Items where Author is "Плахотнюк, Н. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 30.

Article

Плахотнюк, Н. П. (2019) Розвиток іншомовної комунікативної культури майбутніх журналістів засобами інтернет ресурсу. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», І (83) (4). pp. 376-384.

Плахотнюк, Н. П. (2019) Роль Інтернет мережі у розвитку іншомовної професійної комунікації майбутніх журналістів. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Плахотнюк, Н. П. (2019) Шляхи інтенсифікації іншомовної професійної підготовки студентів немовних факультетів. «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»: збірник наукових праць VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 27 лютого 2019 р, м. Переяслав-Хмельницький. pp. 64-68.

Плахотнюк, Н. П. (2018) Навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів немовних факультетів. Всеукраїнський практичний журнал «Директор школи, ліцею-гімназії» – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 1 (79) (6). pp. 379-388.

Плахотнюк, Н. П. (2018) Навчання професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні. «Іншомовна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій»: збірник матеріалів V Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (28 листопада 2018 р.)..

Плахотнюк, Н. П. (2018) Розвиток іншомовного професійно орієнтованого спілкування засобами навчально-ігрового проектування. Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету), 30 березня 2018 р., м. Умань. pp. 184-186.

Плахотнюк, Н. П. (2017) Використання автентичних відеоматеріалів у процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування у вищих навчальних закладах. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (57). pp. 29-33.

Плахотнюк, Н. П. (2017) Використання автентичних текстів у процесі формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», І (75) (21). pp. 197-207.

Плахотнюк, Н. П. (2017) Роль автентичних текстів у процесі формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..

Плахотнюк, Н. П. (2016) Інноваційні методи у навчанні професійного англомовного спілкування студентів. «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Плахотнюк, Н. П. (2016) Іншомовна підготовка майбутніх педагогів засобами навчально-ігрового проектування. ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. – Освітній простір України (7). pp. 92-96.

Плахотнюк, Н. П. (2016) Метод „case-study” у навчанні професійного англомовного спілкування студентів. European Humanities Studies: Education and training.

Плахотнюк, Н. П. (2015) Навчально-ігрове проектування у навчанні англомовного професійно орієнтованого спілкування студентів журналістів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», IV(64) (36). pp. 383-392.

Плахотнюк, Н. П. (2015) Навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування студентів журналістів засобами навчально-ігрового проектування. «Викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: стан, проблеми, перспективи»: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (2 грудня 2015 р.)..

Плахотнюк, Н. П. (2014) Навчально-ігрове проектування як інтерактивна дидактична технологія іншомовної підготовки студентів. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 77-78.

Плахотнюк, Н. П. (2014) Використання навчально-ігрового проектування на заняттях з іноземної мови. Проблеми підготовки сучасного вчителя : Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. pp. 55-60.

Плахотнюк, Н. П. (2014) ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія. – Зб. статей, 5 (42). pp. 113-120.

Плахотнюк, Н. П. (2014) Формування іншомовної комунікативної компетенції студентів засобами навчально-ігрового проектування. Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет, тем. вип. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простру. pp. 186-194.

Плахотнюк, Н. П. (2013) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Плахотнюк, Н. П. (2013) Организационно-педагогические условия использования учебно-игрового проектирования в подготовке будущих учителей к инновационной деятельности. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 192-195.

Плахотнюк, Н. П. (2011) Ефективність технології підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності засобами навчально-ігрового проектування. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наук. праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. Частина 2 (4). pp. 112-120.

Плахотнюк, Н. П. (2010) Класифікація навчально-ігрових проектів у підготовці майбутніх учителів до інноваційної діяльності. Педагогічний альманах: Збірник наукових праць (7). pp. 154-161.

Плахотнюк, Н. П. (2010) Критерії та показники рівня готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності. Збірник наукових праць Слов'янського державного педагогічного університету. Ч. II. (5). pp. 181-191.

Плахотнюк, Н. П. (2010) Методи та форми навчально-ігрового проектування у підготовці майбутніх учителів до інноваційної діяльності. Формування професійно-педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи (присвячується 80-річчю кафедри педагогіки ЖДУ): збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 73-84.

Плахотнюк, Н. П. (2010) Технологія підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності засобами навчально-ігрового проектування. Збірник наукових праць Кременецького гуманітарного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Педагогічні науки (1). pp. 231-240.

Плахотнюк, Н. П. (2009) Інноваційна діяльність майбутніх учителів як педагогічна проблема. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції, 22–24 жовтня 2009 р.. pp. 184-189.

Плахотнюк, Н. П. (2009) Концептуальна модель навчально-ігрового проектування. Вища освіта України. – Тематичний вип. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Додаток 4, 6. pp. 411-421.

Плахотнюк, Н. П. (2009) Педагогічне проектування як спосіб реалізації інноваційної педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 141-145.

Плахотнюк, Н. П. (2009) Сутність, зміст та структура готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності. Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Частина I (5). pp. 153-159.

Плахотнюк, Н. П. (2008) Структурно-функціональний аналіз інноваційної педагогічної діяльності як цілісної системи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 78-82.

This list was generated on Wed Oct 5 21:02:38 2022 EEST.