Items where Author is "Шанскова, Т. І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book | Thesis | Other
Number of items: 54.

Article

Колесник, Н. Є. and Шанскова, Т. І. and Рудницька, Н. Ю. and Коновальчук, І. М. and Максимець, С. М. (2021) Economic, psychological, pedagogical and methodological basis of professional training of future teachers of primary classes in the context of ideas of a new ukrainian school. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (3(38)). pp. 522-529. ISSN 2306-4994

Шанскова, Т. І. (2021) Удосконалення змісту професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів відповідно до вимог Нової української школи. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Шанскова, Т. І. (2020) Професійний розвиток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у процесі методичної роботи. Педагогіка формування творчої особистості у вищих і загальноосвітніх школах. pp. 45-50.

Шанскова, Т. І. and Гужанова, Т. С. (2019) Analysis of the Results of the Experimental Work in the Formation of Pedagogical Knowledge of the Future Teachers in the Process of Obtaining a Second Higher Education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 66-73. ISSN 2663-6387

Шанскова, Т. І. (2019) Використання методологічних надбань К. Ушинського в сучасній дошкільній лінгводидактиці. Українській вимір. Міжнародний збірник науково-педагогічних, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. pp. 6-9.

Шанскова, Т. І. (2019) Сучасні пріоритети професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення інтегрованих уроків. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії. Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до світового освітнього простору», 4(82) (6). pp. 504-514.

Шанскова, Т. І. (2019) Сучасні пріоритети управління якістю освіти закладів вищої освіти: кафедральний рівень. Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : Матеріали міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18 – 19 травня 2019 р. м. Тернопіль).. pp. 98-103.

Шанскова, Т. І. (2018) Андрагогічні засади професійної підготовки магістрів дошкільної та початкової освіти. Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітніх реформ: зб. наукових праць учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Коломия, 30 листопада 2018 р.). pp. 23-29.

Шанскова, Т. І. (2018) Впровадження акмеологічного підходу в управління закладами освіти в сучасних умовах реформування освітньої галузі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року), 1. pp. 174-179.

Шанскова, Т. І. and Мірошниченко, О. А. and Кушева, Ж. І. (2017) Андрагогічні засади удосконалення навчальної мотивації майбутніх фахівців у процесі магістерської підготовки. Андрагогічний вісник (8). pp. 90-98.

Шанскова, Т. І. (2017) Гуманістична спрямованість особистості як складова професійної компетентності керівника закладу соціальної сфери. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ» (XXIV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ). pp. 317-320.

Шанскова, Т. І. (2017) Створення креативного середовища у процесі професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів в умовах магістратури. Збірник. наукових праць / Інститут модернізації змісту освіти МОН України (87). pp. 274-283.

Шанскова, Т. І. (2016) Впровадження андрагогічної технології у процес професійної підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю при здобутті другої вищої освіти. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 234-253.

Шанскова, Т. І. (2016) Теоретичні та методичні засади професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Акмедосягення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 349-384.

Шанскова, Т. І. (2016) Трансформація управління системою професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 493-500.

Кравчук, О. С. and Шанскова, Т. І. (2015) Наукові аспекти управлінської культури керівника навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 211-215.

Шанскова, Т. І. (2015) Інноваційні технології професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Європецський Союз - Україна: освіта дорослих: збірник матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти дорослих в Україні. pp. 196-199.

Шанскова, Т. І. (2015) Інноваційні технології у професійній підготовці фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Європейський Союз – Україна: освіта дорослих: збірник матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти дорослих в Україні (м. Київ, 4-6 листопада 2014 р.). pp. 196-199.

Шанскова, Т. І. (2015) Андрагогічна технологія професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення у контексті подолання кризи ринку праці : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ) / уклад. : Л.М. Капченко та ін.. pp. 340-345.

Шанскова, Т. І. (2015) Андрагогічна технологія підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Наукові записки кафедри педагогіки (XXXVII). pp. 309-320.

Шанскова, Т. І. (2015) Андрагогічні технології професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах другої вищої освіти. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах». pp. 102-103.

Шанскова, Т. І. (2015) Методологічні основи теорії професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Проблеми освіти: наук. – метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (85). pp. 211-217.

Шанскова, Т. І. (2015) Професійна рефлексія майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах здобуття другої вищої освіти. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка (Серія "Педагогічні науки") (15). pp. 330-335.

Шанскова, Т. І. (2014) Інновації у професійній підготовці фахівців гуманітарного профілю в умовах здобуття другої вищої освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами". pp. 196-199.

Шанскова, Т. І. (2014) Готовность студентов гуманитарных специальностей к профессиональной деятельности при получении второго высшего образования. Актуальные проблемы педагогической теории и практики: материалы международной научной конференции. pp. 20-26.

Шанскова, Т. І. (2014) Готовність до професійної діяльності фахівців гуманітарного профілю в умовах здобуття другої вищої освіти. Наукове електронне педагогічне видання "Андрагогічний вісник" (5). pp. 133-139.

Шанскова, Т. І. (2014) Особливості сучасної професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти в Україні. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (2(8)). pp. 131-135. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Шанскова, Т. І. (2014) Професійна перепідготовка фахівців гуманітарного профілю в російській федерації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 106-111. ISSN 2076-6173

Шанскова, Т. І. (2013) Андрагогическая модель переподготовки специалистов гуманитарных специальностей при получении второго высшего образования. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология, 2 (13). pp. 300-303.

Шанскова, Т. І. (2013) Соціально-психологічні особливості дорослих як суб’єктів навчання в умовах другої вищої освіти. Андрагогічні підходи у професійному навчанні безробітних: матер. науково-методол. семінару (15 травня 2013 р. м. Київ). pp. 131-134.

Шанскова, Т. І. (2013) Андрагогическая модель переподготовки специалистов гуманитарных специальностей при получении второго высшего образования. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 300-303.

Шанскова, Т. І. (2013) Готовность студентов гуманитарных специальностей к профессиональной деятельности при получении второго высшего образования. Актуальные проблемы педагогической теории и практики: материалы международной научной конференции. pp. 20-26.

Шанскова, Т. І. (2013) Особливості перепідготовки фахівців гуманітарного профілю в США. Science and education a new dimension: Pedagogy and Psyhology (1 (6)). pp. 172-177.

Шанскова, Т. І. (2013) Психологічні особливості дорослих як суб’єктів навчання в умовах другої вищої освіти. Наукове електронне педагогічне видання Андрагогічний вісник (4). pp. 42-45.

Шанскова, Т. І. (2013) Розвиток особистості дорослих у процесі навчання в умовах другої вищої освіти гуманітарного профілю. Нові технології навчання: Наук.-метод. збірник (79). pp. 108-113.

Шанскова, Т. І. (2013) Система перепідготовки педагогічних працівників у 20-ті – 30-ті роки XX століття в Україні. Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання ДВНЗ: «Університет менеджменту освіти». (10).

Шанскова, Т. І. (2013) Сучасні тенденції підготовки та перепідготовки фахівців гуманітарного профілю у польщі та країнах європейського союзу. Українська полоністика (10). pp. 159-169.

Шанскова, Т. І. (2012) Застосування педагогічних технологій у підготовці фахівців гуманітарного профілю в умовах здобуття другої вищої освіти. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи: зб. наук. праць / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького. pp. 479-489.

Шанскова, Т. І. (2012) Модель професійної підготовки соціальних педагогів в умовах здобуття другої вищої освіти. Шанскова Т.І. Модель професійної підготовки соціальних педагогів в умовах здобуття другої вищої освіти / Т.І. Шанскова. – Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І (3). pp. 133-135.

Шанскова, Т. І. (2012) Розвиток професійної креативності майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Зб. Міжнародної науково-практичної конференції “СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ЯКІСНИЙ ВИМІР”.

Шанскова, Т. І. (2012) Розвиток системи другої вищої освіти дорослих: європейський досвід. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (63). pp. 154-157. ISSN 2076-6173

Шанскова, Т. І. (2011) Особливості адаптації дорослих студентів в умовах другої вищої освіти гуманітарного профілю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 97-100. ISSN 2076-6173

Шанскова, Т. І. (2011) Педагогічна майстерність андрагога у процесі підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах здобуття другої вищої освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ". pp. 213-215.

Шанскова, Т. І. (2010) Мотиваційна орієнтація студентів гуманітарних спеціальностей щодо здобуття другої вищої освіти. Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць, 2 (3). pp. 258-266.

Шанскова, Т. І. (2008) Застосування основ пенітенціарної педагогіки А.С. Макаренка у процесі перевиховання неповнолітніх в сучасних умовах. Анон Семенович Макаренко і сучасність. pp. 134-140.

Шанскова, Т. І. (2006) Аналіз причин правопорушень неповнолітніх як підґрунтя соціально-педагогічної роботи з молоддю щодо профілактики злочинності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 50-53. ISSN 2076-6173

Шанскова, Т. І. (2005) Актуальні тенденції у підготовці майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу сімей. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Шанскова, Т. І. (2000) Системний підхід у соціально-орієнтованій підготовці студентів до роботи з батьками учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 72-74. ISSN 2076-6173

Book

Коновальчук, І. М. and Рудницька, Н. Ю. and Шанскова, Т. І. (2022) Методичні рекомендації з виробничої літньої педагогічної практики. ЖДУ ім. Івана Франка.

Шанскова, Т. І. (2015) Методика професійної підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю в системі другої вищої освіти: Навчально-методичний посібник. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Thesis

Шанскова, Т. І. (2016) Теоретичні та методичні засади професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шанскова, Т. І. (2016) Теоретичні та методичні засади професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Other

Рудницька, Н. Ю. and Коновальчук, І. М. and Шанскова, Т. І. (2022) Методичні рекомендації з виробничої педагогічної практики у початкових класах. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мороз, В. В. and Шанскова, Т. І. (2018) Управлінські засади розвитку педагогічних працівників дошкільного навчального закладу. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Thu Sep 29 05:17:18 2022 EEST.