Items where Author is "Боцян, Т. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 61.

Article

Фостолович, В. А., Боцян, Т. В., Павлова, С. І. (2023) Нові підходи до організації бізнесової діяльності підприємств сфери гостинності в епоху постіндустріалізму та цифрових трансформацій. Інвестиції: Практика та досвід (11). pp. 9-14. ISSN 2306-6814

Фостолович, В. А., Боцян, Т. В. (2023) Сучасні інструменти маркетингу в діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Інвестиції: Практика та досвід (5). pp. 11-17. ISSN 2306-6814

Фостолович, В. А., Боцян, Т. В., Павлова, С. І., Фостолович, Руслан, Гуртовий, Олександр (2023) Штучний інтелект у сфері гостинності: місце інтегрування, специфіка використання та вплив на доходи підприємства. Економіка. Управління. Інновації (32). ISSN 2410-3748

Іваненко, В. О., Кащук, К. М., Боцян, Т. В., Клімова, І. О. (2022) Menu Analysis as an Effective Marketing Tool for Increasing the Restaurant Establishments’ Profitability. Бізнес Інформ (12). pp. 2548-263. ISSN 2222-4459

Павлова, С. І., Боцян, Т. В., Мілічук, О.В., Омельчук, Н. В. (2022) Assessment of Mechanisms for Managing the Competitiveness of the Hospitality Establishments under Quarantine Conditions. Assessment of Mechanisms for Managing the Competitiveness of the Hospitality Establishments under Quarantine Conditions, 20 (1). pp. 378-384.

Бондар, Н. П., Боцян, Т. В., Шаран, Л. О. (2022) Імерсивні технології в готельному бізнесі: аналіз світового досвіду. Економіка та суспільство (45). ISSN 2524-0072

Іваненко, В. О., Боцян, Т. В., Клімова, І. О. (2022) АВС-аналіз як дієвий аналітичний інструмент в системах маркетингу та менеджменту закладів ресторанного господарства. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі (7). pp. 5-15. ISSN 2786-4820

Фостолович, В. А., Боцян, Т. В. (2022) Місце цифрових трендів в сфері готельно-ресторанного бізнесу. Економіка. Управління. Інновації (31). ISSN 2410-3748

Боцян, Т. В. (2021) Іммерсивні технології дозвілля: досвід індустрії гостинності. Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку.

Боцян, Т. В., Зварич, Л. В. (2019) Соціальний капітал в індустрії гостинності: обліковий аспект. Економіка. Управління. Інновації (24). ISSN 2410-3748

Боцян, Т. В., Шахрайчук, Г. М. (2019) Етичний вимір відображення облікової інформації. Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці.

Боцян, Т. В. (2018) The concept of CSR: does the origin matter (case study of Ukraine). Економіка. Управління. Інновації (1(22)). ISSN 2410-3748

Боцян, Т. В. (2018) До питання про відображення в бухгалтерському обліку прибутку підприємств. Економіка. Управління. Інновації (2(23)). ISSN 2410-3748

Боцян, Т. В., Недірова, З. А. (2017) Функції власного капіталу банку. Матеріали ХІ ксеукраїнської практично-пізнавальної конференції"Наукова думка сучасності".

Боцян, Т. В. (2016) Соціально-відповідальний підхід: зміна парадигми управління витратами. Стратегії сталого розвитку:на шляху до сильнішої громади Матеріали науково-практичної конференції. pp. 167-168.

Боцян, Т. В. (2016) Consequences of applications financial incentives and evaluations in CSR. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні і Польщі: Матеріали девятої міжнародно науково-практичної конференції / за ред. І.В. Саух. pp. 18-21.

Боцян, Т. В. (2015) European directive on disclosure of non-financial and diversity information as a new dimension of business performance verification. ″Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță″, conferință științifică internațională. pp. 56-60.

Боцян, Т. В., Карпюк, О. А. (2015) The role of dea in CSR efficiency evaluation. Scientific Journal «ScienceRise» (7).

Боцян, Т. В. (2015) Аналіз витрат і вигід: визначення доцільності використання в КСВ. Технологический аудит и резервы производства (21). pp. 33-37.

Боцян, Т. В., Левчук, Е. П. (2015) Вплив видатків на освіту на розвиток людського потенціалу країни: досвід України. Продуктивність агропромислового виробництва. економічні науки. (27). pp. 117-125.

Боцян, Т. В., Левчук, Е. П. (2015) Вплив видатків на освіту на розвиток людського потенціалу: досвід України. Молодіжний економічний дайжест (5-6). pp. 242-249.

Боцян, Т. В. (2014) Utylitarystyczne podejście do oceny moralności społecznej odpowiedzialności biznesu. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації. Збірник тех. Доповідей Одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених.

Боцян, Т. В. (2014) Data envelopment analysis in the CSR efficiency measurement (case study). Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 149-151.

Боцян, Т. В. (2014) Використання стандартів зі складання та оприлюднення нефінансової звітності: досвід українських підприємств. Економіка. Управління. Інновації. (2).

Боцян, Т. В. (2013) Вплив соціальної відповідальності бізнесу на збалансоване природокористування регіону. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: зб. матеріалів сьомої міжнар. наук.-практ. конф. pp. 17-19.

Боцян, Т. В. (2013) Sustainable reports in Ukraine: evaluation of the situation. Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations. pp. 29-32.

Боцян, Т. В. (2013) Етичність бізнесу в Україні крізь призму нефінансової звітності. Економічний часопис ХХІ (3-4(1)). pp. 50-53.

Боцян, Т. В. (2013) Корпоративна соціальна відповідальність через призму обліково-аналітичного забезпечення менеджменту: основні проблеми. Вісник соціально-економічних досліджень.

Боцян, Т. В. (2012) Необхідність регламентації даних нефінансової звітності як шлях активізації соціально-відповідального бізнесу. Економіка. Управління. Інновації (1). ISSN 2410-3748

Book Section

Боцян, Т. В. (2017) Організаційно-економічний механізм визначення ефективності соціальної відповідальності бізнесу. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія. Видавництво Євенок О.О., Житомир, pp. 360-378.

Monograph

Павловська, Л. Д., Вікарчук, О. І., Ніколаєнко, С. М., Калініченко, О. О., Пойта, І. О., Клімова, І. О., Кащук, К. М., Мосійчук, І. В., Боцян, Т. В. (2017) Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку. Other. Євенок О.О., Житомир.

Conference or Workshop Item

Боцян, Т. В. (2021) Програма наукової конференції викладачів та молодих науковців присвяченої святкуванню Дня науки. In: Наукова конференція викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка присвячена святкуванню Дня науки, 14 травня 2021, ЖДУ імені Івана Франка.

Боцян, Т. В. (2020) Game theory application to the CSR practice. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція Проблеми формування та реалізації регіональної економіки, м. Запоріжжя, 30 травня 2020 року.

Book

Вікарчук, О. І., Боцян, Т. В., Ніколаєнко, С. М., Калініченко, О. О., Пойта, І. О., Мосійчук, І. В., Кащук, К. М., Клімова, І. О. (2018) Збірник тез доповідей VIІІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». ЖДУ ім І. Франка, Житомир.

Teaching Resource

Павлова, С. І., Боцян, Т. В. (2023) Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи з освітньої компоненти Управління готелем/Управління рестораном здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource]

Фостолович, В. А., Боцян, Т. В., Павлова, С. І. (2023) Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з освітньої компоненти Облік в готельно-ресторанному бізнесі. [Teaching Resource]

Павлова, С. І., Боцян, Т. В., Фостолович, В. А. (2023) Методичні рекомендації щодо проходження виробничої технологічної практики та підготовки звіту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». [Teaching Resource]

Фостолович, В. А., Боцян, Т. В., Клімова, І. О. (2022) Економіка і фінанси підприємства: методичні рекомендації для підготовки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». [Teaching Resource]

Фостолович, В. А., Боцян, Т. В. (2022) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: методичні рекомендації для підготовки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». [Teaching Resource]

Павловська, Л. Д., Боцян, Т. В., Карпюк, О. А., Мосійчук, І. В. (2017) Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсової роботи з «Управління персоналом» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В., Карпюк, О. А., Павловська, Л. Д., Янковська, О. І., Саух, І. В., Філіпенко, Т. В. (2015) Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентів спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності). [Teaching Resource]

Кащук, К. М., Боцян, Т. В., Павловська, Л. Д. (2015) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу «Cтатиcтика». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А., Боцян, Т. В., Янковська, О. І. (2015) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу «Oблiк i аудит». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А., Боцян, Т. В., Янковська, О. І. (2015) Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсової роботи з курсу «Тeopiя eкoнoмiчнoгo аналiзу». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Cтатистика». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Актуальні проблеми теорії і практики управління (англійською мовою)». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Аудит». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Статистика». [Teaching Resource]

Other

Якобчук, Р. Л., Боцян, Т. В. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять із освітньої компоненти «Інженерне обладнання будівель» для здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. ЖДУ ім. І. Франка.

Павлова, С. І., Боцян, Т. В. (2023) Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи з освітньої компоненти управління готелем/управління рестораном здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. ЖДУ ім. І. Франка.

Боцян, Т. В., Павлова, С. І., Фостолович, В. А., Іваненко, В. О. (2023) Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Фостолович, В. А., Боцян, Т. В., Клімова, І. О. (2022) Економіка і фінанси підприємства: методичні рекомендації для підготовки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07«Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». ЖДУ ім. І. Франка.

Боцян, Т. В., Павлова, С. І., Іваненко, В. О., Дєнічева, О.В., Фостолович, В. А. (2022) Методичні вказівки з підготовки до атестаційного екзамену з готельно-ресторанної справи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». ЖДУ ім. І. Франка.

Боцян, Т. В., Павловська, Л. Д. (2022) Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсової роботи з освітньої компоненти «Економіка підприємств готельно-ресторанного бізнесу». ЖДУ ім. І. Франка.

Корнійчук, Н. М., Боцян, Т. В. (2022) Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у закладах вищої освіти України. Інструменти і виклики. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Фостолович, В. А., Боцян, Т. В. (2022) Управління якістю: методичні рекомендації для підготовки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування cпеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». ЖДУ ім. І. Франка.

Павлова, С. І., Боцян, Т. В., Лавренчук, В. О. (2021) Методичні рекомендації щодо проходження виробничої готельної практики та підготовки звіту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». ЖДУ ім.Івана Франка.

Павлова, С. І., Боцян, Т. В., Лавренчук, В. О. (2021) Методичні рекомендації щодо проходження виробничої ресторанної практики та підготовки звіту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». ЖДУ ім.Івана Франка.

Павлова, С. І., Боцян, Т. В., Лавренчук, В. О. (2021) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики з роботи готелів та ресторанів та підготовки звіту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». ЖДУ ім.Івана Франка.

Андрушко, А. С., Боцян, Т. В. (2016) Удосконалення стратегії зростання конкурентоспроможності підприємства (на матеріалах ТОВ «Екопродукт»). ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Fri Sep 29 10:52:11 2023 EEST.