Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Primary Education and Culture of Professional Language" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | Г | К | М | О | П | С | У | Ф | Х | Ч | Ю
Number of items: 33.

І

Іванцова, Т. (2017) Морально-естетичне виховання молодших школярів на у процесі вивчення казок на уроках літературного читання. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 114-118.

Б

Бондюк, Т. (2017) Організація самостійної роботи учнів на уроках української мови в 3-4 класах. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 70-74.

Г

Голубовська, І. В. (2017) Трагедія маленьких українців у збірці Євгена Гуцала "Діти Чорнобиля" (до 80-річчя письменника). Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 90-94.

Голубовська, І. В. (2017) Формування комунікативних умінь у майбутніх учителів початкових класів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням). Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць. pp. 135-137.

Голубовська, І. В. and Гаращук, К. В. (2017) Дитяча література : навчальний посібник для самостійної роботи студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.010102 «Початкова освіта» (денної та заочної форм навчання). Житомир, Житомир.

Голубовська, І. В. and Підгурська, В. Ю. (2017) Формування мовної культури майбутніх фахівців на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (90)). pp. 38-42. ISSN 2076-6173

Гордієнко, О. А. (2017) Використання комп’ютера на уроках української мови: проблеми та перспективи. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: збірник наукових праць / за заг. ред. проф. С.С. Вітвіцької, доц. Н.Є. Колесник, 1. pp. 39-42.

Гордієнко, О. А. (2017) Проблеми використання комп’ютера на уроках української мови в початкових класах. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 18-22.

Гоц, Т. (2017) Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови в початкових класах. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 63-67.

К

Кальніцька, О. (2017) Диференційовані завдання у процесі вивчення частин мови в початкових класах. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 67-70.

Климова, К. Я. (2017) Значення художньої літератури як особливого виду мистецтва у площині формування техніки сценічного читання у студентської та учнівської молоді. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 150-154.

Климова, К. Я. (2017) Розвиток творчої обдарованості майбутнього фахівця у відкритому навчально-виховному середовищі університету: практичний аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (89)). pp. 96-99. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. and Чупріна, О. В. (2017) Проблеми та шляхи використання мультимедійних технологій у сучасній початковій школі. Актуальні проблеми лінгводидактики : зб. наук. праць (3). pp. 74-78.

М

Марущак, О. М. (2017) Педагогічні умови підготовки вчителів початкової школи до формування комунікативної компетентності учнів засобами дитячої періодики. Актуальні проблеми психології і педагогіки : збірник тез науково-практичної конференції. pp. 68-74.

Марущак, О. М. (2017) Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності школярів засобами дитячої періодики. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Марущак, О. М. (2017) Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності школярів засобами дитячої періодики. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Марущак, О. М. (2017) Текстотворчі завдання дитячих часописів у контексті фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару). pp. 127-133.

Марущак, О. М. (2017) Формування комунікативної компетентності молодших школярів засобами дитячої періодики. [Teaching Resource]

Марченко, Г. (2017) Розвиток критичного мислення молодших школярів на уроках української мови. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 80-85.

О

Обухівська, Л. (2017) Роль іменника у текстоцентричному підході до навчання учнів початкових класів. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 56-60.

П

Підгурська, В. Ю. (2017) Культура фахового мовлення: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів нефілологічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Підгурська, В. Ю. (2017) Удосконалення культури мовлення майбутніх учителів початкових класів шляхом засвоєння норм літературної мови. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: збірник наукових праць / за заг. редакцією проф. С.С. Вітвіцької, доц. Н.Є.Колесник.. pp. 40-46.

Підгурська, В. Ю. (2017) Удосконалення орфоепічних умінь студентів на заняттях з "Української мови (за професійним спрямуванням)". Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару). pp. 123-127.

Підлужна, Г. В. (2017) Компетентнісний підхід до розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках української мови. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти (15(58)). pp. 8-10.

Підлужна, Г. В. (2017) Лінгвометодичні аспекти формування виразності читання в молодших школярів. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару). pp. 85-90.

Підлужна, Г. В. (2017) Розвиток креативності молодших школярів на уроках літературного читання. Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогіки та соціальної роботи. pp. 71-74.

С

Сарнавська, В. (2017) Вибір методів навчання під час оволодіння процесом створення текстів у початкових класах. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 74-77.

Столітня, А. (2017) Робота над словом на уроках літературного читання. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 110-114.

У

Усатий, В. Д. (2017) Проблеми культури мовлення в житті українця. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару). pp. 26-31.

Ф

Філімончук, В. (2017) Система роботи над текстом у першому класі. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 77-80.

Х

Хоменко, К. (2017) Пiдгoтoвкa мaйбутнiх фaхiвцiв дo прoфeciйнoгo укрaїнoмoвнoгo cпiлкувaння: дocвiд i пeрcпeктиви. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 146-149.

Ч

Чупріна, О. В. (2017) Реалізація принципу розвитку мовлення на уроках української мови в початковій школі. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 22-26.

Ю

Юхимчук, А. (2017) Вивчення текстів офіційно-ділового стилю на уроках української мови в початковій школі. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 60-63.

This list was generated on Sat Dec 4 19:56:25 2021 EET.