Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Mathematical Analysis" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | К | О | С | Т
Number of items: 16.

Б

Багінський, С. and Семенець, С. П. (2015) Стохастичний метод обчислення числа "е". Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 46-50.

К

Ковальчук, О. and Семенець, С. П. (2015) Стохастичні методи обчислення числа "П". Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 42-46.

О

Орел, Л. О. (2015) Практично-діяльнісний компонент у структурі організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. Проблеми освіти: Збірник наукових праць. (82). pp. 182-188.

С

Сарана, О. А. (2015) Про добуток перiодичних функцiй. У світі математики, 21 (3). pp. 20-27. ISSN 1029-4171

Севостьянов, Е. А. and Доля, Д. С. (2015) Об устранимых особенностях одного класса отображений. Математичнi Студiї, 44 (2). pp. 171-184.

Семенець, С. П. (2015) Методологія і теорія розвивального навчання математики. Manual. Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2015.

Семенець, С. П. (2015) Методологія і теорія розвивального навчання математики: результати досліджень. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2015»: матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції. pp. 87-89. ISSN 978-966-473-174-1

Семенець, С. П. (2015) Модернізація змісту математичної освіти в умовах реалізації європейської особистісно-розвивальної освітньої парадигми. Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки : проблеми і перспективи: [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 22-23 жовтня 2015 р.)]. pp. 20-21.

Семенець, С. П. (2015) Системотвірне поняття та особливості змісту розвивального навчання математики. Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць (46). pp. 207-212. ISSN 2304-4470

Семенець, С. П. (2015) Феномен педагогічної діяльності в розвивальному навчанні. Андрагогічний вісник (6). pp. 93-102.

Семенець, С. П. and Семенець, Л. М. (2015) Європейська математична освіта: реалізація особистісно-розвивального підходу. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти». pp. 22-23.

Т

Таргонський, А. Л. (2015) Деякі нерівності для внутрішніх радіусів попарно-неперетинних областей та відкритих множин. Математичні Студії, 43 (1). pp. 51-60.

Таргонський, А. Л. (2015) Одна екстремальна задача на колі для інваріантного функціоналу. Тези доповідей (1). p. 88.

Таргонський, А. Л. and В'юн, В. Є. and Денега, І. В. (2015) Екстремальне розбиття комплексної площини і нерівності для добутків внутрішніх радіусів областей. Збірник праць інституту математики НАН України, 12 (4). pp. 138-143.

Таргонський, А. Л. and Таргонська, І. І. (2015) Some extremal problems the second type for partially non-overlapping domains. Сучасні праблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу (1). p. 79.

Таргонський, А. Л. and Таргонська, І. І. (2015) Одна екстремальна задача для функціоналу другого типу у випадку частинно-неперетинних областей. Збірник праць інституту математики НАН України, 12 (3). pp. 236-242. ISSN 517.54

This list was generated on Mon Nov 20 21:49:53 2017 EET.