Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Botany, Biological Resources and Conservation of Biological Diversity" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 74.

Данилюк, М. С. (2015) Використання дослідницького методу на заняттях біології. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 484-485.

Павлушкіна, О. В. and Гарбар, Д. А. (2015) Дощові черви урбанізованих та природних екосистем на прикладі м. Новограда-Волинського та Житомира. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 117-119.

Patsyuk, M. K. (2015) Species of naked amoebae (Protista) new for the fauna of Ukraine. Vestnik zoologii, 5 (49). pp. 387-392.

Астахова, Л. Є. (2015) Видова різноманітність та екологічна структура судинних рослин річки Іллімка. In: Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України (16 квітня 2015 року), 16 квітня 22015.

Астахова, Л. Є. and Муж, Г. В. (2015) Вивчення в лабораторних умовах впливу солей важких металів, смз та гербіцидів на морфологічні показники Еlodea Сanadensis. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (3-4). pp. 36-39. ISSN 2078-2357

Баранець, С. В. and Гарбар, Д. А. (2015) Поширення фонових видів слизнів роду Limax: моделювання динаміки ареалів в умовах глобальних змін клімату. Дипломна робота.

Бовсуновська, М. О. and Вітвицька, С. С. (2015) Оцінювання студентами діяльності куратора академічної групи у вищому навчальному закладі. Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти. pp. 193-196.

Бовсуновська, М. О. and Киричук, Г. Є. (2015) Особливості хронічної дії високих концентрацій хлориду амонію на вміст каротиноїдних пігментів в тканинах та органах Lymnaea stagnalis. Магістерська робота.

Боковенко, І. І. and Шелюк, Ю. С. (2015) Еколого-географічна характеристика фітопланктону Житомирського водосховища. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 157-159.

Боковенко, І. І. and Шелюк, Ю. С. (2015) Сукцесія фітопланктону малого водосховища (на прикладі Житомирського). Дипломна робота.

Бродацький, М. М. and Перепелиця, Л. О. (2015) Розподіл іонів важких металів у поверхневих водах і донних відкладах р. Норинь. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 159-161.

Бронич, Т. Л. and Міхеєва, Г. М. (2015) Розвиток пізнавальних інтересів учнів шляхом використання біологічних задач у розділах біології 7 класу. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 480-481.

Буряченко, С. В. (2015) Метод восстановления дефектного гена F508del пептида CFTR при муковисцидозе. Збірник наукових праць. Всеукраїнської науково-практичної конференції Біологічні дослідження 2015.

Ванат, Л. М. and Пацюк, М. К. and Першко, І. О. (2015) Голі амеби р. Случ (Хмельницька область). Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 161-162.

Ванат, Л. М. and Першко, І. О. and Пацюк, М. К. (2015) Голі амеби р. Случ (Хмельницька обл.). Магістерська робота.

Весельська, М. В. and Бовсуновська, М. О. (2015) Сучасні методи в сфері очистки стічних вод. In: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості».

Вигівська, Ю. В. and Константиненко, Л. А. (2015) Перітрихи (Ciliophora, Peritrichia) р. Уж. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 162-163.

Вигівська, Ю. В. and Константиненко, Л. А. (2015) Таксономічний склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) р. Уж (м. Коростень). Магістерська робота.

Вручинська, А. М. and Гарбар, Д. А. (2015) Структура угруповань прісноводних легеневих молюсків Романівського району у водоймах різного типу. Магістерська.

Вручинська, А. М. and Гарбар, Д. А. (2015) Структура угруповань прісноводних легеневих молюсків у водоймах різного типу Романівського району. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 68-70.

Гандзюра, В. П. and Корево, Н. І. (2015) Особливості впливу важких металів на риб за хронічного та періодичного забруднення водного середовища. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (3-4). pp. 116-119. ISSN 2078-2357

Гончаренко, К. П. and Шелюк, Ю. С. (2015) Різноманіття фітопланктону ставка Грабарка (м. Бердичів) та оцінка його екологічного стану за структурно – функціональними показниками водоростей. Дипломна робота.

Гуменюк, І. С. and Константиненко, Л. А. (2015) Таксономічний склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) р. Тетерів (м. Житомир). Дипломна робота.

Гуменюк, І. С. and Константиненко, Л. А. (2015) Видовий комплекс перітрих річки Тетерів. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 170-173.

Гуторчук, С. Л. (2015) Поширення порошистої парші картоплі в зоні полісся України. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 22-24.

Домінська, К. Є. and Пацюк, М. К. (2015) Голі амеби р. Гуйва (м. Житомир). Магістерська робота.

Домінська, К. Є. and Пацюк, М. К. and Савенко, О. А. (2015) Видове багатство голих амеб у р. Гуйва (м. Житомир). Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 173-174.

Захарчук, Т. М. and Астахова, Л. Є. and Шелюк, Ю. С. (2015) Структура та функціонування водоростевих угруповань планктону р. Хомора (Хмельницька обл.). Дипломна робота.

Захарчук, Т. М. and Шелюк, Ю. С. (2015) Оцінка якості води р. Хомора (Хмельницька обл.) за біорізноманіттям фітопланктону. Вода в харчовій промисловості. Збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. pp. 14-15.

Киричук, Г. Є. (2015) Особливості вуглеводного обміну в організмі Lymnaea Stagnalis за дії трематодної інвазії. Біологічні науки (19). pp. 69-75. ISSN 2076-5835

Киричук, Г. Є. (2015) Особливості хронічної дії іонів деяких важких металів (Cr3+, Fe3+, Mn2+, Co2+ та Ni2+)на основні фізико-хімічні властивості гемолімфи Planorbarius purpura. Наукові доповіді Націонанального університету біоресурсів і природокористування України (7).

Киричук, Г. Є. and Музика, Л. В. (2015) Вплив концентрації амоній хлориду на вміст каротиноїдних пігментів в організмі Lymnaea stagnalis. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія (23(2)). pp. 154-160.

Клюско, В. В. and Шелюк, Ю. С. (2015) Екологічна оцінка стану екосистеми Промислового водосховища за біорізноманіттям фітопланктону. Магістерська робота.

Клюско, В. В. and Шелюк, Ю. С. (2015) Екологічна оцінка стану екосистеми промислового водосховища за біорізноманіттям фітопланктону. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 177-179.

Козин, Ю. О. and Муж, Г. В. and Шелюк, Ю. С. (2015) Склад і продукція фітопланктону р. Бобрівка (Житомирський р-н.). Дипломна робота.

Комісарук, Г. О. and Першко, І. О. and Шелюк, Ю. С. (2015) Різноманіття автотрофної компоненти р. Ікопоть (Хмельницька обл.). Дипломна робота.

Комісарук, Г. О. and Шелюк, Ю. С. (2015) Таксономічна структура фітопланктону р. Ікопоть (Хмельницька обл.). Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 182-184.

Константиненко, Л. А. and Онищук, І. П. (2015) Видовий склад та особливості екології круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) постійних водойм. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (3-4). pp. 335-339. ISSN 2078-2357

Константиненко, Л. А. and Онищук, І. П. (2015) Видовий склад та особливості екології круговійчастих інфузорій (Сiliophora, Рeritrichia) постійних водойм. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (3-4). pp. 335-339. ISSN 2078-2357

Корево, Н. І. and Гандзюра, В. П. (2015) Особливості впливу важких металів на риб за різної величини добового раціону. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 184-187.

Кравцова, О. В. and Першко, І. О. and Шелюк, Ю. С. (2015) Різноманіття водоростевих угруповань планктону ставків: порівняльний аспект (на прикладі Житомирського та Новоград-Волинського районів). Дипломна робота.

Кравцова, О. В. and Першко, І. О. and Шелюк, Ю. С. (2015) Склад первинна продукція фітопланктону р. Крошенка (Житомирський р-н.). Магістерська робота.

Кравцова, О. В. and Шелюк, Ю. С. (2015) Склад та первинна продукція фітопланктону р. Крошенка (Житомирський р-н.). Біологічні дослідження – 2015. pp. 187-189.

Кутина, А. О. (2015) Видове різноманіття фітопланктоних угруповань верхньої течії р. Південний Буг (Хмельницька область). In: Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Полтава: Астрая.

Кутина, А. О. and Шелюк, Ю. С. (2015) Різноманіття фітопланктону верхньої течії р. Південний Буг (Хмельницька область, Україна). Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 189-191.

Лівкович, В. О. and Астахова, Л. Є. (2015) Екологія і поширення молюсків підроду Peregriana секції Cyphideana у водоймах Житомирського Полісся. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 191-193.

Микула, М. М. and Киричук, В. О. (2015) Рівень нейротизму як фактор психоемоційного реагування студентів на зміну погодних умов. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 319-321.

Муж, Г. В. (2015) Еколого-біологічні особливості та видовий склад макрофлори річки Уборть. In: МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ (16 квітня 2015 року), 16 квытня 2015, Полатва.

Музика, Л. В. and Киричук, Г. Є. (2015) Вміст в-каротину в організмі Lymnaea stagnalis за токсичної дії низьких концентрацій іонів цинку. Матеріали V всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю (23–26 вересня 2015). pp. 138-139.

Музика, Л. В. and Киричук, Г. Є. (2015) Вміст каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., (2(63)). pp. 84-102.

Музика, Л. В. and Киричук, Г. Є. (2015) Вплив трематодної інвазії на вміст каротиноїдних пігментів в організмі Lymnaea Stagnalis. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (3-4). pp. 484-489. ISSN 2078-2357

Музика, Л. В. and Киричук, Г. Є. (2015) Особливості дії низьких концентрацій іонів кадмію на вміст β-каротину в організмі Lymnaea Stagnalis. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. (70). pp. 130-137.

Музика, Л. В. and Бовсуновська, М. О. and Киричук, Г. Є. (2015) Токсичний вплив NH4CL на вміст β-каротину в організмі Lymnaea Stagnalis. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 193-195.

Невмержицька, М. В. (2015) Формування конкурентоспроможності особистості в умовах масового суспільства. Other thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Остапчук, Л. С. and Шелюк, Ю. С. (2015) Різноманіття фітопланктону річки Бересток (Ємільчинський р-н). In: Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України, 16 квітня 2015 року, Полтава.

Остапчук, Л. С. and Шелюк, Ю. С. (2015) Структорно - функціональна характеристика фітопланктону р. Бересток (Ємільчинський р-н.). Дипломна робота.

Патюк, М. С. and Шелюк, Ю. С. (2015) Еколого - географічна характеристика фітопланктону Пряжівського ставка (Житомирський р-н.). Дипломна робота.

Першко, І. О. (2015) Особливості каріології представників роду Lithoglyphus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia: Lithoglyphidae) фауни України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: біологічна (3-4). pp. 251-254. ISSN 2078-2357

Першко, І. О. (2015) До питання історія морфологічних і таксономічних досліджень молюсків родини Bithyniidae фауни України. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 198-200.

Савенко, О. А. and Слідзевський, Б. Л. (2015) Вплив бутилізації на якість води. In: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості».

Сергійчук, О. С. and Киричук, Г. Є. (2015) Особливості розподілу каротиноїдних пігментів в організмі Lymnaea stagnalis, за дії високих концентрацій сечовини. Дипломна робота.

Сухініч, А. М. and Муж, Г. В. (2015) Ступінь ураження омелою видів роду Populus у парковій зоні «Гідропарк» міста Житомира. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 44-46.

Хомутовська, Н. А. and Шелюк, Ю. С. (2015) Структура водоростевих угруповань літнього планктону р. Тетерів. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 204-206.

Хомутовська, Н. О. and Шелюк, Ю. С. (2015) Водоростеві угрупування планктону р. Тетерів. Магістерська робота.

Цегельник, Т. В. and Пацюк, М. К. (2015) Поширення голих амеб у центральному Поліссі України. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 208-210.

Цегельник, Т. В. and Пацюк, М. К. (2015) Особливості розподілу голих амеб в різних типах водойм Центрального Полісся України. Магістерська робота.

Шелюк, Ю. С. (2015) Порівняльно-флористичний аналіз різноманіття фітопланктону малих річок. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (3-4). pp. 743-746. ISSN 2078-2357

Шелюк, Ю. С. and Кравцова, О. В. (2015) Екологічна оцінка стану екосистем малих річок за біорізноманіттям фітопланктону та продукційними характеристиками водоростей. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи)., 7 (1). pp. 1-140. ISSN 2078-8673

Широкопояс, О. В. and Гарбар, Д. А. (2015) Диференціація комплексів дощових червів у міських екосистемах. дипломна робота.

Широкопояс, О. В. and Гарбар, Д. А. (2015) Порівняльний аналіз комплексів дощових червів урбанізованих та природних екосистем на прикладі м. Новограда-Волинського. Магістерська.

Шлапак, Д. В. and Астахова, Л. Є. (2015) Порівняльний аналіз морфологічних особливостей молюсків підроду Peregriana секції Cyphideana у водоймах Житомирського Полісся. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 206-208.

Ярошовець, А. В. and Муж, Г. В. (2015) Ліхеноіндикація атмосферного повітря м. Коростень. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 310-312.

Яцкевич, Ю. Ю. and Константиненко, Л. А. (2015) Видовий комплекс перітрих (Ciliophora, Peritrichia) р. Тетерів. Магістерська робота.

Яцкевич, Ю. Ю. and Константиненко, Л. А. (2015) Екологічні особливості перітрих річки Тетерів. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 212-214.

This list was generated on Tue Jul 5 10:27:53 2022 EEST.