Items where Author is "Романюк, С. К."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 17.

Article

Романюк, С. К. (2015) Засоби реалізації стратегій впливу в американському комерційному журнальному рекламному дискурсі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 182-185. ISSN 2076-6173

Романюк, С. К. (2014) Аксіологічний аспект американської комерційної реклами: цінності, потреби та мотиви адресата. Наукові записки. Серія Філологічна. Випуск 44. – Острог: Національний університет «Острозька академія».

Романюк, С. К. (2014) Засоби візуальної оцінки : кольоропозначення в американській комерційній рекламі. Наукові записки. – Вип. 130. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.

Романюк, С. К. (2014) ОЦІНКА ТА ЇЇ РІЗНОВИДИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ЖУРНАЛЬНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 164-167. ISSN 2076-6173

Романюк, С. К. (2014) Типи американської комерційної журнальної реклами за способом мовленнєвого впливу на адресата. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філологічні науки”. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка.

Романюк, С. К. (2013) Засоби вираження емотивності в американській комерційній журнальній рекламі : статичний і динамічний аспекти. Наукові записки. Серія “Філологічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, Кн. 4.

Сингаївська, А. В. and Романюк, С. К. (2013) Мікродіахронічні зміни у сфері цінностей, потреб і мотивів адресата американської комерційної журнальної реклами. Всеукраїнська наукова конференція пам`яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича, "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу".

Романюк, С. К. (2012) Дискурсивные стратегии и тактики воздействия на подсознание адресата американской коммерческой журнальной рекламы. Вестник Кузбасской государственной педагогической академии. – Раздел “Филологические науки”. – №11 (25).

Романюк, С. К. (2012) Невербальні компоненти в рекламному дискурсі. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін. – Рівне : РДГУ.

Романюк, С. К. (2011) Статистичні параметри еволюційних процесів в американському комерційному рекламному дискурсі. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, №2., ч.1 : Філологічні науки. Мовознавство.

Романюк, С. К. (2010) Модальність в дискурсі американської комерційної реклами та засоби її вираження. Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація : матеріали IX міжнародної наук. конф., Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна.

Романюк, С. К. (2010) Типологічні особливості рекламного дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 228-231.

Романюк, С. К. (2009) Інформаційний простір функціонування американської комерційної реклами 20-х років XX століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 213-217.

Романюк, С. К. (2009) Дискурс американської журнальної комерційної реклами 20-х років XX століття : оцінно-семантичний аспект. Мова і культура : (наук. журн.). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, Вип. 12, т. IX (134).

Романюк, С. К. (2009) Комунікативні стратегії і тактики реалізації сугестивного впливу в дискурсі американської комерційної реклами. Психолінгвістика : [зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. – Переяслав-Хмельницький : ПП “СКД”, Вип. 4.

Романюк, С. К. (2009) Прагмалінгвістичний аспект рекламного дискурсу. Слов’янський вісник: зб. наук. праць. Серія “Філологічні науки”. – Рівне: Редакційно-видавничий центр Рівненського інституту слов'янознавства Київського славістичного університету, Вип. 8.

Романюк, С. К. (2009) Реалізація маніпулятивного потенціалу лінгвістичних вербальних засобів в американському рекламному дискурсі. Наукові записки. – Вип. 81 (2). Серія : Філологічні науки (мовознавство): [у 4 ч.]. – Кіровоград : Вид-во РВВ КДПУ імені В.Винниченка.

This list was generated on Thu Oct 6 21:20:03 2022 EEST.