Items where Author is "Федорова, М. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Monograph | Book | Other
Number of items: 51.

Article

Федорова, М. А. (2019) Diagnosis of the Emotional Component of the Moral Value Formation of Senior Preschool Children. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 11-16. ISSN 2663-6387

Федорова, М. А. (2019) Особливості розвитку ігрової компетентності дитини у контексті наступності між дошкільною освітою і початковою школою. Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи. pp. 300-314.

Федорова, М. А. (2018) Аналіз особливостей розуміння моральних понять дітьми старшого дошкільного віку. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи. pp. 189-194.

Федорова, М. А. (2018) Підготовка майбутніх вихователів до формування ігрової компетентності дітей дошкільного віку. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky (3). pp. 42-45.

Федорова, М. А. (2017) Деякі аспекти реалізації наступності між дошкільним закладом і початковою школою у вихованні моральних цінностей дітей. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наукових праць. pp. 204-210.

Максимова, О. О. and Федорова, М. А. (2017) Експериментальне дослідження рівня міжособистісної толерантності у дітей старшого дошкільного віку в когнітивній та емоційній сферах. Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць. pp. 54-61.

Федорова, М. А. (2017) Особливості сформованості когнітивного компоненту моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (52). pp. 50-55.

Федорова, М. А. (2017) Реалізація наступності у формуванні моральних цінностей у період переходу між дошкільною освітою та початковою школою. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: зб. наук. праць. pp. 221-226.

Федорова, М. А. (2016) Theoretical basis of formation and function of moral values of the personality in scientific literature. Modern Science (2). pp. 81-87.

Федорова, М. А. (2016) Змістова структура моральних цінностей особистості у дитинстві. Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. pp. 345-348.

Федорова, М. А. (2016) Змістові характеристики моральних цінностей молодших школярів. Молодь і ринок. pp. 56-62.

Федорова, М. А. (2016) Психологічні основи виховання моральних цінностей особистості. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. Наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету (13). pp. 138-141.

Федорова, М. А. (2016) Тheoretical basis of formation and function of moral values of the personality in scientific literature. Modern Science (2). pp. 81-87.

Федорова, М. А. (2016) Теоретичні засади формування моральних цінностей особистості. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 285-290.

Федорова, М. А. (2015) Виховання моральних цінностей у контексті проблеми наступності між дошкільною освітою та початковою школою. Нові технології навчання :науково-методичний зб. (86). pp. 130-134.

Федорова, М. А. (2015) Моральні цінності особистості: сутність поняття та основні характеристики. Проблеми освіти: збірник наукових праць. pp. 105-109.

Федорова, М. А. (2015) Проблема наступності у вихованні моральних цінностей дошкільників і молодших школярів. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Педагогіка Соціальна робота. pp. 189-191. ISSN УДК 371; 378; 364 ББК 88.8

Федорова, М. А. (2015) Ретроспективний аналіз проблеми виховання моральних цінностей особистості. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (10(54)). pp. 330-338.

Федорова, М. А. (2015) Сюжетно-рольова гра як засіб виховання моральних цінностей дошкільників. Сталий розвиток : проблеми та перспективи. pp. 164-170.

Федорова, М. А. (2014) Виховання моральних цінностей у дітей дошкільного віку: діяльнісний аспект. Збірник наукових праць Уманського державного університету ім. Павла Тичини. pp. 357-363.

Федорова, М. А. (2014) Виховання моральних цінностей у старших дошкільників у процесі трудової діяльності. Модернізація змісту дошкільної освіти в контексті сучасних вимірів: зб. матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 228-232.

Федорова, М. А. (2014) Зміст феномену "соціально-моральні цінності особистості" (тенденції виховання в історії зарубіжної педагогіки). Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. pp. 350-359.

Федорова, М. А. (2014) Нравственные ценности детей старшего дошкольного возраста (структурные компоненты и тенденции формирования). Образовательно-инновационные технологии: теория и практика. pp. 320-330.

Федорова, М. А. (2014) Особливості організації сюжетно-рольової гри у вихованні моральних цінностей дітей. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: психолого-педагогічні науки (4). pp. 125-130.

Федорова, М. А. (2014) Характеристика понять "Моральні цінності особистості". Освітологічний дискурс (4). ISSN 2312-5829

Федорова, М. А. (2012) Виховання моральних якостей особистості дитини дошкільного віку у творчості Я. А. Коменського. Студентський історико-педагогічний альманах. Вип. 1. Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення: збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 154-158.

Федорова, М. А. (2012) Воспитание нравственного поведения у детей дошкольного возраста в истории зарубежной педагогики. Воспитание нравственного поведения у детей дошкольного возраста в истории зарубежной педагогики (3). pp. 97-101.

Казмерчук, Ірина and Федорова, М. А. (2012) Естетичне виховання дошкільників засобами природи. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 107-110.

Федорова, М. А. (2012) Моральні цінності особистості в історії філософії. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 417-422.

Федорова, М. А. (2011) Особливості формування естетичних почуттів у дітей молодшого шкільного віку. Нові технології навчання. Науково-методичний збірник. pp. 158-162.

Федорова, М. А. (2011) Педагогічні умови виховання працелюбності у дітей старшого дошкільного віку. Професійно-компетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ: збірник науково-методичних праць. pp. 71-77.

Федорова, М. А. (2011) Пізнавальна активність як складова формування моральних цінностей в учнів початкових класів. Нові технології навчання. Науково-методичний збірник (69). pp. 116-120.

Федорова, М. А. (2010) Виховання моральних цінностей у дітей дошкільного віку у різних видах діяльності. Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (87). pp. 209-215.

Федорова, М. А. (2010) Виховання працелюбності як особистісної цінності у дітей дошкільного віку в процесі трудової діяльності. Духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості: виклики ХХІ століття. Матеріали VІІ Міжнародної науково-методичної конференції. pp. 186-190.

Федорова, М. А. (2010) Виховання працелюбності як особистісної цінності у дітей дошкільного віку у процесі трудової діяльності. Духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості: виклики ХХІ століття. Матеріали VІІ Міжнародної науково-методичної конференції. pp. 186-190.

Федорова, М. А. (2010) Організація роботи з виховання соціальних цінностей дітей 6-7-го років життя (в умовах НВК “школа – дитячий садок“). Актуальні проблеми сучасної дошкільної та шкільної педагогіки: Збірник науково-методичних праць молодих дослідників. pp. 33-37.

Федорова, М. А. (2010) Підходи до виховання духовних цінностей дітей та молоді в історії розвитку вітчизняної педагогічної думки. Іван Огієнко в діалозі культур і духовності (Огієнківські читання у Чудодієвому): Збірник наукових праць. pp. 309-317.

Федорова, М. А. (2008) Виховання культури поведінки у дітей 6-7-го років життя (в умовах навчально-виховного комплексу «школа – дитячий садок»). Морально-етичні засади формування зростаючої особистості: [монографія]. pp. 128-142.

Федорова, М. А. (2008) Моральна поведінка особистості: гуманітарний аспект. Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. pp. 213-219.

Федорова, М. А. (2008) Проблема виховання моральних цінностей у дітей дошкільного віку в історико-педагогічній ретроспективі. Актуальні проблеми гуманітарної освіти. pp. 278-280.

Федорова, М. А. (2008) Проблема виховання моральної свідомості особистості у працях А. С. Макаренка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 83-86. ISSN 2076-6173

Федорова, М. А. (2007) Проблема формування моральної поведінки дітей дошкільного віку у творчості С. Русової. Модернізація вищої освіти у контексті євро інтеграційних процесів: збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю. pp. 254-258.

Федорова, М. А. (2007) Реалізація принципу наступності у вихованні дітей 6-7-го років життя (в умовах навчально-виховних комплексів "школа – дитячий садок"). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" (9). pp. 475-482. ISSN 966-7631-15-Х

Федорова, М. А. (2006) Організація роботи з виховання культури поведінки дітей 6-7-го років життя (в умовах НВК "школа – дитячий садок"). Науковий вісник Чернівецького університету (287). pp. 184-190. ISSN 2223-1722

Федорова, М. А. (2005) Особливості становлення культури поведінки старших дошкільників та першокласників шестирічного віку. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 165-167. ISSN 2076-6173

Федорова, М. А. (2003) Динаміка розвитку культури поведінки дітей (в умовах нвк "школа – дитячий садок"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 97-100. ISSN 2076-6173

Федорова, М. А. (2002) Культура поведінки дітей: ретроспектива дослідження. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 49-52. ISSN 2076-6173

Monograph

Федорова, М. А. (2015) Нравственные ценности младших школьников: технологии воспитания. Other. Институт проблем воспитания АПН Украины.

Book

Максимова, О. О. and Федорова, М. А. (2016) Навчання і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: актуальні питання теорії і методики. Частина І. Житомир: ФОП Левковець.

Максимова, О. О. and Федорова, М. А. (2016) Навчання і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: актуальні питання теорії і методики. Частина ІІ. Житомир: ФОП Левковець.

Other

Олійник, М. М. and Федорова, М. А. (2014) Виховання цінності іншої людини у молодших школярів у процесі позанавчальної діяльності. ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Thu Oct 1 00:56:52 2020 EEST.