Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Physics and Labor Protection" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 23.

Article

Аннамухаммедов, А. О. (2016) Людський фактор як одна з причин виникнення надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації: безпека та захист.

Аннамухаммедова, О. О. (2016) Небезпечність наркотичної залежності. Перша (долікарська) допомога. Проблеми цивільного захисту населення: сучасні реалії України.

Васильєва, Р. Ю. and Семенець, Л. М. and Орчинська, Л. В. (2016) Формування у студентів здоров'язберігаючої компетентності при вивченні дисциплін "безпека життєдіяльної" та "основи охорони праці". «Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика» Збірник наукових праць ХV-ої Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 19-20 травня 2016 р.. pp. 50-53.

Грищук, А. М. and Корнійчук, П. П. (2016) Використання системи комп’ютерної алгебри та символьного числення в наукових дослідженнях. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 57-58. (Unpublished)

Каленська, В. П. (2016) Механізми стимулювання розвитку агропромислового сектору на радіаційно забруднених територіях. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 3 (1). pp. 381-389.

Малинівська, Л. І. (2016) Актуальні проблеми соціально-психологічного забезпечення діяльності в звичайних та екстремально-надзвичайних умовах. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 1 (70). pp. 98-101. ISSN 2413-1865

Малинівська, Л. І. (2016) Морально-психологічна підготовка студентів під час виникнення надзвичайних ситуаціях. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції Надзвичайні ситуації: безпека та захист.

Малинівська, Л. І. (2016) Організаційно-педагогічні умови здійснення навчання учнів діям у надзвичайних ситуаціях. Stav, problemy a perspektivy pedagogickeho studia a socialnej prace // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie, 28-29 oktobra 2016.. pp. 183-185.

Малинівська, Л. І. (2016) Особливості навчання дітей з питань цивільного захисту в основній школі. Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 30 червня 2016 року.

Малинівська, Л. І. (2016) Стереотипи поведінки дітей підліткового віку при надзвичайних ситуаціях. Молодий вчений (7(34)). pp. 436-438. ISSN 2304-5809

Малинівська, Л. І. (2016) Характеристика базових понять (культура, безпечна поведінка, безпека) у фокусі традиційних дисциплін екологічного спрямування в університеті. Наукові праці : науково-методичний журнал, 269 (257). pp. 89-92. ISSN 1609-7742

Малинівська, Л. І. (2016) Чинники формування безпечної поведінки людини у ХХІ столітті. Проблеми цивільного захисту населення: сучасні реалії України.

Малинівська, Л. І. and Аннамухаммедов, А. О. and Каленська, В. П. (2016) Психологічна суть екстремальних умов при надзвичайних ситуаціях. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Надзвичайні ситуації: безпека та захист. pp. 122-124.

Мелещенко, А. А. (2016) Інформаційно-комунікаційні технології в інтелектуальній власності. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 106-110.

Мелещенко, А. А. (2016) Вплив полікультурності регіону на становлення єврейського шкільництва на Волині кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університеу імені Павла Тичини (1).

Семенець, Л. М. (2016) Формування готовності майбутніх учителів до навчання основам здоров’я: наукові підходи. Проблеми та перспективи розвитку освіти.

Семенець, С. П. and Семенець, Л. М. (2016) Зміст і структура математичних здібностей учнів. Математика в рідній школі (3). pp. 33-36.

Monograph

Каленська, В. П. (2016) Гештальт – інвестиції. Project Report. Рута, Житомир: Вид-во «Рута».

Teaching Resource

Аннамухаммедова, О. О. and Аннамухаммедов, А. О. (2016) Лікарські рослини в таблицях та схемах. [Teaching Resource]

Цілинко, М. Г. and Прокопенко, М. М. (2016) Визначення діелектричної сталої, вектора електростатичної індукції і вектора поляризації та дослідження їх залежності від напруженості електричного поля. [Teaching Resource]

Цілинко, М. Г. and Прокопенко, М. М. (2016) Вимірювання ємності технічних конденсаторів. З’єднання конденсаторів. [Teaching Resource]

Other

Дуб, М. М. and Ткаченко, О. К. (2016) Дослідження процесу металізації алмазоподібних напівпровідників. ЖДу ім. І.Франка.

Шевчук, Інна and Грищук, В. В. (2016) Застосування теорії представлень до розв’язування задач квантової механіки. ЖДу ім. І.Франка.

This list was generated on Sat Jul 24 16:07:48 2021 EEST.