Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Computer Science and Information Technology" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 190.

І

Іващенко, О. В. (2016) Інформаційні технології при начанні економіки у старшій школі. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 214-216.

Ісак, Л. М. (2016) Проблеми інформатизації технологій навчання на сучасному етапі: досвід та перспективи вітчизняної науки. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 164-168.

А

Антоненко, В. А. (2016) Програмне забезпечення для ефективного вивчення школярами основ алгоритмізації та програмування. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 179-182.

Антонов, Є. В. (2016) Використання прикладного програмного забезпечення для розвитку художніх навичок молоді. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 134-139.

Антонюк, Д. С. (2016) Використання Alternate Reality Teaching у навчально-виховному процесі ВНЗ: зарубіжний досвід. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 239-242.

Антонюк, Д. С. (2016) Зарубіжний досвід використання програмно-імітаційних комплексів економічного спрямування в освіті. Інформаційні технології в освіті (2(27)). pp. 140-153. ISSN 1998-6939

Антонюк, Д. С. and Булах, О. В. and Герасимов, Б. Г. (2016) Програмно-імітаційний комплекс як засіб моделювання економічних аспектів використання прикладного програмного забезпечення. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 226-229.

Антонюк, Д. С. and Біляченко, О. Ю. and Грибовський, М. М. (2016) Організаційно-технічні аспекти проведення змагань на базі програмно-імітаційних комплексів як засобу формування та оцінювання економічної компетентності. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 211-212.

Б

Балик, І. В. (2016) Особливості розробки шкільного сайту засобами Google Sites. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 14-17.

Беззубченкова, Т. С. (2016) Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення шкільних дисциплін. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 98-100.

Бобровська, О. В. (2016) Мультимедійні технології: стан та перспективи розвитку. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 89-92.

Бойко, Анна (2016) Використання ІКТ при знаходженні об’єму поверхонь. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 46-48.

Бутик, Р. В. (2016) Кращі E-Commerce платформи для Online бізнесу. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 63-66.

Бутик, Р. В. (2016) Реалізація міграцій баз даних засобами PHP фреймворку Phalcon. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 59-63.

В

Вакалюк, В. О. (2016) Огляд сучасних технологій для розробки мобільних додатків. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 63-69.

Вакалюк, Т. А. (2016) Модель хмаро орієнтованої системи підтримки навчання бакалаврів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 56 (6). pp. 64-76.

Вакалюк, Т. А. (2016) Огляд існуючих моделей хмарних послуг для використання у вищих навчальних закладах. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016» (22–23 квітня 2016 р.). pp. 215-217.

Вакалюк, Т. А. (2016) Переваги використання хмарної LMS NEO перед іншими аналогами при проектуванні хмаро орієнтованого середовища навчання для підготовки бакалаврів інформатики. Сборник материалов XIІ Международной конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании" (30 мая - 2 июня 2016 г., Варна, Болгария). – Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus – Специальный выпуск. – Днепропетровск, Варн. pp. 505-510.

Вакалюк, Т. А. (2016) Програмування мовою Pascal: навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. ФО-П Левковець Н.М., pp. 1-232.

Вакалюк, Т. А. (2016) Підходи до використання хмарних технологій у навчальному процесі вищої школи у вітчизняній науковій літературі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. (47). pp. 123-126.

Вакалюк, Т. А. (2016) Сучасні інформаційні технології в освіті та науці. ЖДУ імені Франка.

Вакалюк, Т. А. (2016) Хмарні технології в освіті. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. Житомир: вид-во ЖДУ.

Вакалюк, Т. А. and Антонюк, Д. С. (2016) Використання хмарних бізнес-симуляторів для вивчення поведінкової економіки. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених "Наукова молодь-2016"(15 груд. 2016 р., м. Київ) / за заг. ред. проф. Спіріна О.М.. pp. 53-56.

Вакалюк, Т. А. and Присяжнюк, Г. Є. (2016) Хмарні сервіси у допомогу вчителю математики. Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці” (10-11 листопада 2016 р.) / за ред. Т. А. Вакалюк (3). pp. 255-258.

Вербівський, Д. С. (2016) Використання інноваційних комп’ютерних технологій у навчальному процесі вищої школи. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 174-178.

Вишинська, О. В. (2016) Моделі надання хмарних послуг. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 275-279.

Вознюк, Ю. М. (2016) Дослідження можливостей застосування DreamWeaver для реалізації веб-технологій. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 17-20.

Волощук, Б. О. (2016) Використання javascript як елемент візуального оформлення та функціональної частини веб-сторінок. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 66-70.

Г

Гаврилюк, О. Д. (2016) Хмарні технології у навчальному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 261-263.

Герасьова, Л. П. (2016) Використання соціальних мереж в організації навчального процесу. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 95-97.

Гетьман, І. С. (2016) Проблеми розвитку критичного мислення в процесі навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 199-202.

Гнетецька, Д. Л. (2016) Можливості використання моделей надання хмарних послуг у сфері освіти. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 266-270.

Головня, О. С. (2016) Аналіз досвіду навчання операційних систем у зарубіжних вищих освітніх закладах. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 194-199.

Горобець, С. М. (2016) Використання ІКТ у самостійній роботі студентів при вивченні дисципліни "Основи комп’ютерної графіки". Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 222-223.

Горобець, С. М. (2016) Відгук офіційного опонента Горобця Сергія Миколайовича на дисертацію Грабовського Петра Петровича на тему «Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Горобець, С. М. and Горобець, О. В. (2016) Использование ИКТ в экономических исследованиях. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 28-31.

Горпинич, В. В. (2016) Технологія створення електронних підручників для мобільних пристроїв на базі ОС Android. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 76-79.

Гришко, А. В. and Кривонос, О. М. (2016) Сучасні CMS. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів. pp. 350-352.

Гусарова, О. В. (2016) Використання хмарних технологій при підготовці фахівців в коледжах. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 280-284.

Д

Данильчук, Д. О. (2016) Вибір сучасної CMS для створення оригінального сайту-візитки. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 70-75.

Данильчук, Д. О. (2016) Етапи створення інтернет-магазину. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 79-82.

Данчук, Юлія (2016) Побудова рисунків у процесі розв’язування геометричних задач із застосуванням програмного засобу Geogebra. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 32-35.

Дем'янчук, О. Н. (2016) Підготовка магістрів вищого технічного навчального закладу до застосування медіатехнологій у професійній діяльності. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 185-189.

Довбня, П. І. (2016) СКМ “Geogebra” як засіб інтеграції математичних знань. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 155-160.

Дідківська, С. О. (2016) Сучасні мови програмування та інструменти розробки програмного забезпечення. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 40-43.

Ж

Жаврук, Н. В. (2016) Використання технології REST для побудови веб-сервісів. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 75-82.

Жаврук, Н. В. (2016) Порівняння REST і SOAP технологій. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 23-24.

Жаврук, Н. В. (2016) Розробка електронних підручників: стан, проблеми та перспективи впровадження. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 212-214.

Жалдак, А. В. (2016) Дослідження функцій, рівнянь і нерівностей з параметрами за допомогою комп’ютера. Комп’ютерні технології навчання. pp. 19-24.

Жуковський, С. С. and Вакалюк, Т. А. (2016) Об’єктно-орінтоване програмування мовою С++. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. Вид-во ЖДУ, Житомир.

Жуковський, С. С. and Матвійчук, С. В. (2016) Задачі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики в Житомирській області у 2016 році та рекомендації щодо їх розв’язування. Комп'ютер в сем'ї та школі (8). pp. 39-44.

З

Загацька, Н. О. (2016) Інтерактивні методи навчання криптології майбутніх фахівців інформатики з використанням спеціалізованих програмних засобів. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 192-194.

Загацька, Н. О. (2016) Візуалізація навчального матеріалу на базі вільно поширюваного програмного забезпечення. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 232-233.

Захарчук, В. С. (2016) Створення сайту-візитки на основі HTML з використанням javascript. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 83-87.

Зубрицька, Я. В. (2016) Підґрунтя для проектування інформаційної архітектури. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 236-239.

Зубрицька, Я. В. (2016) Створення 3d-персонажів в 3dsmax, Zbrush та Topogun. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 87-91.

Зубрицька, Я. В. (2016) Технології сучасного веб-дизайну. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 20-26.

К

Калініченко, В. А. (2016) Програмне забезпечення для роботи з мультимедійними даними. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 45-48.

Каплюк, А. Д. (2016) Основні поняття flash-технологій та історія їх розвитку. Актуальні питання сучасної інформатики Випуск ІІ. pp. 5-8.

Карплюк, С. О. (2016) Інформаційно-педагогічний менеджмент у контексті управління процесом навчання студентів фізико-математичних спеціальностей. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2016».

Карплюк, С. О. (2016) Особливості сучасних інформаційно-аналітичних систем управління вищим навчальним закладом та принципи їх проектування. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 236-237.

Карплюк, С. О. (2016) Ретроспектива розвитку автоматизованих інформаційно-аналітичних систем в управлінні. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 209-211.

Карплюк, С. О. and Фільшина, С. М. (2016) Педагогічний менеджмент вищої школи на засадах ІКТ. Науковий пошук молодих дослідників.

Клоченок, Д. К. (2016) Використання online-сервісів організації навчального процесу. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 65-69.

Князюк, С. І. (2016) Гра як один із засобів розвитку творчих здібностей, контролю знань та умінь на уроках інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 5-13.

Колос, К. Р. and Спірін, О. М. (2016) Констатувальний етап експерименту з розвитку комп'ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання (4 (54)). pp. 183-205. ISSN 2076-8184

Коневщинська, О. Е. (2016) Мультимедіа технології у веб-сервісах електронних соціальних мереж. Збірник наукових праць «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»:. pp. 1-3.

Коневщинська, О. Е. (2016) Розвиток медіаосвіти і медіакультури в умовах сучасного інформаційного суспільства. Інформаційні технології і засоби навчання, 54 (4). pp. 32-41. ISSN 2076-8184

Коневщинська, О. Е. and Литвинова, С. Г. (2016) Електронні соціальні мережі як складних сучасних соціальних медіа. Інформаційні технології і засоби навчання, 55 (5). pp. 42-54. ISSN 2076-8184

Концедайло, В. В. (2016) Взаємопов'язаність понять «Серйозні ігри» та симуляції з розробки програмного забезпечення. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 123-126.

Концедайло, В. В. (2016) Необхідність формування нетехнічних навичок у майбутніх інженерів-програмістів у процесі професійної підготовки. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 238-239.

Коротун, О. В. (2016) Використання хмаро орієнтованої СУН Canvas при підготовці майбутніх вчителів інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 258-260.

Коротун, О. В. (2016) Дидактична система змішаного навчання у ВНЗ. In: Інформаційно-комп’ютерні технології - 2016.

Коротун, О. В. (2016) Методологічні засади змішаного навчання в умовах вищої освіти. Інформаційні технології в освіті (3 (28)). pp. 117-129. ISSN 1998-6939

Коротун, О. В. (2016) Наукові підходи до організації змішаного навчання у підготовці майбутніх вчителів інформатики. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 186-188.

Коротун, О. В. (2016) Педагогічні особливості впровадження та функціонування е-навчання у вищій школі. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені павла Тичини (1). pp. 167-174. ISSN 2307-4906

Коротун, О. В. (2016) Педагогічні принципи змішаного навчання. In: ІІІ Українська конференція молодих науковців "Інформаційні технології 2016".

Коротун, О. В. (2016) Система управління навчанням Canas як компонент хмаро орієнтованого навчального середовища. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 93 (IV(45)). pp. 30-33.

Коротун, О. В. (2016) Хмаро орієнтована система управління навчанням Canvas. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (1(55)). pp. 230-239.

Коцемир, К. О. (2016) Застосування відеоданих: відеоконференція. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 81-86.

Кривонос, М. П. (2016) Електронний курс "Нові інформаційні технології". Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 242-243.

Кривонос, О. М. (2016) Використання хмарних ресурсів для опрацювання графічних обєктів. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 284-286.

Кривонос, О. М. and Кривонос, М. П. (2016) Використання елементів дистанційного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами-філологами. Міжнародний науковий журнал. pp. 48-55.

Кривонос, О. М. and Кузьменко, Є. В. and Кузьменко, С. В. (2016) Огляд та перспективи використання платформи Arduino Nano 3.0 у вищій школі. Інформаційні технології і засоби навчання (6 (56)). pp. 77-87. ISSN 2076-8184

Крошка, А. Ю. (2016) Використання 3D графіки у повсякденному житті. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 75-77.

Крошка, А. Ю. (2016) Розробка тестової оболонки для учнів середніх навчальних закладів засобами ООП Delphi. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 82-86.

Крошка, А. Ю. (2016) Сучасні електронні засоби контролю знань. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 246-247.

Куліковська, О. В. (2016) MySQL чи SQLite використовувати на базі Django CMS. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 101-105.

Куліковська, О. В. (2016) Проектування бази даних студентського сайту. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 206-208.

Куліковська, О. В. (2016) Створення чату за допомогою модулів CMS Joomla. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 86-90.

Куліковська, О. В. and Вакалюк, Т. А. (2016) Переваги застосування існуючих моделей розробки програмного забезпечення у реальному проекті. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів. pp. 56-59.

Купрієнко, А. В. (2016) Інформаційна база даних навчального закладу. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 26-29.

Куришко, С. (2016) Моделювання за допомогою електронних таблиць. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 30-33.

Кухтюк, В. О. (2016) Проектування мобільних додатків навчання з використанням ОС Android. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 129-131.

Кучер, В. В. (2016) Написання кросплатформенних програм шляхом використання бібліотеки QT. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 90-94.

Кучер, В. В. (2016) Основні методи тестування програмного забезпечення. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 248-249.

Кучер, В. В. (2016) Переваги використання CSS препроцесора. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 102-105.

Л

Ложкова, А. (2016) Використання ІКТ для дослідження голоморфних функцій. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 49-52.

Лоха, А. А. (2016) Застосування програми для створення тестів та опитувань Schoolhouse Test викладачами навчальних закладів. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 171-174.

Луцько, А. Л. (2016) Для чого потрібні віртуальні тури. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 48-51.

Луцько, А. Л. (2016) Основні переваги та недоліки CMS Magento. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 251-254.

М

Маковський, Д. Ю. (2016) Особливості мови програмування Ruby та фреймворку Ruby on Rails. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 100-105.

Маковський, Д. Ю. (2016) Розробка крос-платформних додатків для мобільних пристроїв. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 105-111.

Максимчук, М. О. (2016) Adobe Flash Professional як засіб створення комп’ютерних ігор. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 252-253.

Максимчук, М. О. (2016) Основні моделі надання послуг за допомогою хмарних технологій. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 270-275.

Медведєва, М. О. (2016) Використання візуального середовища Графоаналізатор для створення та обробки графів. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 146-148.

Могильницький, В. Ю. (2016) Системи управління контентом. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 173-175.

Могильницький, В. Ю. and Кривонос, О. М. (2016) Проектування моделі типового сайту кафедри вищого навчального закладу України. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів. pp. 375-377.

Москаленко, Т. О. (2016) Вимоги до розробки електронних підручників. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 217-218.

Мосіюк, О. О. (2016) Перевеги використання Docker у процесі навчання студентів розробки web-додатків. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 223-225.

Моцний, М. Р. (2016) Процедурна генерація контенту. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 111-114.

Мудрий, Я. П. (2016) Комп’ютерні ігри та їх класифікація. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 133-138.

Мінькович, Б. A. (2016) Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 14-17.

Н

Наконечна, О. А. and Петрук, С. В. (2016) Застосування інформаційного менеджменту в документаційному забезпеченні діяльності органів місцевого самоврядування. In: Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2016 р., Черкаси.

Нікітчин, О. М. (2016) Застосування у професійній діяльності психолога можливостей «хмарних» технологій. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 286-290.

О

Одуд, О. А. (2016) Змістове наповнення спецкурсу «Використання хмарних інформаційно-аналітичних технологій у науково-дослідному процесі». Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 9-14.

Одуд, О. А. (2016) Особливості підготовки докторів філософії з використанням міжнародних наукометричних баз даних. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки Ph.D. в ЄС».

Одуд, О. А. (2016) Формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх докторів філософії з використанням системи Google Scholar. In: Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Одуд, О. А. and Спірін, О. М. (2016) Зміст навчального матеріалу спецкурсу "Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі". Інформаційні технології і засоби навчання, 52 (2). pp. 108-120. ISSN 2076-8184

Олійник, О. В. (2016) Особливості вивчення теми «Основні алгоритми стискання інформації без втрат» курсу «Теорія інформації». Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 160-163.

Онищук, Д. П. (2016) Аналіз та порівняльна характеристика ССК для СМS Joomla. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 35-36.

Онищук, Д. П. (2016) Використання мови програмування на базі 1С для створення інформаційно-аналітичної системи. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 106-108.

Онищук, Д. П. (2016) Онлайн-ігри як один з сучасних напрямків вивчення основ програмування. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 138-142.

Осипчук, А. В. (2016) Використання електронних засобів навчального призначення: стан, проблеми, перспективи. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 77-79.

П

Пилипчук, Е. І. (2016) Інструментальні засоби фрактальної графіки. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 168-171.

Пилипчук, О. А. (2016) Порівняння найпопулярніших CMS для створення освітнього інтернет-сайту. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 34-37.

Писанка, Ю.В. (2016) Моделювання 3D світу. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 115-118.

Подік, Д. Л. (2016) Порівняння технологій опрацювання відеоданих. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 8-13.

Поліщук, В. В. (2016) Особливості використання вебінарів у ВНЗ. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 114-117.

Поліщук, В. В. (2016) Створення шаблону навчального web-сайту за допомогою Adobe Photoshop. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 118-122.

Поліщук, С. (2016) Використання ІКТ для дослідження степеневих рядів. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 43-46.

Почтовюк, А. Б. (2016) Перспективи розвитку дистанційної освіти в україні. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 69-71.

Почтовюк, С. І. and Білик, О. В. (2016) Використання віртуального лабораторного засобу в процесі навчання майбутніх електриків. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 239-242.

Присяжнюк, Г. Є. (2016) Висвітлення проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій з метою формування знань і вмінь учнів СЗШ у психолого-педагогічній літературі. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад–доуніверситетська підготовка–вищий навчальний заклад : зб. наук. праць матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2016 р., м. Київ. pp. 188-191.

Проботюк, О. А. and Кузьменко, О. В. and Проботюк, О. Д. (2016) Програмна реалізація перетворення чисел з однієї системи числення в іншу. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 229-235.

Проботюк, О. Д. (2016) Використання інформаційно-комп’ютерних та мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі в умовах інноваційного освітнього середовища. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 86-89.

Проша, Н. А. (2016) Використання форм інноваційних технологій у вищій освіті. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 71-75.

Пічугіна, І. С. (2016) Критерії та показники використання мережних технологій відкритих систем для духовно-морального розвитку особистості в неформальній освіті дорослих. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 59-62.

Р

Роман, О. В. (2016) Вибір концепції автоматизації та моделювання бізнес-процесів. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 37-39.

Романішин, В. В. (2016) Необхідність проектування та впровадження програмно-демонстраційних комплексів вивчення інформатичних дисциплін при підготовці студентів технологічного коледжу. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 182-184.

С

Самборський, В. С. (2016) Flash-анімація та сфери її використання. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 52-56.

Семенчук, С. П. (2016) Методи та засоби управління знаннями. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 256-257.

Семенюк, Р. А. (2016) Ідея рефакторингу та його користь для програміста. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 57-59.

Семенюк, Р. А. (2016) Переваги використання технологій Ruby та Ruby on Rails для розробки навчальних ресурсів. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 38-41.

Семенюк, Р. А. (2016) Програмування на Ruby під Андроїд. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 55-56.

Сидоренко, Т. А. (2016) Розробка моделі освітлення за допомогою шейдерів на мові програмування HLSL. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 55-56.

Сичевський, О. В. (2016) Технології опрацювання аудіоданих компьютерними методами. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 59-62.

Словінська, Ю. А. (2016) Деякі особливості підготовки учителів інформатики до створення та використання педагогічних програмних засобів навчання. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 148-152.

Словінська, Ю. А. (2016) До проблеми підготовки майбутніх учителів інформатики на засадах використання ІКТ. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 260-261.

Сога, Д. С. (2016) NoSQL – нова методологія розробки нереляційних баз даних. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 110-114.

Сога, Д. С. (2016) Технології та перспективи розвитку віртуальної реальності. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 42-46.

Спірін, О. М. and Биков, В. Ю. (2016) Інформаційно-аналітична підтримка науково-педагогічних досліджень на основі електронних бібліометричних систем In. In: Звітна науков-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Спірін, О. М. and Яцишин, А. В. and Іванова, С. М. and Кільченко, С. В. and Лупаренко, Л. А. (2016) Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень. нформаційні технології і засоби навчання (5 (55)). pp. 136-174. ISSN 2076-8184

Степушенко, О. А. (2016) Ігрові програми в навчанні та розвитку особистості. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 79-81.

Стець, О. В. (2016) Основні можливості CMS Joomla. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 109-111.

Стець, О. В. (2016) Переваги та недоліки CMS Joomla. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 13-16.

Стукало, Т. В. (2016) Функції та завдання електронного портфоліо вчителя. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 46-51.

Супрунчук, В. С. (2016) Особливості адаптивного веб-дизайну. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 17-20.

Сікора, Я. Б. (2016) Інтеграція електронного навчання і дистанційних освітніх технологій в навчальний процес ВНЗ. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 92-95.

Сікора, Я. Б. (2016) Реалізація змішаного навчання у вищому навчальному закладі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота" (2(39)). pp. 236-239. ISSN 2524-0609

Сікора, Я. Б. (2016) Хмарні технології у навчанні інформатики майбутніх фахівців фізико-математичного профілю. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 258-259.

Сікора, Я. Б. and Федорчук (Жуковська), А. Л. (2016) Основи інформатики: робота в операційній системі Windows. [Teaching Resource]

Т

Теслюк, Н. І. (2016) Використання інформаційно-комунікаційних технологій для здійснення моніторингу навчальної діяльності учнів на уроках інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 143-146.

Тирановець, Вікторія (2016) Використання ІКТ при фузіонізмі алгебраїчних і геометричних методів у математиці. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 52-55.

Токарська, О. А. (2016) До питання формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 131-134.

Токарчук, О. В. (2016) Сучасні засоби розробки відеоуроків. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 242-245.

Толстова, О. В. (2016) Можливості використання хмарного сервісу Prezi у гуманітаризації освіти майбутніх учителів. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 264-265.

У

Усата, О. Ю. (2016) Web-ресурси в професійному зростанні майбутнього учителя інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 139-143.

Усата, О. Ю. (2016) Інформаційно-комунікаційні технології на шляху становлення вчителя-акмеолога. Інформаційні технології і засоби навчання, 54 (4). pp. 206-216. ISSN 2076-8184

Усата, О. Ю. (2016) Електронний навчально-методичний комплекс як засіб формування інформаційної компетентності майбутнього учителя. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 262-263.

Ущапівський, В. Я. (2016) Порівняння різних мов web-програмування. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 33-36.

Ф

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2016) Особливості викладання курсу "Web-програмування" для студентів-інформатиків. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 190-192.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2016) Проблема підготовка майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-компютерні технології – 2016». pp. 264-265.

Філаєв, І. О. (2016) Розробка web сайту на основі HTML з використанням JavaScript та бібліотеки jQuery. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 128-132.

Філоненко, І. В. and Філоненко, Н. В. (2016) Використанння електронних таблиць Excel для обробки психологічних тестів. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 248-251.

Х

Харченко, М. М. (2016) Методи шифрування даних. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 23-28.

Хлуп’янець, М. І. (2016) Використання мови Bash для написання сценаріїв в операційній системі Linux. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 268-269.

Хомутовський, О. І. (2016) Електронні навчальні ресурси. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 142-145.

Хом’як, Д. І. (2016) Особливості роботи з технологією Activex Data Objects на прикладі розробки програмного забезпечення в інтегрованому середовищі розробки Embarcadero Rad Studio. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 59-60.

Ц

Цокол, С. О. (2016) Дослідження можливостей Ucoz для створення сайту навчального закладу. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 51-55.

Ч

Черненко, В. П. (2016) Використання інформаційних технологій при проведенні лабораторних робіт з економетрики. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 100-102.

Ш

Шевчук, Б. В. (2016) Проблеми підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з використанням електронних освітніх ресурсів. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 202-206.

Шевчук, Л. Д. (2016) Створення електронних засобів навчання. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 245-248.

Шкабара, В. С. (2016) Вебінари та основні сервіси для їх проведення. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 120-123.

Шкабара, В. С. (2016) Розробка адаптивного сайту з використанням Bootstrap. Актуальні питання сучасної інформатики, 2. pp. 122-128.

Щ

Щур, Н. В. (2016) Аналіз веб-ресурсу Google Sites в навчальному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики. pp. 55-58.

Я

Яценко, О. І. (2016) Електронна бібліотека ВНЗ як частина інформаційної інфраструктури сфери освіти. In: VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016», 22–23 квітня 2016 р., Житомир.

Яценко, О. І. (2016) Система неперервної підготовки майбутніх вчителів математики в області інформаційних технологій. Актуальні питання сучасної інформатики: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів, 2. pp. 37-44.

Яценко, О. І. and Яценко, О. С. (2016) Використання некомерційного програмного забезпечення при вивченні комп’ютерної графіки. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 127-129.

Яценко, О. І. and Яценко, О. С. (2016) Можливості використання некомерційного програмного забезпечення під час вивчення дисципліни "Інформатика і інформаційні технології". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (2 (84)). pp. 142-147. ISSN 2076-6173

This list was generated on Fri Aug 12 15:04:00 2022 EEST.