Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 66.

Дубасенюк, О. А., ed. (2018) Андрагогічний вісник. Випуск 9. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Павленко, В. В., ed. (2018) Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства. Житомир : ФО-П Левковець Н.М., Житомир.

Дубасенюк, О. А. and Антонова, О. Є., eds. (2018) Науково-педагогічні школи: проблеми, здобутки та перспективи розвитку: програма конференції. ФОП Левковець Н.М..

Дубасенюк, О. А., ed. (2018) Проблеми освіти: збірник наукових праць. Випуск 88. Частина 1. Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД». ISBN 978-617-7607-11-2

Дубасенюк, О. А., ed. (2018) Проблеми освіти: збірник наукових праць. Випуск 88. Частина 2. Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД». ISBN 978-617-7607-11-2

Вітвицька, С. С. and Колесник, Н. Є., eds. (2018) Підготовка фахівців у контексті становлення нової української школи: програма конференції. ФОП Левковець Н.М..

Єршов, М. В. (2018) Актуальні проблеми підготовки ІТ-спеціалістів у закладах вищої освіти України. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Антонова, О. Є. (2018) Creativity and its significance in realization of the creative process. Scaientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. (6/3). pp. 6-10.

Антонова, О. Є. (2018) Застосування методики case-study у системі практико-орієнтованої підготовки майбутнього вчителя. Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору : Зб. наук. праць. pp. 21-34.

Антонова, О. Є. (2018) Макаренко про педагогічний талант і педагогічну майстерність. Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття. pp. 71-74.

Антонова, О. Є. (2018) Обдарованість дорослої людини: проблеми, перспективи. Aduálna príprava profesionálov v oblasti vzdelávania dospelých / Профессиональная подготовка специалистов в условиях непрерывного образования: андрагогический подход. pp. 5-15.

Антонова, О. Є. (2018) Основні напрями діяльності наукової школи «Педагогічні аспекти обдарованості» у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Проблеми освіти: зб. наук. праць (90). pp. 6-15.

Антонова, О. Є. (2018) Проблема жіночої освіти у педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (6(80)). pp. 69-78.

Антонова, О. Є. (2018) Професійне зростання науково-педагогічних працівників у середовищі кафедри як осередку розвитку. Проблеми освіти: зб. наук. праць, 1 (88). pp. 7-18.

Антонова, О. Є. (2018) Розвиток обдарованості дорослої людини: проблеми, перспективи. In: Професійна освіта : андрагогічний підхід : монографія. Вид. О. О. Євенок, Житомир, pp. 90-118.

Антонова, О. Є. and Єремеєва, В. М. and Мирончук, Н. М. (2018) Методика організації науково-педагогічних досліджень студентів. Вид..

Антонова, О. Є. and Поліщук, Н. М. (2018) Науково-педагогічна школа як творчий осередок залучення молодих науковців до дослідницького процесу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 17-23. ISSN 2076-6173

Антонова, О. Є. and Поліщук, Н. М. (2018) Науково-теоретичні засади підготовки вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти до збереження здоров'я учнів. Андрагогічний вісник (9). pp. 46-58.

Бірук, Н. П. (2018) Науково-педагогічні школи Житомирщини. Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика : матеріали конференції (5 березня 2018 р.).

Бірук, Н. П. (2018) Педагог-дослідник: окреслення дефініції та особливості діяльності. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» (6/38). pp. 38-48.

Власенко, О. М. (2018) Основні пріоритети реформування громадянської освіти в Україні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (1 (92)). pp. 70-74. ISSN 2076-6173

Власенко, О. М. (2018) Проблема громадянських цінностей особистості в контексті зарубіжних концепцій громадянського суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (94)). pp. 32-36. ISSN 2076-6173

Вінічук, Наталія (2018) Загадка як засіб розвитку креативності дітей молодшого шкільного віку. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць / за ред. доц. В.В. Павленко. pp. 16-24.

Вітвицька, С. С. (2018) Інноваційний підхід до проблеми виховання молоді у педагогічній спадщині А. С. Макаренка. Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти 21 століття: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 5-9.

Вітвицька, С. С. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертацію Іванюти Олексія Олексійовича «Педагогічні умови моніторингу навчальних досягнень майбутніх землевпорядників у процесі вивчення спеціальних дисциплін», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Димитриєнко, Єлизавета (2018) Педагогічний вплив на розвиток креативної складової фахової підготовки майбутніх учителів іноземної мови. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць / за ред. доц. В.В. Павленко. pp. 63-68.

Дишлева, Олександра (2018) Особливості загальної середньої освіти Польщі. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць / за ред. доц. В.В. Павленко. pp. 68-73.

Дубасенюк, О. А. (2018) А. С. Макаренко - видатний педагог-новатор ХХ століття. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (2 (76)). pp. 235-242.

Дубасенюк, О. А. (2018) Актуальні проблеми професійної освіти: навчально-методичний посібник / укл. О.А. Дубасенюк. [Teaching Resource]

Дубасенюк, О. А. (2018) Андрагогічна діяльність викладача вищої школи в умовах магістратури як системний об’єкт дослідження. Scientific letters of academic society of Mical Baludansky (6 (3)). pp. 37-41. ISSN 1338-9432

Дубасенюк, О. А. (2018) Здобутки Житомирської науково-педагогічної школи (до 30-річчя заснування). Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти". (90). pp. 75-81.

Дубасенюк, О. А. (2018) Концептуальні моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів, реалізовані у діяльності Житомирської наукової школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 62-70. ISSN 2076-6173

Дубасенюк, О. А. (2018) Концептуальні та прикладні аспекти ціннісно-морального виховання особистості майбутнього педагога в системі вищої освіти. Проблеми освіти: зб. наук. праць, 1 (88). pp. 127-139.

Дубасенюк, О. А. (2018) Розвиток педагогічної освіти у контексті педевтологічних пошуків. Українська полоністика (15). pp. 122-129. ISSN 2220-4555

Дубасенюк, О. А. (2018) Розвиток педагогічної освіти у контексті педевтологічних пошуків. Українська полоністика (15). pp. 122-129. ISSN 2220-4555

Дубасенюк, О. А. (2018) Становлення і розвиток акме-особистості видатного вченого М.М. Міклухо-Маклая. Сучасні проблеми наукової та духовно-просвітницької діяльності Миклухо-Маклая: Збірник матеріалів Маклаївських читаннь, присвячених 145-річчю переїзду родини Миклух на Малинщину (30 травня 2018 р., м.Малин).. pp. 12-16.

Дубасенюк, О. А. (2018) Сучасні тенденції розвитку вищої освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору»: Зб. наук.праць. ‒ Новоград-Волинський (1). pp. 12-21.

Дубасенюк, О. А. and Мирончук, Н. М. and Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Вітвицька, С. С. and Горобець, С. М. and Лук'янова, Л. Б. and Самойленко, О. А. and Барановська, Л. В. and Корінна, Л. В. and Косигіна, О. В. (2018) Професійна освіта: андрагогічний підхід. О. О. Євенок.

Зеленський, Михайло (2018) Використання проблемних ситуацій на уроках англійської мови. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць / за ред. доц. В.В. Павленко. pp. 76-86.

Ковальчук, В. А. (2018) Professional training of future teachters for work in the context of educational-uppbringing systems' variability. Scientific letters michal baludansky. pp. 67-72.

Ковальчук, В. А. (2018) Освітньо-виховні системи закладів середньої освіти: навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Ковальчук, В. А. (2018) Робочий зошит з педагогіки /для студентів спеціальності 014.03 Середня освіта. Історія : посібник-практикум. [Teaching Resource]

Копиця, Ілона (2018) Сучасні концепції креативності освіти: проблеми та перспективи. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць / за ред. доц. В.В. Павленко. pp. 92-97.

Лавренчук, Тетяна (2018) Особливості розвитку креативності дітей підліткового віку. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць / за ред. доц. В.В. Павленко. pp. 97-101.

Мирончук, Н. М. (2018) Контекстний підхід у підготовці студентів до професійної діяльності у зарубіжній педагогічній теорії. Креативна педагогіка (13). pp. 95-101.

Мирончук, Н. М. (2018) Критерії та показники сформованості у майбутніх викладачів вищої школи готовності до самоорганізації у професійній діяльності. Проблеми освіти: зб. наук. праць..

Мирончук, Н. М. (2018) Особливості змісту підготовки магістрів спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки” (“Педагогіка вищої школи”) в Україні. Scientific Letters of Akademic Society of Michal Baludansky, 6 (3). pp. 99-103. ISSN 1338-9432

Мирончук, Н. М. (2018) Професійна діяльність викладача вищої школи: суспільні виклики та проблеми змісту підготовки. In: Професійна освіта:андрагогічний підхід: монографія. О.О. Євенок, pp. 1-20. ISBN 978-617-7703-30-2

Мирончук, Н. М. (2018) Професійна самоорганізація викладача вищої школи у контексті ціложиттєвого навчання. Pregraduálna príprava profesionálov v oblasti vzdelávania dospelých (Профессиональная подготовка специалистов в условиях непрерывного образования: андрагогический подход): Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 18. mája 2018.

Мирончук, Н. М. (2018) Самомотивація як складова самоорганізації викладача у професійній діяльності. Проблеми освіти (88).

Мирончук, Н. М. (2018) Теорія і методика педагогічної діяльності. [Teaching Resource]

Мирончук, Н. М. (2018) Формування рефлексивно-оцінних умінь готовності майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. ISSN 2474-9400

Мирончук, Н. М. (2018) Формування умінь самоорганізації науково-дослідницької діяльності магістрантів на засадах ергономічного підходу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 103-107. ISSN 2076-6173

Налапко, Світлана (2018) Візуальна арт-технологія як засіб розвитку креативності на уроках іноземної мови. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць / за ред. доц. В.В. Павленко. pp. 109-115.

Новіцька, І. В. and Грушева, А. А. and Вербовський, І. А. (2018) Теоретичні засади формування управлінських умінь у студентів ЗВО у процесі розв'язування професійних задач. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 126-130. ISSN 2076-6173

Павленко, В. В. (2018) Модель розвитку креативності учнів основної школи в процесі навчання на основі завдань відкритого типу. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 6 (3). pp. 108-113.

Павленко, В. В. (2018) Педагогіка. Робочий зошит. [Teaching Resource]

Павленко, В. В. (2018) Педагогічні умови для розвитку креативності учнів у сучасному педагогічному процесі. Проблеми освіти: збірник наукових праць, 88 (2). pp. 138-148.

Павленко, В. В. (2018) Підготовка майбутнього вчителя до реалізації програм розвитку креативності у Польщі. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 18. mája 2018. pp. 226-243.

Павленко, В. В. (2018) Розвиток креативності в професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійна підготовка фахівців у вимірі освітніх реалій» (11–12 жовтня, 2018). pp. 294-301.

Павленко, В. В. (2018) Теорії креативності. Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. pp. 214-217.

Сейко, Н. А. (2018) Давня українська педагогічна термінологія: аналіз текстів українського Середньовіччя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 188-194. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. (2018) Вплив вчення М. М. Миклухо-Маклая на розвиток акмеологічної галузі знань. Сучасні проблеми наукової та духовно-просвітницької діяльності Миклухо-Маклая: зб. матер. Маклаївських читаннь, присвячених 145-річчю переїзду родини Миклух на Малинщину (30 травня 2018 р., м. Малин). pp. 12-16.

Сидорчук, Н. Г. and Бредіхіна, І. В. (2018) Тренінг як шлях формування педагогічної команди. Креативна педагогіка (13). pp. 36-41.

Сидорчук, Н. Г. and Тригубчук, М. Ю. (2018) Особливості професійного здоров’я викладача закладу вищої освіти та синдром професійного вигорання. Андрагогічний вісник: наук. електр. журнал (9). pp. 102-113.

Яценко, С. Л. (2018) Арт-терапія як засіб гармонізації професійного середовища викладача закладу вищої освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 248-251. ISSN 2076-6173

This list was generated on Sun Oct 2 04:16:04 2022 EEST.