Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Mathematical Analysis, Business Analysis and Statistics" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | К | М | О | С | Т
Number of items: 24.

Б

Багінський, С., Семенець, С. П. (2015) Стохастичний метод обчислення числа "е". Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 46-50.

Бахтин, А. К., Бахтина, Г. П., Денега, И. В. (2015) Разделяющее преобразование в задачах об екстремальном разбиение комплексной плоскости. Збірник праць інституту математики НАН України, 12 (3). pp. 17-23.

Бахтин, А. К., Денега, И. В., Дворак, И. Я. (2015) Точные оценки произведений внутренних радиусов взаимно непересекающихся областей в комплексной плоскости. Збірник праць інституту математики НАН України, 12 (4). pp. 30-37.

Бахтин, А. К., Таргонський, А. Л., Вьюн, В. Е. (2015) Неравенства для внутренних радиусов взаимно непересекающихся областей. Збірник праць інституту математики НАН України, 12 (3). pp. 38-46.

К

Ковальчук, О., Семенець, С. П. (2015) Стохастичні методи обчислення числа "П". Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 42-46.

М

Михайленко, С. В. (2015) Побудова наближень стаціонарних розв’язків рівняння осцилятора з кубічною нелінійністю і моногармонічним збудженням. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (4). pp. 51-54. ISSN 1728-2640

Михайленко, С. В. (2015) Стаціонарні розв’язки рівняння нелінійного осцилятора з моногармонічним збудженням. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (3). pp. 17-20. ISSN 1728-2640

О

Орел, Л. О. (2015) Практично-діяльнісний компонент у структурі організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. Проблеми освіти: Збірник наукових праць. (82). pp. 182-188.

С

Сарана, О. А. (2015) Про добуток перiодичних функцiй. У світі математики, 21 (3). pp. 20-27. ISSN 1029-4171

Севостьянов, Є. О. (2015) Модулі сімей кривих і квазіконформні відображення. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Севостьянов, Е. А., Доля, Д. С. (2015) Об устранимых особенностях одного класса отображений. Математичнi Студiї, 44 (2). pp. 171-184.

Семенець, С. П. (2015) Методологія і теорія розвивального навчання математики. Manual. Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2015.

Семенець, С. П. (2015) Методологія і теорія розвивального навчання математики: результати досліджень. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2015»: матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції. pp. 87-89. ISSN 978-966-473-174-1

Семенець, С. П. (2015) Модернізація змісту математичної освіти в умовах реалізації європейської особистісно-розвивальної освітньої парадигми. Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки : проблеми і перспективи: [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 22-23 жовтня 2015 р.)]. pp. 20-21.

Семенець, С. П. (2015) Системотвірне поняття та особливості змісту розвивального навчання математики. Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць (46). pp. 207-212. ISSN 2304-4470

Семенець, С. П. (2015) Феномен педагогічної діяльності в розвивальному навчанні. Андрагогічний вісник (6). pp. 93-102.

Семенець, С. П., Семенець, Л. М. (2015) Європейська математична освіта: реалізація особистісно-розвивального підходу. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти». pp. 22-23.

Т

Таргонський, А. Л. (2015) Деякі нерівності для внутрішніх радіусів попарно-неперетинних областей та відкритих множин. Математичні Студії, 43 (1). pp. 51-60.

Таргонський, А. Л. (2015) Одна екстремальна задача на колі для інваріантного функціоналу. Тези доповідей (1). p. 88.

Таргонський, А. Л., В'юн, В. Є., Денега, І. В. (2015) Екстремальне розбиття комплексної площини і нерівності для добутків внутрішніх радіусів областей. Збірник праць інституту математики НАН України, 12 (4). pp. 138-143.

Таргонський, А. Л., Таргонська, І. І. (2015) Some extremal problems the second type for partially non-overlapping domains. Сучасні праблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу (1). p. 79.

Таргонський, А. Л., Таргонська, І. І. (2015) Одна екстремальна задача для функционалу другого типу у випадку частинно-неперетинних областей. Збірник праць інституту математики НАН України, 12 (3). pp. 236-242.

Таргонський, А. Л., Таргонська, І. І. (2015) Одна екстремальна задача для функціоналу другого типу у випадку частинно-неперетинних областей. Збірник праць інституту математики НАН України, 12 (3). pp. 236-242. ISSN 517.54

Таргонський, А. Л., Таргонська, І. І. (2015) Экстремальная задача для открытых множеств в случае бесконечно удаленной точки. Труды ИПММ НАН Украины, 29. pp. 102-110. ISSN 1683-4720

This list was generated on Fri Dec 1 07:55:39 2023 EET.