Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | T | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш | Я
Number of items: 101.

S

Sіdorovsкіy, S. А. (2011) First Record of Streptocephalus torvicornis (Branchiopoda, Anostraca) from the Kharkiv Region (Ukraine). Вестник зоологии, 45 (4). p. 306. ISSN 0084-5604

T

Tuzovsкіj, Р. V., Янович, Л. М., Шевчук, Т. В. (2011) First records of the water mite species Unionicola hankoi Szalay, 1927 (Acari, Hydrachnidia, Unionicolidae) in Russia and Ukraine. Амурский зоологический журнал, III (4). pp. 305-306.

І

Іваненко, Л. Д. (2011) Стан біосфери та проблеми йододефіциту в Україні. Materialy VII Mezinarodni vědecko – prakticka konference «VĚDECKY POKROK NA PŘELOMU TYSYACHALETY –2011» (19). pp. 38-40.

Іваненко, Л. Д., Похвата, Н. А. (2011) Подорож країною Здоров’я. [Teaching Resource]

Іванченко, Ю. М., Власенко, Р. П. (2011) Генетична структура поліплоїдних комплексів дощових червів aporrectodea rosea (Savigni, 1826) з території ботанічного саду імені А. В.Фоміна. Біологічні дослідження-2011. pp. 37-38.

А

Алпатова, О. М. (2011) Черепашкові амеби прісних водойм житомирського Полісся. Збірник наукових праць "біологічні дослідження-2011". pp. 25-26.

Андрійчук, Т. В., Бобрик, О. В., Сіваєва, К. В. (2011) Співвідношення статей роду Viviparus Montfort, 1810 (Gastropoda: Viviparidae) середнього Придніпров’я. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 26-29.

Б

Балабан, Р. Б. (2011) Адаптивна роль трансаміназ і глутаматдегідрогеназ в організмі прісноводних риб та молюсків за дії важких металів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Балашов, І. О. (2011) Наземні молюски (Gastropoda) лісостепу України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Барчан, Ю. О., Павлюченко, О. В. (2011) Прісноводні молюски лісостепової зони центрального Полісся. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції, 19. pp. 43-44.

В

Васільєва, Л. А. (2011) Перлівницеві Unionidae (Bivalvia) фауни України: алозимна й морфологічна мінливість. Other thesis, відділі еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України..

Вдовенко, Д. О., Іваненко, Л. Д. (2011) Значення проблемного навчання для активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні курсу „Валеологія”. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 59-60.

Вискушенко, Д. А., Лось, Ю. М. (2011) Акваріумні рибки родини Gambusia. Біологічні дослідження-2011. pp. 39-41.

Вольнова, Н. С., Якименко, Т. В., Шевчук, С. Ю. (2011) Перифітонні гетеротрофні джгутикові штучної водойми. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 33-34.

Г

Гуравська, В., Черняченко, О. (2011) Використання ігрових прийомів на уроках природознавства. Збірник науково-методичних праць "Професійнокомпетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ". pp. 186-188.

Д

Давидович, І. В., Сорочинська, О. А. (2011) Польова практика з біології – активна форма природоохоронної роботи студентів. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 60-62.

Давидович, І. В., Сорочинська, О. А. (2011) Польова практика з біології, як форма природоохоронної діяльності студентів. «Біологічні дослідження – 2011»: Матеріали ІІ науково-практичної конференції для молодих учених та студентів. – Житомир.. pp. 61-62.

Дзеверін, І. І. (2011) Механізми трансформації структур черепа в еволюції нічниць та споріднених груп гладконосих рукокрилих. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

З

Зудова, С. Є., Мельниченко, Р. К. (2011) Застосування мультимедійних технологій при проведенні лабораторних робіт з біології у старшій школі. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 62-64.

К

Кавурка, В. В. (2011) Плодожерки (Lepidoptera, Tortricidae, Grapholitini) Полісся та лісостепу лівобережної України (фауна, систематика, біологічні особливості). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Клименко, С. І. (2011) Ентомофаги рослиноїдних горіхотворок на трав'янистій та чагарниковій рослинності півдня України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Ковальова, І. М. (2011) Закономірності морфофункціональної організації респіраторної системи кажанів (Mammalia, Chiroptera). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Павловський, В. А., Памірський, М. С. (2011) Людський геній і титан - вклад Житомирщини в освоєння космосу. Людина і Космос VII Міжнародна науково-практична конференція. pp. 63-65.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С., Колінко, Ю. Ю. (2011) Титан Іршанського родовища - запорука майбутнього розвитку літако- та ракетобудівництва в Україні. Мінерально-сировинні багатсва України: шляхи оптимального використання. pp. 115-118.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С., Павловський, В. А. (2011) Шляхи підвищення конкурентоздатності вітчизняного хмелярства на внутрішньому ринку. Матеріали П'ятої Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 85-87.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С., Шуст, В. П. (2011) ЕКСКУРСІЇ РІЧКОВИМИ КАНЬЙОНАМИ МІСТА ЖИТОМИРА. "Велика Волинь", 43. pp. 54-55.

Кос-Сахневич, В. Ю. (2011) Природа як джерело розвитку дитячої творчості у дизайні. Збірник науково-методичних праць "Професійнокомпетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ". pp. 194-196.

Кос-Сахневич, В. Ю., Кужель, А. П. (2011) Дивний куточок Житомирщини. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 20-21.

Костюк, В. С., Калінкін, О. А., Гарбар, О. В. (2011) Стан популяції довгопалого рака (Astacus Leptodactylus L.) у верхній течії річки Тетерів. Біологічні дослідження-2011. pp. 38-39.

Коцюба, І. Ю. (2011) Структура популяцій масових диплоїдних і поліплоїдних партеногенетичних дощових червів (Oligochaeta, Lumbricidae) в межах України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Кудлай, О. С. (2011) Трематодофауна черевоногих молюсків водойм північного Приазов'я. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. pp. 1-24.

Л

Лещинська, О. М. (2011) Використання мікробного препарату «Байкал ЕМ-1» у кімнатному квітництві. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 78-79.

Лещинська, О. М., Трускавецький, Є. С. (2011) Мікробний препарат «Байкал ЕМ – 1» і перспективи його використання. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 76-77.

Лукашов, Д. В. (2011) Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем України з використанням організмів-акумуляторів (на прикладі молюсків). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

М

Мамченко, В. Ю. (2011) Вплив металохелатів на обмін речовин, фізіологічні показники організму, продуктивність і відтворну здатність свиноматок. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Межжерин, С. В., Тарасова, Ю. В., Жалай, Е. И. (2011) Моллюски рода Theodoxus (Gastrapoda, Neritidae) Украины: морфологический и аллозимный анализ. Vestnik zoologii (45(6)). pp. 531-540.

Мельниченко, Р. К., Макарчук, Н. В. (2011) Методологічні засади організації і проведення лабораторних робіт цитологічного і гістологічного характеру при викладанні біології в основній школі. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2011". pp. 66-68.

Муж, Ю. В., Тарасова, Ю. В. (2011) Порівняльний аналіз будови статевої системи молюсків роду Theodoxus (Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) України. Збірник конференції "Біологічні дослідження-2011". pp. 42-43.

О

Олексюк, О. Л., Павлюченко, О. В. (2011) Безхребетні луків в околицях м. Житомира. Збірка наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 44-46.

Олійник, А. Ю., Коршунова, О. Д. (2011) Алозимна та морфологічна мінливість ставковика озерного Lymnaea stagnalis s. L. (gastropoda, pulmonata) на території Лісостепу України. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 46-47.

П

Павлюченко, О. В., Пухтаєвич, П. П. (2011) Біорізноманіття безхребетних лісових біоценозів Житомирської області. Збірка наукових праць "Біологічні досліження-2011". pp. 50-51.

Павлюченко, О. В., Шевчук, О. Ф., Олексюк, О. Л. (2011) Безхребетні тварини луків. Матеріали VII міжнародної науково практичної конференції "Найновите научни постижения-2011", 14. pp. 47-48.

Пампура, М. М., Шевчук, Т. В. (2011) ЗАРАЖЕНІСТЬ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (MOLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) ТЕТЕРІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ВОДЯНИМИ КЛІЩАМИ (ACARI, HYDRACARINA, UNIONICOLA). Біологічні дослідження. pp. 56-57.

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2011) Новая находка моллюска-вселенца Sinanodonta woodiana (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) в Украине [New Find Invasive Mollusk Sinanodonta woodiana (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) in Ukraine]. Весник зоологии. p. 186.

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2011) РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДРЕЙССЕН (MOLLUSCA: BIVALVIA: DREISSENIDAE), АССОЦИИРОВАННЫХ С МОЛЛЮСКАМИ СЕМЕЙСТВА UNIONIDAE, В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ УКРАИНЫ. Гидробиологический журнал. pp. 21-28.

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2011) СПІВІСНУВАННЯ ДРЕЙСЕН (MOLLUSCA: BIVALVIA: DREISSENIDAE) ТА ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) У ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ УКРАЇНИ. Молодь і поступ біології. pp. 218-219.

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2011) СПІВІСНУВАННЯ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) ТА ДРЕЙСЕН (MOLLUSCA: BIVALVIA: DREISSENIDAE) У ВОДОЙМАХ ТА ВОДОТОКАХ УКРАЇНИ. Віснику Львівського університету. Серія біологічна". pp. 177-185.

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2011) ФАУНА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ МОЛЛЮСКОВ РОДА UNIO (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) В БАССЕЙНЕ ДНЕПРА В ПРЕДЕЛАХ УКРАИНЫ. Гидробиологический журнал. pp. 43-50.

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2011) ФАУНА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ МОЛЛЮСКОВ РОДА UNIO (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) В БАССЕЙНЕ ДНЕПРА В ПРЕДЕЛАХ УКРАИНЫ. Гидробиологический журнал. pp. 43-50.

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А. (2011) The cases of hermaphroditism in ukrainian populations of Unionidae (Bivalvia, Unionidae). Problemy wspołczesnej malakologii. p. 88.

Протасов, А. А., Семенченко, В. П., Силаева, А. А., Тимченко, В. М., Бузевич, И. Ю., Гулейкова, Л. В., Дьяченко, Т. Н., Морозова, А. А., Юришинец, В. И., Ярмошенко, Л. П., Примак, А. Б., Морозовская, И. А., Масько, А. Н., Голод, А. В. (2011) Техно-екосистема АЕС. Гидробиология, абиотические факторы, экологиеские оценки. Manual. Под. ред. А. А. Протасов, Киев.

Пушкар, Т. І. (2011) Коротковусі прямокрилі (Orthoptera, Caelifera) лісостепу, мішаних та широколистяних лісів України (фауна, екологія, таксономія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Р

Романюк, Д. В., Власенко, Р. П. (2011) Історія і сучасність Миколаївського зоопарку. Науковий збірник "Біологічні дослідження-2011". pp. 51-52.

Романюк, Т. В., Танська, В. В. (2011) Підготовка майбутніх учителів біології до використання інтерактивних технологій навчання природознавства. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження в біології-2011". pp. 72-73.

Ростовська, О. В. (2011) Географічні закономірності змін структури поселень гібридних зелених жаб Pelophylax esculentus complex (Linnaeus, 1758) в межах України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

С

Сидоровский, С. А. (2011) Новые данные о распространении пресноводной амфиподы Gmelina pusilla Sars,1896, занесенной в Красную книгу Украины. In: VІ Міжнародної конференції молодих науковців «БІОЛОГІЯ: ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ».

Скок, Т. Л. (2011) Вплив глобальних змін клімату на життєві цикли Lymnaea stagnalis та Planorbarius corneus (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) України. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 24-25.

Скок, Т. Л. (2011) Вплив температурного та гідрологічного режимів гирлової ділянки Інгульця на розмноження та розмірно-вікову структуру популяцій Lymnaea stagnalis та Planorbarius corneus (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata). Materiály VII mezinárodní vědecko-praktická conference «Aktuální vymoženosti vědy – 2011», 16. pp. 50-52.

Скок, Т. Л. (2011) Життєвий цикл Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) в текучих водоймах лісової Поліської зони України. Збірник доповідей учасників тринадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки - ХХІ сторіччя". pp. 43-47.

Сорочинська, О. А. (2011) Еколого-натуралістична робота у школі. Житомир: ЖДУ імені Івана Франка.

Сорочинська, О. А. (2011) Підготовка майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної. Житомир: ЖДУ.

Сорочинська, О. А. (2011) Підготовка майбутнього вчителя до позакласної еколого- натуралістичної роботи у школі (з досвіду роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка). Удосконалення професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті модернізації вищої школи: матеріали міжвузь. наук.-практ.конф. аспірантів та молодих учених (Хмельницький, 20 жовт.2011 р.. pp. 110-116. ISSN 378:37.033+502

Сорочинська, О. А. (2011) Формування екологічної культури школярів у процесі позакласної еколого-натуралістичної роботи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток особистості та професіоналізму фахівця в системі неперервної освіти в контексті викликів ХХІ ст..» Вип. 577. Педагогіка та психологія. (вип577). pp. 164-173. ISSN УДК 378:37.033+502

Софієнко, І. О., Тишкевич, Ю. М., Танська, В. В. (2011) Використання усної народної творчості на уроках природознавства. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 73-74.

Стадниченко, А. П., Вискушенко, Д. А., Гирин, В. К., Гриневич, Я. Р., Лавренюк, О. В. (2011) Токсикотолерантність калюжниці річкової (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) щодо іонів цинка водного середовища. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (47)). pp. 133-136. ISSN 2078-2357

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2011) Еколого-паразитологічні дослідження прісноводних молюсків як основа прогнозу трематодологічної ситуації в Україні на найближчі десятиліття. Aktuálni vymoženosti vĕdy – 2011. pp. 42-44.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Іваненко, Л. Д. (2011) Епіойки прісноводних молюсків (Gastropoda, Bivalvia) України. Збірник доповідей учасників 11-ої Всеукраїнської науково0практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки - ХХІ сторіччя". pp. 56-59.

Стадниченко, А. П., Гриневич, Я. Р., Лавренюк, О. В. (2011) Що відомо нам наразі про калюжниць (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) України? Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 35-36.

Стадниченко, А. П., Скок, Т. Л. (2011) Життєві цикли ставковика озерного і витушки рогової (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (55). pp. 3-19. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П., Тарасова, Ю. В. (2011) Występowanie Theodoxus danubialis (Mollusca: Gastropoda: Neritidae) na Ukrainie. Problemy wspołczesnej malakologii 2011. p. 66.

Стадниченко, А. П., Гарлінська (Лейченко), А. М., Змієвська, М. В. (2011) Малакофауна р. Тня. Біологічні конференції-2011. pp. 35-36.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2011) Еколого-паразитологічні дослідження прісноводних молюсків як основа прогнозу трематодологічної ситуації в Україні на найближчі десятиліття. Международная научно-практическая конференция "Актуальные научные достижения - 2011", 16. pp. 80-82.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2011) К фауне и экологии пресноводных моллюсков Горган (восточные Карпаты) Сообщение 2 (семейства Planorbidae, Ancylidae, Hydrobiidae, Cycladidae). Збірник доповідей учасників тринадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя". pp. 50-53.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2011) К фауне и экологии пресноводных моллюсков Закарпатья (семейства Lymnaeidae, Bulinidae, Physidae). Матеріали VII Матеріали науково-практичної конференції "Wyksztalcenie i nauka bez granic-2011", 25. pp. 19-21.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2011) К фауне и экологии пресноводных моллюсков Закарпатья (семейства Planorbidae, Valvatidae, Viviparidae, Hydrobiidae, Bithyniidae, Lithoglyphidae, Unionidae, Pisidiidae). Матеріали VII Міжнародної наково-практичної конференції "Wyksztalcenie i nauka bez granic-2011", 25. pp. 17-19.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2011) Фауна и экология пресноводных моллюсков Горган (Восточные Карпаты) Сообщение 1 (семейство Lymnaeidae). Збірник доповідей учасників тринадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя". pp. 47-50.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Гриневич, Я. Р., Лавренюк, О. В. (2011) Калюжниця річкова (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) як індикатор рівня забруднення водного середовища цинком. Збірник доповідей дев'ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки - ХХІ сторіччя". pp. 149-151.

Стельмащук, Н. М. (2011) Distribution of the mollusks of Melanopsidae family Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) in Ukraine. XXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne «Problemy wspołczesnej malakologii 2011». pp. 69-70.

Стельмащук, Н. М. (2011) Особливості поширення та екології молюсків роду Fagotia (gastropoda: pectinibranchia: melanopsidae) України. Збірник наукових праць "біологічні дослідження-2011". pp. 54-55.

Стельмащук, Н. М., Стадниченко, А. П. (2011) Що ми знаємо наразі про чорнушок (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) України? Вісник Львівського університету. Серія біологічна (57). pp. 12-23. ISSN 0206-5657

Стельмащук, Н. М. (2011) Акваріумне утримання прісноводних молюсків роду Fagotia (Gastropoda: Pectinibranchia: Melanopsidae). Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів. pp. 231-232.

Стельмащук, Н. М. (2011) Особливості поширення та екології Fagotia esperi і Fagotia acicularis (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) на теренах України. Молодь і поступ біології: збірник тез VII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. pp. 223-224.

Стельмащук, Н. М. (2011) Репродуктивний цикл молюсків родини Мelanopsidae в річках (mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) степової зони України. Збірник доповідей учасників тринадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя". pp. 53-55.

Стельмащук, Н. М. (2011) Чорнушкові України (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia: Melanopsidae). Теоретичні та практичні аспекти оології в сучасній зоології: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. pp. 70-73.

Стукалюк, С. В. (2011) Структура багатовидових асоціацій мурашок (Hymenoptera; Formicidae) головної гряди гірського Криму. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Сідоровський, С. А. (2011) Нова знахідка прісноводної каланоїдної копеподи Hemidiaptomus hungaricus (Copepoda, Calanoida) в урочищі «Горіла долина», Харківська обл., Україна. Вестник зоологии, 45 (3). p. 208. ISSN 0084-5604

Т

Тарасова, Ю. В. (2011) Молюски роду Theodoxus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Тимочко, Л. І. (2011) Діапріїди (Hymenoptera, Proctotrupoidea, Diapriidae) Українських Карпат. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Тишкевич, Ю. М. (2011) Використання інтерактивних технологій навчання на уроках природознавства як педагогічна проблема. Збірник науково-методичних праць "Професійно-компетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіт у ВНЗ". pp. 217-219.

Трихліб, Т. А. (2011) Жуки-скритники (Coleoptera, Latriidae) сходу України (фауна, морфологія, біологія, екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Трускавецький, Є. С., Лещинська, О. М. (2011) До питання про механізм біологічної дії мікробів препарату «Байкал ЕМ–1» на рослини. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2011", 13. pp. 27-29.

Х

Хаустов, О. О. (2011) Кліщі надродини Pygmephoroidea (фауна, систематика, еволюція, філогенія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Ч

Черничко, Й. І. (2011) Значення Азово-Чорноморського узбережжя України в підтримці структури трансконтинентальних міграційних шляхів куликів у Східній Європі. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Чернишова, Т. М. (2011) Молюски роду Limax (Linnaeus, 1758) (Pulmonata: Limacidae) фауни України: генетична структура популяцій, каріологічні та морфологічні особливості. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Ш

Шевчук, С. Ю., Пелешок, Т. В., Софіюк, В. О. (2011) Земноводні і плазуни Житомирського Полісся. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 48-49.

Шевчук, Т. В., Пампура, М. М. (2011) Зараженість перлівницевих (mollusca, bivalvia, unionidae) Тетерівського водосховища водяними кліщами (acari, hydracarina, unionicola). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 56-57.

Шевчук, Т. В., Янович, Л. М. (2011) Водяні кліщі (Acari, Hidracarina, Unionicola) як паразити перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae). Молодь і поступ біології. pp. 221-222.

Я

Якименко, Т. В., Вольнова, Н. С., Шевчук, С. Ю. (2011) Гетеротрофні джгутикові сфагнових боліт Радомишльського району. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 58-59.

Янович, Л. М., Пампура, М. М. (2011) Співіснування перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) та дрейсен (Mollusca: Bivalvia: Dreissenidae) у водоймах і водотоках України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (56). pp. 177-185. ISSN 0206-5657

Янович, Л. М., Пампура, М. М., Васільєва, Л. А. (2011) Cases of hermaphroditism in the Ukrainian populations of Unionidae (Bivalvia). XXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne «Problemy wspołczesnej malakologii 2011». p. 88.

Яніш, Є. Ю. (2011) Сучасний стан популяцій воронових птахів (родина Corvidae) на території лісостепу України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

This list was generated on Tue May 30 22:13:08 2023 EEST.