництва на Волині - Житомирщині). Етносоціальні процеси на Правобережній Україні: минуле й сучасне. Науковий збірник. pp. 62-64.

Сейко, Н. А. (1997) Освіта як провідник мобільності в поліетнічному організмі. Науково-методичний журнал "Шлях освіти" (1). pp. 13-17.

Сейко, Н. А. (1994) Polacy na Sowieckim Wolyniu w okresie Miedzywojennym. "Fraza"/ Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie (5-6). pp. 84-88.

Сейко, Н. А. (1994) Szkolnictwo polskie na Wolyniu-Zytomierszczyznie w XIX wieku. Fraza. Pismo literacko-spoleczne (5/6). pp. 61-66. ISSN 1230-4832

Сейко, Н. А. (1993) Трагічні метаморфози (З історії польського шкільництва на Волині (ХІХ ст.). Щомісячний науково-методичний журнал "Відродження" (10). pp. 8-11.

Book Section

Сейко, Н. А. (2011) Доброчинність у сфері освіти Волині першої половини ХІХ ст. In: Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка., Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка., pp. 376-412. ISBN 978-966-485-092-3

Сейко, Н. А. (2011) Доброчинність як чинник соціальної підтримки обдарованої молоді в Україні (ХІХ - початок ХХ століття). In: Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді: Монографія. Житомир, ЖДУ., Житомир, ЖДУ., pp. 47-58. ISBN 978-617-581-050-7

Коляденко, С. М., Сейко, Н. А. (2011) Студентська соціальна служба як інноваційний центр соціалізації сучасного фахівця. In: Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка,, Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка,, pp. 253-261. ISBN 978-966-485-097-8

Сейко, Н. А. (2002) Девіантна поведінка в контексті християнської моделі моральності. In: Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття. Збірник наукових записок Національного університету "Острозька академія". редакційно-видавничий відділ Національного уніерситету "Острозька академія", Острог, pp. 403-410. ISBN 966-7631-19-2

Monograph

Андрійчук, Н. М., Барбелко, Н. С., Біляченко, Г. П., Михайлова, О. С., Павлик, Н. П., Савельчук, І. Б., Сейко, Н. А., Ситняківська, С. М., Тичина, І. В. (2018) Сучасні соціальні технології в освіті. Other. О. О. Євенок, м. Житомир.

Сейко, Н. А., Павлик, Н. П. (2014) Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект. Other. Житомир: Волинь.

Experiment

Ланчук, Г. І., Сейко, Н. А. (2017) Молодіжна мода як чинник соціалізації дітей підліткового віку в умовах ЗНЗ. [Experiment]

Кукса, С. В., Сейко, Н. А. (2017) Реaлiзaцiя зacoбiв теaтрaльнoгo миcтецтвa у прoфеciйнiй дiяльнocтi coцiaльнoгo педaгoгa ЗНЗ. [Experiment]

Назарівська, В. М., Сейко, Н. А. (2014) «Соціально-педагогічна діяльність позашкільних навчальних закладів». [Experiment]

Поздєєва, В. О., Сейко, Н. А. (2014) «Соціально-педагогічна корекція конфліктності у студентському середовищі коледжу». [Experiment]

Джура, Н. О., Сейко, Н. А. (2014) «Соціально-педагогічна технологія телефонного консультування учнів середньої та старшої школи». [Experiment]

Teaching Resource

Павлик, Н. П., Ситняківська, С. М., Сейко, Н. А., Котлова, Л. О. (2023) Методика викладання теорії та практики соціальної роботи. [Teaching Resource]

Ілліна, О. В., Літяга, І. В., Сейко, Н. А., Ситняківська, С. М. (2023) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП "Соціальна робота" з освітньої компоненти. [Teaching Resource]

Сейко, Н. А., Павлик, Н. П., Котловий, С. А., Ситняківська, С. М. (2023) Методологія наукових досліджень. [Teaching Resource]

Сейко, Н. А., Ситняківська, С. М., Павлик, Н. П., Котловий, С. А. (2023) Соціальна робота в конфесіях. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Соціальна робота». [Teaching Resource]

Кривобок, А. С., Сейко, Н. А. (2021) Соціально-аксіологічні основи інклюзивної освіти в початковій школі. [Teaching Resource]

Котловий, С. А., Сейко, Н. А., Ситняківська, С. М. (2020) Методичні рекомендації для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» з дисципліни «Соціальна опіка і піклування». [Teaching Resource]

Сейко, Н. А. (2002) Соціальна педагогіка. [Teaching Resource]

Сейко, Н. А., Коляденко, С. М. (2001) Робочий зошит з курсу соціальної педагогіки. [Teaching Resource]

Other

Сейко, Н. А. (2020) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Волотівської Інни Іванівни «Розвиток змісту фахової підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.)». ЖДУ ім І. Франка.

Сейко, Н. А. (2017) Відзив офіційного опонента – доктора педагогічних наук, на дисертаційне дослідження Опушко Надії Романівни «Розвиток освіти на Поділлі в першій половині ХІХ століття», представлене на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Ващенко, О. В., Сейко, Н. А. (2014) Соціально-педагогічний зміст співпраці соціального педагога ЗНЗ з органами внутрішніх справ щодо попередження важковиховуваності. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Mon Dec 11 14:54:01 2023 EET.