Items where Author is "Соколовський, О. Л."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 43.

Article

Соколовський, О. Л. (2023) Anthropological dimension of perfection in orthodox theology. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (94). pp. 34-42. ISSN 2663-7650

Соколовський, О. Л. (2023) Державна політика органів виконавчої влади Республіки Польща та України у сфері релігії: порівняльний аналіз. Українська полоністика (21). pp. 83-92. ISSN 2220-4555

Соколовський, О. Л. (2023) Еклезіологія Апостола Луки у новозавітних свідченнях. Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти, технологій та суспільства.

Соколовський, О. Л. (2023) Еклезіологія Апостола Павла у новозавітних свідченнях. Theoretical foundations of scentists and modern opinions regarding the implementation of modern trends.

Соколовський, О. Л. (2023) Конструювання релігійної ідентичності у дискурсивному просторі. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (49). pp. 144-151. ISSN 2307-1664

Соколовський, О. Л. (2023) Трансформація релігійної ідентичності в умовах поступу глобалізованого суспільства. Перспективи. Соціально-політичний журнал (3). pp. 103-110. ISSN 2310-2896

Соколовський, О. Л. (2022) Interfaith intentions in the modern religious progress of Ukraine. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (92). pp. 27-36. ISSN 2663-7650

Соколовський, О. Л. (2022) Neo-orthodox discourse in protestant theology. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (91). pp. 136-144. ISSN 2663-7650

Кобетяк, А. Р., Соколовський, О. Л. (2022) Боротьба світових релігійних центрів за політичний вплив на міжнародній арені. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (43). pp. 275-281. ISSN 2307-1664

Соколовський, О. Л., Кобетяк, А. Р. (2022) Політичний вплив на структуру сучасної православної церкви. Політикус (3). pp. 20-24. ISSN 2414-9616

Соколовський, О. Л. (2022) Реалізація права на свободу світогляду та віросповідання в програмах політичних партій Республіки Польща й України: порівняльний аналіз. Українська полоністика (20). ISSN 2220-4555

Соколовський, О. Л. (2022) Релігійна політика інститутів парламентаризму України та республіки Польща: філософський аналіз. Людинознавчі студії. Серія «Філософія» (45).

Соколовський, О. Л. (2021) Methodological ambush of analysis of the category of Orthodoxy in the discourse of religious disciplines of higher education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 30-39. ISSN 2663-7650

Соколовський, О. Л. (2021) Methodological principles of defining orthodoxy as a category in regional studies. Філософія в сучасному науковому та соціально-політичному дискурсах.

Соколовський, О. Л. (2021) Methods of teaching religious studies in higher education in the context of geopolitical challenges. Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень.

Кобетяк, А. Р., Соколовський, О. Л., Чаплінська, О. В., Мельничук, М. С. (2021) Reconstruction of the religious paradigm in the modern globalized world. WISDOM, 18 (2). pp. 153-161. ISSN 1829-3824

Кобетяк, А. Р., Соколовський, О. Л. (2021) Religious Dimensions of Anti-Trinitarianism in the Projection of the Spiritual Progress of Society. Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 41 (5). pp. 26-43.

Соколовський, О. Л. (2021) The axiological influence of gnosticism on the formation of the worldview basis of modern journalism. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 148-157. ISSN 2663-7650

Соколовський, О. Л., Шкіль, С. О., Розбицька, Г. П. (2020) Anthropological discourse of orthodoxy in the context of existential uncertainty of modern human being. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (87). pp. 15-25. ISSN 2663-7650

Соколовський, О. Л., Кваша, К. О. (2020) Religious Dimension of Globalization Challenges and Interpretation in the Anthropological Concepts of Theologists. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (88). pp. 20-29. ISSN 2663-7650

Соколовський, О. Л. (2019) Глобальні тенденції і проблеми розвитку католицької теології. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 17-27. ISSN 2663-7650

Соколовський, О. Л. (2018) Христологічні концепції у вченнях лютеранської та цвінгліанської течіях. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 76-82. ISSN 2076-6173

Соколовський, О. Л. (2018) Значення IV Вселенського собору в трансформації вчення про Ісуса Христа в християнській теології. Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії (18). pp. 209-216.

Соколовський, О. Л. (2018) Основоположні засади висхідної христології у сучасній католицькій теології. Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії (19). pp. 55-62.

Соколовський, О. Л. (2018) Основоположні засади нисхідної христології у сучасній католицькій теології. Українська полоністика (15). pp. 85-96. ISSN 2220-4555

Соколовський, О. Л. (2018) Розвиток христологічних уявлень у творчій спадщині апостольських Отців. Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії (16). pp. 80-86.

Соколовський, О. Л. (2018) Христологічна проблематика Халкідонського собору. Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії (17). pp. 87-94.

Соколовський, О. Л. (2018) Христологія в контексті синоптичних Євангелій. Актуальні проблеми філософії та соціології (21). pp. 113-116.

Соколовський, О. Л. (2017) Антиохійська христологія у богослов'ї Діодора Тарського та Теодора з Мопсуестії. Філософія і політологія в контексті сучасної культури (4 (19)). pp. 37-45.

Соколовський, О. Л. (2017) Сотеріологічний контекст христології гностицизму. Актуальні проблеми філософії та соціології (19). pp. 116-119.

Соколовський, О. Л. (2016) Христологічна доктрина у віровченні Помісної Церкви. Філософія і політологія в контексті сучасної культури (4 (13)). pp. 110-118.

Соколовський, О. Л. (2014) Особливості становлення антитринітаризму в Україні у проекції соціально–історичних реалій релігійної духовності. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (81). pp. 234-238. ISSN 2076-1554

Соколовський, О. Л. (2011) Просвітницький вектор раннього антитринітаризму. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (46). pp. 338-344. ISSN 2076-1554

Соколовський, О. Л. (2010) Трансформація догмату Трійці в добу постмодерну. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (42). pp. 407-414. ISSN 2076-1554

Соколовський, О. Л. (2009) Місце антитринітаризму в суспільно-політичному житті шляхти України XVI – XVII ст. Українська полоністика (6). pp. 16-29.

Monograph

Соколовський, О. Л. (2018) Христологія: еволюція доктрини : монографія. Other. Вид-во Євенок О. О., Житомир.

Conference or Workshop Item

Соколовський, О. Л. (2020) Особливості впровадження засобів академічної доброчесності у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. In: Академічна доброчесність: виклики сучасності.

Соколовський, О. Л. (2009) Антитринітарне віровчення в Україні. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Соколовський, О. Л. (2008) Социніанство в житті роду Немиричів. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Thesis

Соколовський, О. Л. (2011) Антитринітаризм і социніанство в Україні: еволюція віровчення. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Other

Соколовський, О. Л. (2023) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Башманівського Дмитра Валерійовича «Реклама як чинник суспільних трансформацій: соціально-філософський аналіз». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Соколовський, О. Л. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Пальчевської Олени Григорівни «Екзистенційно-смисложиттєві орієнтації віруючих пізньопротестантських конфесій» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 - релігієзнавство. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Соколовський, О. Л. (2015) ВІДГУК офіційного опонента на дисертаційне дослідження Дідківського Анатолія Андрійовича на тему : "Православна етика: гуманістичний потенціал та історичні форми легітимізації", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Mon Mar 4 02:39:07 2024 EET.