Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Article

Войналович, Л. П. (2018) Вживання складнопідрядних речень у сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 1 (1 (69)). pp. 89-94.

Войналович, Л. П. (2018) Стилістичні особливості англомовного рекламного тексту. Науковий вісник Херсонського державного университету. Серія «Лінгвістика» (34). pp. 95-97.

Войналович, Л. П. (2018) Типи зв’язку у сучасному складносурядному англійському реченні. Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». pp. 55-57.

Григор’єва, Т. Ю. (2018) Інтеграція фонетичних, лексичних, граматичних навичок у формуванні фонологічної компетенції студентів мовного вузу. Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 1. pp. 20-23.

Дячук, Н. В. (2018) Особливості політичного мовлення в інавгураційній промові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». (2 (70)). pp. 76-79.

Дячук, Н. В. (2018) Психолінгвістичний погляд на тексти політичного спрямування. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал. (1(15)). pp. 121-125.

Дячук, Н. В. (2018) Психолінгвістичні характеристики мовлення політичного лідера. Studia politologica Ucraino-Polona. pp. 63-67. ISSN 2312-8933

Кодубовська, О. О. (2018) Latin borrowings denoting an inhabited place in english and german: historical aspect. Odessa linguistic journal. pp. 61-66.

Кодубовська, О. О. (2018) Шляхи поповнення лексики на позначення населеного пункту в східнослов’янських та західногерманських мовах. Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.

Котнюк, Л. Г. (2018) Модальні дієслова як засоби вираження припущення в газетному дискурсі англійської мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1 (87)). pp. 92-96. ISSN 2076-6173

Криворучко, Т. В. (2018) VOSI-конструкція у функції комплемента перехідних дієслів на матеріалі пам’яток ранньоновоанглійського періоду. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації», 29(68) (1). pp. 14-18.

Криворучко, Т. В. (2018) Складна комплементація у сучасних граматичних студіях. Doctrina multiplex, veritas una. Учень багато, істина одна : збірник праць до ювілею Ізабелли Рафаїлівни Буніятової. pp. 368-385.

Криворучко, Т. В. (2018) Функціонування VOSI-КОНСТРУКЦІЙ, VOSING-КОНСТРУКЦІЙ і складнопідрядних речень зі з’ясувальною клаузою як синтаксичних синонімів у ранньоновоанглійській мові. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. (1(15)). pp. 188-192.

Саух, П. Ю. and Чумак, Л. М. (2018) Ten top problems of education from cognitive dissonance to the algorithm of the future renaissance. Education: Modern Discourses (1). pp. 24-31.

Сніховська, І. Е. (2018) Exploring linguistic ludicity/creativity: a case of language play as a mental experiment. Colloquium. Edukacja – Polityka – Historia (3(31)). pp. 141-150. ISSN 2081-3813

Сніховська, І. Е. (2018) Ludic strategies in modern english-language mediatext. Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал (11). pp. 71-77. ISSN 2312-3192

Сніховська, І. Е. (2018) Manifestations of the intertextual play in modern american novel. Закарпатські філологічні студії, 3 (3). pp. 11-16. ISSN 2524-0390

Сніховська, І. Е. (2018) Гра як феномен мовної картини світу homo loquens. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : Papers of the 4th International Scientific Conference (December 28, 2018, Stuttgart, Germany). pp. 544-549.

Сніховська, І. Е. (2018) До проблеми прояву лудичної функції в мові та мовленні. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.Серія: Філологія (мовознавство) (26). pp. 168-177. ISSN 2521-1293

Сніховська, І. Е. and Чумак, Л. М. (2018) Тактика формування негативної оцінки в англомовному медійному дискурсі. «Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage»: International scientific and practical conference. Baia Mare, Romania, December 21-22, 2018. pp. 199-202.

Хорошун, О. О. (2018) Американська документальна література у сучасних лінгвістичних дослідженнях. World Science, 6 (3 (31)). pp. 27-29.

Чумак, Л. М. (2018) Тактика позиційного розміщення лексичних інновацій на матеріалі сучасного англомовного медійного дискурсу початку ХХІ століття. «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003). pp. 70-73.

Book Section

Сніховська, І. Е. (2018) The core competencies of media and information literacy. In: Recepcja mediów przez młodzież w wieku szkolnym i przez osoby dorosłe. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), Lublin, pp. 183-190.

Book

Котнюк, Л. Г. and Білюк, І. Л. and Войналович, Л. П. and Зорницька, І. В. and Міляєва, Ю. С. and Чумак, Л. М. (2018) The Oblique Moods (Непрямі способи): Навчальний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Thesis

Кодубовська, О. О. (2018) Розвиток системи лексичних одиниць на позначення населеного пункту (на матеріалі cхіднослов’янських та західногерманських мов). Other thesis, Міжнародний гуманітарний університет.

Чумак, Л. М. (2018) Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку ХХІ століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти. Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Чумак, Л. М. (2018) Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку ХХІ століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти. PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

This list was generated on Wed Jul 6 02:45:40 2022 EEST.