Items where Author is "Сейко, Н. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 63.

Article

Сейко, Н. А. and Андрійчук, Н. М. (2020) Якісні та кількісні методи дослідження в курсі «методологія наукових досліджень» для майбутніх соціальних працівників. Нові технології навчання: збірник наукових праць (94). pp. 299-305.

Андрійчук, Н. М. and Сейко, Н. А. (2020) Якісні та кількісні методи дослідження в курсі «Методологія наукових досліджень» для майбутніх соціальних працівників. Нові технології навчання: збірник наукових праць (64). pp. 295-302.

Сейко, Н. А. (2018) Давня українська педагогічна термінологія: аналіз текстів українського Середньовіччя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 188-194. ISSN 2076-6173

Ситняківська, С. М. and Сейко, Н. А. (2018) Навчання студентів на білінгвальній основі в Україні та Польщі: результати пілотного дослідження. Українська полоністика (15). pp. 194-203. ISSN 2220-4555

Сєрадзка-Базюр, Божена and Сейко, Н. А. (2017) Темпоральні характеристики педагогіки Василя Сухомлинського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 106-113. ISSN 2076-6173

Юрченко, Андрій and Сейко, Н. А. (2016) Інтерактивні соціально-педагогічні технології в системі діяльності соціального педагога ЗНЗ. Актуальні проблеми соціальної сфери [збірник наукових робіт викладачів та студентів] (5). pp. 84-85.

Кисла, Ольга and Сейко, Н. А. (2016) Діяльність соціального педагога ЗНЗ із організації інклюзивного навчання. Актуальні проблеми соціальної сфери [збірник наукових робіт викладачів та студентів] (5). pp. 72-73.

Сейко, Н. А. (2016) Формування практико орієнтованих умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі вивчення курсу ''Соціальний фандрайзинг''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 149-154. ISSN 2076-6173

Зюлковський, П. and Сейко, Н. А. (2015) Випускні кваліфікаційні роботи студентів магістратури та бакалаврату в системі науково-дослідної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 8-13. ISSN 2076-6173

Сейко, Н. А. (2015) Суб’єктні характеристики доброчинності початку XIX століття: досвід Кременецького ліцею. Волинські Афіни - Між історією і сучасністю. pp. 359-368.

Сейко, Н. А. (2014) Ейджизм (ageism). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н. А. Сейко ; відп. ред. Н. П. Павлик.

Сейко, Н. А. (2014) Ксенофобія (xenophobia). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н. А. Сейко ; відп. ред. Н. П. Павлик.

Сейко, Н. А. (2014) Расизм (racism). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н. А. Сейко ; відп. ред. Н. П. Павлик.

Сейко, Н. А. (2012) ДОБРОЧИННІСТЬ ЯК ПРОВІДНИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 53-58.

Сейко, Н. А. (2012) ПРОБЛЕМА ДОБРОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ НА СТОРІНКАХ ''ЖУРНАЛУ МІНІСТЕРСТВА НАРОДНОЇ ОСВІТИ'' (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ). Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 74-78.

Сейко, Н. А. (2010) Дитина шкільного віку яу об´єкт доброчинної підтримки в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття. Наукові записки кафедри педагогіки Харківського гуманітарно-педагогічного інституту. (XXV). pp. 146-155.

Сейко, Н. А. (2010) Дослідження історії доброчинності в сфері освіти України: методологічні підходи до проблеми. Освіта Донбасу (4-5). pp. 111-117.

Сейко, Н. А. (2010) Фундування народних училищ польською громадою Правобережжя (перша половина ХІХ ст.). Українська полоністика. (8). pp. 70-80.

Сейко, Н. А. (2009) Суб’єкт-об’єктні характеристики доброчинності як чинника соціалізації особистості (XIX – початок XX ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 59-63.

Сейко, Н. А. (2008) Доброчинність у сфері освіти як чинник соціалізації різних категорій дітей в Україні (ХІХ – початок ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 41-44.

Сейко, Н. А. (2008) Фандрайзинг як перспективна технологія залучення доброчинної підтримки до сфери сучасної освіти в Україні. Проблеми формування конкурентноспроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції.. pp. 28-37.

Сейко, Н. А. (2007) Доброчинна підтримка освіти в Україні (ХІХ ст.). освітній науково-методичний часопис "Відкритий урок. Плеяди". (6-8). pp. 8-11.

Сейко, Н. А. (2007) Фундушова доброчинність польської громади України та її вплив на розвиток системи освіти початку ХІХ ст. Українська полоністика (3-4). pp. 116-122.

Сейко, Н. А. (2006) Київський навчальний округ як осередок доброчинної діяльності у сфері освіти ХІХ – на початку ХХ ст. Нові технології навчання: Наук.-метод.зб (45). pp. 155-162.

Сейко, Н. А. (2006) Тадеуш Чацький – організатор доброчинності у сфері освіти початку ХІХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 55-57.

Сейко, Н. А. (2005) Доброчинність як чинник фінансування діяльності вищих навчальних закладів України ХІХ – початку ХХ століття. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Спец.випуск. pp. 347-354.

Сейко, Н. А. (2005) Етнічні громади київського учбового округу та їх доброчинна діяльність (на прикладі німецької національної меншини). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 5-52.

Сейко, Н. А. (2005) Організація доброчинності у сфері освіти в Київському навчальному окрузі (ХІХ - поч. ХХ ст.). Проблеми соціалізації особистості у теорії та практиці сучасної науки: Матеріали конференції / За заг. ред. доц. С. М. Коляденко.. pp. 11-19.

Сейко, Н. А. (2004) Василь Каразін і Тадеуш Чацький – фундатори вищої освіти України початку ХІХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 5-8.

Сейко, Н. А. (2004) Доброчинність у сфері гімназійної освіти Правобережної України у ХІХ – поч. ХХ ст. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук.пр. /Редкол.: Т.І.Сущенко (відп.ред.) та ін (31). pp. 15-20.

Сейко, Н. А. (2004) Доброчинність у сфері освіти України на сторінках періодичної преси кінця ХІХ – поч. ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 28-31.

Сейко, Н. А. (2004) Доброчинність у сфері освіти як гуманістична традиція. Наукові і освітянські методології та практики.. – Київ: ЦГО НАН України, 2004. – 643с. pp. 563-572.

Сейко, Н. А. (2004) Едукаційні фундуші у системі діяльності навчальних закладів на Волині у ХІХ столітті. Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Зб.наук.пр (1). pp. 359-361.

Сейко, Н. А. (2004) Польські та російські доброчинні громадські організації у сфері освіти Правобережжя у період Першої світової війни (1914-1917 рр.). Українська полоністика (1). pp. 99-105.

Сейко, Н. А. (2003) Фундація княжни Тетяни Миколаївни як доброчинна організація періоду І світової війни. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 164-167.

Сейко, Н. А. (2002) Кременецький ліцей і польські школи Житомирщини ХІХ ст. Міжнародна наукова конференція "Місто Кременець в історії освіти, науки і культури", присвячена 365-річчю відкриття в Кременці філії Києво-Могилянської колегії.. pp. 62-67.

Сейко, Н. А. (2002) Доброчинність як підгрунття соціально-педагогічної діяльності в Україні. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: Зб.наук.праць /За заг.ред. доц.Сейко Н.А.. pp. 109-112.

Коляденко, С. М. and Сейко, Н. А. (2002) Соціальні служби у локальному українському середовищі: проблеми молоді та студентства. Polska i jej wschodni sąsiedzi (2). pp. 181-187.

Сейко, Н. А. (2002) Сутність та можливості корекції девіантної поведінки дитини в контексті християнської моделі моральності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 168-171.

Сейко, Н. А. (2000) Wydawnictwo podręczników i polska prasa pedagogiczna na Wołyniu w XIX-pocz. XX wieku. Rota (3). pp. 60-61.

Сейко, Н. А. and Осадча, З. А. (1999) Особливості соціалізаційних процесів в поліетнічній сфері освіти. Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя. pp. 15-18.

Сейко, Н. А. (1998) Polskie placowki oswiatowe na Wolyniu (1917 - 1938). Kwartalnik Edukacyjny (3 (13)). pp. 65-72. ISSN 1230-7556

Сейко, Н. А. (1998) Моделювання системи освіти етнонаціональних меншин у поліетнічному організмі (на прикладі польського шкільництва на Волині - Житомирщині). Етносоціальні процеси на Правобережній Україні: минуле й сучасне. Науковий збірник. pp. 62-64.

Сейко, Н. А. (1997) Освіта як провідник мобільності в поліетнічному організмі. Науково-методичний журнал "Шлях освіти" (1). pp. 13-17.

Сейко, Н. А. (1994) Polacy na Sowieckim Wolyniu w okresie Miedzywojennym. "Fraza"/ Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie (5-6). pp. 84-88.

Сейко, Н. А. (1994) Szkolnictwo polskie na Wolyniu-Zytomierszczyznie w XIX wieku. Fraza. Pismo literacko-spoleczne (5/6). pp. 61-66. ISSN 1230-4832

Сейко, Н. А. (1993) Трагічні метаморфози (З історії польського шкільництва на Волині (ХІХ ст.). Щомісячний науково-методичний журнал "Відродження" (10). pp. 8-11.

Book Section

Сейко, Н. А. (2011) Доброчинність у сфері освіти Волині першої половини ХІХ ст. In: Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка., Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка., pp. 376-412. ISBN 978-966-485-092-3

Сейко, Н. А. (2011) Доброчинність як чинник соціальної підтримки обдарованої молоді в Україні (ХІХ - початок ХХ століття). In: Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді: Монографія. Житомир, ЖДУ., Житомир, ЖДУ., pp. 47-58. ISBN 978-617-581-050-7

Коляденко, С. М. and Сейко, Н. А. (2011) Студентська соціальна служба як інноваційний центр соціалізації сучасного фахівця. In: Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка,, Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка,, pp. 253-261. ISBN 978-966-485-097-8

Сейко, Н. А. (2002) Девіантна поведінка в контексті християнської моделі моральності. In: Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття. Збірник наукових записок Національного університету "Острозька академія". редакційно-видавничий відділ Національного уніерситету "Острозька академія", Острог, pp. 403-410. ISBN 966-7631-19-2

Monograph

Сейко, Н. А. and Павлик, Н. П. (2014) Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект. Other. Житомир: Волинь.

Experiment

Ланчук, Г. І. and Сейко, Н. А. (2017) Молодіжна мода як чинник соціалізації дітей підліткового віку в умовах ЗНЗ. [Experiment]

Кукса, С. В. and Сейко, Н. А. (2017) Реaлiзaцiя зacoбiв теaтрaльнoгo миcтецтвa у прoфеciйнiй дiяльнocтi coцiaльнoгo педaгoгa ЗНЗ. [Experiment]

Назарівська, В. М. and Сейко, Н. А. (2014) «Соціально-педагогічна діяльність позашкільних навчальних закладів». [Experiment]

Поздєєва, В. О. and Сейко, Н. А. (2014) «Соціально-педагогічна корекція конфліктності у студентському середовищі коледжу». [Experiment]

Джура, Н. О. and Сейко, Н. А. (2014) «Соціально-педагогічна технологія телефонного консультування учнів середньої та старшої школи». [Experiment]

Teaching Resource

Котловий, С. А. and Сейко, Н. А. and Ситняківська, С. М. (2020) Методичні рекомендації для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» з дисципліни «Соціальна опіка і піклування». [Teaching Resource]

Сейко, Н. А. (2002) Соціальна педагогіка. [Teaching Resource]

Сейко, Н. А. and Коляденко, С. М. (2001) Робочий зошит з курсу соціальної педагогіки. [Teaching Resource]

Other

Сейко, Н. А. (2020) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Волотівської Інни Іванівни «Розвиток змісту фахової підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.)». ЖДУ ім І. Франка.

Сейко, Н. А. (2017) Відзив офіційного опонента – доктора педагогічних наук, на дисертаційне дослідження Опушко Надії Романівни «Розвиток освіти на Поділлі в першій половині ХІХ століття», представлене на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Ващенко, О. В. and Сейко, Н. А. (2014) Соціально-педагогічний зміст співпраці соціального педагога ЗНЗ з органами внутрішніх справ щодо попередження важковиховуваності. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Sun Apr 11 18:41:04 2021 EEST.