Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of the English Language and Primary ELT Methodology" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Гаращук, К. В. (2015) До проблеми відбору текстів для читання на заняттях з англійської мови в процесі підготовки вчителів початкової ланки освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 15-19. ISSN 2076-6173

Гуманкова, О. С. (2015) Реалізація диференційованого навчання на заннятях англійської мови в дошкільних навчальних закладах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 97-101. ISSN 2076-6173

Гуманкова, О. С. (2015) Трансформація педагогічних поглядів на проблему реалізації диференційованого підходу у навчанні у XX – XXI століттях. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 81-86. ISSN 2076-6173

Давидова, В. М. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування навичок самостійної діяльності учнів початкової школи на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Дєньгаєва, С. В. (2015) Медіаосвітні технології як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 26-30. ISSN 2076-6173

Зимовець, О. А. (2015) Integrating Information and Communication Technologies into the Course of English Teaching Methodology. Modern Communicative Methods of Teaching English. All Ukrainian Scientific and Methodological Conference.

Зимовець, О. А. (2015) Методологічні підходи до формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного суспільства. Освітній простір України. pp. 41-47.

Зимовець, О. А. (2015) Педагогічні умови формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 102-107. ISSN 2076-6173

Зимовець, О. А. (2015) Формування гностичних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Освітологічний дискурс (3(11)). pp. 112-126. ISSN 2312-5829

Калініна, Л. В. and Самойлюкевич, І. В. (2015) Англійська мова для 7 класу. In: Англійська мова для 7 класу. Генеза.

Калініна, Л. В. and Самойлюкевич, І. В. (2015) Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Генеза, Київ.

Калініна, Л. В. and Самойлюкевич, І. В. (2015) Робочий зошит до підручника «Англійська мова. 4 клас»» : для спеціаліз. шкіл. In: Робочий зошит до підручника «Англійська мова. 4 клас». Генеза.

Калініна, Л. В. and Самойлюкевич, І. В. (2015) Робочий зошит до підручника «Англійська мова. 7 клас. In: Робочий зошит до підручника «Англійська мова. 7 клас. Генеза.

Карпенко, Є. М. (2015) Формування інформаційно-аналітичних умінь майбутнього вчителя іноземної мови початкової ланки у контексті інтеркультурної підготовки у ВНЗ. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події».

Коновальчук, І. М. (2015) Вимоги до психокорекції конфліктів молодших школярів з батьками. Матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький. 25 лютого 2015 року).

Кравець, О. Є. (2015) Визначення рівня сформованості професійно-проектувальної діяльності викладачів ВНЗ на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням. Наукові записки кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (144). pp. 371-375.

Кравець, О. Є. and Сердійчук, Л. П. (2015) Шляхи реалізації інформаційної взаємодії викладач – студенти на заняттях з іноземної мови з використанням авторської технології проектування навчальної інформації (комунікативна фаза). «Викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: стан, проблеми, перспективи»: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (2 грудня 2015 р.)..

Литньова, І. Ф. (2015) Cутність та зміст моніторингу якості професійної підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 150-153. ISSN 2076-6173

Литньова, І. Ф. (2015) Тестовий контроль як засіб моніторингу рівня сформованості компетентності в письмі студентів філологічних спеціальностей. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 192-196. ISSN 2076-6173

Мазко, О. П. (2015) The role of interactive techniques in prospective foreign language teachers’ professional training. In: Modern Communicative Methods of Teaching English, Житомир.

Мазко, О. П. (2015) Технологія формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 46-50. ISSN 2076-6173

Михайлова, О. С. (2015) Естетичне виховання учнів початкової школи засобами позакласної роботи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 112-115. ISSN 2076-6173

Прохорова, С. М. (2015) Algorithm of student’ writing skills development with the help of wiki technology. Modern Communicative Methods of Teaching English.

Прохорова, С. М. (2015) Method of student’ writing skills development with the help of wiki technology. Modern Communicative Methods of Teaching English. pp. 112-113.

Прохорова, С. М. (2015) Поняття цифрової компетентності вчителя іноземної мови у світовому освітньому просторі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 113-116. ISSN 2076-6173

Радишевська, М. М. (2015) Формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей в процесі професійної підготовки. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Радишевська, М. М. (2015) Формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей в процесі професійної підготовки. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Самойлюкевич, І. В. (2015) New Perspectives in Continuing Professional Development for Primary Teacher of English. Modern Communicative Methods of Teaching English.

Самойлюкевич, І. В. and Волкова, О. О. (2015) Планування безперервного професійного розвитку як інноваційний компонент змісту методичної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 61-67. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В. and Калініна, Л. В. (2015) Англійська мова для 4-го класу. In: Англійська мова для 4-го класу. Генеза.

Трайкун, М. П. and Тарнавська, Н. П. (2015) Організація навчання та математичного розвитку дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

This list was generated on Wed Jul 6 18:32:58 2022 EEST.