Items where Author is "Гуманкова, О. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Article

Стоянова, Ю. and Гуманкова, О. С. (2021) Formation of Communicative Competence in Children of Upper Kindergarten Age by Means of Role-Play Games. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Салюк, І. and Гуманкова, О. С. (2021) Sensory Education in Montessori Pedagogy. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Гуманкова, О. С. and Оляновська, В. Є. (2021) Врахування домінуючих репрезентативних систем учнів в процесі формування англомовної компетентності у читанні. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті»..

Оляновська, В. Є. and Гуманкова, О. С. (2021) Врахування домінуючих репрезентативних систем учнів початкової школи. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Гуманкова, О. С. and Оляновська, В. Є. (2021) Проблема реалізації технології диференційованого навчання у контексті професійної діяльності сучасного вчителя. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 29–30 січня 2021 року).. pp. 128-131.

Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. (2021) Підготовка майбутніх вихователів з правом викладання англійської мови до реалізації педагогічного спілкування у роботі з дошкільниками. International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning» : conference proceedings, February 26–27, 2. pp. 110-114.

Михайлова, О. С. and Гуманкова, О. С. (2020) Реалізація автономного навчання у процесі формування професійної методичної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в дошкільній та початковій освіті. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/ [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]., 1 (28). pp. 233-239.

Бойчук, І. С. and Гуманкова, О. С. (2020) Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Михайлова, О. С. and Гуманкова, О. С. (2019) Інтеграція у навчанні іноземної мови дітей дошкільного віку. Молодь і ринок.

Михайлова, О. С. and Гуманкова, О. С. and Григор'єва, Т. Ю. (2019) Автономне навчання як засіб мотиваційного забезпечення формування іншомовної комунікативних компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Міжнародна науково-практична конференція "Психологія і педагогіка як науки становлення і розвитку сучасної особистості". pp. 39-42.

Гуманкова, О. С. and Кваша, Х. В. (2018) Реалізація міжпредметних зв’язків у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Гуманкова, О. С. and Кваша, Х. В. (2018) Реалізація міжпредметних зв’язків у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Гуманкова, О. С. and Нестерчук, Ю. В. (2018) Розвиток англомовної монологічної мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку засобами інтерактивних технологій. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Гуманкова, О. С. and Нестерчук, Ю. В. (2018) Розвиток англомовної монологічної мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку засобами інтерактивних технологій. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Гуманкова, О. С. (2017) Підготовка майбутніх учителів до використання технології диференційованого навчання на заняттях англійської мови в дошкільних навчальних закладах. International scientific and practical conference "Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine": Conference Proceedings, May 5-6. pp. 85-88.

Гуманкова, О. С. (2017) Підготовка майбутніх учителів до використання інноваційних технологій навчання на заняттях англійської мови в дошкільних навчальних закладах. Za odbornu a jazykovu stranku prfspevkov zodpovedaju autori. Rukopis nepreśiel jazykovou upravou. pp. 114-116.

Гуманкова, О. С. and Звєрєва, Т. Ю. (2016) Формування основ англомовної діалогічної мовленнєвої компетентності дошкільників на засадах використання інтерактивного підходу. Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі. pp. 41-44.

Гуманкова, О. С. (2016) Реалізація диференційованого навчання в процесі професійно-методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови дошкільних навчальних закладів. Збірник наукових праць "Педагогічні науки" Херсонського державного університету.

Гуманкова, О. С. (2015) Реалізація диференційованого навчання на заннятях англійської мови в дошкільних навчальних закладах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 97-101. ISSN 2076-6173

Гуманкова, О. С. (2015) Трансформація педагогічних поглядів на проблему реалізації диференційованого підходу у навчанні у XX – XXI століттях. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 81-86. ISSN 2076-6173

Гуманкова, О. С. (2014) Реалізація міжпредметних зв’язків у контексті підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні. Молодь і ринок (111). pp. 35-40.

Гуманкова, О. С. (2013) ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 38-41. ISSN 2076-6173

Гуманкова, О. С. (2012) Підготовка майбутніх учителів до реалізації диференційованого навчання на уроках іноземної мови в початковій школі. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія / за ред.. І.В. Самойлюкевич.. pp. 150-160.

Гуманкова, О. С. (2011) Модель підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційного підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 111-115.

Гуманкова, О. С. (2011) Модель підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 111-115.

Гуманкова, О. С. (2008) Готовність майбутніх учителів іноземних мов до здійснення диференційованого підходу – актуальна проблема практики професійного навчання у вузі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 103-106.

Гуманкова, О. С. (2006) Доцільність використання диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів-філологів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 69-72.

Гуманкова, О. С. (2005) Організація роботи груп за інтересами як продуктивний засіб розвитку творчої особистості майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 40-42.

Березенська, Л. І. and Гуманкова, О. С. and Козловська, О. І. (2004) Автентичний текст – основа формування соціокультурної компетенції учнів загальноосвітньої школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 9-10.

Гуманкова, О. С. (2004) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до порівняльного аналізу рідної та іноземної культур. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 105-107.

Book Section

Михайлова, О. С. and Гуманкова, О. С. (2019) Інтеграція методів, як засіб оптимізації формування англомовної компетентності у читанні учнів початкової школи. In: Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: монографія / за заг. редакцією В.Є. Литньова, Н.Є. Колексник, Т.В. Завязун. О.О. Євенок, Житомир, pp. 172-188.

Monograph

Колесник, Н. Є. and Яворська, Т. Є. and Танська, В. В. and Максимова, О. О. and Піддубна, О. М. and Підгурська, В. Ю. and Плотницька, О. В. and Самойлюкевич, І. В. and Чернишова, А. М. and Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. and Гордієнко, О. А. and Гужанова, Т. С. and Рудницька, Н. Ю. and Кравець, В. С. and Мазко, О. П. and Тарнавська, Н. П. and Басюк, Н. А. and Коновальчук, І. М. and Федорова, М. А. and Шмельова, Т. В. and Гримашевич, Г. І. (2019) Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Гуманкова, О. С. (2012) Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Discussion Paper. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Book

Самойлюкевич, І. В. and Михайлова, О. С. and Зимовець, О. А. and Дєньгаєва, С. В. and Вознюк, О. В. and Гуманкова, О. С. and Кравець, О. Є. (2022) Іноземна мова за професійним спрямуванням: Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомир.

Вознюк, О. В. and Самойлюкевич, І. В. and Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. and Дєньгаєва, С. В. and Кравець, О. Є. and Зимовець, О. А. (2021) Методичний експрес: Інноваційні технології навчання англійської мови. Методичний експрес:, 4 . Вид. "Євро-Волинь", Житомир.

Вознюк, О. В. and Гуманкова, О. С. and Дєньгаєва, С. В. and Зимовець, О. А. and Кравець, О. Є. and Михайлова, О. С. and Самойлюкевич, І. В. and Хегарті, Дж. (2019) Методичний експрес: Теорія і практика навчання англійської мови в Новій українській школі. О. О. Євенок, Житомир.

Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. (2018) ABC Land: навчальний посібник з англійської мови для дітей дошкільного віку. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. and Самойлюкевич, І. В. and Дєньгаєва, С. В. and Мазко, О. П. and Зимовець, О. А. and Карпенко, Є. М. (2018) Методичний експрес: Актуальні напрями професійного розвитку вчителя іноземної мови в дошкільній та початковій освіті. Вид. О.О.Євенок.

Калініна, Л. В. and Петранговська, Н. Р. and Березенська, Л. І. and Сіваєва, Н. П. and Самойлюкевич, І. В. and Гуманкова, О. С. and Барало, Л. В. and Жиляєва, Ю. М. and Волощук (Мормуль), А. М. and Литньова, І. Ф. and Копетчук, В. А. (2008) ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ IHO3EMHOЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир.

Teaching Resource

Вознюк, О. В. and Гуманкова, О. С. and Дєньгаєва, С. В. and Зимовець, О. А. and Кравець, О. Є. and Михайлова, О. С. and Самойлюкевич, І. В. (2021) Методичний експрес: Інноваційні технології навчання англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей ЗВО, керівників гуртків англійської мови ЗДО та вчителів англійської мови початкових класів ЗЗСО. [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Sep 26 16:24:08 2022 EEST.