Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ш | Щ | Ю
Number of items: 137.

Є

Євдоченко, Н. В. (2009) Можливості та обмеження методики В. Манової-Томової для вивчення діагностики розвитку дітей раннього віку. ЖДУ ім. І. Франка.

А

Абрамович, Марія Миколаївна (2009) Проблема використання кольору як засобу впливу на емоційний стан людини. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрук, Марія Сергіївна (2009) Порівняльний аналіз диференційованості ціннісної свідомості у випускників освітно-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та "магістр". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрущенко, Вероніка Валеріївна (2009) Особливості використання методу соціометрії при вивченні конфліктних ситуацій у групі молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрущенко, Олександр Олеександрович (2009) Особливості використання методу соціометрії при вивченні конфліктних ситуацій у групі підлітків. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрійчук, І. А. (2009) Дослідження ціннісної орієнтації студентів ІІІ курсу психологічних та педагогічних спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Антонюк, Людмила Леонідівна (2009) Система оцінки особистості та її взаємозвязок. [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Банцер, Людмила Петрівна (2009) Особливості розвитку рефлексії здібностей до ліплення у молодшому шкільному віці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Безносюк, Віра Віталіївна (2009) Вивчення особливостей образу сім'ї у осіб з різним сімейним стажем. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бернат, Оксана Станіславівна (2009) Особливості регуляції навчальної діяльності студентів з середнім рівнем успішності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Борович, Марина Петрівна (2009) Особливості шкільної тривожності у підлітків з високим рівнем мотивації до успіху. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бугрим, Ольга Геннадіївна (2009) Порівняння особливостей мислення молодших школярів в залежності від успішності навчальної діяльності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бученко, Лідія Іванівна (2009) Особливості конфліктної поведінки підлітків в залежності від рівня навчальної успішності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бучинська, Олена Леонідівна (2009) Особливості особистісних утворень педагога на різних етапах професійної діяльності. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир.

Бєлянцева, Венера Рафаіловна (2009) Особливості локусу субєктивного контролю у студентів з високим рівнем успішності та низьким рівнем. [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Васильчук, К. А. (2009) Порівняльний аналіз типів батьківського ставлення в однодітній та багатодітній родині. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Велікдус, Ольга Михайлівна (2009) Особливості задоволеності шлюбом залежно від гендерно-рольової диференціації у подружжі. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир.

Виглядовська, Лілія Анатоліївна (2009) Особливості психологічної корекції уповедінці дітей молодшого шкільного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вознюк, Олена Сергіївна (2009) Система оцінок особистості та їх взаємоззвязок. [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гавриловська, К. П. (2009) Сприймання правових норм у процесі формування організаційної культури. Культура і розвиток особистості: міфи та реалії в психології й педагогіці: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (24-25 червня 2009 р.). pp. 16-21. ISSN 978-966-600-421-8

Гавриловська, М. П. (2009) Особливості розвитку уявлень дітей молодшого шкільного віку про соціальну причинність. ЖДУ ім. І.Франка.

Гончар, О. С. (2009) Мотивація професійної діяльності державних службовців в ситуаціях кар`єрних колізій. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 1./ за ред. О.Л. Музики, В.О. Климчика. pp. 13-14.

Горбова, Н. Д. (2009) Особливості фрустраційних реакцій релігійно спрямованих та творчообдарованих особистостей. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир.

Горгола, Л. П. (2009) Можливості групового тренінгу у подоланні шкільної дезадаптації учнів підліткового віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гречуха, І. А. (2009) Адаптаційний тренінг як засіб ціннісної підтримки студентів-першокурсників. Матеріали ІІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». pp. 24-26.

Гриб, Леся Валентинівна (2009) Діагностичні можливості та обмеження графічного тесту "Дерево" К.Коха при вивченні індивідуальних особливосей молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Грибан, Олександр Вікторович (2009) Дослідження впливу включеності у творчу діяльність на усвідомлення здібностей у молодшому шкільному віці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Грибан, Світлана Юріївна (2009) Дослідження міжособистісних стосунків у різновікових групах дітей молодшого шкільного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Грицюк, Надія Олександрівна (2009) Психологічні чинники формування центрованості на шлюбі у юнацькому віці. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир.

Гуріна, І. В. (2009) Вплив мовленевої інструкції на ефективність оволодіння діяльністю дошкільниками в умовах наслідування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Данилюк, І. С. (2009) Гра як засіб пізнавальноїм діяльності молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Данюк, Ірина Валеріївна (2009) Динаміка рефлексії спортивних здібностей при переході від дошкільного до молодшого шкільного віку. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир.

Дем'янчук, Ю. Ю. (2009) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Інженерна психологія”. Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник.. pp. 172-202.

Денисюк, О. В. (2009) Особливості регуляції навчальної діяльності школярів з високим рівнем успішності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Джулакян, Д. Д. (2009) Вплив компютерних ігор на агресивність підлітків. ЖДУ ім. І. Франка.

Довгаленко, Галина Ігорівна (2009) Особливості психотерапевтичного процесу осіб похилого віку з тривожно-депресивними розладами. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дорожинська, Вікторія Дмитрівна (2009) Особливості переживання стану тривожності при розбіжностях у рівнях самооцінки домагань. [Teaching Resource]

Дяченко, Людмила Василівна (2009) Вплив телебачення на моральний розвиток школяра. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ж

Жарська, М. А. (2009) Діагностика памяті молодшого школяра. ЖДУ ім. І. Франка.

Жмурщук, В. П. (2009) Використання методу контент-аналізу для виявлення категоріальних структур сприйняття музики. ЖДУ ім. І. Франка.

Жовнерчук, Марина Леонідівна (2009) Моделювання життєвого шляху. Крос-культурний аналіз. [Teaching Resource] (Unpublished)

Журавльова, Л. П. (2009) Вікова динаміка емпатії в період дорослішання. Вісник Дніпропетровського університету, 17 (9/1). pp. 68-75. ISSN 91250912

Журавльова, Л. П. (2009) Концептуалізація генези та розвитку емпатії людини. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія.Медична психологія, 10 (13). pp. 352-363.

Журавльова, Л. П. (2009) Онтогенетична динаміка емоційних механізмів емпатії. Наука і освіта (9). pp. 30-33.

Журавльова, Л. П. (2009) Эмпатия в системе психологического сопровождения профессионального самоопределения. Наука і освіта (5). pp. 64-68.

Журавльова, Л. П., Матюшенко, Т. А. (2009) Вплив емпатії на розвиток ціннісно-смислової сфери старшокласників з різною професійною спрямованістю. Наука і освіта (6). pp. 197-201.

З

Забродська, Т. В. (2009) Динаміка рівня тривожності в осіб з порушеною соціальною адаптацією, що вийшли на пенсію. ЖДУ ім. І. Франка.

Заброцький, М. М. (2009) Особливості уявлень вчителів-початківців про невербальні патерни рольової поведінки. Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць/ Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 7: Еко (19). pp. 141-144.

Заброцький, М. М. (2009) Топографія комунікативної компетентності педагога. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ: Зб. наукових праць/ Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 7: Еко (19). pp. 272-276.

Загурська, І. С. (2009) Особливості рефлексії здібностей та самооцінки творчих здібностей при переході від розвивальної до традиційної системи навчання. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко, 12 (7). pp. 70-74.

Зборовська, А. П. (2009) Гендерні особливості статеворольової ідентичності молодших школярів. ЖДУ ім. І. Франка.

К

Каменчук, Ірина Михайлівна (2009) Психологічні особливості жінок – жертв подружнього насильства. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир.

Кардашова, Олена Костянтинівна (2009) Стильові особливості міжособистісних стосунків високостатусних підлітків. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпунець, В. Б. (2009) Можливості та обмеження методики "соціометрія" при вивченні конфліктних ситуацій у групі підлітків. ЖДУ ім. І.Франка.

Кириченко, В. В. (2009) Роль цінностей у ситуативній зміні толерантності особистості. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів. pp. 99-102.

Кичук, Тетяна Олександрівна (2009) Особливості використання проективних методик для діагностики міжособистісних стосунків. [Teaching Resource] (Unpublished)

Клименко, І. В. (2009) Вплив статусної позиції молодшого школяра на успішність у навчанні. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальчук, Л. В. (2009) Престиж професій з підвищеними вимогами до інтелектуальних здібностей у структурі професійної спрямованості випускників ЗОШ. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ковальчук, О. В. (2009) Механізм компенсації неуспішності молодших школярів навчальній діяльності. ЖДУ ім. І. Франка.

Ковальчук, О. О. (2009) Можливості та обмеження методики, В. Манової-Томової для дослідження динаміки розвитку немовлят. ЖДУ ім. І. Франка.

Ковзун, Є. Л. (2009) Самодетермінація та почуття власної компетентності як основа ефективності діяльності лідерів студентського самоврядування. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир.

Кондратюк, Олеся Геннадіївна (2009) Уявлення особистості про себе і значимість інших субєктів спілкування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондрашова, Олена Миколаївна (2009) Особливості формування гендерної ідентичності у дівчат в юнацькому віці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Корнійчук, Наталія Григорівна (2009) Ефективність соціально-психологічного тренінгу з проблемами профілактики агресивної поведінки в підлітковому віці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Корнілова, Марія Олександрівна (2009) Дослідження впливу включеності в творчу діяльність на усвідомлення здібностей в юнацькому віці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Косоговська, Наталія Юріївна (2009) Особливості тренінгової роботи, спрямованої на формування асертивної поведінки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костриця, Віта Василівна (2009) Взаємозвязок пізнавальних інтересів з успішною навчальною діяльністю молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, Ірина Святославівна (2009) Діагностика готовності дитини до школи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коткова, Наталія Миколаївна (2009) Структура мотивації у осіб середнього віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котлова, Л. О. (2009) Динаміка змін ціннісних орієнтацій студентів як чинника виникнення конфліктних форм поведінки. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія // Щоквартальний науково-практичний журнал. (4). pp. 23-28.

Котлова, Л. О. (2009) Конфліктні форми поведінки: виникнення та подолання в юнацькому віці. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. (2009) Проблема конфліктних форм поведінки в юнацькому віці. Тези доповідей учасників Міжнар.наук.-практ. конф. “Методологія та технології практичної психології в системі вищої школи”.. pp. 84-85.

Котлова, Л. О. (2009) Психодіагностика конфліктних форм поведінки студентів в системі вищої освіти. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць. pp. 233-238.

Котлова, Л. О. (2009) Психологія прояву конфліктних форм поведінки в студентському віці. Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології: монографія / За ред.проф.Н.І.Пов’якел. pp. 232-240.

Кравчук, Ірина Юріївна (2009) Мотиви навчальної діяльності молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Крисюк, Інна Миколаївна (2009) Психологічні чинники соціальної реадаптації осіб, які досягли пенсійного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузьменко, Оксана Григорівна (2009) Особливості регуляції навчальної діяльності учнів з низьким рівнем успішності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Куликівська, Світлана Віталіївна (2009) Проблема зміни у міжособистісних стосунках хворих, що перенесли інфаркт міокарда. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кімлик, Ольга Анатоліївна (2009) Дослідження семантичної складності поняття справедливості у студентів вищих навчальних закладів. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир.

Л

Лавренова, Анжела Геннадіївна (2009) Гендерні особливості статево-рольової ідентифікації підлітків. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лазіна, Віра Юріївна (2009) Психологічні чинники входження субкультури в "Емо". [Teaching Resource] (Unpublished)

Литвак, О. Й. (2009) Динаміка змін у системі професійної підготовки соціальних працівників у ВНЗ Польщі. Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: Зб. Матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – 22-24 квітня, 2009 р. Київ – Житомир. pp. 484-491.

Литвак, О. Й. (2009) Сучасний стан підготовки соціальних працівників у ВНЗ Польщі. Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 5-7 листопада 2009 року / За ред. А.І. Конончук. pp. 106-108.

Литвиненко, Анна Миколаївна (2009) Порівняльний аналіз ціннісної сфери дітей з повних сімей та шкіл інтернатів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лопатін, Вадим Олександрович (2009) Вплив вербальної інструкції на ефективність оволодіння діяльністю дошкільниками в умовах наслідування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лукянчук, Інна Валеріївна (2009) Використання рефлексивного тренінгу для розвитку диференційованості ціннісної свідомості. [Teaching Resource] (Unpublished)

Луцанич, Наталія Олександрівна (2009) Вплив тривожності на шкільну адаптацію молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Луцик, Володимир Богданович (2009) Дослідження правового релятивізму як способу ставлення до права. [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Мазяр, О. В. (2009) Індивідуально-психологічний аналіз обдарованості у працях І. О. Сікорського. Матеріали ІІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки».. pp. 41-43.

Мазяр, О. В. (2009) Структура індивідуальності у роботах І.О. Сікорського. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В. О. Моляко, 12 (7). pp. 158-166.

Мазяр, О. В., Горбова, Н. Д. (2009) Особливості фрустраційних реакцій релігійно спрямованих та творчо обдарованих особистостей. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 1. / за ред. О.Л. Музики, В.О. Климчука (1). pp. 15-17.

Мартинюк, Тетяна Іванівна (2009) Значення рольових ігор для подолання емоційних розладів у дітей дошкільного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Матюшинець, З. В. (2009) Можливості та обмеження методики "соціометрія" для дослідження міжособистісних стосунків у молодшому шкільномуц віці. ЖДУ ім. І.Франка.

Мельничук, Вікторія Ярославівна (2009) Особливості психологічної корекції невротичних порушень у дітей старшого шкільного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Михайловська, Марина Павлівна (2009) Психологічні механізми та корекція мови дітей при заїкуванні. [Teaching Resource] (Unpublished)

Могилевич, І. М. (2009) Дослідження емоційного клімату академічної групи методом взаємного кольорового оцінювання. ЖДУ ім. І. Франка.

Музика, О. Л. (2009) Психобіографічні студії з Володимиром Шинкаруком. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19).

Музика, О. Л. (2009) Ціннісна підтримка як теоретична та прикладна проблема. Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / За ред. В.О. Моляко, 12 (8). pp. 177-188.

Музика, О. Л., Савиченко, О. М. (2009) Розробка програми ціннісної підтримки розвитку спортивних здібностей. Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах, 12 (8). pp. 188-195.

Міщук, Катерина Миколаївна (2009) Використання методу контент-аналізу для виявлення категоріальних структур сприймання мистецтва. [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

Нечипорук, Галина Олександрівна (2009) Вплив успішної навчальної діяльності на самооцінку молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Новікова, Наталія Іванівна (2009) Особливості психологічної корекції невротичних порушень у дітей молодшого шкільного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Панасюк, Тетяна Петрівна (2009) Діагностичні можливості та обмеження проективної методики "Незакінчене речення" при вивченні внурісімейних стосунків. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пантус, О. В. (2009) Вплив змісту оцінювання на самооцінку в молодшому шкільному віці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашківська, Лілія (2009) Дослідження факторів,що впливають на збереження матеріалу в пам'яті. [Teaching Resource] (Unpublished)

Портницька, Н. Ф. (2009) Інвенційні дії як основа розвитку творчості у дошкільному віці. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко., 12. pp. 256-261.

Портницька, Н. Ф. (2009) Особливості усвідомлення творчих здібностей дошкільниками в умовах різних систем виховання. Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія: Збірник наукових праць / За ред. С.Д. Максименко. – – Т. 12. Вип.7. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009., 12. pp. 111-114.

Р

Ракович, Олена Олександрівна (2009) Діагностика пізнаваальних інтересів молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рибакова, Юлія Євгеніївна (2009) Прівняльне дослідження особистісних рис дівчаток -підлітків із неповних сімей (вихователь-мати; вихователь-батько). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рисіч, Оксана Василівна (2009) Участь у бойових діях як чинник переосмислення військовослужбовцями життєвих цінностей. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир.

Рудюк, Оксана (2009) Самовиховання як характеристика особистісного становлення старшокласників. [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Савиченко, О. М. (2009) Стратегіальна регуляція розвитку спортивних здібностей в утруднюючих умовах. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 12 (6). pp. 271-281.

Савиченко, О. М. (2009) Ціннісно-мотиваційна регуляція розвитку спортивних здібностей у юнацькому віці. Other thesis, Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Сердинюк, Ганна Володимирівна (2009) Діагностичні можливості та обмеження графічного тесту "Дерево" К.Коха. [Teaching Resource] (Unpublished)

Синявська, Тетяна Володимирівна (2009) Застосування методу парадоксальної інтенції у консультативній роботі зі студентами під час екзаменаційної сесії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сиротюк, Наталія Борисівна (2009) Дослідження впливу соціальних умов на рівень самооцінким дітей дошкільного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сичевська, Юлія Олександрівна (2009) Вплив успішної навчальної діяльності на самооцінку молодших школярів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Смирнова, Ірина Юріївна (2009) Особливості ставлення батьків до дітей, які мають проблеми у спілкуванні з однолітками. [Teaching Resource] (Unpublished)

Спірідонов, Степан Вікторович (2009) Вплив смислу життєвих орієнтацій на побудову образів можливого майбутнього випускниками школи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Стахівська, Тетяна Анатоліївна (2009) Особливості використання технік візуалізації у практиці тренінгової роботи із жінками в період вагітності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Степанушко, Т. П. (2009) Динаміка образу дитини під час вагітності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Степанюк, І. А. (2009) Ціннісна підтримка у системі заходів оптимізації педагогічної взаємодії. Тези II Міжнародної науково-практичної конференції. Наука, освіта, суспільство очима молодих, 13-14 травня 2009 року. pp. 139-140.

Сюравчик, Ірина Миколаївна (2009) Основи тренінгової роботи з жінками в період вагітності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Т

Тищенко, Ольга Михайлівна (2009) Ситуаційна та диспозиційна характеристики у структурі особистісної тривожності старшокласника. [Teaching Resource] (Unpublished)

У

Устимович, А. І. (2009) Психологічні особливості ставлення жінок до власної вагітності в залежності від типу життєвого сценарію. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Ф

Фесенко, О. О. (2009) Образ світу представників субкультури "Емо". ЖДУ ім. І. Франка.

Фещенко, Н. В. (2009) Особливості емоційної регуляції міжособистісних стосунків людей з обмеженими фізичними можливостями. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Філімончук, А. В. (2009) Програма розвитку інтелекту дітей 6 – 7 років. [Teaching Resource]

Філімончук, А. В. (2009) Психологічні чинники порушення психічного здоров'я дитини. Психолог (6). pp. 26-31.

Х

Хильман, Анна Олегівна (2009) Особливості сприйняття реклами дітьми середнього та старшого шкільного віку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шашкова, Ольга Вячеславівна (2009) Ефективність методу аутогенного тренування для проведення психологічного тренінгу з подолання стресу у підлітковому віці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаюк, А. В., Фоміна, Л. В. (2009) Особливості повздовжнього та поперечного розмірів передньої черепної ямки у практично здорових міських юнаків та дівчат Подільського регіону за даними комп'ютерної томографії. Вісник Вінницького національного медичного університету, 13 (2). pp. 476-479.

Шикера, Анна Миколаївна (2009) Батьківство як соціальна роль у свідомості дітей з повних та неповних сімей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шомко, Ірина Валеріївна (2009) Дослідження впливу установок особистості на сприймання інших людей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шустова, Марія Андріївна (2009) Порівняльний аналіз ставлення до смерті в неформальних молодіжних об’єднаннях Готів та Емо. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир.

Щ

Щербата, О. К. (2009) Особливості розвитку асертивної поведінки у студентів І курсу засобами тренінгу асертивності. ЖДУ ім. І.Франка.

Ю

Юровська, Т. А. (2009) Зв'язок схильності до модифікацій тіла з копінг стратегіями. ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Thu Sep 21 16:15:47 2023 EEST.