Items where Author is "Вискушенко, Д. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 59.

Article

Вискушенко, Д. А. and Андрійчук, Т. В. and Гулько, В.О. (2022) Переваги утримання Тернеції Glo Fish у шкільному куточку живої природи. Theoretical and applied aspects of the application of modern science.

Максименко, Ю. В. and Вискушенко, Д. А. (2021) Прісноводна креветка Neocaridina Heteropoda як об’єкт утримання в шкільному куточку живої природи. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka. ISSN 978-83-7364-985-9

Вискушенко, Д. А. and Максименко, Ю. В. and Корнійчук, О. С. and Маркеєв, Д. Б. (2021) Neocaridina Heteropoda та Asolene Spixi як об’єкти утримання в шкільному куточку живої природи. Innovations and prospects of world science.

Максименко, Ю. В. and Вискушенко, Д. А. and Філінська, А. О. (2021) Біологічні аспекти токсичного впливу на гідробіонтів річки Тетерів. International scientific innovations in human life.

Вискушенко, Д. А. and Максименко, Ю. В. and Ткаченко, В. В. (2021) Переваги утримання барбуса суматранського Glo Fish у шкільному куточку живої природи. Nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych.

Вискушенко, Д. А. and Шерстобаєва, К. А. (2021) Утримання в умовах акваріума тернеції Glo Fish – трансгенної модифікації Gymnocorymbus Ternetzi (Boulenger, 1895). Trends in the development of science and practice.

Вискушенко, Д. А. and Андрійчук, Т. В. and Макаревич, Л. В. (2021) Утримання тернеції Glo Fish у шкільному куточку живої природи. Nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych.

Ящук, Д. І. and Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. and Андрійчук, Т. В. (2020) Галиці Українського Полісся. Біологічні дослідження – 2020. pp. 141-143.

Андрійчук, Т. В. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. (2019) Статевий диморфізм у вівіпарід. V Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей. pp. 74-76.

Андрійчук, Т. В. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, О. В. (2019) Видове різноманіття Калюжниць (Gastropoda, Viviparidae) річкових систем Житомирщини. Біологічні дослідження – 2019. pp. 79-80.

Андрійчук, Т. В. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Тарасова, Ю. В. (2019) Географічне поширення і чисельність калюжниці в Україні. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 32-35. ISSN 2414-9810

Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, О. В. (2019) Тестовий контроль знань з біології у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Біологічні дослідження – 2019. pp. 398-400.

Хвостик, О. П. and Вискушенко, Д. А. (2018) Акваріумістика як засіб формування природничої компетентності у школярів. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 113-116.

Стадниченко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. (2018) Комплексний вплив десикації і гельмінтів на трофологічні показники Planorbarius corneus (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae). Природничий альманах. Біологічні науки. pp. 75-81.

Тарасова, Ю. В. and Андрійчук, Т. В. and Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2018) Особливості формування пізнавальної активності студентів при викладанні біологічних дисциплін. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 203-205.

Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, О. В. (2017) Особливості утримання акваріумних риб в умовах шкільного куточка живої природи. Біологічні дослідження – 2017. pp. 105-106.

Андрійчук, Т. В. and Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2017) Поліплоїдія та портеногенез у гастропод взагалі та у вівіпарід зокрема. Біологічні дослідження – 2017. pp. 56-57.

Мисько, Ю. В. and Мороз, О. М. and Стадниченко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. (2017) Роль дихальних пігментів у підтриманні гомеостазу внутрішнього середовища прісноводних молюсків (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae, Bulinidae) за умов десикації. Біологічні дослідження – 2017. pp. 90-91.

Андрійчук, Т. В. and Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2017) Статевий диморфізм у вівпарід (Gastropoda, Viviparidae) фауни України. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (7(356)). pp. 119-123. ISSN 1729-360Х

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Вискушенко, Д. А. (2017) Сумісний вплив десикації й гельмінтів на стабільність гомеостазу гемолімфи Planorbidae corneus (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (7(356)). pp. 145-149. ISSN 1729-360X

Андрійчук, Т. В. and Межжерін, С. В. and Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2016) Життєві стратегії калюжниць та їх особливості. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (40). pp. 15-17. ISSN 2075-0846

Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2016) Особливості утримання та розведення Asolene Spixi (Gastropoda, Pectinibranchia, Ampullariidae) як нового для України акваріумного черевоногого молюска. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (41). pp. 106-108. ISSN 2075-0846

Гарбар, О. В. and Киричук, Г. Є. and Мельниченко, Р. К. and Вискушенко, Д. А. and Янович, Л. М. (2015) Agnesa Polikarpivna Stadnychenko (Dedicated to the 80th Birthday Anniversary). Вестник зоологии, 49 (5). pp. 475-476. ISSN 0084-5604

Мошківський, І. М. and Васільєва, Л. А. and Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2015) Перлівницеві (Bivalvia, Unionidae) стоячих водойм Житомирщини. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 113-115. ISSN 978-617-581-241-9

Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. and Андрійчук, Т. В. (2015) Співвідношення статей Черевоногого молюска Viviparus Viviparus (Linnaeus,1758) в водних екосистемах України. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку". pp. 38-39.

Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гарлінська, А. М. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. and Трускавецький, Є. С. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Сучасні уявлення про взаємозв'язки людини і біосфери в контексті парадигми сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи" (1-3 жовтня 2014 року, м. Глухів). pp. 137-140.

Ермошина, Т. В. and Васильева, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гарлинская, А. Н. and Гирин, В. К. and Костюк, В. С. and Макарова, Н. Н. and Павлюченко, Л. В. and Сиваева, К. В. and Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Фауна антропогенно трансформированных ландшафтов Украинского Полесья. Биоразнообразие и устойчивость живых систем Материалы XII Международной научно-практической екологической конференции. pp. 131-132. ISSN 978-5-9571-1002-6

Гарлінська (Лейченко), А. М. and Васільєва, Л. А. and Власенко, Р. П. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Стельмащук, Н. М. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Зміна видового складу і чисельності водних і наземних популяцій тварин при дії антропогенних факторів в сучасних екологічних умовах. Materials of the X International scientific and practical conference Volume 7. Biological sciences. pp. 45-48.

Довгалюк, І. В. and Вискушенко, Д. А. (2012) Новий для України акваріумний черевоногий молюск Asolene spixi: утримання та розведення. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 48-50.

Вискушенко, Д. А. and Довгалюк, І. В. (2012) Утримання та розведення нового для України акваріумного черевоногого молюска Asolene spixi (Gastropoda, Pectinibranchia, Ampullariidae). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 50-51. ISSN 2078-2357

Вискушенко, Д. А. and Лось, Ю. М. (2011) Акваріумні рибки родини Gambusia. Біологічні дослідження-2011. pp. 39-41.

Стадниченко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. and Гриневич, Я. Р. and Лавренюк, О. В. (2011) Токсикотолерантність калюжниці річкової (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) щодо іонів цинка водного середовища. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (47)). pp. 133-136. ISSN 2078-2357

Вискушенко, Д. А. and Єрмошина, Т. В. (2008) Патологічні зміни в організмі молюсків за дії важких металів водного середовища. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 147-154.

Вискушенко, Д. А. and Дика, Т. П. (2008) Утримання скалярії звичайної (Pterophyllum scalare) у шкільному куточку живої природи. Простір і час сучасної науки: третя всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. pp. 1-3.

Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2007) Серцева діяльність ставковика озерного Lymnaea'stagnalis за дії йонів важких металів водного середовища. Біологія XXI століття: теорія, практика, викладання: Матеріали міжнародної конференції. - київ: Фітосоціоцентр, 2007. - 464 с.. pp. 305-306.

Чорномаз, Т. В. and Вискушенко, Д. А. (2006) Вплив цинку на показники фізіологічного статусу деяких молюсків. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 342-345. ISSN 966-8456-77-4

Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2005) Деякі показники фізіологічного статусу ставковика за дії йонів міді водного середовища. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Науковий потенціал України" (1). pp. 1-2.

Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2004) Вплив важких металів на фізіологічний статус ставковика. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища / Збірник наукових праць. pp. 24-26.

Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. (2003) Водний баланс як показник фізіологічного статусу ставковика. Матерыали IV Міжнарожної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2003". Том 3. Біологія. - дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - 60с., 3. pp. 20-21.

Вискушенко, Д. А. (2003) Ритм серцевих скорочень Lymnaea stagnalis за дії трематодної інвазії та хлориду цинка. "Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация" материалы юбилейной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 180-летию со дня рождения Л. С. Ценковского. p. 29.

Вискушенко, Д. А. and Павельчук, Т. М. and Шимкович, О. Д. (2002) Вплив сульфату міді на водний баланс Lymnaea stagnalis. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 166-169. ISSN 2076-6173

Вискушенко, Д. А. (2002) Реагирование прудовика озерного (Lymnaea stagnalis L. ) на воздействие сульфата меди и хлорида цинка. Гидробиологический журнал, 38 (4). pp. 86-91.

Бондарчук, Ю. М. and Вискушенко, Д. А. (2002) Токсичність важких металів для ставковика (Mollusca: Pulmonata: Lymnaeidae). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 163-165. ISSN 2076-6173

Вискушенко, Д. А. (2001) Влияние сульфата меди на сердечную деятельность прудовика озерного (mollusca: gastropoda: pulmonata) при заражении партенитами трематод. ПАРАЗИТОЛОГИЯ, 35 (4). pp. 320-324.

Стадниченко, А. П. and Василенко, О. М. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гарбар, О. В. and Гирин, В. К. and Градовський, В. М. and Іваненко, Л. Д. and Кризська, К. В. and Левицька, М. В. and Мостіпака, О. А. and Мельниченко, Р. К. and Минюк, М. Є. and Мокрицька, А. М. and Першко, І. О. and Чорномаз, Т. В. and Янович, Л. М. (2001) Вплив антропічного пресінгу на природу Великої Волині. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Науково-педагогічна спадщина академіка В. І. Вернадського як планетарне явище". pp. 164-166.

Вискушенко, Д. А. (2001) Вплив сульфату міді на деякі фізіологічні процеси ставковика озерного. Матеріали Всеукраїнської зоологічної конференції "Зоологічні дослідження в Україні на межі тисячоліть" - Кривий Ріг. "І.В.І". - 2001. - 196 с.. pp. 88-90.

Вискушенко, Д. А. (2001) Екологічний моніторинг як засіб збереження біологічного різноманіття з використанням Lymnaea stagnalis (mollusca, gastropoda, pulmonata) як тест-об'єкта. Актуальні питання вивчення та збереження біологічного різноманіття: Матеріали студентської наукової конференції (13 травня 2001 р.). - К.: МСУ, 2001. - 52 с.. pp. 18-20.

Вискушенко, Д. А. (2001) Серцева дяльність Lymnaea stagnalis в умовах його інтоксикації хлоридом цинку. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 223-227. ISSN 2076-6173

Вискушенко, Д. А. (2000) Влияние хлорида цинка на защитно-приспособительные и патологические реакции прудовика озерного. Моллюски. Проблемы систематики экологии и филогении. Авторефераты докладов. - СанктПетербург. - 2000.. pp. 20-21.

Вискушенко, Д. А. and Бенедик, С. В. and Поповичук, О. І. (1999) Вплив азотнокислого свинцю на водний баланс ставковика озерного (Mollusca:Pulmonata:Lymnaeidae). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 87-88. ISSN 2076-6173

Conference or Workshop Item

Вискушенко, Д. А. (2004) The effect of heavy metals on the pond snail Lymnaea stagnalis. In: International Symposium of Malacology 2004, 19-22 August 2004, Sibiu, Romania.

Book

Андрійчук, Т. В. and Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гирин, В. К. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сорочинська, О. А. and Стадниченко, А. П. and Танська, В. В. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Єрмошина, Т. В. and Янович, Л. М. (2018) Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу). ЖДУ ім. І. Франко, Житомир.

Teaching Resource

Максименко, Ю. В. and Вискушенко, Д. А. (2022) Біоетика та біобезпека. [Teaching Resource]

Шевчук, Л. М. and Вискушенко, Д. А. (2022) Робочий зошит для лабораторних робіт із систематики Хордових з основами екології. [Teaching Resource]

Вискушенко, Д. А. and Максименко, Ю. В. and Шевчук, Л. М. and Ігнатенко, О. О. (2022) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для самоконтролю з оволодіння студентами освітньою компонентою «Іхтіологія та акваріумістика» за спеціальністю 091 Біологія галузі знань 09 Біологія. [Teaching Resource]

Максименко, Ю. В. and Вискушенко, Д. А. and Шевчук, Л. М. (2022) Тестові завдання для самоконтролю з освітньої компоненти «Методологія наукових досліджень» за спеціальністю 091 Біологія галузі знань 09 Біологія. [Teaching Resource]

Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Свеста, Т. В. (2009) Основи природознавства. Словник-довідник. [Teaching Resource]

Other

Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Андрійчук, Т. В. (2019) Методичні рекомендації до проведення навчально-польової практики з курсу "Зоологія хребетних". ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Хвостик, О. П. and Вискушенко, Д. А. (2018) Утримання та розведення TANIEHTHYS ALBONUBES LIN SHU JEN, 1932 в умовах шкільного акваріума. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Mon Sep 26 13:50:44 2022 EEST.