Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Germanic Philology and Foreign Literature" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Ф | Ч
Number of items: 67.

І

Івасик, А. О. (2013) Ерік Бентлі. Недільними вечорами у Санта Моніці / Пер. А. О. Івасик. Брехтівський часопис (3). pp. 93-95. ISSN 2303-9612

Івасик, А. О. (2013) Фелішевський З. «Найкращим місцем / на землі для нього був клозет». Сміття і непотріб у ранніх драмах Бертольта Брехта / Пер. А. О. Івасик. Брехтівський часопис (3). pp. 208-211. ISSN 2303-9612

А

Астрахан, Н. І. (2013) Поліфонія літературного твору: теоретичний аспект. Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 175-183. ISSN 2305-5898

Астрахан, Н. І. (2013) Теорія неможливості теорії літературного твору» в праці С. Лема «Філософія випадку». Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. (13). pp. 7-11.

Астрахан, Н. І. (2013) "ДОБРА ЛЮДИНА ІЗ СИЧУАНІ" Б. БРЕХТА: ДОСВІД ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 38-42. ISSN 2076-6173

Б

Бараняк, М. М. (2013) Кароліне Шпренґер. Функціоналізована дійсність. Новий дидактичний підхід до «Домашніх проповідей» Бертольта Брехта. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 27-34.

Бараняк, М. М. (2013) Мовна реалізація каузативності у німецьких прислів’ях (на матеріалі суспільно-політичного дискурсу). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - Серія: Філологічні науки. - №19 (268).

Богайчук, І. В. (2013) Die Schreibkonferenzmethode in der Schreibkompetenzentwicklung. "Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур": Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів(27-28 вересня 2013р.). pp. 33-35.

Болотіна, М. В. (2013) Мотив сім’ї у малих драматичних творах Бертольта Брехта та Гарольда Пінтера: спроба порівняльного аналізу. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 5-10.

Бондар, А. М. (2013) Петер Гухель. Хитрий реалiст. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 95-98.

Борова, Л. О. and Чайка, Т. Б. (2013) Структурно-семантичні особливості німецьких юридичних термінів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 200-203. ISSN 2076-6173

В

Василівська, Н. І. (2013) Шевчик Ґр. Б. Бертольт Брехт і Польща: про історію рецепції та способи сприйняття / Пер. Н. І. Василівської. Брехтівський часопис (3). pp. 219-225. ISSN 2303-9612

Володін, А. О. (2013) Жанрова своєрідність «Опери злидарів» Дж. Гея та її трансформація в «Тригрошовій опері» Б. Брехта. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 10-13.

Г

Головецька, Зоряна and Астрахан, Н. І. (2013) ПРОБЛЕМА АВТОРА ТА ЧИТАЧА ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ В РОМАНІ М. О. БУЛГАКОВА «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА». Полілог (1). pp. 41-49. ISSN 2311-1844

Голумбьовська, М. В. (2013) Сбор пороков в поэзии Брехта. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2013). pp. 131-137.

Горобченко, Н. В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДИСКУРСУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наукові записки. Серія «Філологічна» (33). pp. 173-175.

Горобченко, Н. В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. Наукові записки. Серія «Філологічна» (33). pp. 173-175.

Горобченко, Н. В. (2013) ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ. Вчитель як ретранслятор іншомовної культури, комунікативний партнер: Імідж сучасного педагога. Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал (5). pp. 41-43.

Горобченко, Н. В. (2013) Формування дискурсивної компетенції майбутніх учителів німецької мови. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (111). pp. 65-67.

Горобченко, Н. В. (2013) ЗНАННЯ, НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ НАПИСАННЯ ДИСКУРСУ-ОПИСУ/РОЗПОВІДІ. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (7). pp. 41-45.

Гречина, Л. Б. (2013) ПЕРЕКЛАД І ЙОГО РОЛЬ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 162-165. ISSN 2076-6173

Д

Дмитрієва, І. В. (2013) Бенджамін Беннет. Літературна творчість Брехта проти літературної традиції. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 48-54.

Дмитрієва, І. В. (2013) Міфологічний Ваал як прототип "Ваала" Бертольта Брехта та "Геліогабала" Антонета Арто. Брехтівський часопис (3). pp. 233-237. ISSN 2303-9612

Дмитрієва, І. В. (2013) Поетика сімейної драми в драматургії Г. Пінтера (на матеріалі п'єси "Повернення додому"). Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 13-22.

З

Закалюжний, Л. В. (2013) Варіації на тему Брехта у пєсі Х. Бойчева "Полковник-Птах". Брехтівський часопис (3). pp. 141-144. ISSN 2303-9612

Закалюжний, Л. В. (2013) Варіації на тему Брехта у п’єсі Х. Бойчева «Полковник-птах». Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 141-144.

Закалюжний, Л. В. (2013) Варіації на тему Брехта у п’єсі Х. Бойчева «Полковник-птах». Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 141-144.

Зелінська, Н. М. (2013) Рекламування книжкових видань на сучасному українському телебаченні. Вісник Львівського університету. Серія: журналістика (38). pp. 277-282.

К

Ковальова, Т. П. (2013) ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКТИКИ ПРИХОВАНОГО ВПЛИВУ В РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОГАНІВ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 202-206. ISSN 2076-6173

Ковальова, Т. П. (2013) Комунікативні стратегії і тактики впливу в німецькому політичному дискурсі (на матеріалі слоганів політичної реклами). Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць, 2 (43). pp. 197-204.

Ковальова, Т. П. (2013) ЦІННІСНА СТРУКТУРА СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОГАНІВ НІМЕЦЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 81-86. ISSN 2076-6173

Комінярський, І. Б. (2013) БЕРТОЛЬД БРЕХТ ТА ДЖОРДЖ РИГА: ОДИН МОТИВ – ДВА РІШЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 256-258. ISSN 2076-6173

Король, Є. О. (2013) Рецепція історії в романі Б.Брехта «Діла пана Юлія Цезаря». Брехтівський часопис (3). pp. 145-147. ISSN 2303-9612

Король, Є. О. (2013) Женские путы в Künstlerroman 1930-50-х гг. Arachnofobia: metaforyczne odsłony kobiecych lęków : peregrynacje w przestrzeniach kultury. pp. 171-179.

Король, Є. О. (2013) Рецепція історії в романі Б. Брехта «Діла пана Юлія Цезаря». Брехтівський часопис: Статті, доповіді, ессе. (3). pp. 145-147.

Крупінська, Гражина (2013) Гражина Крупінська "Das Konzept des Anderen und/oder des Fremden in Brechts Drama im Dickicht der Städte". Брехтівський часопис (3). pp. 145-156. ISSN 2303-9612

Л

Ліпісівіцький, М. Л. (2013) „Якраз пишу кілька маленьких п’єсок»: цикл сцен «Страх і відчай у Третьому Рейху» Бертольта Брехта і поетика малої драми в еміграції. Брехтівський часопис (3). pp. 156-160. ISSN 2303-9612

М

Максимчук, О. Л. (2013) Дослідження конотації як стилістичної категорії у сучасній лінгвістиці. Наукові записки. Серія «Філологічна». (39). pp. 180-182.

Максимчук, О. Л. (2013) ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 285-289. ISSN 2076-6173

Мальченко, М. С. (2013) Крупінська Ґр. Концепт «Іншого» у Брехтівській драмі «У нетрях міст». Брехтівський часопис (3). pp. 152-156. ISSN 2303-9612

Мальченко, М. С. (2013) Томчук Д. Погляди на життя Б. Брехта у світлі важливих цитат з його творів / Пер. М. С. Мальченка. Брехтівський часопис (3). pp. 191-195. ISSN 2303-9612

Моргачова, Г. В. (2013) Бертольт Брехт, Курт Вайль та сучасна музична масова культура. Брехтівський часопис (3). pp. 169-173. ISSN 2303-9612

Н

Ночевчук, І. О. (2013) Трагедія сім’ї – трагедія влади (на матеріалі "Царя Едіпа" Софокла та "Короля Ліра" В. Шекспіра. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 22-25.

П

Павлінчук, Т. І. (2013) Майкл Морлі. “Брехт і Станіславський: полярності чи суміжності?”. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 54-57.

Павліченко, О. І. (2013) Метаморфози та метаморфічна ідентичність образу солдата в п’єсі Б. Брехта «Людина - це людина. Брехтівський часопис (3). pp. 241-245. ISSN 2303-9612

Павліченко, О. І. (2013) Особливості хронотопу й образ солдата як фігура пригадування в повісті Фрідріха Дюрренматта "Зимова війна в Тибеті". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 25-32.

Пазюк, Я. А. (2013) Внутрішній монолог у В. Шекспіра і Б. Брехта: спільне та відмінне. Брехтівський часопис (3). pp. 237-241. ISSN 2303-9612

Пазюк, Я. А. (2013) Марк Зільберман. Ґестус Брехта, або постановка суперечностей. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 40-47.

Прищепа, В. П. (2013) Драма Галілея – трагедія історії. Проблема інтерпретації п'єси Б. Брехта "Життя Галілея". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 212-214. ISSN 2076-6173

Р

Рудницька, Н. М. (2013) Самоцензура перекладача. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 134-137. ISSN 2076-6173

С

Соколовська, С. Ф. (2013) Е. Бертольт Брехт і Хелена Вайгель: Фрагменти листування. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 115-120.

Соколовська, С. Ф. (2013) Образ автора у художньому творі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 222-226. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (2013) Способи концептуалізації художньої картини світу Б. Брехта. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 291-295. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (2013) Структурні й композиційні особливості повтору в п’єсах Б. Брехта. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Столяр, С. В. (2013) Модифікації мотиву Медеї у творчості Бертольта Брехта. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 32-39.

Столяр, С. В. (2013) Модифікації мотиву Медеї у творчості Бертольта Брехта. Брехтівський часопис (3). pp. 246-249. ISSN 2303-9612

Т

Тараба, І. О. and Денисенко, С. Н. and Хант, Г. О. (2013) Фразеологический концепт как аккумулятор этнокультурных ценностей. Белгородский государственный национальный исследовательский университет. pp. 410-412.

Туровський, Р. А. (2013) Філософський та історичний аспекти справи Галілея у контексті п’єси Бертольта Брехта «Життя Галілея». Брехтівський часопис (3). pp. 196-200. ISSN 2303-9612

Ф

Фант, М. О. (2013) Юрґен Гіллесгайм. Між аріями зі списком та з шампанським: «Спогади про Марі А.» Б. Брехта і «Дон Жуан» Й. В. Моцарта. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 15-18.

Федоренко, Л. О. (2013) "Переліт через океан" Б. Брехта / К. Вайля: авторська модель експериментального театру. Брехтівський часопис (3). pp. 200-204. ISSN 2303-9612

Федоренко, Л. О. (2013) «Переліт через океан» Б.Брехта / К.Вайля: авторська модель експериментального театру. Брехтівський часопис (3). pp. 200-204. ISSN 2303-9612

Федоренко, Л. О. (2013) Люе І. фон дер. Прочухан інтелігентам і / або Критика техніки. Брехт і Беньямін у 20-ті роки / Пер. Л. О. Федоренко. Брехтівський часопис (3). pp. 169-173. ISSN 2303-9612

Федоренко, Л. О. (2013) "ЗАХІД" Б. БРЕХТА: ТРАГЕДІЯ ЧИ "НАВЧАЛЬНА ВПРАВА"? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 303-308. ISSN 2076-6173

Федоренко, Л. О. (2013) "ПЕРЕЛІТ ЧЕРЕЗ ОКЕАН" Б. БРЕХТА: ВІД "РАДІОП’ЄСИ" ДО "LEHRSTÜCK". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 293-298. ISSN 2076-6173

Феськов, П. В. (2013) Принципи та способи творення комічних образів і ситуацій (на матеріалі «Дванадцятої ночі» В. Шекспіра. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 39-41.

Ч

Чертенко, О. П. (2013) Приватна людина з Каліфорнії. Образ Бертольта Брехта в романі Міхаеля Лентца «Тихоокеанский екзиль». Брехтівський часопис (3). pp. 225-229. ISSN 2303-9612

Чирков, О. С. (2013) Драматургічні принципи Б. Брехта і система Станіславського. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки): № 3 / Ред. колегія Бондарева О. Є., Білоус П. В., Віцисла Е. та ін. (3). pp. 58-65.

This list was generated on Wed Sep 26 11:40:42 2018 EEST.