Items where Author is "Щерба, Н. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 24.

Article

Щерба, Н. С. (2017) Використання віртуальних навчальних середовищ Edmodo та Easygenerator у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Щерба, Н. С. (2016) Можливості використання веб-квестів у підготовці майбутніх учителів до реалізації практичної мети навчання іноземної мови. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Щерба, Н. С. (2015) Специфіка використання веб-квестів переконуючого типу у розвитку іншомовного діалогічного мовлення учнів. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Щерба, Н. С. (2013) Зміст підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання веб-квестів у професійно-педагогічній діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 84-88. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. and Барало, Л. В. (2012) Дидактичні передумови розвитку в учнів ЗНЗ іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (101). pp. 353-355.

Щерба, Н. С. (2012) Особливості змісту стратегічної (діяльнісної) компетенції молодших школярів у вивченні іноземної мови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія (36). pp. 105-108.

Щерба, Н. С. (2011) КОНТРОЛЬ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ІНШОМОВНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ (ДІЯЛЬНІСНОЇ) КОМПЕТЕНЦІЇ. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних освітніх технологій (7). pp. 98-102.

Щерба, Н. С. (2011) Каталог навчально-комунікативних стратегій і прийомів у підготовці майбутнього вчителя іноземних мов. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 98-102. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2010) Афективні стратегії та прийоми в підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 67-70. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2009) Технологія підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики. pp. 256-280.

Щерба, Н. С. (2008) МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СТРАТЕГІЧНОЇ (ДІЯЛЬНІСНОЇ) КОМПЕТЕНЦІЇ. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. pp. 339-389.

Щерба, Н. С. (2008) Моніторинг готовності майбутніх учителів іноземних мов до формування в учнів стратегічної (діяльнісної) компетенції. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. pp. 510-516.

Щерба, Н. С. (2008) Наукові підходи до побудови моделі іншомовної стратегічної компетенції учня загальноосвітньої школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 211-214. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2007) Предметно-педагогічний зміст стратегічної компетенції у контексті вищої іншомовної педагогічної освіти. Матеріали V Міжвузівської конференції молодих учених. pp. 236-237.

Щерба, Н. С. (2007) Проблеми підготовки вчителя іноземної мови середнього спеціалізованого закладу освіти до формування в учнів стратегічної компетенції. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 219-222. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2007) Підготовка вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції як засобу адаптації у глобалізованому суспільстві. Нові технології навчання. Збірник наукових праць. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг (48). pp. 17-19.

Щерба, Н. С. (2007) Теоретичні підходи до поняття “стратегічна компетенція”. Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів. pp. 231-235.

Щерба, Н. С. (2006) Застосування методу контент-аналізу до визначення поняття "стратегічна компетенція". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 166-169. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2006) Місце стратегічної компетенції в загальній компетентнісній ієрархії середньої освіти: аспекти учіння і викладання іноземної мови. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку. pp. 100-103.

Щерба, Н. С. (2003) Структурно-функціональна модель організації навчального процесу при формуванні стратегічної компетенції у письмі у вищих мовних закладах освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 249-252. ISSN 2076-6173

Monograph

Щерба, Н. С. (2010) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. Other. Вид-во: "Полісся".

Book

Щерба, Н. С. (2013) Художня зарубіжна література в дошкільних навчальних закладах: хрестоматія. Полісся, Житомир. ISBN 978-966-655-689-2

Дубасенюк, О. А. and Лісова, С. В. and Осадчий, М. М. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Дупак, Н. В. and Вітвицька, С. С. and Чемерис, О. А. and Єремеєва, В. М. and Карплюк, С. О. and Якса, Н. В. and Костюшко, Ю. О. and Щерба, Н. С. and Колесник, Н. Є. and Піддубна, О. М. and Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дем’янчук, О. О. and Захарчишина, Ю. М. and Королюк, О. М. and Копетчук, В. А. and Корінна, Л. В. and Слінчук, В. І. and Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Teaching Resource

Щерба, Н. С. (2009) Стратегічна компетенція у підготовці майбутнього вчителя (на матеріалі англійської мови). [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Sep 22 19:53:30 2019 EEST.