Items where Author is "Щерба, Н. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 45.

Article

Щерба, Н. С. (2020) The characteristics of webquests promoting englishlanguage teacher training for inclusive instruction of learners with disability. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (103). pp. 109-117. ISSN 2663-6387

Харитонова, К. І. and Щерба, Н. С. (2020) Використання електронного застосунку «Blio» в навчанні читання учнів старшого етапу ЗЗСО. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Смірнова, А. К. and Щерба, Н. С. (2020) Електронний застосунок Voice Thread як засіб навчання монологічного мовлення учнів старшого етапу ЗНЗ. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Смірнова, А. К. and Щерба, Н. С. (2020) Критерії підбору веб-платформ і веб-застосунків для розвитку лексико-граматичних навичок в умовах дистанційного навчання іноземної мови. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Щерба, Н. С. (2019) Фактори, що перешкоджають запровадженню практикоорієнтованого навчання іноземної мови, та шляхи їх мінімізації. Сучасні педагогіка та психологія: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.

Щерба, Н. С. and Заблоцька, О. С. (2019) The Conceptual Idea of Would-Be English Teachers' Preparation To Practice-Oriented Instruction of Learners With Disability. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (98). pp. 43-49. ISSN 2663-6387

Щерба, Н. С. (2019) Практикоорієнтоване навчання іноземної мови старшокласників з ДЦП: можливості реалізації. "Наукові записки" Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія "Психолого-педагогічні науки".

Щерба, Н. С. (2019) Соціальна реабілітація: сучасні умови та перспективи розвитку. Інклюзія в умовах професійної (професійно-технічної) освіти: зб. наук. праць / за ред. І. Д. Сахнєвич..

Щерба, Н. С. (2017) Використання віртуальних навчальних середовищ Edmodo та Easygenerator у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Щерба, Н. С. (2016) Можливості використання веб-квестів у підготовці майбутніх учителів до реалізації практичної мети навчання іноземної мови. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Щерба, Н. С. (2015) Специфіка використання веб-квестів переконуючого типу у розвитку іншомовного діалогічного мовлення учнів. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Щерба, Н. С. (2013) Зміст підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання веб-квестів у професійно-педагогічній діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 84-88. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. and Барало, Л. В. (2012) Дидактичні передумови розвитку в учнів ЗНЗ іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (101). pp. 353-355.

Щерба, Н. С. (2012) Особливості змісту стратегічної (діяльнісної) компетенції молодших школярів у вивченні іноземної мови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія (36). pp. 105-108.

Щерба, Н. С. (2011) КОНТРОЛЬ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ІНШОМОВНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ (ДІЯЛЬНІСНОЇ) КОМПЕТЕНЦІЇ. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних освітніх технологій (7). pp. 98-102.

Щерба, Н. С. (2011) Каталог навчально-комунікативних стратегій і прийомів у підготовці майбутнього вчителя іноземних мов. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 98-102. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2010) Афективні стратегії та прийоми в підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 67-70. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2009) Технологія підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики. pp. 256-280.

Щерба, Н. С. (2008) МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СТРАТЕГІЧНОЇ (ДІЯЛЬНІСНОЇ) КОМПЕТЕНЦІЇ. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. pp. 339-389.

Щерба, Н. С. (2008) Моніторинг готовності майбутніх учителів іноземних мов до формування в учнів стратегічної (діяльнісної) компетенції. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. pp. 510-516.

Щерба, Н. С. (2008) Наукові підходи до побудови моделі іншомовної стратегічної компетенції учня загальноосвітньої школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 211-214. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2007) Предметно-педагогічний зміст стратегічної компетенції у контексті вищої іншомовної педагогічної освіти. Матеріали V Міжвузівської конференції молодих учених. pp. 236-237.

Щерба, Н. С. (2007) Проблеми підготовки вчителя іноземної мови середнього спеціалізованого закладу освіти до формування в учнів стратегічної компетенції. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 219-222. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2007) Підготовка вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції як засобу адаптації у глобалізованому суспільстві. Нові технології навчання. Збірник наукових праць. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг (48). pp. 17-19.

Щерба, Н. С. (2007) Теоретичні підходи до поняття “стратегічна компетенція”. Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів. pp. 231-235.

Щерба, Н. С. (2006) Застосування методу контент-аналізу до визначення поняття "стратегічна компетенція". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 166-169. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2006) Місце стратегічної компетенції в загальній компетентнісній ієрархії середньої освіти: аспекти учіння і викладання іноземної мови. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку. pp. 100-103.

Щерба, Н. С. (2003) Структурно-функціональна модель організації навчального процесу при формуванні стратегічної компетенції у письмі у вищих мовних закладах освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 249-252. ISSN 2076-6173

Monograph

Климова, К. Я. and Плечко, А. А. and Куриленко, Д. В. and Вознюк, О. В. and Щерба, Н. С. and Гордієнко, О. А. and Шевцова, Л. С. (2022) Самоактуалізація викладача-філолога: акмеологічний аспект професійно-педагогічної діяльності. Other. Вид-во Поліського національного університету, Житомир.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Яценко, С. А. and Самойленко, О. А. and Антонов, О. В. and Щерба, Н. С. (2022) Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації. Working Paper. Вид-во ЖДУ.

Щерба, Н. С. (2021) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання учнів з особливими освітніми потребами. Documentation. ЖДУ імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Левченко, С. В. and Самойленко, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Щерба, Н. С. and Яценко, С. Л. (2021) Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації. Other. ПП "Євро-Волинь", Житомир.

Щерба, Н. С. (2010) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. Other. Вид-во: "Полісся".

Book

Щерба, Н. С. and Горобченко, Н. В. (2020) Методичні рекомендації щодо проведення виробничої педагогічної практики у літніх мовних таборах. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Щерба, Н. С. (2020) Іншомовна освіта дітей з особливими потребами: веб-квести, кейси та тести. ЖДУ імені Івана Франка.

Калініна, Л. В. and Папіжук, В. О. and Полховська, М. В. and Кузьменко, О. Ю. and Прокопчук, Н. Р. and Матушевська, Н. В. and Гирин, О. В. and Рудик, І. М. and Климович, Ю. Ю. and Савчук, І. І. and Жуковська, В. В. and Щерба, Н. С. (2020) Занурення в майбутню професію як ігровий засіб профорієнтації школярів. Департамент освіти житомирської міської ради.

Щерба, Н. С. (2019) Іншомовна освіта дітей з особливими потребами: 15 інтерактивних майстерень. О.О.Євенок, Житомир. ISBN 978-617-7752-79-9

Смагін, І. І. and Гуменюк, І. Б. and Калінін, В. О. and Калініна, Л. В. and Папіжук, В. О. and Барало, Л. В. and Гирин, О. В. and Євченко, В. В. and Жуковська, В. В. and Прокопчук, Н. Р. and Рудик, І. М. and Савчук, І. І. and Соловйова, Л. Ф. and Щерба, Н. С. (2018) Формування компетентності «Hавчання впродовж життя» як ключової вимоги професійної підготовки вчителя ХХІ століття. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Калінін, В. О. and Калініна, Л. В. and Горобченко, Н. В. and Папіжук, В. О. and Щерба, Н. С. (2016) Організація і проведення літніх мовних таборів як одна з умов успішного оволодіння іноземною мовою. ЖДУ імені Івана Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Прокопчук, Н. Р. and Калініна, Л. В. and Щерба, Н. С. (2014) Комплексні комп'ютерні лабораторні роботи як засіб самостійної методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Щерба, Н. С. (2013) Художня зарубіжна література в дошкільних навчальних закладах: хрестоматія. Полісся, Житомир. ISBN 978-966-655-689-2

Дубасенюк, О. А. and Лісова, С. В. and Осадчий, М. М. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Дупак, Н. В. and Вітвицька, С. С. and Чемерис, О. А. and Єремеєва, В. М. and Карплюк, С. О. and Якса, Н. В. and Костюшко, Ю. О. and Щерба, Н. С. and Колесник, Н. Є. and Піддубна, О. М. and Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дем’янчук, О. О. and Захарчишина, Ю. М. and Королюк, О. М. and Копетчук, В. А. and Корінна, Л. В. and Слінчук, В. І. and Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Thesis

Щерба, Н. С. (2021) Теоретичні та методичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання старшокласників з особливими потребами. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Щерба, Н. С. (2021) Теоретичні та методичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання старшокласників з особливими потребами. EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Щерба, Н. С. (2009) Стратегічна компетенція у підготовці майбутнього вчителя (на матеріалі англійської мови). [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Oct 5 09:12:24 2022 EEST.