Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of the English Language and Primary ELT Methodology" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | T | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items: 113.

B

Butvinska, Viktoriia and Humankova, Olha (2021) Economic Education of Preschool Children. Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті.

T

Tsariuk, Kristina and Zymovets, Olena (2021) The Formation of Primary School Pupils’ Key Competencies in the New Ukrainian School. Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті.

А

Андрущенко, А. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Aesthetic Education of Primary School Learners in the New Ukrainian School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Андрійчук, Л. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Formation of Junior Schoolchildren’s Moral Values by Means of Ukrainian Ethnopedagogy while Studying the Humanitarian Disciplines (Ukrainian Language and Literary Reading). ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Б

Булачок, М. and Вознюк, О. В. (2021) Methodology of Conducting an Experimental Research on the Problem “Non-traditional Ways of Work in the New Ukrainian School as a Means of Social Adaptation of Junior Pupils”. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

В

Василяускас, Г. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Development of the Future Music Teachers’ Creativity. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Васянович, М. Ф. and Кузьменко, О. Ю. (2021) Стратегія позитивної ввічливості у дискурсивному просторі відеоінтерв'ю. Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті.

Вознюк, О. В. (2021) Some regularities of the development of human being’s ethical consciousness. In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zmiany podczas pandemii Covid-19. Prawo i teologia., 25 września 2021 roku., Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie.

Вознюк, О. В. (2021) Synergistic Foundations of Ethical Phenomena. In: 3rd International Conference of Ethics October 10-12, 2021 by IKSAD. Institute of Economic Development and Social Research. Ankara, Turkey, October 10-12, 2021, Ankara, Turkey. (In Press)

Вознюк, О. В. (2021) Upbringing process as a paradoxical phenomenon: the main aspects of a new paradigm of education. Креативна педагогіка (15). pp. 21-30.

Вознюк, О. В. (2021) Аналіз глобальної історичної траєкторії українського народу у контексті викликів сьогодення. Філософські, історіософські та педагогічні аспекти єдності українського суспільства: матеріали Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції (31 березня – 2 квітня 2021 року, м. Київ).. pp. 161-167.

Вознюк, О. В. (2021) Використання педагогіки партнерства у процесі викладання іноземних мов. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2021) Здоровье и творчество: к вопросу о новой модели здоровья. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2021) Казка як наріжний науково-філософський ресурс розвитку дитини. Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 25, 26 трав. 2021 р.).. pp. 41-48.

Вознюк, О. В. (2021) Концепція ноосферної освіти у першому наближенні. In: Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія / За наук. ред. А.П. Самодрина. ПП Щербатих О. В., Київ–Кременчук : ПП Щербатих О. В., pp. 120-145. ISBN 978-617-639-291-0

Вознюк, О. В. (2021) Новий вектор розвитку компетентнісного підходу у системі післядипломної педагогічної підготовки. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник наукових статей / За заг. ред. Г. Л. Єфремової. – Суми. pp. 117-124.

Вознюк, О. В. (2021) Преподавание иностранного языка в контексте психолингвистических феноменов. Збірник тез доповідей [Електронний ресурс] V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії». pp. 308-311.

Вознюк, О. В. (2021) Психологія здоров’я. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті», 21 жовтня 2021 року, Харків.

Вознюк, О. В. (2021) Психофрактальный портрет социальной реальности. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2021) Рекурсія як фундаментальна характеристика літературного процесу. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (18–19 березня 2021 р.). – Кам’янець-Подільський. pp. 22-24.

Вознюк, О. В. (2021) Философские аспекты теории критических явлений. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2021) Фрактальне моделювання системи компетентностей сучасного вчителя. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (онлайн), 14 травня 2021 р. – Житомир. pp. 37-41.

Вознюк, О. В. (2021) Фрактальный анализ онтологической и социально-педагогической реальности. Abstract Book of the 9th International Conference on Social Sciences May 2-4, 2021. Al Farabi Journal. 'Nakhchivan' University, Azerbaijan..

Вознюк, О. В. and Горобець, С. М. and Кубіцький, С. О. (2021) Interdisciplinary Educational Technology based on the Concept of Human Brain Functional Asymmetry. Postmodern Openings, 12 (2). pp. 433-449.

Вознюк, О. В. and Гуманкова, О. С. and Дєньгаєва, С. В. and Зимовець, О. А. and Кравець, О. Є. and Михайлова, О. С. and Самойлюкевич, І. В. (2021) Методичний експрес: Інноваційні технології навчання англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей ЗВО, керівників гуртків англійської мови ЗДО та вчителів англійської мови початкових класів ЗЗСО. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2021) Modern requirements for building an effective system of higher professional education. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / за загальною редакцією Л.В. Барановської. pp. 83-85.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2021) Аналіз життя Миколи Миколайовича Миклухо-Маклая у контексті універсальної парадигми розвитку. In: Маклаївські читання «Діяльність та дослідження М. М. Миклухо-Маклая: історичні та сучасні погляди», 16 липня 2021 року, Малин.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Левченко, С. В. and Самойленко, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Щерба, Н. С. and Яценко, С. Л. (2021) Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації. Other. ПП "Євро-Волинь", Житомир.

Вознюк, О. В. and Дядюк, В. В. (2021) Творчість як вирішальний чинник здоров’я учасників освітнього процесу. Магістр медсестринства, 1 (25). pp. 77-85. ISSN 2618-1592

Вознюк, О. В. and Касянюк, О. Ю. (2021) Педагогіка партнерства А. Г. Ривіна як інноваційний ресурс вивчення іноземних мов. Методичний експрес: Інноваційні технології навчання англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей ЗВО, керівників гуртків англійської мови ЗДО та вчителів англійської мови початкових класів ЗЗСО. pp. 10-22.

Вознюк, О. В. and Самойлюкевич, І. В. and Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. and Дєньгаєва, С. В. and Кравець, О. Є. and Зимовець, О. А. (2021) Методичний експрес: Інноваційні технології навчання англійської мови. Методичний експрес:, 4 . Вид. "Євро-Волинь", Житомир.

Воробей, С. А. and Кравець, О. Є. (2021) Використання теорії множинного інтелекту на заняттях з англійської мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Вівчаренко, Л. and Михайлова, О. С. (2021) Education of Sound Culture of Speech in Children of Lower-Kindergarten Age by Means of Ukrainian Folklore. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Г

Гауструк, О. and Самойлюкевич, І. В. (2021) The Formation of Two-Part Singing Skills in Young Learners in a Music School for Children. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Григорян, О. and Корсак, О. І. (2021) Запозичення в українській мові (на прикладі словника іншомовних слів). ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Гриневич, О. В. and Григор'єва, Т. Ю. (2021) Використання автентичного мультфільму як засобу розвитку вмінь інтерактивного спілкування на уроках англійської мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Гудименко, К. С. and Коробова, Ю. В. (2021) Характеристика вмінь аналітичного читання англійською мовою. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Гуз, Н. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Pedagogical Conditions for Conducting Non-standard Lessons in Primary School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. (2021) Підготовка майбутніх вихователів з правом викладання англійської мови до реалізації педагогічного спілкування у роботі з дошкільниками. International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning» : conference proceedings, February 26–27, 2. pp. 110-114.

Гуманкова, О. С. and Оляновська, В. Є. (2021) Врахування домінуючих репрезентативних систем учнів в процесі формування англомовної компетентності у читанні. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті»..

Гуманкова, О. С. and Оляновська, В. Є. (2021) Проблема реалізації технології диференційованого навчання у контексті професійної діяльності сучасного вчителя. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 29–30 січня 2021 року).. pp. 128-131.

Гібнер, Т. and Михайлова, О. С. (2021) The Formation of Cognitive Interests in Children of Upper-Kindergarten Age in the Process of Research Activities in Nature. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Д

Даценко, О. К. and Холоденко, О. В. (2021) Інноваційні технології навчання іноземних мов в дошкільній та початковій освіті. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Дворко, Т. and Зимовець, О. А. (2021) Using Modern Educational Technologies in Teaching Foreign Languages for Specific Purposes. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Дорош, С. and Вознюк, О. В. (2021) Formation of Critical Thinking in Junior Schoolchildren in the Process of Teaching the Humanities. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Дубасенюк, О. А. (2021) Акме-моделі педагогів-майстрів як еталони для досягнення майбутніми вчителями професійної компетентності. Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної нтернет-конференції (м. Вінниця, 29-30 листопада 2021 р.). pp. 12-18.

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. (2021) Формування комунікативної компетентності учителів початкової школи засобами інтерактивних технологій. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць (60). pp. 211-222. ISSN 412-1142

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Копетчук, В. А. (2021) Типи спрямованості особистості і науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 36 (2). pp. 18-24. ISSN 2311-2409

Дубасенюк, О. А. and Мороз, М. О. (2021) Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів у закладах вищої освіти. Нові технології навчання (95). pp. 48-56. ISSN 2710-3560

З

Зімірович, К. and Вознюк, О. В. (2021) Formation of Cognitive Interest in Junior Schoolchildren by Means of Game Technologies. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

К

Казмірчук, О. and Дєньгаєва, С. В. (2021) The Use of Game Technology in the Educational Process of Primary School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Карабінович, Х. І. and Павлик, В. І. (2021) Метафора у романі-фентезі Дж. Мартіна "Гра престолів": перекладознавчий аспект. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Карнафель, Д. and Михайлова, О. С. (2021) The Formation of Phonetic Competence in Children of Upper-Kindergarten Age in the English Lessons. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Карпук, Д. О. and Холоденко, О. В. (2021) Особливості дистанційного навчання іноземної мови в закладах освіти. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Касянюк, О. Ю. and Вознюк, О. В. (2021) Some Glimpses of Approximate-analytical Method of Teaching/Learning Foreign Languages. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кирилович, І. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Formation of Primary School Pupils’ Worldviews. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Клименко, О. П. and Кузьменко, О. Ю. (2021) Модель мовної особистості журналіста у лінгвістиці. Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті.

Ковальчук, А. В. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках іноземної мови в початковій школі. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Комашевська, С. and Зимовець, О. А. (2021) The Use of Didactic Games at the Lessons of Natural Science in Primary School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Корзун, К. О. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Особливості патріотичного виховання молодших школярів на уроках іноземної мови в сучасних суспільних умовах. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Короткіх, А. В. and Вознюк, О. В. (2021) Innovative Technologies of Foreign Language Teaching in Preschool and Primary Education. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кубик, Є. А. and Глазунова, Т. В. (2021) Діалогічне мовлення в процесі навчання іноземної мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кузьмінський, О. А. and Кузьменко, О. Ю. (2021) Медіатекст як одиниця політичного медіадискурсу Твіттер. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кулеш, О. С. and Михайлова, О. С. (2021) Ecological Education of Children of Upper-Kindergarten Age by Means of Natural Excursion. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Курташ, А. З. and Павлик, В. І. (2021) Особливості перекладу кольоролексики з англійської на українську мову (на матеріалі роману Маркуса Зузака «Крадійка книжок»). ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кухар, А. П. and Холоденко, О. В. (2021) Проблеми навчання іноземних мов за професійним спрямуванням. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Кушлик, В. А. and Когут, О. В. (2021) Лексико-семантичне відображення хронотопу у романі Ренсома Ріггза «Дім дивних дітей». ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Л

Лавренюк, О. В. and Вознюк, О. В. (2021) Pedagogical Conditions of Developing Cognitive Interests in Primary School Students. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Ланова, Н. and Зимовець, О. А. (2021) The Formation of Junior Schoolchildren’s Ecological Competence at the Present Stage of the Development of Ukrainian Society. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Левченко, О. М. and Холоденко, О. В. (2021) Теорія і практика дистанційного навчання іноземних мов в закладах освіти. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Лукащук, А. І. and Григор'єва, Т. Ю. (2021) Формування англомовної компетентності в аудіюванні учнів основної школи. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

М

Магаліс, К. and Самойлюкевич, І. В. (2021) The Development of Musical Abilities in Primary School Children by Means of Ukrainian Folk Songs. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Мариньоха, Я. and Самойлюкевич, І. В. (2021) Using Innovative Techniques in Music Education of Children of Upper Preschool Age. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Марченко, М. А. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Formation the Bases of Senior Preschoolers’ Cultural Competence by Means of Musical Art. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Мельничук, А. В. and Зимовець, О. А. (2021) Розробка електронних освітніх ресурсів для навчання іноземної мови у початкових класах. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Михайлова, О. С. and Молчанець, І. М. (2021) Дидактичний потенціал текстів соціокультурного забарвлення для навчання англійської мови на початковому етапі. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 29–30 січня 2021 року).. pp. 125-128.

Молчанець, І. М. and Михайлова, О. С. (2021) Формування англомовної граматичної компетентності як мети навчання англійської мови в початковій школі. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Міхієнко, Ю. В. and Пономаренко, О. В. (2021) Фонетичні труднощі англомовного аудіювання та шляхи їх подолання. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Н

Новіцька, В. and Михайлова, О. С. (2021) Innovative Techniques of the Formation of Ecological Education of Children of Lower-Kindergarten Age. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

О

Оляновська, В. Є. and Гуманкова, О. С. (2021) Врахування домінуючих репрезентативних систем учнів початкової школи. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Осіпчук, О. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Formation of the Senior Pre-Schooler’s Culture of the Behaviour in the Process of the Social Environment Familirization. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

П

Пелепiшина, Д. and Сергеда, Н. (2021) Acupuncture as a non-traditional method of treatment. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Пилипишина, Н. and Вознюк, О. В. (2021) Critical Thinking as a Skill of the 21st Century in Primary School Students. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Прищепчук, А. В. and Кушмар, Л. В. (2021) До питання навчання іноземної мови за професійним спрямуванням. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Р

Регенел, Ю. and Вознюк, О. В. (2021) The Problem of Forming Students’ Learning Motivation. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Романченко, І. and Вознюк, О. В. (2021) Ecological Education of Junior Schoolchildren in Extracurricular Activity. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Романюк, А. О. and Самойлюкевич, І. В. (2021) The Development of Musical Abilities of Students of Grades 1-3 of Music School Based on Educational and Pedagogical Material. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Рябуха, Ю. А. and Пономаренко, О. В. (2021) Розвиток критичного мислення студентів на заняттях з домашнього англомовного читання. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

С

Салюк, І. and Гуманкова, О. С. (2021) Sensory Education in Montessori Pedagogy. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Самофал, А. С. and Бутова, В. О. (2021) Особливості перекладу інтертекстів у мовній підготовці вчителів англійської мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Свобода, В. and Самойлюкевич, І. В. (2021) Using Story-Based Activities for Developing Young Learners’ Emotional Competence in the English Lessons. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Семенович, Я. М. and Кравець, О. Є. (2021) Використання методу повної фізичної реакції в навчанні англійської мови дошкільників. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Сколоздра, В. М. and Мищишин, І. Я. (2021) Педагогічні умови організації іншомовного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Спіріна, В. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Children with Visual Impairment’s Adaptation to the Preschool Conditions with the Use of Multisensory Means. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Ставська, І. and Дєньгаєва, С. В. (2021) The Use of Information Technologies in Foreign Languages’ Teaching in the Conditions of Distance Learning. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Стоянова, Ю. and Гуманкова, О. С. (2021) Formation of Communicative Competence in Children of Upper Kindergarten Age by Means of Role-Play Games. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Суха, К. and Самойлюкевич, І. В. (2021) Using Quests in the English Lessons in Primary School within a Meta-Disciplinary Approach. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Т

Тарасюк, В. В. and Дєньгаєва, С. В. (2021) The Technologies of Formation the Future Preschool Educators’ Pedagogical Culture. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Тимощук, Л. and Дєньгаєва, С. В. (2021) Storytelling in the Environmental Education of the Preschoolers. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Трушківська, В. and Михайлова, О. С. (2021) Safety of Life of a Child of Kindergarten Age in the Environment. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

У

Устецька, М. О. and Кравець, О. Є. (2021) Застосування ІКТ на уроках англійської мови в початковій школі як засіб підвищення якості навчання здобувачів освіти. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Ф

Федорів, Є. М. and Венгринюк, М. І. (2021) Перекладознавчий аспект багатозначних слів (на прикладі роману О. Уальда «Портрет Доріана Грея»). ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Х

Хрустицька, А. and Зимовець, О. А. (2021) The Organization of Bilingual Education Program in Primary School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Хімчик, Є. and Іваненко, І. В. (2021) Advantages and Disadvantages of Learning a Professional Foreign Language during Distance Learning. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Хіцова, К. and Михайлова, О. С. (2021) The Development of Physical Qualities in Children of Lower-Kindergarten Age by Means of Mobile Games. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Ц

Цуканова, С. П. and Зимовець, О. А. (2021) Використання інтерактивних технологій навчання в роботі вчителя початкових класів на уроках англійської мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Ч

Чиж, К. and Вознюк, О. В. (2021) Formation of Sensory-Cognitive Competence in Senior Preschool Children by Lego-Construction Means. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Ш

Шайко, Ю. and Вознюк, О. В. (2021) Adaptation of First Grade Students to Learning in the Educational Environment of the New Ukrainian School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція "Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті".

Шемет, О. Ю. and Холоденко, О. В. (2021) Особливості навчання іноземних мов за професійним спрямуванням. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Шоломіцька, Б. and Сердега, Н. (2021) Wireless Capsule Endoscopy. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Шпедько, Д. Ю. and Кравець, О. Є. (2021) Використання сюжетно-рольової гри на заняттях з іноземної мови в ДНЗ. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Шпіхернюк, Д. О. and Кравець, О. Є. (2021) Використання казки в дошкільному віц. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Я

Яцкевич, Л. and Михайлова, О. С. (2021) The Formation of Grammar Competence of Children of Upper-Kindergarten Age by Means of Didactic Games in the English Lessons. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

This list was generated on Fri Jul 1 04:00:00 2022 EEST.