Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Войналович, Л. П. (2018) Вживання складнопідрядних речень у сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 1 (1 (69)). pp. 89-94.

Войналович, Л. П. (2018) Стилістичні особливості англомовного рекламного тексту. Науковий вісник Херсонського державного университету. Серія «Лінгвістика» (34). pp. 95-97.

Войналович, Л. П. (2018) Типи зв’язку у сучасному складносурядному англійському реченні. Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». pp. 55-57.

Григор’єва, Т. Ю. (2018) Інтеграція фонетичних, лексичних, граматичних навичок у формуванні фонологічної компетенції студентів мовного вузу. Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 1. pp. 20-23.

Дячук, Н. В. (2018) Особливості політичного мовлення в інавгураційній промові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». (2 (70)). pp. 76-79.

Дячук, Н. В. (2018) Психолінгвістичний погляд на тексти політичного спрямування. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал. (1(15)). pp. 121-125.

Дячук, Н. В. (2018) Психолінгвістичні характеристики мовлення політичного лідера. Studia politologica Ucraino-Polona. pp. 63-67. ISSN 2312-8933

Кодубовська, О. О. (2018) Latin borrowings denoting an inhabited place in english and german: historical aspect. Odessa linguistic journal. pp. 61-66.

Кодубовська, О. О. (2018) Розвиток системи лексичних одиниць на позначення населеного пункту (на матеріалі cхіднослов’янських та західногерманських мов). Other thesis, Міжнародний гуманітарний університет.

Кодубовська, О. О. (2018) Шляхи поповнення лексики на позначення населеного пункту в східнослов’янських та західногерманських мовах. Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.

Котнюк, Л. Г. (2018) Модальні дієслова як засоби вираження припущення в газетному дискурсі англійської мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1 (87)). pp. 92-96. ISSN 2076-6173

Котнюк, Л. Г. and Білюк, І. Л. and Войналович, Л. П. and Зорницька, І. В. and Міляєва, Ю. С. and Чумак, Л. М. (2018) The Oblique Moods (Непрямі способи): Навчальний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Криворучко, Т. В. (2018) VOSI-конструкція у функції комплемента перехідних дієслів на матеріалі пам’яток ранньоновоанглійського періоду. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації», 29(68) (1). pp. 14-18.

Криворучко, Т. В. (2018) Складна комплементація у сучасних граматичних студіях. Doctrina multiplex, veritas una. Учень багато, істина одна : збірник праць до ювілею Ізабелли Рафаїлівни Буніятової. pp. 368-385.

Криворучко, Т. В. (2018) Функціонування VOSI-КОНСТРУКЦІЙ, VOSING-КОНСТРУКЦІЙ і складнопідрядних речень зі з’ясувальною клаузою як синтаксичних синонімів у ранньоновоанглійській мові. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. (1(15)). pp. 188-192.

Саух, П. Ю. and Чумак, Л. М. (2018) Ten top problems of education from cognitive dissonance to the algorithm of the future renaissance. Education: Modern Discourses (1). pp. 24-31.

Сніховська, І. Е. (2018) Exploring linguistic ludicity/creativity: a case of language play as a mental experiment. Colloquium. Edukacja – Polityka – Historia (3(31)). pp. 141-150. ISSN 2081-3813

Сніховська, І. Е. (2018) Ludic strategies in modern english-language mediatext. Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал (11). pp. 71-77. ISSN 2312-3192

Сніховська, І. Е. (2018) Manifestations of the intertextual play in modern american novel. Закарпатські філологічні студії, 3 (3). pp. 11-16. ISSN 2524-0390

Сніховська, І. Е. (2018) The core competencies of media and information literacy. In: Recepcja mediów przez młodzież w wieku szkolnym i przez osoby dorosłe. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), Lublin, pp. 183-190.

Сніховська, І. Е. (2018) Гра як феномен мовної картини світу homo loquens. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : Papers of the 4th International Scientific Conference (December 28, 2018, Stuttgart, Germany). pp. 544-549.

Сніховська, І. Е. (2018) До проблеми прояву лудичної функції в мові та мовленні. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.Серія: Філологія (мовознавство) (26). pp. 168-177. ISSN 2521-1293

Сніховська, І. Е. and Чумак, Л. М. (2018) Тактика формування негативної оцінки в англомовному медійному дискурсі. «Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage»: International scientific and practical conference. Baia Mare, Romania, December 21-22, 2018. pp. 199-202.

Хорошун, О. О. (2018) Американська документальна література у сучасних лінгвістичних дослідженнях. World Science, 6 (3 (31)). pp. 27-29.

Чумак, Л. М. (2018) Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку ХХІ століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти. Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Чумак, Л. М. (2018) Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку ХХІ століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти. PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Чумак, Л. М. (2018) Тактика позиційного розміщення лексичних інновацій на матеріалі сучасного англомовного медійного дискурсу початку ХХІ століття. «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003). pp. 70-73.

This list was generated on Wed Jul 6 02:45:40 2022 EEST.