Items where Year is 1997

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | З | К | Л | М | О | С | Т | Я
Number of items: 30.

Є

Євченко, О. В. (1997) Антиутопия как форма выражения авторского «Я». Художественный текст: аспекты изучения (сборник материалов) // «Полиграфика». pp. 28-30.

Єршов, В. О. (1997) «Золотий вік» друкарства у Бердичеві. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (1). pp. 111-116. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (1997) Густав Олізар під пильним оком російського самодержавства. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (1). pp. 29-39. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (1997) Олена Василівна Шпильова. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (1). pp. 86-89. ISSN 2220-7996

А

Астрахан, Н. І. (1997) Целостность лирического мира. Художественный текст: аспекты изучения (сборник материалов). pp. 7-10.

Б

Бондаренко, Г. Ф. (1997) Концепция личности и истории в эпопее В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Художественный текст: аспекты изучения (сборник материалов). pp. 14-17.

В

Венгерська, В. О. (1997) Утворення та діяльність державних банків установ на Правобережній Україні у другій половині ХІХ століття. Відповідальний редактор доктор історичних наук, професор В.Г.Сарбей. Інститут історії України НАН України. Київ..

Вознюк, О. В. and Ованден, Л. М. (1997) Базовi моделi соцiальної динамiки. Вiсник Житомирського інженерно-технологічного інституту (5). pp. 21-27.

Вознюк, О. В. and Овандер, Л. Н. (1997) Main aspects of the concept of universal model of the being. Other. Волынь, Житомир.

Вознюк, О. В. and Овандер, Л. Н. (1997) Основные аспекты концепции универсальной модели бытия. Волынь, Житомир. ISBN 5-86868-034-0

Вознюк, О. В. and Тичина, О. Р. (1997) Світ людини: проблеми комплексного вивчення. Other. Волинь, Житомир.

Г

Грибан, Г. В. (1997) Рідна мова як засіб національного виховання у педагогічній спадщині І. І. Огієнка. Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 101-102.

З

Зосімович, Олена (1997) История создания мемориального музея космонавтики. Некоторые проблемы истории России до эпохи НТР. Материалы научно-практической конференции преподавателей и аспирантов кафедры истории МАИ. 9-10 июня 1997 г.. pp. 28-41.

К

Княжук, О. П. (1997) До проблеми потенціалу інтуїції як фактора мислення суб'екта пізнання. ВІСНИК КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (26). pp. 147-154.

Коляденко, С. М. (1997) Польський вплив на розвиток народної освіти Волині. Slavika Tarnopolensia. Матеріали конференції "Актуальні історико-культурологічні та філологічні проблеми слов"янознавства: процеси інтеграції та дезінтеграції у слов"янському світі". pp. 170-174.

Коляденко, С. М. (1997) Los kolekcji i zbiorow liceum Krzemienieckiego. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza" (17). pp. 209-211.

Л

Левицький, А. Е. and Панченко, І. Б. and Славова, Л. Л. (1997) Communicative competence through context. [Teaching Resource]

Левицький, В. М. and Брандес, В. М. and Вознюк, О. В. (1997) Використання концепцiї функцiональної асиметрiї мозку у побудовi стратегiї навчання. Пiслядипломна освiта педагогічних кадрів: проблеми розвитку : матеріали звітної наук. конф., 31 жовтня – 10 лист. 1996 р.. pp. 210-212.

М

Маліновська, Т. В. (1997) Формування досвіду гуманних взаємин підлітків. Іван Огієнко й утвердження гуманітарної науки та освіти в Україні. p. 54.

Місяць, Н. К. (1997) Роздуми про технічну термінотворчість у сучасній українській мові. Методологічні проблеми психології мисленнєвої та мовної діяльності. Studia Methodologica (3). pp. 186-187.

О

Оноприенко, Т. Н. (1997) Эпитет: семантика и структура. [Teaching Resource]

С

Сарана, О. А. and Тамразов, П. М. (1997) Контурно-телесные свойства тонко гипогармонических функцый. Український математичний журнал, 49 (8). pp. 1114-1125. ISSN 1027-3190

Сейко, Н. А. (1997) Освіта як провідник мобільності в поліетнічному організмі. Науково-методичний журнал "Шлях освіти" (1). pp. 13-17.

Семенець, С. П. (1997) До питань методичної системи роботи вчителя із здібними та обдарованими з математики учнями при вивченні курсу алгебри і початків аналізу. Евристика та дидактика точних наук (6). pp. 30-34.

Соболевська, Г. І. (1997) "За человека страшно!". Материалы к изучению "Сказа о тульском косом Левше и о стальной блохе" Н. Лескова. Зарубіжна література в навчальних закладах (1). pp. 14-19.

Соболевська, Г. І. (1997) Жанровое своеобразие чеховской повести 1890-х годов. (К вопросу о процессе драматизации прозы). Художественный текст: аспекты изучения (сборник материалов). pp. 11-13.

Т

Тимошенко, В. М. and Листван, В. В. and Русанов, Э. Б. and Шермолович, Ю. Г. and Марковский, Л. Н. (1997) 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентилбензилсульфид, -сульфоксид и -сульфон и их дегидрофторирование под действием оснований. Журнал органической химии, 33 (1). pp. 70-76.

Томашик, В. М. and Томашик, З. Ф. and Гриців, В. І. and Серицан, О. В. (1997) Физико-химическое взаимодействие полупроводниковых соединений типа A2VB3VI с металлами. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (32). pp. 102-106.

Я

Янович, Л. М. and Стадниченко, А. П. (1997) Преловицевые (Unionidae) Центрального Полесья как промежуточные хозяева трематод. Паразитология, 31 (4). pp. 314-319.

Ярмошик, Іван (1997) Етапи становлення історичного краєзнавства Волині в другій половині ХІХ ст. Українська національна ідея: історія і сучасність. Науковий збірник присвячений 80-річчю УНР, 90-річчю від дня народження О.Ольжича. pp. 70-73.

This list was generated on Thu Jan 26 17:27:45 2023 EET.