Items where Subject is "P Language and Literature > PT Germanic literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: F | Є | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш
Number of items at this level: 114.

F

Fedorenko, Larysa (2016) Bertolt Brecht ± Heiner Müller: zur Konzeption und Rezeption des Lehrstücks. Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку = Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und Entwicklungen: Матеріали ХХІІI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів ( 4 - 6 жовтня 2016 р.)..

Є

Євченко, Н. В. (2006) "Ткачі" Г. Гауптмана й традиція німецької реалістичної драми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 148-151. ISSN 2076-6173

Євченко, Н. В. (2006) "Чарівна гора Т. Манна: досвід неміметичного роману. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 104-107. ISSN 2076-6173

Євченко, Н. В. (2011) Інтертекстуальність як засіб організації тексту у постмодерністському романі П. Зюскінда "Парфуми: Історія одного вбивці". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 177-182. ISSN 2076-6173

Євченко, Н. В. (2009) Б. Брехт у контексті німецької реалістичної драматургії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 217-222. ISSN 2076-6173

І

Іванчук, Т. В. (2008) Йозеф Рот і Україна: давно втрачена вітчизна чи витвір художньої уяви автора. Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка (39). pp. 199-202.

Івасик, А. О. (2014) Zwischen Martin Luthers Bibel-Sprache und Straßenjargon: Das Motiv der Liebe in den Songs der "Dreigroschenoper" von Bertolt Brecht. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (3). pp. 11-16.

А

Акінфієва, І. Р. (2014) Структурно-семантичні різновиди односкладних речень у драматургії Б. Брехта. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис, 3. pp. 5-10.

Анхим, М. М., Анхим, О. І. (2023) Літературна багатомовність у романі Мар’яни Гапоненко «Хто така Марта?». Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філолологія. Журналістика, 34(73) (1). pp. 132-137. ISSN 2710-4656

Анхим, О. І. (2023) Transnational Dimension of the Novel "Kukolka" by Lana Lux. Вісник науки та освіти, 5 (11). pp. 15-26. ISSN 2786-6165

Анхим, О. І., Астрахан, Н. І. (2023) Транснаціональні аспекти поетики роману Мар’яни Гапоненко «Хто така Марта?». Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки» (25). pp. 20-33. ISSN 2523-4463

Анхим, О. І. (2015) "Die Köpfe oder Das noch kleinere Organon" Гельмута Байєрля як спроба осмислення власного творчого доробку". Брехтівський часопис. (Submitted)

Астрахан, Н. І. (2011) Авторська інтерпретаційна модель театральної вистави у книзі Б. Брехта "Антігона", модель 1948 року". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 146-150. ISSN 2076-6173

Атаманчук, В. П. (2009) Проблема духовного вибору у п’єсі Бертольда Брехта "Життя Галілея". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 141-143.

Б

Болотіна, М. В. (2013) Мотив сім’ї у малих драматичних творах Бертольта Брехта та Гарольда Пінтера: спроба порівняльного аналізу. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 5-10.

Бондаренко, Г. Ф. (2011) Слов'янські типи в новелістиці Томаса Манна. Волинь філологічна: текст і контекст. Імагологічні виміри національної літератури: зб. наук.пр. (12). pp. 40-47.

Бондарчук, Т. М. (2011) Еволюція текстових форм портретної характеристики персонажа в німецькій художній прозі І-ої половини ХХ століття. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 42-44.

Брехт, Б. (2012) "Крейдяний хрест", "Дружина єврейка", "Фінальна сцена": три сцени з циклу "Страх і відчай у Третьому рейху". ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Брехт, Б. (2011) Біблія. Драма у одній дії Бертольда Ойґена. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1). pp. 34-37.

Брехт, Б. (2011) Передмова до «Джунглів» (1926 / 1927 рр.). Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1). p. 38.

Брехт, Б. (2012) Сучасна легенда. Пісня залізничників із Фотр-Дональду. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

В

Володін, А. О. (2013) Жанрова своєрідність «Опери злидарів» Дж. Гея та її трансформація в «Тригрошовій опері» Б. Брехта. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 10-13.

Віцисла, Е. (2011) "Ви все ще не покінчили із цим мотлохом?" (Про архів Бертольта Брехта). Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1). pp. 14-18.

Віцисла, Е. (2012) Неможлива фінальна сцена.Віднайдено типоскрипт до циклу "Страх і відчай у Третьому рейху". Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 40-42.

Віцисла, Е. (2012) Оригінальність vs. туізм. Ставлення Брехта до Вальтера Беньяміна та до Критичної теорії. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 70-84.

Г

Гайдученко, Л. В. (2011) Німецький менталітет у стійких образних порівняннях. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 144-147.

Ганько, Ж. Л. (2011) "Антігона" Бертольта Брехта як творча інтерпретація драми Софокла. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 225-228.

Гіллесгайм, Ю. (2012) Брехтівський науково-дослідний центр в Ауґсбурзі, його книгозбірня та наукова робота. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 7-9.

Гіллесгайм, Ю. (2012) Ранні антигерої. До Брехтівської лірики періоду війни 1914-1916 років. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 25-28.

Д

Даценко, Н. І. (2012) Традиції театру В. Шекспіра і "Смерть Дантона" Г.Бюхнера. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 10-17.

Дмитрієва, І. В. (2013) Міфологічний Ваал як прототип "Ваала" Бертольта Брехта та "Геліогабала" Антонета Арто. Брехтівський часопис (3). pp. 233-237. ISSN 2303-9612

З

Закалюжний, Л. В. (2013) Варіації на тему Брехта у пєсі Х. Бойчева "Полковник-Птах". Брехтівський часопис (3). pp. 141-144. ISSN 2303-9612

Закалюжний, Л. В. (2015) Опозиція "Драма-театр" у концепції Г.-Т. Леманна. Актуальні проблеми літературознавчої термінології. pp. 147-150.

Залізнюк, І. В. (2011) Лінгвопоетичні особливості зображення художнього простору у творах Франца Кафки. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 128-130.

К

Кирилова, Л. А. (2014) Порівняльний аналіз особливостей українського, російського й англійського перекладів "Пісні про недосяжність людських прагнень" („Das Lied von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens“)з "Тригрошової опери" Бертольта Брехта. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (3). pp. 16-24.

Клюківська, Н. О. (2014) Рецепція творчості й теоретичних поглядів Б. Брехта в Україні. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (3). pp. 25-30.

Ковальова, Т. П. (2014) Стратегія конфронтації в політичному дискурсі (на матеріалі слоганів німецької та української політичної реклами). Одеський лінгвістичний вісник (4). pp. 119-124.

Концидайло, Р. В. (2007) Погляди Й.К. Готтшеда на переклад у його трактатах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 178-180.

Корнева, Д. А. (2018) Вплив ідей Б. Брехта на драматургію Ф. Дюрренматта. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 191-194.

Коробейник, І. В. (2011) Вербалізація акціонального коду культури у німецькій фразеологічній картині світу за романом Анни Зегерс "Сьомий хрест". Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 157-158.

Король, Є. О. (2012) «Испытание крови» в романе Б. Франка «Сервантес». Античність – сучасність (питання філології) ; Збірник наукових праць (4). pp. 91-96.

Король, Є. О. (2013) Женские путы в Künstlerroman 1930-50-х гг. Arachnofobia: metaforyczne odsłony kobiecych lęków : peregrynacje w przestrzeniach kultury. pp. 171-179.

Король, Є. О. (2010) Интермедиальность в историческом контексте романа Л. Фейхтванґера «Гойя, или Тяжкий путь познания». Літературознавчий збірник (43-44). pp. 106-117.

Король, Є. О. (2011) Митець і його герой у романі Б. Франка «Сервантес»: Рівні ідентичності. Наукові праці : науково-методичний журнал, 158 (170). pp. 27-31.

Король, Є. О. (2012) Мотив «башни слоновой кости в немецкоязычном романе о художнике 1930-50-х гг. (Б. Франк «Сервантес», Г. Брох «Смерть Вергилия», Л. Фейхтванґер «Гойя, или Тяжкий путь познания». Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 12 (78). pp. 118-125.

Король, Є. О. (2010) Мотив «дороги в смерть» и избранничество художника в романе Г. Броха «Смерть Вергилия». Матерiали VIII Мiжвузiвської конференції молодих учених (26-27 сiчня 2010р.). pp. 76-79.

Король, Є. О. (2007) Мотив «олімпійства» в романі Томаса Манна «Лотта у Ваймарі». Вікно в світ, 1 (21). pp. 82-89.

Король, Є. О. (2011) Мотив книги, книжности и двойственности души (фрагмент Б. Франка «Шамфор рассказывает о своей смерти». Матерiали IX Мiжвузiвської конференції молодих учених (26-27 сiчня 2011р.). pp. 73-76.

Король, Є. О. (2008) Міф про владу в художньому контексті роману Ліона Фейхтванґера «Гойя, або Тяжкий шлях пізнання». Вікно в світ, 2 (23). pp. 28-38.

Король, Є. О. (2012) Особенности художественного топоса в романе Б. Франка «Сервантес». Матерiали X Мiжвузiвської конференції молодих учених (24-25 сiчня 2012р.). pp. 84-87.

Король, Є. О. (2013) Рецепція історії в романі Б. Брехта «Діла пана Юлія Цезаря». Брехтівський часопис: Статті, доповіді, ессе. (3). pp. 145-147.

Король, Є. О. (2010) Стихия огня в романе Германа Броха «Смерть Вергилия». Літературознавчі обрії: Праці молодих учених. (16). pp. 165-172.

Король, Є. О. (2012) Функції оповідної структури у романі Б. Брехта Діла пана Юлія Цезаря. Брехтівський часопис: Статті, доповіді, ессе. (2). pp. 120-125.

Король, Є. О. (2011) Художні особливості видінь у п’єсі Б. Брехта «Видіння Симони Машар». Брехтівський часопис: Статті, доповіді, ессе. (1). pp. 98-103.

Король, Є. О. (2009) Шутовское начало в образе художника (на материале романа Л. Фейхтванґера «Гойя, или Тяжкий путь познания». In: VII Мiжвузiвська конференція молодих учених , Донецьк.

Крупінська, Гражина (2013) Гражина Крупінська "Das Konzept des Anderen und/oder des Fremden in Brechts Drama im Dickicht der Städte". Брехтівський часопис (3). pp. 145-156. ISSN 2303-9612

Л

Лавренчук, Т. С. (2023) Діалог та протистояння з класичною літературою у творчості А. А. Мартіна. The 5th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (February 1-3, 2023). pp. 494-499.

Ліпісовецька, О. М., Лавренчук, Т. С., Борова, Л. О. (2023) Проблема відтворення ідіостилю у контексті україномовного перекладу роману Йозефа Рота «Йов». Закарпатські філологічні студії. ISSN 2663-4880

Ліпісовецька, О. М., Лавренчук, Т. С., Мальченко, М. С. (2023) Жанрові особливості драми Б. Брехта "Жах і відчай у Третій імперії". Вісник науки та освіти (1(7)). pp. 162-172. ISSN 2786-6165

Ліпісівіцький, М. Л. (2015) Видові категорії драми в поетиках німецького бароко. Актуальні проблеми літературознавчої термінології. pp. 144-146.

Ліпісівіцький, М. Л. (2017) Особливості дії та конфлікту у малих драматичних формах. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) (2 (20)). pp. 136-141.

Ліпісівіцький, М. Л. (2011) "Від малого Магаґоні" до великої театральної сцени: про взаємозв'язок малих та великих драматичних форм у творчості Бертольта Брехта. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 186-189.

Ліпісівіцький, М. Л. (2014) Das Totentanz-Motiv in Bertolt Brechts Werk in den 20er Jahren. Der neue Brecht. pp. 78-91.

Ліпісівіцький, М. Л. (2011) Від "Малого Магаґоні" до великої театральної сцени: про взаємозв’язок малих та великих драматичних форм у творчості Б. Брехта. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1). pp. 105-111.

Ліпісівіцький, М. Л. (2014) Жанровая специфика изображения Веймарской республики в романе Эриха Кестнера «Фабиан» (1931 г.). Филологические записки (4). pp. 393-399.

Ліпісівіцький, М. Л. (2007) Особливості поетики драматичної сцени Ґ. Бенна «Ітака». Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. Ч. 2. (22). pp. 93-97.

Ліпісівіцький, М. Л. (2006) Особливості поетики малих драматичних форм у ранній творчості Б. Брехта. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 205-207.

М

Макаренко, Н. В. (2014) Cтруктура макроконцепту "ВЛАДА" у "Тригрошовому романі" Б. Брехта. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (3). pp. 31-35.

Макаренко, Н. В. (2015) Асоціативно-номінативний потенціал концепту "ГРОШІ" на матеріалі "Тригрошового роману" Б. Брехта. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу» від 15 травня 2015 р.. pp. 113-116.

Макаренко, Н. В. (2015) Поетика дихотомії «внутрішне-зовнішне» в характерології прози Б. Брехта. Збірник матеріалів VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації» від 27 березня 2015 р.. (In Press)

Макарчук, Н. В. (2014) Семантична структура бінарних опозицій у «Тригрошовому романі» Б. Брехта. Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, − Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації від 21 березня 2014, 2. pp. 28-33.

Макарчук, Н. В. (2014) Структура макроконцепту «ВЛАДА» у «Тригрошовому романі» Б. Брехта. Студентський науково-літературний часопис «Semper tiro» (3). pp. 16-21.

Маловицька, Л. Ф. (2009) Наївне як естетична категорія в системі художньо теоретичних канонів епічного театру Б. Брехта: маска як засіб створення "ефекту очуження". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 8-13. ISSN 2076-6173

Можарівська, О. М. (2014) Вираження драматичних особливостей у композиційній структурі та структурі образів у "Копійчаному романі" Б. Брехта. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (3). pp. 45-51.

П

Павліченко, О. І. (2012) "Фізики" Ф. Дюрренматта як полеміка з "Життям Галілея" Б. Брехта: критика апології прогресу. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 36-46.

Павліченко, О. І. (2013) Особливості хронотопу й образ солдата як фігура пригадування в повісті Фрідріха Дюрренматта "Зимова війна в Тибеті". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 25-32.

Прищепа, В. Є., Новак, Л. М. (2003) Рівнева та міжрівнева компресія в сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 190-193.

Прищепа, В. П. (2012) Драма Галілея – трагедія історії. Проблема інтерпретації п’єси Б. Брехта "Життя Галілея". Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 143-146.

Прищепа, В. П. (2007) Неврози суспільства – "неврози" драматургії Австрії після другої світової війни. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 213-215.

Прищепа, В. П., Прищепа, О. В. (2006) Подолання тяжіння історії у новітній німецькомовній літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 202-204.

Прищепа, О. В. (2007) Інтертекстуальність теорії очуження Бертольда Брехта. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 216-218.

Прохорова, С. М. (2011) Індивідуальний лексикон персонажа (на матеріалі п'єси Б. Брехта "Життя Галілея"). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 289-291.

Р

Романенко, О. В. (2004) Стилістичні функції гіпотетичних порівняльних речень у поетичному дискурсі німецького романтизму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 201-203.

С

Сардак, О. В., Захарченко, Н. І., Котвицька, Л. В. (2008) Lies mit Spaß und lerne lesen. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомир.

Синевич, Б. М. (2013) КОНЦЕПЦІЯ МИСТЕЦТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧОСТІ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 221-223. ISSN 2076-6173

Собченко, О. М. (2011) Вербалізація концепту WEG/ШЛЯХ (на матеріалі українських та німецьких казок). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 337-338.

Соколовська, С. Ф. (2023) Смислові модифікації в художньому дискурсі Роланда Шиммельпфенніга. І Міжнародна науково-практична конференція Таврійського національного університету до 160-ї річниці від дня народження В. І. Вернадського, 1. pp. 190-193.

Соколовська, С. Ф. (2022) Тема як генератор драматургічного дискурсивного простору. Кримський міжнародний форум: філологія та журналістика : збірник матеріалів, 20 – 21 жовтня 2022 р., м. Київ. – Львів – Торунь. pp. 200-203.

Соколовська, С. Ф. (2022) Художні особливості п’єси Роланда Шиммельпфенніга «До/Після». Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, 33(72) (2). pp. 187-192. ISSN 2663-5992

Соколовська, С. Ф. (1999) Очужуюча сюжетобудова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 120-123.

Столяр, С. В. (2013) Модифікації мотиву Медеї у творчості Бертольта Брехта. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (2). pp. 32-39.

Суржикова, К. П. (2010) Архаїчні та історичні мовні елементи у творі Г. Граса "Бляшаний барабан": функції застосування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 224-227.

Т

Тараба, І. О. (2007) Лексико-семантичні трансформації складу німецьких та українських фразеологізмів у газетно-інформаційних текстах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 189-182.

Тарадайнік, Д. В. (2018) Специфіка німецької драматургії XX – початку ХХІ ст. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 368-374.

Ф

Федоренко, Л. О. (2013) "Переліт через океан" Б. Брехта / К. Вайля: авторська модель експериментального театру. Брехтівський часопис (3). pp. 200-204. ISSN 2303-9612

Федоренко, Л. О. (2009) Брехт Б. «Lehrstücke» («навчальні» п’єси). In: Брехт Б. «Lehrstücke» («навчальні» п’єси). ПП «Рута», Житомир.

Федоренко, Л. О. (2011) "Lehrstück" як авторська інтенція Бертольта Брехта. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 193-196.

Федоренко, Л. О. (2011) "Lehrstück" – "Lern-Spiel": брехтівська модель „навчального“ театру. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1). pp. 150-157.

Федоренко, Л. О. (2012) "Бідерман і палії" М. Фріша в контексті "Lehrstück" Б. Брехта. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 221-224.

Федоренко, Л. О. (2013) "ЗАХІД" Б. БРЕХТА: ТРАГЕДІЯ ЧИ "НАВЧАЛЬНА ВПРАВА"? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 303-308. ISSN 2076-6173

Федоренко, Л. О. (2013) "ПЕРЕЛІТ ЧЕРЕЗ ОКЕАН" Б. БРЕХТА: ВІД "РАДІОП’ЄСИ" ДО "LEHRSTÜCK". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 293-298. ISSN 2076-6173

Федоренко, Л. О. (2014) Heiner Müllers „Die Hamletmaschine“ als Autorenkonzept des postdramatischen Theaters. Молода германістика України між традицією та новаторством = Ukrainische Nachwuchsgermanistik zwischen Tradition und Innovation: Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. pp. 21-22. ISSN 978-617-7065-27-1

Федоренко, Л. О. (2012) Lehrstück vs. Антична трагедія (на матеріалі п’єси "Захід" Б. Брехта). Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 163-169.

Федоренко, Л. О. (2014) «Lehrstück» как авторская модель «учебного» театра Бертольта Брехта. Сопоставительная и славянская филология: история, состояние, перспективы. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 200-летнему юбилею А.А. Хованского. pp. 403-408. ISSN 978-5-89609-340-4

Федоренко, Л. О. (2014) Поетика „Lehrstücke“: музика і зонги. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу: Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003). pp. 104-107.

Федоренко, Л. О. (2007) Модифікації структурного і семантичного складу фразеологізмів сучасної німецької мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 193-197. ISSN 2076-6173

Х

Хилько, Н. М. (2018) Порівняльний аналіз роману Гріммельсгаузена і п’єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти». Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 397-402.

Ш

Шалагінов, Б. Б. (2006) Термінологічний дискурс раннього німецького романтизму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 39-42.

Шапочка, Н. В. (2009) Жанрово-типологічна характеристика текстів німецьких народних пісень. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 225-228.

Шевцова, О. В. (2012) Мотив змінюваності часу в "Пісні про Влтаву" Бертольта Брехта та в пісні Боба Ділана "Часи можуть раптом змінитися". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 66-78.

Шевців, Г. М. (2006) "Dichtung und Wahrheit" Гете у контексті жанрової традиції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 228-232.

Шевчук, О. С. (2012) Жанрові особливості драми Б. Брехта "Матінка Кураж та її діти". Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (1). pp. 78-82.

Шимотюк, Л. О. (2007) Стилістичні засоби створення іронії в німецькомовних публіцистичних текстах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 198-201.

Шпренґер, К. (2012) Ауґсбурґ відкриває Бертольта Брехта. Найперші дискусії у пресі навколо драматурга на початку 20-х рр. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 10-16.

This list was generated on Thu Sep 21 15:51:19 2023 EEST.