Items where Author is "Фонарюк, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Article

Крамаренко, І. С. and Фонарюк, О. В. and Зацерківна, М. О. (2022) Цифровізація освіти – нові виклики та перспективи розвитку. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), 2 (7) (2022). pp. 392-404. ISSN 2786-4952

Романюк, Р. К. and Фонарюк, О. В. and Павлюченко, О. В. and Шевчук, С. Ю. and Єрмошина, Т. В. and Повідайчик, М. (2022) Application of Information and Communication Technologies in the Study of Natural Disciplines. Postmodern Openings, 13 (1). pp. 313-329. ISSN 2068-0236

Фонарюк, О. В. (2021) Проблеми та перспективи розвитку фізико-математичної освіти в умовах інформатизації сучасного суспільства в Україні та країнах ЄС. Scientific and pedagogical internship «Challenges and development prospects of physical and mathematical education amidst informatization of modern society in Ukraine and EU countries». pp. 16-19.

Вербівський, Д. С. and Карплюк, С. О. and Фонарюк, О. В. and Сікора, Я. Б. (2021) Бустінг і беггінг як методи формування ансамблей моделей. Actual trends of modern scientific research. Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. pp. 163-169.

Фонарюк, О. В. and Прус, А. В. (2021) Евристичні методи розвитку критичного мислення в майбутніх учителів математики. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 3 (75). pp. 111-116. ISSN 1992-5786

Степаненко, О. and Фонарюк, О. В. and Лазарева, А. (2021) Особливості оцінки інноваційних процесів у сучасній системі освіти. Актуальні питання гуманітарних наук, 3 (41). pp. 232-237. ISSN 2308-4855

Волкова, С. Г. and Фонарюк, О. В. and Кравченко, Т. В. (2021) Підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників в умовах модернізації освіти. Інноваційна педагогіка (35). pp. 168-174. ISSN 2663-6085

Вербівський, Д. С. and Карплюк, С. О. and Фонарюк, О. В. (2021) Цифрова компетентність майбутніх педагогів професійного навчання. Наукові записки (198). pp. 78-82. ISSN 2415-7988

Фонарюк, О. В. (2020) STEM-орієнтований підхід до навчання математики. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Педагогічні науки, 1 (3 (36)). pp. 154-160. ISSN 2522-4360

Фонарюк, О. В. (2020) Кейс-метод у формуванні професійних компетентностей майбутніх учителів математики. Науковий пошук молодих дослідників : збірник наукових праць здобувачів вищої освіти, викладачів та вчителів. ЖДУ ім. І.Франка (13). pp. 162-164.

Фонарюк, О. В. and Павлик, Н. П. (2019) Науково-методичний інструментарій реалізації неформальної освіти у професійній підготовці майбутніх фахівців. Міжнародна науково-практична конференція «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ». pp. 408-412.

Фонарюк, О. В. (2018) Кейс-метод у курсі методики навчання математики майбутніх учителів. Гуманізація навчально-виховного процесу (5 (91)). pp. 172-187. ISSN 2077-1827

Фонарюк, О. В. (2018) Основні моделі конструктивно-проектувальної діяльності майбутнього вчителя математики. Scientific and pedagogic internship ''Chellenges of modernization of pedagogical education in Ukraine and EU countries". pp. 103-107.

Фонарюк, О. В. (2017) Розв'язування задач, пов'язаних з бісектрисою кута, методом векторів. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів, Вип.10. pp. 190-193.

Поліщук, Юрій and Фонарюк, О. В. (2016) Обчислення кута між векторами за допомогою ІКТ. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк (9).

Фонарюк, О. В. (2016) Сутність та структура поняття «Професійна підготовка майбутніх учителів математики». Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (9).

Горбик, Оксана and Фонарюк, О. В. (2015) Деякі способи усного множення. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (8).

Климчук, Яна and Фонарюк, О. В. (2015) Конічні перерізи у природі та техніці. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (8).

Чайка, Ольга and Фонарюк, О. В. (2015) Математичні поняття та їх означення у шкільному курсі математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (8).

Фонарюк, О. В. (2015) Структурні компоненти формування готовності майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8).

Фонарюк, О. В. (2015) Технологія підготовки майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності в загальноосвітній школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 197-202. ISSN 2076-6173

Папіжук, Б. І. and Фонарюк, О. В. (2014) Застосування програмного засобу gran-2D для обчислення довжини дуги кривої. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (7). pp. 108-111.

Муляр, П. А. and Фонарюк, О. В. (2014) Застосування програмного засобу gran-2D на уроках геометрії. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (7). pp. 111-114.

Фонарюк, О. В. (2014) Конструктивно-проектировочные умения будущего учителя математики в системе его профессиональных умений. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІІ(15) (30). pp. 87-91.

Фонарюк, О. В. (2014) МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ КОНСТРУКТИВНО-ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 246-249.

Фонарюк, О. В. (2014) Метод проектів у системі методів професійної підготовки вчителя математики до конструктивно-проектувальної діяльності. Педагогіка в Україні та за кордоном. pp. 75-79.

Фонарюк, О. В. (2013) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (6). pp. 241-244.

Фонарюк, О. В. and Ленчук, І. Г. and Лось, Л. В. (2007) Доцільність фрагментарного застосування в ЗОШ методів нарисної геометрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 99-103.

Monograph

Shandra, N. and Фонарюк, О. В. and Chystiakova, I. (2021) Synchronous and asynchronous distance learning: benefits and limitations. Other. Publishing House of University of Technology, Katowice, Katowice.

Conference or Workshop Item

Фонарюк, О. В. (2021) Використання властивостей зростаючих (спадних) функцій при розв'язуванні рівнянь. In: Дистанційна Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 90-річчя з дня народження професора З.І. Слєпкань», 15-16 квітня 2021 року, НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Фонарюк, О. В. (2019) Застосування ІКТ при навчанні геометрії майбутніх учителів математики. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці", 7-8 листопада 2019, Житомир, Україна.

Thesis

Фонарюк, О. В. (2015) Підготовка майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Фонарюк, О. В. (2015) Підготовка майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Чемерис, О. А. and Королюк, О. М. and Прус, А. В. and Фонарюк, О. В. (2018) Геометрія в тестах: практикум для організації самостійної роботи студентів. [Teaching Resource]

Прус, А. В. and Поліщук, З. П. and Чемерис, О. А. and Королюк, О. М. and Фонарюк, О. В. (2017) Методичні рекомендації до виконання курсових та дипломних робіт. [Teaching Resource]

Other

Прус, А. В. and Фонарюк, О. В. (2022) Окремі питання методики реалізації компетентнісного підходу до навчання математики в основній школі. Частина 1: Навчально-методичний посібник. ЖДУ імені Івана Франка.

Фонарюк, О. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Рудик Анни Віталіївни «Професійна підготовка майбутніх учителів математики до технологізації освітнього процесу в умовах профільної школи». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

This list was generated on Fri Sep 30 07:15:55 2022 EEST.