Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Д | З | К | Л | М | Н | П | С | Я
Number of items: 64.

Є

Єршов, М. В. (2018) Актуальні проблеми підготовки ІТ-спеціалістів у закладах вищої освіти України. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

А

Антонова, О. Є. (2018) Creativity and its significance in realization of the creative process. Scaientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. (6/3). pp. 6-10.

Антонова, О. Є. (2018) Застосування методики case-study у системі практико-орієнтованої підготовки майбутнього вчителя. Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору : Зб. наук. праць. pp. 21-34.

Антонова, О. Є. (2018) Макаренко про педагогічний талант і педагогічну майстерність. Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття. pp. 71-74.

Антонова, О. Є. (2018) Обдарованість дорослої людини: проблеми, перспективи. Aduálna príprava profesionálov v oblasti vzdelávania dospelých / Профессиональная подготовка специалистов в условиях непрерывного образования: андрагогический подход. pp. 5-15.

Антонова, О. Є. (2018) Основні напрями діяльності наукової школи «Педагогічні аспекти обдарованості» у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Проблеми освіти: зб. наук. праць (90). pp. 6-15.

Антонова, О. Є. (2018) Проблема жіночої освіти у педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (6(80)). pp. 69-78.

Антонова, О. Є. (2018) Професійне зростання науково-педагогічних працівників у середовищі кафедри як осередку розвитку. Проблеми освіти: зб. наук. праць, 1 (88). pp. 7-18.

Антонова, О. Є. (2018) Розвиток обдарованості дорослої людини: проблеми, перспективи. In: Професійна освіта : андрагогічний підхід : монографія. Вид. О. О. Євенок, Житомир, pp. 90-118.

Антонова, О. Є., Єремеєва, В. М., Мирончук, Н. М. (2018) Методика організації науково-педагогічних досліджень студентів. Вид..

Антонова, О. Є., Поліщук, Н. М. (2018) Науково-педагогічна школа як творчий осередок залучення молодих науковців до дослідницького процесу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 17-23. ISSN 2076-6173

Антонова, О. Є., Поліщук, Н. М. (2018) Науково-теоретичні засади підготовки вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти до збереження здоров'я учнів. Андрагогічний вісник (9). pp. 46-58.

Б

Бірук, Н. П. (2018) Науково-педагогічні школи Житомирщини. Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика : матеріали конференції (5 березня 2018 р.).

Бірук, Н. П. (2018) Педагог-дослідник: окреслення дефініції та особливості діяльності. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» (6/38). pp. 38-48.

В

Власенко, О. М. (2018) Основні пріоритети реформування громадянської освіти в Україні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (1 (92)). pp. 70-74. ISSN 2076-6173

Власенко, О. М. (2018) Проблема громадянських цінностей особистості в контексті зарубіжних концепцій громадянського суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (94)). pp. 32-36. ISSN 2076-6173

Вінічук, Наталія (2018) Загадка як засіб розвитку креативності дітей молодшого шкільного віку. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць / за ред. доц. В.В. Павленко. pp. 16-24.

Вітвицька, С. С. (2018) Інноваційний підхід до проблеми виховання молоді у педагогічній спадщині А. С. Макаренка. Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти 21 століття: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 5-9.

Вітвицька, С. С. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертацію Іванюти Олексія Олексійовича «Педагогічні умови моніторингу навчальних досягнень майбутніх землевпорядників у процесі вивчення спеціальних дисциплін», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Д

Димитриєнко, Єлизавета (2018) Педагогічний вплив на розвиток креативної складової фахової підготовки майбутніх учителів іноземної мови. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць / за ред. доц. В.В. Павленко. pp. 63-68.

Дишлева, Олександра (2018) Особливості загальної середньої освіти Польщі. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць / за ред. доц. В.В. Павленко. pp. 68-73.

Дубасенюк, О. А. (2018) А. С. Макаренко - видатний педагог-новатор ХХ століття. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (2 (76)). pp. 235-242.

Дубасенюк, О. А. (2018) Актуальні проблеми професійної освіти: навчально-методичний посібник / укл. О.А. Дубасенюк. [Teaching Resource]

Дубасенюк, О. А. (2018) Андрагогічна діяльність викладача вищої школи в умовах магістратури як системний об’єкт дослідження. Scientific letters of academic society of Mical Baludansky (6 (3)). pp. 37-41. ISSN 1338-9432

Дубасенюк, О. А. (2018) Здобутки Житомирської науково-педагогічної школи (до 30-річчя заснування). Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти". (90). pp. 75-81.

Дубасенюк, О. А. (2018) Концептуальні моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів, реалізовані у діяльності Житомирської наукової школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 62-70. ISSN 2076-6173

Дубасенюк, О. А. (2018) Концептуальні та прикладні аспекти ціннісно-морального виховання особистості майбутнього педагога в системі вищої освіти. Проблеми освіти: зб. наук. праць, 1 (88). pp. 127-139.

Дубасенюк, О. А. (2018) Основні напрями та здобутки 30-річної діяльності Житомирської науково-педагогічної школи. American journal of fundamental, applied & experimental research. pp. 28-33. ISSN 2474-9397

Дубасенюк, О. А. (2018) Підготовка креативного педагога у закладах вищої освіти в умовах магістратури. Створення системи розвитку, саморозвитку та самореалізації творчої обдарованої особистості педагога та ліцеїста в умовах інноваційного закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук-практ.конф.. pp. 5-7.

Дубасенюк, О. А. (2018) Розвиток педагогічної освіти у контексті педевтологічних пошуків. Українська полоністика (15). pp. 122-129. ISSN 2220-4555

Дубасенюк, О. А. (2018) Розвиток педагогічної освіти у контексті педевтологічних пошуків. Українська полоністика (15). pp. 122-129. ISSN 2220-4555

Дубасенюк, О. А. (2018) Становлення і розвиток акме-особистості видатного вченого М.М. Міклухо-Маклая. Сучасні проблеми наукової та духовно-просвітницької діяльності Миклухо-Маклая: Збірник матеріалів Маклаївських читаннь, присвячених 145-річчю переїзду родини Миклух на Малинщину (30 травня 2018 р., м.Малин).. pp. 12-16.

Дубасенюк, О. А. (2018) Сучасні моделі професійної підготовки педагогів-андрагогів. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи. pp. 174-180.

Дубасенюк, О. А. (2018) Сучасні тенденції розвитку вищої освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору»: Зб. наук.праць. ‒ Новоград-Волинський (1). pp. 12-21.

Дубасенюк, О. А. (2018) Теоретичні та прикладні аспекти креативної освіти майбутніх учителів. Креативна педагогіка (13). pp. 10-18.

Дубасенюк, О. А., Мирончук, Н. М., Антонова, О. Є., Сидорчук, Н. Г., Ковальчук, В. А., Вітвицька, С. С., Горобець, С. М., Лук'янова, Л. Б., Самойленко, О. А., Барановська, Л. В., Корінна, Л. В., Косигіна, О. В. (2018) Професійна освіта: андрагогічний підхід. О. О. Євенок.

З

Зеленський, Михайло (2018) Використання проблемних ситуацій на уроках англійської мови. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць / за ред. доц. В.В. Павленко. pp. 76-86.

К

Ковальчук, В. А. (2018) Professional training of future teachters for work in the context of educational-uppbringing systems' variability. Scientific letters michal baludansky. pp. 67-72.

Ковальчук, В. А. (2018) Освітньо-виховні системи закладів середньої освіти: навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Ковальчук, В. А. (2018) Робочий зошит з педагогіки /для студентів спеціальності 014.03 Середня освіта. Історія : посібник-практикум. [Teaching Resource]

Копиця, Ілона (2018) Сучасні концепції креативності освіти: проблеми та перспективи. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць / за ред. доц. В.В. Павленко. pp. 92-97.

Л

Лавренчук, Тетяна (2018) Особливості розвитку креативності дітей підліткового віку. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць / за ред. доц. В.В. Павленко. pp. 97-101.

М

Мирончук, Н. М. (2018) Контекстний підхід у підготовці студентів до професійної діяльності у зарубіжній педагогічній теорії. Креативна педагогіка (13). pp. 95-101.

Мирончук, Н. М. (2018) Критерії та показники сформованості у майбутніх викладачів вищої школи готовності до самоорганізації у професійній діяльності. Проблеми освіти: зб. наук. праць..

Мирончук, Н. М. (2018) Особливості змісту підготовки магістрів спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки” (“Педагогіка вищої школи”) в Україні. Scientific Letters of Akademic Society of Michal Baludansky, 6 (3). pp. 99-103. ISSN 1338-9432

Мирончук, Н. М. (2018) Професійна діяльність викладача вищої школи: суспільні виклики та проблеми змісту підготовки. In: Професійна освіта:андрагогічний підхід: монографія. О.О. Євенок, pp. 1-20. ISBN 978-617-7703-30-2

Мирончук, Н. М. (2018) Професійна самоорганізація викладача вищої школи у контексті ціложиттєвого навчання. Pregraduálna príprava profesionálov v oblasti vzdelávania dospelých (Профессиональная подготовка специалистов в условиях непрерывного образования: андрагогический подход): Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 18. mája 2018.

Мирончук, Н. М. (2018) Самомотивація як складова самоорганізації викладача у професійній діяльності. Проблеми освіти (88).

Мирончук, Н. М. (2018) Теорія і методика педагогічної діяльності. [Teaching Resource]

Мирончук, Н. М. (2018) Формування рефлексивно-оцінних умінь готовності майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. ISSN 2474-9400

Мирончук, Н. М. (2018) Формування умінь самоорганізації науково-дослідницької діяльності магістрантів на засадах ергономічного підходу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 103-107. ISSN 2076-6173

Н

Налапко, Світлана (2018) Візуальна арт-технологія як засіб розвитку креативності на уроках іноземної мови. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства : збірн. наук. праць / за ред. доц. В.В. Павленко. pp. 109-115.

Новіцька, І. В., Грушева, А. А., Вербовський, І. А. (2018) Теоретичні засади формування управлінських умінь у студентів ЗВО у процесі розв'язування професійних задач. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 126-130. ISSN 2076-6173

П

Павленко, В. В. (2018) Модель розвитку креативності учнів основної школи в процесі навчання на основі завдань відкритого типу. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 6 (3). pp. 108-113.

Павленко, В. В. (2018) Педагогіка. Робочий зошит. [Teaching Resource]

Павленко, В. В. (2018) Педагогічні умови для розвитку креативності учнів у сучасному педагогічному процесі. Проблеми освіти: збірник наукових праць, 88 (2). pp. 138-148.

Павленко, В. В. (2018) Підготовка майбутнього вчителя до реалізації програм розвитку креативності у Польщі. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 18. mája 2018. pp. 226-243.

Павленко, В. В. (2018) Розвиток креативності в професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійна підготовка фахівців у вимірі освітніх реалій» (11–12 жовтня, 2018). pp. 294-301.

Павленко, В. В. (2018) Теорії креативності. Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. pp. 214-217.

С

Сейко, Н. А. (2018) Давня українська педагогічна термінологія: аналіз текстів українського Середньовіччя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 188-194. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. (2018) Вплив вчення М. М. Миклухо-Маклая на розвиток акмеологічної галузі знань. Сучасні проблеми наукової та духовно-просвітницької діяльності Миклухо-Маклая: зб. матер. Маклаївських читаннь, присвячених 145-річчю переїзду родини Миклух на Малинщину (30 травня 2018 р., м. Малин). pp. 12-16.

Сидорчук, Н. Г., Бредіхіна, І. В. (2018) Тренінг як шлях формування педагогічної команди. Креативна педагогіка (13). pp. 36-41.

Сидорчук, Н. Г., Тригубчук, М. Ю. (2018) Особливості професійного здоров’я викладача закладу вищої освіти та синдром професійного вигорання. Андрагогічний вісник: наук. електр. журнал (9). pp. 102-113.

Я

Яценко, С. Л. (2018) Арт-терапія як засіб гармонізації професійного середовища викладача закладу вищої освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 248-251. ISSN 2076-6173

This list was generated on Sat Sep 23 13:18:13 2023 EEST.