Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Physics and Labor Protection" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 23.

Аннамухаммедов, А. О. (2016) Людський фактор як одна з причин виникнення надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації: безпека та захист.

Аннамухаммедова, О. О. (2016) Небезпечність наркотичної залежності. Перша (долікарська) допомога. Проблеми цивільного захисту населення: сучасні реалії України.

Аннамухаммедова, О. О. and Аннамухаммедов, А. О. (2016) Лікарські рослини в таблицях та схемах. [Teaching Resource]

Васильєва, Р. Ю. and Семенець, Л. М. and Орчинська, Л. В. (2016) Формування у студентів здоров'язберігаючої компетентності при вивченні дисциплін "безпека життєдіяльної" та "основи охорони праці". «Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика» Збірник наукових праць ХV-ої Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 19-20 травня 2016 р.. pp. 50-53.

Грищук, А. М. and Корнійчук, П. П. (2016) Використання системи комп’ютерної алгебри та символьного числення в наукових дослідженнях. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 57-58. (Unpublished)

Дуб, М. М. and Ткаченко, О. К. (2016) Дослідження процесу металізації алмазоподібних напівпровідників. ЖДу ім. І.Франка.

Каленська, В. П. (2016) Гештальт – інвестиції. Project Report. Рута, Житомир: Вид-во «Рута».

Каленська, В. П. (2016) Механізми стимулювання розвитку агропромислового сектору на радіаційно забруднених територіях. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 3 (1). pp. 381-389.

Малинівська, Л. І. (2016) Актуальні проблеми соціально-психологічного забезпечення діяльності в звичайних та екстремально-надзвичайних умовах. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 1 (70). pp. 98-101. ISSN 2413-1865

Малинівська, Л. І. (2016) Морально-психологічна підготовка студентів під час виникнення надзвичайних ситуаціях. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції Надзвичайні ситуації: безпека та захист.

Малинівська, Л. І. (2016) Організаційно-педагогічні умови здійснення навчання учнів діям у надзвичайних ситуаціях. Stav, problemy a perspektivy pedagogickeho studia a socialnej prace // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie, 28-29 oktobra 2016.. pp. 183-185.

Малинівська, Л. І. (2016) Особливості навчання дітей з питань цивільного захисту в основній школі. Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 30 червня 2016 року.

Малинівська, Л. І. (2016) Стереотипи поведінки дітей підліткового віку при надзвичайних ситуаціях. Молодий вчений (7(34)). pp. 436-438. ISSN 2304-5809

Малинівська, Л. І. (2016) Характеристика базових понять (культура, безпечна поведінка, безпека) у фокусі традиційних дисциплін екологічного спрямування в університеті. Наукові праці : науково-методичний журнал, 269 (257). pp. 89-92. ISSN 1609-7742

Малинівська, Л. І. (2016) Чинники формування безпечної поведінки людини у ХХІ столітті. Проблеми цивільного захисту населення: сучасні реалії України.

Малинівська, Л. І. and Аннамухаммедов, А. О. and Каленська, В. П. (2016) Психологічна суть екстремальних умов при надзвичайних ситуаціях. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Надзвичайні ситуації: безпека та захист. pp. 122-124.

Мелещенко, А. А. (2016) Інформаційно-комунікаційні технології в інтелектуальній власності. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 106-110.

Мелещенко, А. А. (2016) Вплив полікультурності регіону на становлення єврейського шкільництва на Волині кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університеу імені Павла Тичини (1).

Семенець, Л. М. (2016) Формування готовності майбутніх учителів до навчання основам здоров’я: наукові підходи. Проблеми та перспективи розвитку освіти.

Семенець, С. П. and Семенець, Л. М. (2016) Зміст і структура математичних здібностей учнів. Математика в рідній школі (3). pp. 33-36.

Цілинко, М. Г. and Прокопенко, М. М. (2016) Визначення діелектричної сталої, вектора електростатичної індукції і вектора поляризації та дослідження їх залежності від напруженості електричного поля. [Teaching Resource]

Цілинко, М. Г. and Прокопенко, М. М. (2016) Вимірювання ємності технічних конденсаторів. З’єднання конденсаторів. [Teaching Resource]

Шевчук, Інна and Грищук, В. В. (2016) Застосування теорії представлень до розв’язування задач квантової механіки. ЖДу ім. І.Франка.

This list was generated on Fri Jul 30 14:09:57 2021 EEST.