Items where Division is "Faculty of History > Department of Philosophy and Political Science" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | Е | З | К | М | О | П | С | Ш | Я
Number of items: 58.

А

Аболіна, Тетяна (2009) Прикладна етика як складова частина соціального управління. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Б

Бик, Ганна (2009) Проблема мучеництва в християнському анахоретстві. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності, 17 грудня 2009 року, ЖДУ імені Івана Франка .

Быданова, Нелли (2009) Этика как "осуществление веры" в секулярном мире. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності, 17 грудня 2009 року, ЖДУ імені Івана Франка .

Бірюкова, Олена (2009) Роль фізичного покарання у німецькій педагогіці ХІХ-ХХ століття. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності, 17 грудня 2009 року, ЖДУ імені Івана Франка .

В

Вандишева-Ребро, Н. В. and Фесенко, Галина (2009) Вимушена толерантність. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Вандышев, В. Н. (2009) Украинский социум: толерантность, мыслепреступление, двоемыслие и иное. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Вербанова, Тетяна (2009) Толерантність в умовах групової соціальної ізоляції як фактор збереження психічного здоров’я. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Вернудіна, І. (2009) Естетичні та етико-психологічні основи життєтворчості особистості. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Вітюк, І. К. (2009) Інтегративна роль християнських свят. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Вітюк, І. К. (2009) Есхатологічне значення Пасхи: штрихи до загального розуміння. Українська полоністика (6). pp. 45-49.

Г

Галагуз, Михайло (2009) Страх і сенс толерантності особистості та групи. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Герасимович, Ольга (2009) Понятия "язык конфликта" и "язык вражды" в профессиональной деятельности журналистов. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Горохова, Л. В. (2009) Роль і місце страху в сучасному суспільстві. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Горохова, Л. В. (2009) Роль і місце страху в сучасному суспільстві. In: XXXIV науково-практична міжвузівська конференція, 16-18 березня.

Горохова, Л. В. (2009) Страх і ризик − рушійні чинники глобальної конкуренції. In: Конкурентноспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи, 4-5 червня 2009 року, КІБІТ Житомирська філія.

Гудзловенко, Катерина (2009) Толерантність як засіб виховання молоді. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Д

Дем'янюк, Олена (2009) Толерантність як важливий аспект соціальної адаптації молодих вчителів. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Е

Елопов, Александр (2009) Отношение к нехристианским религиям как проблема для церкви. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

З

Заварова, Надія (2009) Криза толерантності як віддзеркалення процесу руйнації гуманістичних засад буття (за матеріалами фільмів Л. Вісконті та Ф. Фелліні). In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Зарайченко, В. (2009) Межэтническая толерантность: за и против. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

К

Канівець, Б. А. (2009) Варіативність «викликів» і «відповідей» як вияв „свободи вибору” в філософії історії А. Тойнбі. In: “НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ - ТЕОРІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТ 2009”, 18 - 20 травня 2009 р., Полтава.

Канівець, Б. А. (2009) Потенціал "виклику" і ефективність "відповіді" в контексті історичного розвитку. In: Дні науки філософського факультету - 2010 : Міжнародна наукова конференція (21-22 квітня 2010 року), 21-22 КВІТНЯ 2010 РОКУ, КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.

Коваль, Т. В. (2009) Філософське осмислення ролі інформації в сучасному суспільстві. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 19-23. ISSN 2076-6173

Ковальчук, Володимир (2009) Толерантність як висхідний принцип виховання. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2009) Історія філософії: інструктивно-методичні матеріали для спеціальності "Психологія". [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. (2009) "Умови абсолютного добра" як основа концепції теономної етики М. Лоського. In: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція "Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності", 17 грудня 2009 року, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2009) Інтуїтивізм М. Лоського в контексті трансформації парадигми пізнання в епоху постмодерну. In: Друга Міжвузівська науково-теоретична конференція молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: творче, критичне і практичне мислення", 23 грудня, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2009) Архетип як інваріантна форма духовного життя. матеріали науково-методичного семінару. (Unpublished)

Ковтун, Н. М. (2009) Метафізика як концепт осмислення типів світогляду у філософії М. Лоського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2009) Метафізика як основа класифікації філософських систем у філософії М. Лоського. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Ковтун, Н. М. (2009) Метафізика як основа класифікації філософських систем у філософії М. Лоського. In: Міжнародна наукова конференція до 175-річчя філософського факультету "Людина. Світ. Суспільство", 21-22 квітня 2009 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ковтун, Н. М. (2009) Співвідношення образів дохристиянських богів (Сварога і Дажбога) з архетипом культурного героя в українській духовній традиції. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (1-2). pp. 68-72.

Ковтун, Ю. В. (2009) Класичний і некласичний традиціоналізм: практика інтерпретації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 3-9. ISSN 2076-6173

Ковтун, Ю. В. (2009) Формування концепції традиціоналізму в контексті філософії Просвітництва. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Козловець, М. А. (2009) Схід-захід: дилема чи проблема українського вибору? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 3-9. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А. (2009) Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: Монографія. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Кучін, Я. Г. (2009) Філософський аспект україно-польської ситуації в сучасному аграрному секторі і відношення до земельних реформ. Українська полоністика (6). pp. 79-86.

Кучін, Я. Г. (2009) Трудові традиції та ментальні особливості українського народу у філософському контексті. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Кучін, Я. Г. (2009) Українська ментальність: відношення до національних меншин. Історія, філософія, релігієзнавство (1). pp. 18-22.

Кучін, Я. Г. (2009) Український традиціоналізм у творчості Юрія Липи. Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції 21-22 листопада 2008 р.. pp. 83-84.

Кучін, Яніна (2009) Господарський менталітет сутність і структура при моделюванні сучасного соціуму. Актуальні проблеми сучасной філософії та науки: творче, креативне і практичне мислення. Збірник наукових праць ( За матеріалами ІІ міжвузівської науково-теоретичної конференції молодих науковців від 23 грудня 2009 р.). pp. 39-40.

М

Маловицька, Л. Ф. (2009) Звук і колір: феномен синестезії у творчому мисленні генія-митця. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: творче, критичне і практичне мислення, 23 грудня 2009 року, Житомир: Житомирський державний центр науково-технічної і економічної інформації.

Маловицька, Л. Ф. (2009) Наївне як естетична категорія в системі художньо теоретичних канонів епічного театру Б. Брехта: маска як засіб створення "ефекту очуження". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 8-13. ISSN 2076-6173

Маловицька, Л. Ф. (2009) Театральна маска у європейській культурі: морально-етичний вимір толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності, 17 грудня 2009 року, ЖДУ імені Івана Франка .

Маловицька, Л. Ф. (2009) Феномен синестезії у художньому мисленні генія (на прикладі творчості М.К. Чюрльоніса). In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: творче, критичне і практичне мислення, 23 грудня 2009 року, Житомир: Житомирський державний центр науково-технічної і економічної інформації.

Муравицький, В. О. (2009) Аналіз методологічних підходів до термінологічного визначення явища інформаційної культури. In: ЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

О

Оніщенко, Олена (2009) Патографічні студії З. Фрейда і Т. Манна у контексті гуманістичного проекту: досвід порівняльного аналізу. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

П

Поліщук, О. П. (2009) Художнє мислення в контексті естетичної теорії. Other thesis, Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

С

Саух, П. Ю. (2009) “Тектонічні зсуви” в сучасній науці і формування нових засад постнекласичної освіти. Нова педагогічна думка (1).

Симончик, Елена (2009) Этническая идентичность и этническая толерантность современной молодежи (на примере Республики Бурятия). In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Слюсар, В. М. (2009) Проблема війни у філософії Ернста Юнґера. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Слюсар, В. М. (2009) Співвідношення спокуси, добра і зла у релігії (на основі філософії Мартіна Бубера). In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Соколовський, О. Л. (2009) Антитринітарне віровчення в Україні. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Соколовський, О. Л. (2009) Місце антитринітаризму в суспільно-політичному житті шляхти України XVI – XVII ст. Українська полоністика (6). pp. 16-29.

Стадник, Микола (2009) Екодемографічні процеси і толерантність української спільноти. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Ш

Шмат, Р. П. (2009) Ідея справедливості в соціальній філософії. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Я

Якса, Н. В. (2009) Толерантність у контексті ідей співробітництва. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Яцик, І. С. (2009) Гранічна ситуація екзистенції вчинку: повнота екзистенції у філософії Ніколо Аббаньяно та "Людина на межі" Карла Ясперса. Other thesis, Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

This list was generated on Mon Sep 27 06:35:13 2021 EEST.