Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Algebra and Geometry" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Д | К | Л | М | О | П | Т | Ф | Ч | Ш | Щ
Number of items: 33.

Б

Барбелко, Н. С. (2013) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 103-107. ISSN 2076-6173

Бистрицька, Олена, Королюк, О. М. (2013) Задачі за готовими малюнками на уроках стереометрії. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 146-149.

Бондаренко, Тетяна, Сверчевська, І. А. (2013) Функціонально-графічний метод розв'язування рівнянь та їх систем з параметром. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 140-142.

Д

Дідківська, Т. В., Сверчевська, І. А. (2013) Визначні історичні задачі з теорії чисел. Актуальні питання природничо-математичної освіти (1). pp. 8-18.

К

Королюк, О. М. (2013) Деякі аспекти проблеми підготовки студентів до організації самостійної роботи у коледжах. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. pp. 256-260.

Королюк, О. М. (2013) МОДЕЛЬ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В КОЛЕДЖАХ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 108-112. ISSN 2076-6173

Королюк, О. М. (2013) Модель диференціації самостійної роботи студентів у процесі вивчення математики в коледжах технічного профілю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3(69)). pp. 108-112. ISSN 2076-6173

Королюк, О. М. (2013) Використання векторів до доведення теорем і розв’язування задач шкільного курсу стереометрії. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (6). pp. 244-248.

Королюк, О. М., Франовський, А. Ц. (2013) Диференціальна геометрія і топологія. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Л

Ленчук, І. Г. (2013) Геометризація і унаочнення стереометричних задач. Науковий вісник Донбасу (4).

Ленчук, І. Г. (2013) КОМПЛЕКСНІ ОДНО- АБО ДВОКАРТИННІ ЗОБРАЖЕННЯ В ЗАДАЧАХ СТЕРЕОМЕТРІЇ. Математика в сучасній школі. pp. 31-34. ISSN 74326

Ленчук, І. Г. (2013) Конструктивно-генетичний метод у задачах «на перерізи». Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (5). ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Ленчук, І. Г. (2013) МОДЕЛЮВАННЯ, СТРУКТУРНО-СИСТЕМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ КОНСТРУКТИВІЗМУ В ГЕОМЕТРІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 57-60. ISSN 2076-6173

Ленчук, І. Г. (2013) Методичні засади рисункового моделювання. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology (9).

Ленчук, І. Г. (2013) ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН. Математика в сучасній школі. pp. 11-16. ISSN 74326

Ленчук, І. Г. (2013) Прихований конструктивізм підручника «Геометрія». Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт (40).

Ленчук, І. Г. (2013) Системне, діяльнісне навчання евклідової геометрії на основі конструктивного підходу. Вісник Черкаського університету (8). ISSN 2076-586X

Ленчук, І. Г. (2013) УНАОЧНЕННЯ І ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ ТЕМИ «МИМОБІЖНІ ПРЯМІ» У КЛАСАХ ІЗ ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ. Математика в сучасній школі. pp. 38-44. ISSN 74326

Ленчук, І. Г., Франовський, А. Ц. (2013) Технологія типізації та комп'ютерного моделювання конструктивних задач планіметрії. Інформаційні технології і засоби навчання (38). pp. 111-122. ISSN 2076-8184

М

Михайленко, В. В., Лущиков, О. В. (2013) Потенціальні рівняння одночастотного наближення стаціонарних коливань непружних п’єзоелектричних тіл. Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Шевченка (1(21)). pp. 91-97.

О

Осика, Альона, Чемерис, О. А. (2013) Компетентнісний підхід до вивчення Теорії ймовірностей у старшій школі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 102-105.

П

Прус, А. В. (2013) Про компетентнісний підхід у навчанні математики в класах суспільно-гуманітарного напряму. Педагогічний дискурс (14). pp. 372-376.

Т

Толстова, О. В. (2013) Становление и развитие проблемы гуманитаризации образования: историко-педагогический аспект. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 253-257.

Ф

Фонарюк, О. В. (2013) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (6). pp. 241-244.

Франовський, А. Ц., Карплюк, С. О. (2013) Диференціальна геометрія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Франовський, А. Ц. (2013) ДО ДЕСЯТОЇ РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ЖДУ ІМ. І. ФРАНКА: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (6). pp. 7-13.

Ч

Чемерис, О. А. (2013) Математико-статистичні методи в психолого-педагогічних дослідженнях майбутніх науковців. In: Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця, 5-6 грудня 2013, м. Суми.

Чемерис, О. А. (2013) ТЕОРЕМА ПАСКАЛЯ У РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З ПРОЕКТИВНОЇ ГЕОМЕТРІЇ НА ГІПЕРБОЛУ І ПАРАБОЛУ. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (6). pp. 221-225.

Чемерис, О. А. (2013) Математичне моделювання та моделі в проективній геометрії. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (34). pp. 129-134.

Черепанська, Олена, Королюк, О. М. (2013) Особливості навчання математики в класах технологічного профілю. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 112-115.

Ш

Шепетько, Тетяна, Королюк, О. М. (2013) Задачі на рух в курсі математики основної школи. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 185-188.

Щ

Щока, Наталія, Дідківська, Т. В. (2013) Нестандартні задачі з математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 142-146.

Щур, Назар, Королюк, О. М. (2013) Використання wolfram|alpha в процесі навчання математики в старшій школі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 108-112.

This list was generated on Mon Apr 22 16:38:15 2024 EEST.