Items where Division is "Faculty of History > Department of Philosophy and Political Science" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ф | Ч | Ш
Number of items: 67.

S

Saukh, Petro (2016) Architectonics and Methodological Strategies of Multicultural Education. The Modern Higher Education Review (1). pp. 46-51. ISSN 2518-7635

В

Васильєва, І. В. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Лисенка Олександра Віталійовича «Фаворське світло» як смислообраз православного ідеалу людини», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

Вітюк, І. К. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Чернушки Івана Гавриловича на тему: «Сучасний стан та основні тенденції розвитку адвентизму в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

Г

Галіченко, М. В. (2016) Рефлексія ідеологеми «Москва – Третій Рим» у російській релігійно-філософській думці. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Галіченко, М. В. (2016) Рефлексія ідеологеми «Москва – Третій Рим» у російській релігійно-філософській думці. PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Глотов, Б. Б. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертацію Сили Владислава Григоровича на тему: "Соціальна роль громади в умовах трансформації українського суспільства”. ЖДУ імені Івана Франка.

Гордєєва, І. В. (2016) Фемінізм як суспільне явище. Сучасний розвиток феміністичної думки. In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2016", 20-21 квіт. 2016 р., К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет".

Горкуша, О. В. (2016) ВІДГУК офіційного опонента на дисертаційне дослідження Ношина Ярослава Івановича на тему «Взаємозв’язок філософського та теологічного дискурсів у творчості Еманюеля Левінаса», подане на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

Д

Данильян, О. Г. and Дзьобань, О. П. (2016) Інформаційна свобода: деякі штрихи до усвідомлення сутності. Стратегічна панорама (2). pp. 73-77.

З

Заєць, В. М. (2016) Проблема медіавпливу на світогляд особистості у філософській спадщині М. Маклюена. Актуальні проблеми філософії та соціології (14). pp. 32-35. ISSN 2410-3071

К

Карасевич, А. О. and Шачковська, Л. С. (2016) Жіночий рух. In: Політологічна енциклопедія. Умань: ФОП Жовтий О.О., pp. 9-17.

Карпенко, К. І. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертацію Савельєвої Юлії Михайлівни «Сім’я як філософська проблема: досвід деконструкції», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Ковтун, Н. М. (2016) Історична пам’ять як поле для маніпулятивних практик суспільною свідомістю. Політика пам’яті – політика забуття: справа Катині: Матеріали польсько-українського семінару (Житомир, 22-24 вересня 2016 р.). pp. 34-48.

Ковтун, Н. М. (2016) Релігійний тероризм і релігійна свобода у глобалізованому світі. In: Релігія у глобальному світі: Міжнародний Форум, 29-30 вересня 2016 року, Житомир.

Ковтун, Ю. В. (2016) ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Федоренка Володимира Валерійовича «Військово-правове виховання військовослужбовців Збройних Сил України: соціально-філософський аналіз». ЖДУ імені Івана Франка.

Козловець, М. А. (2016) Історіософський дискурс транзитивності сучасного українського суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 54-61. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А. (2016) Модернизация как императив развития украинского общества. In: Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього, 29 листоп. 2016 р., м. Харків,.

Кондратьева, І. В. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Пальчевської Олени Григорівни «Екзистенційно-смисложиттєві орієнтації віруючих пізньопротестантських конфесій» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 - релігієзнавство. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Л

Лисенко, О. В. (2016) «Фаворське світло» як смислообраз православного ідеалу людини. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Лисенко, О. В. (2016) «Фаворське світло» як смислообраз православного ідеалу людини. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лубський, В. І. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертацію Муллокандової Оксани Мариківни "Міжрелігійні та міжконфесійні сімейно-шлюбні відносини в авраамічних релігіях (релігієзнавчо-правові аспекти)". ЖДУ імені Івана Франка.

М

Мандрагеля, В. А. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертацію Федоренка Володимира Валерійовича на тему "Військово-правове виховання військовослужбовців Збройних Сил України: соціально-філософський аналіз". ЖДУ імені Івана Франка.

Маслак, О. О. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертацію Сили Владислава Григоровича «Соціальна роль громади в умовах трансформації українського суспільства», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук із спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Мельничук, В. В. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Петришин Неоніли Євгеніївни на тему: «Інтерпретація екологічних проблем у сучасному католицизмі: філософсько-релігієзнавчий аналіз», подане на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

Муллокандова, О. М. (2016) Міжрелігійні та міжконфесійні сімейно-шлюбні відносини в авраамічних релігіях (релігієзнавчо-правові аспекти). Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Муллокандова, О. М. (2016) Міжрелігійні та міжконфесійні сімейно-шлюбні відносини в авраамічних релігіях (релігієзнавчо-правові аспекти). PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Н

Ношин, Я. І. (2016) Взаємозв’язок філософського та теологічного дискурсів у творчості Еманюеля Левінаса. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Ношин, Я. І. (2016) Взаємозв’язок філософського та теологічного дискурсів у творчості Еманюеля Левінаса. PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

П

Пальчевська, О. Г. (2016) Екзистенційно-смисложиттєві орієнтації віруючих пізньопротестантських конфесій. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Пальчевська, О. Г. (2016) Екзистенційно-смисложиттєві орієнтації віруючих пізньопротестантських конфесій. PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Петришин, Н. Є. (2016) Інтерпретація екологічних проблем у сучасному католицизмі: філософсько-релігієзнавчий аналіз. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Петришин, Н. Є. (2016) Інтерпретація екологічних проблем у сучасному католицизмі: філософсько-релігієзнавчий аналіз. PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Поліщук, О. П. (2016) «Сцілла і Харибда» сучасної художньої культури України, або феномен естезису та естезі. Мандрівець (3). pp. 34-38.

Помиткін, Є. О. (2016) Психологічні основи підготовки педагогічних працівників до розвитку духовного потенціалу учнівської молоді. Other. ІПООД НАПН України, К..

С

Савельєва, Ю. М. (2016) Сім’я як філософська проблема: досвід деконструкції. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Савельєва, Ю. М. (2016) Сім’я як філософська проблема: досвід деконструкції. PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Саух, П. Ю. (2016) «Тектонические сдвиги» в науке и образовании в условиях информационного общества. Проблемы и перспективы. Современное образование: мировые тенденции и региональные аспекты : сборник статей международной научно-практической конференции. 4 декабря 2015 года, г. Могилѐв. pp. 13-17.

Саух, П. Ю. (2016) Культура і релігія перед викликами глобалізації: демаркація меж впливу. Релігія у глобальному світі. pp. 33-36.

Саух, П. Ю. (2016) Навчально-виховний процес: від розбалансованості до цілісності на основі акмеологічного алгоритму. In: Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, pp. 277-288. ISBN 978-617-658-019-5

Саух, П. Ю. (2016) Полікультурна освіта: оптимізм теорій й проблематичність практичної реалізації. Науково-інформаційний вісник АН ВОУ (2 (97)). pp. 81-88.

Саух, П. Ю. (2016) Религиоведение: на пути поиска собственной «Я-концепции». Религия и общество – 10 : сборник научных статей. pp. 246-248.

Саух, П. Ю. (2016) Філософія завжди була під підозрою, але ніколи не була такою безпорадною як сьогодні. Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : зб. наук. праць; НАПН України. pp. 154-160.

Саух, П. Ю. (2016) Філософія та методологія стратегії полікультурної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 5-9. ISSN 2076-6173

Саух, Ю. П. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Галіченка Максима Володимировича на тему «Рефлексія ідеологеми «Москва – Третій Рим» у російській релігійно-філософській думці», подане на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

Сила, В. Г. (2016) Соціальна роль громади в умовах трансформації українського суспільства. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Сила, В. Г. (2016) Соціальна роль громади в умовах трансформації українського суспільства. PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Слюсар, В. М. (2016) "Раціональне" насилля в суспільних трансформаціях. Актуальні проблеми філософії та соціології (13). pp. 73-76. ISSN 2410-3071

Слюсар, В. М. (2016) Індикатори виміру форм насилля у суспільних трансформаціях. Філософія і політологія в контексті сучасної культури (3). pp. 227-234. ISSN 2312 4342

Слюсар, В. М. (2016) Війна як форма насилля у процесі соціальних трансформацій. Мандрівець (3). pp. 21-25.

Слюсар, В. М. (2016) Ненасилля як принцип подолання відкритих форм насилля у період соціальних трансформацій. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (111). pp. 213-217. ISSN 2076-1554

Слюсар, В. М. (2016) Соціальне насилля: зміст і форми реалізації у трансформаційних процесах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 127-132. ISSN 2076-6173

Слюсар, В. М. (2016) Соціальне насилля: зміст і форми реалізації у трансформаційних процесах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 127-132. ISSN 2076-6173

Соколовський, О. Л. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Пальчевської Олени Григорівни «Екзистенційно-смисложиттєві орієнтації віруючих пізньопротестантських конфесій» подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 - релігієзнавство. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Соколовський, О. Л. (2016) Христологічна доктрина у віровченні Помісної Церкви. Філософія і політологія в контексті сучасної культури (4 (13)). pp. 110-118.

Стадник, М. М. (2016) Відгук офіційного опонента, доктора філософських наук, професора Стадника Миколи Миколайовича на дисертаційне дослідження Петришин Неоніли Євгенієвни "Інтерпретація екологічних проблем в сучасному католицизмі: філософсько-релігієзнавчий аналіз", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

Стребкова, Ю. В. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертацію Савельєвої Юлії Михайлівни «Сім’я як філософська проблема: досвід деконструкції», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Т

Титаренко, О. Р. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертацію Муллокандової Оксани Мариківни "Міжрелігійні та міжконфесійні сімейно-шлюбні відносини в авраамічних релігіях (релігієзнавчо-правові аспекти)". ЖДУ імені Івана Франка.

Тофтул, М. Г. (2016) Естетичне відношення людини до дійсності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 133-136. ISSN 2076-6173

Ф

Федоренко, В. В. (2016) Військово-правове виховання військовослужбовців Збройних Сил України: соціально-філософський аналіз. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Федоренко, В. В. (2016) Військово-правове виховання військовослужбовців Збройних Сил України: соціально-філософський аналіз. PhD thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Ч

Чаплінська, О. В. (2016) Ж.-Л. Нансі : філософські роздуми про тіло. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 137-141. ISSN 2076-6173

Чернушка, І. Г. (2016) Сучасний стан та основні тенденції розвитку адвентизму в Україні. Other thesis, ЖДУ імені Івана Франка.

Чернушка, І. Г. (2016) Сучасний стан та основні тенденції розвитку адвентизму в Україні. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Чорноморець, Ю. П. (2016) Відгук офіційного опонента доктора філософських наук, професора Чорноморця Юрія Павловича на дисертацію Чернушки Івана Гавриловича «Сучасний стан га основні тенденції розвитку адвентизму в Україні». ЖДУ імені Івана Франка.

Чорноморець, Ю. П. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Галіченка Максима Володимировича на тему «Рефлексія ідеологеми «Москва – Третій Рим» у російській релігійно-філософській думці», подане на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

Ш

Швед, З. В. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Ношина Ярослава Івановича на тему «Взаємозв’язок філософського та теологічного дискурсів у творчості Еманюеля Левінаса», подане на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю – 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

Шкіль, С. О. (2016) Відгук офіційного опонента кандидата філософських наук Шкіль Світлани Олександрівни, на дисертаційну роботу Лисенко Олександра Віталійовича «Фаворське світло» як смислообраз православного ідеалу людини», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Mon Sep 27 07:49:42 2021 EEST.