Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Economics, Management, Marketing and Hotel and Restaurant Business" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ш | Я
Number of items: 89.

І

Іванченко, Т. О. (2016) Управління конкурентоспроможністю підприємства (на матеріалах ТОВ ТК «Полісся-Продукт»). ЖДУ ім. І. Франка.

А

Андрушко, А. С. and Боцян, Т. В. (2016) Удосконалення стратегії зростання конкурентоспроможності підприємства (на матеріалах ТОВ «Екопродукт»). ЖДУ ім. І.Франка.

Б

Б'єлікова, Д. В. (2016) Планування і реалізація рекламної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Мода з доставкою"). ЖДУ ім. І. Франка.

Бабіч, М. С. (2016) Маркетингова цінова політика підприємства (на матеріалах ТОВ «САВ-Дістрибьюшн»). ЖДУ ім. І. Франка.

Бабіч, Р. О. (2016) Управління стратегічним потенціалом підприємства (на матеріалах ПАТ "Прогрес"). ЖДУ ім. І. Франка.

Барановська, О. Є. (2016) Аналіз конкурентоспроможності підприємства й основні напрямки її підвищення (на матеріалах ПАТ «ЕМЗ «Металіст»). ЖДУ ім. І. Франка.

Бардіс, Юлія (2016) Брендинг та його складові в маркетинговій діяльності. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».

Бордзань, С. П. and Павловська, Л. Д. (2016) Удосконалення соціально-психологічних методів управління підприємством (на матеріалах ПАТ “Житомирський комбінат силікатних виробів”). ЖДУ ім. І.Франка.

Борисов, В. С. (2016) Маркетингове дослідження ринку як фактор формування стратегії підприємства (на матеріалах ТОВ "АКВАСВІТ-УКРАЇНА"). ЖДУ ім. І. Франка.

Боцян, Т. В. (2016) Consequences of applications financial incentives and evaluations in CSR. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні і Польщі: Матеріали девятої міжнародно науково-практичної конференції / за ред. І.В. Саух. pp. 18-21.

Боцян, Т. В. (2016) Соціально-відповідальний підхід: зміна парадигми управління витратами. Стратегії сталого розвитку:на шляху до сильнішої громади Матеріали науково-практичної конференції. pp. 167-168.

Білоцький, В. С. (2016) Удосконалення фінансового планування на підприємстві (на матеріалах КБ ПриватБанк). ЖДУ ім. І. Франка.

В

Власовець, В. П. (2016) Управління ефективністю виробництва на підприємстві (на матеріалах ПП «ПРОФЕСІОНАЛ»). ЖДУ ім. І. Франка.

Власюк, Ю. В. (2016) Удосконалення управління продуктивності праці (на матеріалах ПАФ «ЄРЧИКИ»). ЖДУ ім. І. Франка.

Вікарчук, О. І. (2016) Інноваційний маркетинг як чинник конкурентоспроможності та соціально-економічного розвитку підприємства. In: Соціально-економічні процеси та суспільні трансформації в Україні: чинники, тенденції, концептуальне обґрунтування прогресивних змін. ЖДТУ, pp. 162-175.

Вікарчук, О. І. (2016) Маркетинг послуг як інструмент економічного розвитку. Особистісне зростання: теорія і практика. (2). pp. 16-19.

Вікарчук, О. І. (2016) Проблеми та перспективи розвитку міжнародного маркетингу в умовах інтеграції. Сталий розвиток економіки (1 (30)). pp. 61-67.

Вікарчук, О. І. and Калініченко, О. О. and Пойта, І. О. (2016) Розвиток освітнього маркетингу в сучасному українському суспільстві. Віcник Житомирcького державного технологічного універcитету (4). pp. 248-250.

Г

Гарасим’юк, Н. В. (2016) Мотивація в системі управління персоналом (на матеріалах ТОВ «Продовольча компанія Лідер-Продукт»). ЖДУ ім. І. Франка.

Гилюк, Ю. В. (2016) Удосконалення соціально-психологічних методів управління (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод»). ЖДУ ім. І. Франка.

Горик-Чубатюк, М. О. (2016) Філософські основи фундації економіки. ХVIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку”.

Горик-Чубатюк, М. О. and Мосійчук, І. В. (2016) Роль трудового потенціалу в системі логістичних операцій. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Економічні науки (2(7)). pp. 51-57. ISSN 2078-2128

Гудочкіна, Т. М. (2016) Мотивація персоналу – секрет успіху Google. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».

Гудочкіна, Т. М. (2016) Оплата праці в системі управління персоналом (на матеріалах ТОВ «Горинь Агро»). ЖДУ ім. І. Франка.

Д

Дацюк, А. В. (2016) Удосконалення управління системою стимулювання збуту на підприємстві (на матеріалах ТОВ «Дельта Текс»). ЖДУ ім. І. Франка.

Демченко, Я. П. (2016) Стратегія фінансового зростання підприємства (на матеріалах ТДВ «Житомирські ласощі»). ЖДУ ім. І. Франка.

Дроздюк, Я. В. (2016) Продуктивність праці та шляхи її підвищення (на матеріалах ДП «Коростишівський лісгосп АПК»). ЖДУ ім. І. Франка.

Дємідова, Евеліна and Карпюк, О. А. (2016) Управління опором змінам – важлива функція менеджера. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 30-32.

З

Зелінська, І. В. (2016) Удосконалення структури управління підприємством (на матеріалах ПрАТ СК «Провідна»). ЖДУ ім. І. Франка.

Зоря, О. І. (2016) Удосконалення управління розвитку персоналу в організації (на матеріалах ТОВ «Олімпік Фарба»). ЖДУ ім. І. Франка.

К

Калініченко, О. О. (2016) Інструменти маркетингового дослідження в охороні здоров’я. «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах».

Карпюк, О. А. (2016) Бізнес-інкубатори та роль тріади «місцева влада – бізнес – університети» у місцевому розвитку громад. Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь. pp. 176-195.

Карпюк, О. А. (2016) Роль страхових компаній в дотриманні принципів сталого розвитку. Стратегії сталого розвитку:на шляху сильнішої громади Матеріали науково-практичної конференції. pp. 179-181.

Карпюк, О. А. and Левчук, Е. П. (2016) Забезпечення можливостей та мотивації праці громадян як пріоритетна ціль сталого розвитку України. Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь Матеріали наукового форуму. pp. 94-98.

Карпюк, О. А. and Сингаївська, А. О. (2016) Event-менеджмент в туристичній галузі: світовий досвід та перспективи для України. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 39-42.

Кащук, К. М. (2016) Перспективи формування системи трансферу знань та технологій в Україні. V міжнародний форум "Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства". pp. 115-118.

Кащук, К. М. (2016) Технологія co-creation в інноваційному менеджменті. Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи.

Кащук, К. М. (2016) досвід розвитку зеленого бізнесу розвинутих країн та можливості його використання в Україні. Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади. Матеріали науково-практичної конференції. pp. 149-150.

Клімова, І. О. (2016) Маркетингові аспекти розвитку кейтерингу в Україні. Economy and society: modern for human development.

Клімова, І. О. (2016) Особливості розвитку та проблемні питання функціонування ринку сільськогосподарської продукції. In: Соціально-економічні процеси та суспільні трансформації в Україні: чинники, тенденції, концептуальне обґрунтування прогресивних змін: колект. монографія. О. О. Євенок, ЖДТУ.

Клімова, І. О. (2016) Перспективи бенчмаркінгу в аграрному секторі. Конкурентоcпроможніcть в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перcпективи.

Ковальчук, О. А. (2016) Розвиток системи соціального партнерства підприємства (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»). ЖДУ ім. І. Франка.

Кокоріна, Віта (2016) Маркетингова політика комунікацій підприємства і шляхи її вдосконалення (на матеріалах «ПриватБанк»). ЖДУ ім. І. Франка.

Колесник, Ю. Ю. (2016) Управління ефективністю виробництва на підприємстві (на матеріалах Київського автомобільного ремонтного заводу). ЖДУ ім. І. Франка.

Колодюк, Тетяна and Мосійчук, І. В. (2016) Керівництво та лідерство в менеджменті. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».

Коробейник, В. В. (2016) Удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на матеріалах ДП «Малинський лісгосп АПК»). ЖДУ ім. І. Франка.

Коробейник, Вікторія and Мосійчук, І. В. (2016) Досвід світових компаній з пошуку талановитих співробітників. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 79-80.

Короцинська, Я. А. (2016) Управління розвитком персоналу на підприємстві (на матеріалах ТОВ «Корал» Довбиський фарфоровий завод»). ЖДУ ім. І. Франка.

Кравчук, С. О. (2016) Удосконалення системи управління персоналом підприємства (на матеріалах ПАТ «Житомирський маслозавод»). ЖДУ ім. І. Франка.

Кравчук, Т. С. (2016) Стратегія фінансового зростання підприємства (на матеріалах ТОВ «ДЦ Україна»). ЖДУ ім. І. Франка.

Л

Лазаренко, М. В. (2016) Управління маркетинговою стратегією підприємства (на матеріалах Товариства з обмеженою відповідальністю “Віндзор”). ЖДУ ім. І. Франка.

М

Маковицька, Т. В. (2016) Маркетингова товарна політика та шляхи її удосконалення (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Житомирська пересувна механізована колона № 6»). ЖДУ ім. І. Франка.

Мельник, Альона and Мосійчук, І. В. (2016) Види управлінської інформації. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 9-11.

Мосійчук, І. В. (2016) Державне управління системою охорони здоров’я: сучасний стан та перспективи розвитку. Сталий розвиток економіки (1 (30)).

Мосійчук, І. В. (2016) Конкурентоспроможність освітніх послуг в сучасних умовах. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі". pp. 69-70.

Мосійчук, І. В. (2016) Корпоративна соціальна відповідальність у системі сталого розвитку. Стратегії сталого розвитку:на шляху до сильнішої громади Матеріали науково-практичної конференції. pp. 194-196.

Мосійчук, І. В. (2016) Механізми державного регулювання економіки України. Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки". pp. 283-287.

Мосійчук, І. В. (2016) Особливості розвитку аграрного сектора економіки України в сучасних умовах. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність в умовах глобалізації:реалії, проблеми, перспективи".

Мосійчук, І. В. (2016) Сучасні проблеми розвитку менеджменту в Україні. Матеріали конференції: Економіка та соціум: сучасний фундамент розвитку людства. pp. 113-115.

Мосійчук, І. В. (2016) Теоретичні основи формування регіональної економіки в системі державного управління. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах".

Мосійчук, І. В. (2016) Удосконалення системи управління розвитком персоналу в сучасних ринкових умовах. Економіка. Управління. Інновації (2 (17)). ISSN 2410-3748

Мосійчук, І. В. and Приведенюк, Марина (2016) Мотиваційні фактори впливу на персонал. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».

Мурга, Д. О. (2016) Мотивація в системі управління персоналом (на матеріалах ДП «Малинський лісгосп АПК»). ЖДУ ім. І. Франка.

Н

Недірова, З. А. (2016) Маркетингова політика комунікацій підприємства і шляхи її вдосконалення (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк»). ЖДУ ім. І. Франка.

Ніколаєнко, С. М. (2016) Маркетингові дослідження ринку добровільного медичного страхування. Економіка. Управління. Інновації (3 (18)). ISSN 2410-3748

Ніколаєнко, С. М. (2016) Організаційний механізм державного регулювання системи медичного страхування в Україні. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.

О

Омельчук, В. П. (2016) Аналіз конкурентоспроможності підприємства й основні напрями її підвищення (на матеріалах ТДВ «Житомирські ласощі»). ЖДУ ім. І. Франка.

Османова, О. Б. (2016) Організація маркетингу на підприємстві (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк»). ЖДУ ім. І. Франка.

П

Павлова, С. І. and Оверчук, А. В. (2016) Методичні вказівки з курсу "Статистико-економічний аналіз". ЖДТУ, ЖДТУ.

Павловська, Л. Д. (2016) Мaркетинговi iнструменти в системi зaбезпечення конкурентного стaтусу м’ясопереробних пiдприємств. Соціально-економічні процеси та суспільні трансформації в Україні: чинники, тенденції, концептуальне обгрунтування прогресивних змін.

Пойта, І. О. (2016) Особливості застосування концепції «cross медіа» у маркетинговій діяльності. Особистісне зростання: теорія і практика. (2). pp. 68-70.

Прокопова, О. О. (2016) Удосконалення системи управління персоналом підприємства (на матеріалах ПП «Агентство Індустріального Маркетингу»). ЖДУ ім. І. Франка.

Р

Романюк, Євгенія (2016) Маркетингова цінова політика підприємства і шляхи її вдосконалення (на матеріалах ТОВ «ТД Трейд»). ЖДУ ім. І. Франка.

Рубченко, І. І. (2016) Удосконалення організаційної структури управління підприємства (на матepіалах ПАТ КБ «ПриватБанк»). ЖДУ ім. І. Франка.

Ружина, М. Д. (2016) Планування і реалізація рекламної діяльності підприємства (на матеріалах РА ТОВ «ПРО-Консалт»). ЖДУ ім. І. Франка.

С

Самаріна, К. А. (2016) Управління мотивацією праці (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Фаворит Компані»). ЖДУ ім. І. Франка.

Самчик, В. В. (2016) Удосконалення системи розвитку персоналу підприємства (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»). ЖДУ ім. І. Франка.

Семенюк, Я. Д. (2016) Конкурентоспроможність продукції та резерви її підвищення (на матepіалах ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11). ЖДУ ім. І. Франка.

Сотнікова, Ю. І. (2016) Формування корпоративної культури як елементу системи стратегічного управління підприємства (на матеріалах ПП «FARO»). ЖДУ ім. І. Франка.

Стельникович, В. М. (2016) Удосконалення структури управління підприємством (на матеріалах Товариства з обмеженою відповідальністю «Овруцький молочноконсервний комбінат»). ЖДУ ім. І. Франка.

Ступак, К. Д. (2016) Форми організації праці та їх удосконалення (на матеріалах Товариства з обмеженою відповідальністю «Тусмо»). ЖДУ ім. І. Франка.

Т

Тичина, Н. О. (2016) Аналіз маркетингової діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ «ЛУКОВЕЦЬКЕ»). ЖДУ ім. І. Франка.

Троніна, А. О. (2016) Організація маркетингу на підприємстві (на матеріалах ТОВ «Український центр радіаційної безпеки»). ЖДУ ім. І. Франка.

Ф

Філіпенко, Т. В. (2016) Адміністративна відповідальність за порушення валютного законодавства. Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку.

Х

Хацанівська, М. А. (2016) Управління виробничими запасами на підприємстві (на матеріалах ПрАТ «Детвілер Ущільнюючі Технології України»). ЖДУ ім. І. Франка.

Ц

Цехмейструк, А. О. (2016) Удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на матеріалах ПСП «Батьківщина» Ружинського району,Житомирської області). ЖДУ ім. І. Франка.

Ш

Шиманська, В. В. (2016) Дослідження генези розвитку та класифікаційних ознак економічної категорії «Реструктуризація підприємства». Вісник Київського інституту бізнесу та технологій (2 (27)). pp. 86-92.

Школьна, А. В. (2016) Управління забезпеченням підприємства матеріальними ресурсами (на матеріалах ТОВ «МАЗІС»). ЖДУ ім. І. Франка.

Я

Яковенко, Р. Ю. (2016) Управління персоналом підприємства (на матеріалах ПАТ “ПБК Радомишль”). ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Wed Jan 20 01:27:16 2021 EET.