Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш | Я
Number of items: 84.

А

Антонова, О. Є. (2016) З історії виникнення і становлення вищої освіти в Європі. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів : зб. наук. праць. pp. 309-315.

Антонова, О. Є. (2016) Концептуальні теоретичні положення та підходи до вивчення природи обдарованості. Методика розвитку педагогічної обдарованості студентів. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія. pp. 71-102.

Антонова, О. Є. (2016) Практико-орієнтований підхід у формуванні професійної майстерності майбутнього вчителя. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 262-285.

Антонова, О. Є. (2016) Ранній розвиток дитини у дошкільних закладах США. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. праць, 1. pp. 190-195.

Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г., Березюк, О. С., Мирончук, Н. М. (2016) Нові технології навчання: наук.-метод. збірник. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Ковальчук, І. В., Сидорчук, Н. Г. (2016) Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Вітвицька, С. С., Сидорчук, Н. Г., Мирончук, Н. М., Березюк, О. С. (2016) Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія. Other. Житомир : Вид-во Рута, Житомир.

Антонова, О. Є., Павленко, В. В. (2016) Педагогічні ідеї Івана Франка в освіті сьогодення. Історико-педагогічний альманах (5). Житомир : ФО-П Левковець Н.М..

Антонова, О. Є., Поліщук, Н. М. (2016) Підготовка вчителя до розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів. Discussion Paper. вид-во «Полісся», Житомир.

Антонова, О. Є., Шарлович, З. П. (2016) Професійно-педагогічна компетентність медичних сестер сімейної медицини: сутність, структура, технологія формування. вид-во «Полісся», Житомир. ISBN 978-966-655-835-3

Б

Березюк, О. С. (2016) Теоретичні та методичні основи етнокультурологічної підготовки майбутніх учителів у регіональному контексті. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія. pp. 231-256.

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2016) Формування професійної майстерності вчителя в умовах альтернативної освіти: зарубіжний досвід. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 337-352.

Борейко, О. М. (2016) Еволюція змісту вищої історичної освіти в Україні крізь призму партійних постанов (1945 – 1991 рр.). Молодь і ринок (8(139)). pp. 30-33.

Бірук, Н. П. (2016) Вплив науково-дослідницької діяльності на розвиток особистості педагога- дослідника. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 18-23. ISSN 2076-6173

Бірук, Н. П. (2016) Науково-педагогічні школи та їх вплив на становлення молодого вченого. Збірник наукових праць „Педагогічні науки”, 2 (LXXIV). pp. 100-105.

Бірук, Н. П. (2016) Педагог-дослідник як суб’єкт діяльності науково-педагогічної школи. Педагогіка і психологія: методика та проблеми практичного застосування : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 16–17 грудня 2016 р.. pp. 83-86.

В

Вознюк, О. В. (2016) Концепція особистості педагога як модель продуктивної професійної діяльності. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія. pp. 107-134.

Вознюк, О. В., Гужанова, Т. С. (2016) Нова парадигма розвитку мовлення та навчання читання дітей дошкільної та початкової ланок. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 46-50. ISSN 2076-6173

Вітвицька, С. С. (2016) Педагогічні ідеї у спадщині І. Я. Франка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 41-45. ISSN 2076-6173

Вітвицька, С. С. (2016) Порівняльний аналіз моделей педагогічної освіти Великобританії та України. ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ Науково-методичний збірник (86). pp. 106-111.

Вітвицька, С. С. (2016) Професіографічний підхід у підготовці майбутніх магістрів освіти в контексті інформаційно-комунікаційних технологій. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 192-222.

Вітвицька, С. С. (2016) Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія. pp. 302-347.

Д

Дубасенюк, О. А. (2016) Актуальність дотримання здорового способу життя суб’єктами освітнього процесу. Дискурс здоров’я в освіті : філософія, педагогіка, антропологія, психологія: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. З міжнародною участю, присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна (16-17 вересня 2016 р., м. Вінниця) в 3-х томах, 1. pp. 146-148.

Дубасенюк, О. А. (2016) Методи науково-педагогічного дослідження у загальній системі методологічного становлення молодих дослідників. Нові технології навчання: наук. метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2 (89). pp. 21-26.

Дубасенюк, О. А. (2016) Методологія та методи науково-педагогічного дослідження: навч.-методичний посібник. [Teaching Resource]

Дубасенюк, О. А. (2016) Наукові підходи до освіти дорослих. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 155-167.

Дубасенюк, О. А. (2016) Проблеми педагогізації професійної освіти в умовах ціложиттєвого навчання особистості в контексті ідей академіка І.А. Зязюна. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 32-58.

Дубасенюк, О. А. (2016) Професійно-педагогічна освіта: сучасний вимір. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія. pp. 26-67.

Дубасенюк, О. А., Васильєва, Р. Ю., Толстова, О. В. (2016) Нові технології навчання: наук.-метод.зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ.

З

Зданевич, Л. В. (2016) Відгук офіційного опонента на докторську дисертацію Ковальчук Валентини Антонівни «Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Зданевич, Л. В. (2016) Концептуальна модель та організація підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми в умовах ступеневої освіти. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія /. pp. 174-198.

Зданевич, Л. В. (2016) Модель професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дезадаптованими дошкільниками. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 136-154.

К

Ковальчук, В. А. (2016) Концептуальні положення та методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія. pp. 201-227.

Ковальчук, В. А. (2016) Професійна підготовка майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем: теорія, методика, практика. Documentation. Вид-во ЖДУ ім.І.Я.Франка.

Ковальчук, В. А. (2016) Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Other thesis, Житомирський державний університет.

Ковальчук, В. А. (2016) Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем. EngD thesis, Житомирський державний університет.

Колесник, Н. Є. (2016) Педагогічні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування предметно-перетворювальної компетентності учнів. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 376-393.

Коновальчук, І. І. (2016) Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах . Сутність та структура інноваційної компетентності педагога. Розробка системи і технології її розвитку. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія /. pp. 138-170.

Корінна, Л. В. (2016) Комунальний заклад "Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей "Житомирської обласної ради – Центр професійного саморозвитку вчителя "Академія педагогічної майстерності". Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк.. pp. 300-314.

Л

Левківська, К. В. (2016) Критерії моніторингу діяльності інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів: акмеологічний підхід. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 81-85. ISSN 2076-6173

Лук'янова, Л. Б. (2016) Безробіття як соціально-економічна проблема України та шляхи її вирішення. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 168-180.

М

Мирончук, Н. М. (2016) Контекстна підготовка майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 91-94. ISSN 2076-6173

Мирончук, Н. М. (2016) Контекстна підготовка майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності на засадах проблемно-ситуаційного підходу. Професійна освіта: проблеми і перспективи.

Мирончук, Н. М. (2016) Локальний моніторинг як спосіб виявлення та розвитку дослідницької активності учнів. Сучасні проблеми розробки і впровадження системи моніторингу якості освітньо-виховного процесу: теоретичні основи, досвід, перспективи: тези Всеукраїнськ. науково-практичн. конф..

Мирончук, Н. М. (2016) Особистість педагога у контексті освітніх ідей Івана Франка. Педагогічні ідеї Івана Франка в освіті сьогодення: зб. наук. праць. pp. 273-277.

Мирончук, Н. М. (2016) Особливості формування змісту освітньої програми підготовки викладачів вищих навчальних закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1(84)). pp. 78-81. ISSN 2076-6173

Мирончук, Н. М. (2016) Педагогічний супровід майбутніх викладачів вищої школи у процесі професійної підготовки. Нові технології навчання (89).

Мирончук, Н. М. (2016) Педагогічні та психологічні чинники професійного здоров’я викладача вищої школи. Проблеми освіти: наук.-метод. зб..

Мирончук, Н. М. (2016) Проблемно-ситуаційний підхід як основа контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності. In: Теорія і практика професійної майстерності в умовах ціложиттєвого навчання : монографія / за ред. О.А.Дубасенюк. – Житомир: Вид-во Рута, 2016. – 400 с. Вид-во "Рута", pp. 254-261.

Мирончук, Н. М. (2016) Проблемно-ситуаційний підхід як основа контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 254-261.

Мирончук, Н. М. (2016) Профессиональная деятельность преподавателя высшей школы в условиях интеграционных образовательных процессов. Митець – культура – виміри часу: Міжнародні наукові читання 2016 року в музеї Лятошинського в Житомирі.

Мирончук, Н. М. (2016) Самоорганізаційні уміння як змістові конструкти професійних компетентностей майбутніх викладачів. Zbiόr artykułόw naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki”.

Мирончук, Н. М., Антонова, О. Є., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А. (2016) Освітня програма: вимоги та методика розроблення. ЖДУ ім. І. Франка.

Мірошниченко, О. А. (2016) Види мотивації особистості до професійної діяльності. Збірник наукових праць "Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка". pp. 87-93.

Мірошниченко, О. А. (2016) Роль темперамента зимовщика в процессе адаптации к условиям жизнедеятельности в Антарктике. Науково-практичний журнал "Наука і освіта" (7). pp. 126-133.

Н

Ничкало, Н. Г. (2016) Концепція педагогічної майстерності академіка І.А.Зязюна: міждисциплінарні засади. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 20-31.

О

Олійник, С. В. (2016) Музично-творчий потенціал майбутнього вчителя в контексті міжгалузевої інтеграції. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 95-99. ISSN 2076-6173

П

Павленко, В. В. (2016) Впровадження інклюзивної освіти в Польщі та Україні. Навчання та виховання дітей з особливими освітніми проблемами: теорія та практика: Зб. праць вчених, молодих науковців, педагогів-практиків. pp. 25-30.

Павленко, В. В. (2016) Креативність: сутнісна характеристика поняття. Креативна педагогіка: [наук.-метод. журнал] (11). pp. 120-131.

Павленко, В. В. (2016) Метод Едварда де Боно «Шість капелюхів мислення» як засіб розвитку креативного мислення у школярів. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : збірник науково-методичних праць / за заг. редакцією В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. Завязун. (Ч. 1). pp. 73-78.

Павленко, В. В. (2016) Методи розвитку креативності школярів. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів : збірник науково-методичних праць. pp. 90-94.

Павленко, В. В. (2016) Педагогічні передумови розвитку креативності особистості. Андрогогічний вісник (6). pp. 155-162.

Павленко, В. В. (2016) Програми розвитку креативності в педагогічному процесі Польщі. Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць (вип. 5). pp. 82-87.

Павленко, В. В. (2016) Реформування польської системи загальної середньої освіти ХХ – початку ХХІ століття. Zbiór artykułów naukowych. pp. 85-88.

Павленко, В. В. (2016) Розвиток креативності молодших школярів. Scientific professional periodical journal “THE UNITY OF SCIENCE”. pp. 126-129.

Павленко, В. В. (2016) Розвиток креативності школярів у позакласній навчальній діяльності в освітніх закладах Польщі. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. (Вип.86). pp. 414-423.

Павленко, В. В. (2016) Розвиток креативної уяви в школярів. Нові технології навчання: наук-метод. зб. (Вип.86). pp. 142-146.

Павленко, В. В. (2016) Розвиток креативної уяви у дітей молодшого шкільного віку. Zbiór artykułów naukowych. pp. 53-57.

Павленко, В. В. (2016) Суб'єкт-суб'єктна взаємодія у навчально-виховному процесі Польщі. Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» (2 (34)). pp. 184-196.

Павленко, В. В. (2016) Тести креативності особистості: сутнісні характеристики та особливості застосування. Андрогогічний вісник (7). pp. 219-232.

Плахотнік, О. В. (2016) Відзив офіційного опонента про дисертаційну роботу Пузир Таїсії Миколаївни на тему: "Формування екологічної культури майбутніх техніків у процесі професійної підготовки в коледжах", подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Р

Рожнова, Т. Є. (2016) Значення системного підходу в управлінні ВНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 400-405.

С

Сидорчук, Н. Г. (2016) Акмекомпетентность как образ и результат исследования качества профессионально-педагогической подготовки будущих специалистов. Акмеология 2016. Методологические и методически проблемы. (28). pp. 93-99.

Сидорчук, Н. Г. (2016) Культурологічні засади підготовки професійних кадрів у навчальних закладах університетського типу. Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука. pp. 438-444.

Сидорчук, Н. Г. (2016) Рекреалогія: гармонізація духовної та фізичної складової у розвитку особистості. Проблеми освіти (86). pp. 475-479.

Сидорчук, Н. Г. (2016) Система професійно-педагогічної підготовки студентів університетів як засіб формування акмекомпетентності у контексті єдиного європейського освітнього простору. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія. pp. 260-298.

Сидорчук, Н. Г. (2016) Скрайбінг: інновації та традиції аудіовізуальної підтримки навчального процесу. Креативна педагогіка (11). pp. 57-64.

Сидорчук, Н. Г. (2016) Шляхи оптимізації педагогічної освіти та перспективи її розвитку. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 286-299.

Т

Танська, В. В. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертацію Пузир Таїсії Миколаївни «Формування екологічної культури майбутніх техніків-екологів у процесі професійної підготовки в коледжах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Телешман, Юлія (2016) Вплив казки на формування моральних і духовних цінностей дитини. Педагогічні ідеї Івана Франка в освіті сьогодення : збірн. наук. праць / за ред. проф. О.Є. Антонової, доц. В.В. Павленко. pp. 189-191.

Ч

Чернуха, Н. М. (2016) Відгук офіційного опонента на докторську дисертацію Ковальчук Валентини Антонівни «Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Чернілевський, Д. В. (2016) Проблеми освіти та духовно-морального виховання майбутніх фахівців в умовах глобалізаційних викликів. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 181-191.

Ш

Шапран, О. І. (2016) Відгук офіційного опонента на докторську дисертацію Ковальчук Валентини Антонівни «Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Я

Яковчук, Валерія (2016) Новаторство Івана Франка у жанрі казки. Педагогічні ідеї Івана Франка в освіті сьогодення : збірн. наук. праць / за ред. проф. О.Є. Антонової, доц. В.В. Павленко. pp. 198-201.

This list was generated on Sun Oct 1 12:59:27 2023 EEST.