Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of theory and methods of preschool and inclusive education" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Е | К | М | О | П | Р | Т | Ф | Ш
Number of items: 97.

А

Амелічкіна, В. В., Басюк, Н. А. (2018) Моральне виховання старших дошкільників засобами гри. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Б

Басюк, Н. А. (2018) Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Безуса, А., Коновальчук, І. М. (2018) Основні принципи та шляхи перевиховання педагогічно занедбаних молодших школярів. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Блохіна, І. П. (2018) Сучасний стан управління педагогічним персоналом у закладах загальної середньої освіти на засадах адаптивного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року), 1. pp. 16-21.

Богира, О. С. (2018) Значення акмеологічного підходу в управлінні навчальним процесом у закладах загальної середньої освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року), 1. pp. 21-29.

Богира, О. С. (2018) Формування управлінської культури керівника дошкільного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 30-40.

Бойко, А. (2018) Правильна постава як гарант здоров’я у дітей молодшого шкільного віку. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Бойко, М., Гужанова, Т. С. (2018) Формування у молодших школярів соціальної компетентності засобами учнівського самоврядування. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Бондаренко, І. П. (2018) Порівняльний аналіз дошкільних навчальних закладів різних форм власності в Україні. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 46-52.

Бондаренко, Х. (2018) Етико-правове виховання молодших школярів. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Боровик, А., Басюк, Н. А. (2018) Формування патрiотизму молодших школярiв у контекстi виховних традицiй української педагогiки. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Бринзюк, М., Басюк, Н. А. (2018) Формування здорового способу життя підлітків: проблеми і перспективи. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Буйніч, Г. (2018) Форми та методи подолання шкідливих звичок у дітей молодшого шкільного віку. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Булуй, О., Басюк, Н. А. (2018) Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Бурячок, Д., Басюк, Н. А. (2018) Вплив фізичних вправ на збереження здорової постави. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Білоус, О., Басюк, Н. А. (2018) Шляхи та умови попередження шкільної дезадаптації учнів початкової школи. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

В

Васьковська, О. (2018) Теоретичні підходи до проблеми здорового способу життя сучасних українців. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Васьковська, Ю. (2018) Роль та місце казки у формуванні особистості молодшого школяра. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Вергеліс, Д. (2018) Пам'ять, її види та раціональні прийоми заучування навчального матеріалу. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Веремієнко, О. (2018) Основні психологічні причини неуспішності молодших школярів і шляхи їх подолання. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Виговська, Н. (2018) Розвиток мислення молодших школярів на уроках курсу «Я у світі». Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Власюк, А. Д. (2018) Управлінська компетентність як складова професійної кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 81-88.

Вознюк, О. В. (2018) Aggression and health: an attempt at conceptual integrating these phenomena. Technologies of intellect development, 2 (8(19)). ISSN 2223-0521

Вознюк, О. В. (2018) The enigma of hemispheric perception of the world is probably solved due to which the problem of self-consciousness generation and localization is cleared up. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2018) Universal Matrixes of Knowledge as Interdisciplinary Instruments of Scientific Research and Students' Teaching Means. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (2 (93)). pp. 5-12. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2018) Інтегральний підхід до визначення, формування і діагностики обдарованості та практичного інтелекту учасників освітнього процесу. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2018) Адаптація студента до соціально-педагогічного середовища. Типологія людини. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2018) Аксіоматичні основи освіти дорослих. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей / за ред. Кременя В.Г., Никало Н.Г., укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б.. pp. 76-80.

Вознюк, О. В. (2018) Аналіз співробітництва і партнерства як орієнтирів концепції "Нова українська школа". Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи, 1. pp. 29-37.

Вознюк, О. В. (2018) Анатомия зла. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Главная загадка самосознания. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) К вопросу о законе сохранения моральных усилий. «Академия Тринитаризма», 77-656 (24901). ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2018) Как возможна акмеология. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Компенсирующий феномен познания как фундаментальный гносеологический постулат. Technical Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Методологические, ценностные и цивилизационые основания науки. Koob publications, Жмтомир.

Вознюк, О. В. (2018) Механизмы актуализации самосознания. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Модель психокорекції дітей з особливими потребами. Матеріали регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Психологічний супровід учасників освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти».

Вознюк, О. В. (2018) На пути к построению педагогической аксиоматики // Актуальные проблемы начального, дошкольного и. Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального образования в условиях модернизации / под ред. Т. Ю. Макашиной, О. Б. Широких. pp. 10-20.

Вознюк, О. В. (2018) Новая парадигма наркотической зависимости : монография. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Новий підхід до формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс]. pp. 343-345.

Вознюк, О. В. (2018) Новые рубежи познания реальности. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Нові рубежі розвитку освіти і педагогіки. Педагогіка співробітництва як складова реалізації освітньої стратегії навчального закладу: Збірник матеріалів інтернет-конференції. pp. 140-142.

Вознюк, О. В. (2018) Педагогическая теория ноосферного образования. In: Ноосферное образование в евразийском пространстве. Астерион, СПб, pp. 66-173. ISBN 978-5-00045-633-0

Вознюк, О. В. (2018) Педагогіка життєвих фактів як новий напрям педагогіки та потужний ресурс освіти дорослих. Андрагогічний вісник (9). pp. 59-77.

Вознюк, О. В. (2018) Проект исследования сознания / самосознания. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Проект исследования феномена сознания/самосознания: теоретико-методологические и практические аспекты. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2018) Процедура обґрунтування педагогічних аксіом. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" (90). pp. 49-58.

Вознюк, О. В. (2018) Система аксиом педагогики и образования. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Структурированная мудрость, извлеченная из информационного океана. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Теоретичний базис акмеології. In: Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти : монографія / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Вознюк, О. В. (2018) Теория человеческой агрессивности. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2018) Фундаментальные и прикладные основания общинного / соборного устройства Вселенной. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В., Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Власенко, О. М., Дубасенюк, О. А., Королюк, О. М., Мирончук, Н. М., Сидорчук, Н. Г., Яценко, С. Л. (2018) Проблеми освіти: збірник наукових праць. ФОП О.О. Євенок, Київ.

Вознюк, О. В., Аргіропоулос, Д. (2018) Мотивационные механизмы творчества как коллективистского процесса, лишенного прагматических целей. Креативна педагогіка [наук–метод. журнал] / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" (13). pp. 41-55.

Вознюк, О. В., Аргіропоулос, Дімітріс, Коновальчук, І. І. (2018) Педагогічні ресурси впровадження в освітню галузь інклюзивної парадигми. Актуальні проблеми інклюзивної освіти в Україні: зб. наук. праць / За матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару "Микола Дмитрович Ярмаченко і сучасна інклюзивна освіта", 2. pp. 6-9.

Вознюк, О. В., Вознюк, О. М. (2018) Основні аспекти професійно-психологічної готовності педагога до праці в інклюзивному середовищі закладів загальної освіти. Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи: зб. наукових праць учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Коломия, 30 листопада 2018 р.). pp. 101-108.

Вознюк, О. В., Гузій, Н. В., Дубасенюк, О. А., Козир, А. В., Курлянд, З. Н., Хоружа, Л. Л. (2018) Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти. Project Report. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Вознюк, О. В., Маловицька, Л. Ф. (2018) Орхестичне виховання як музично-театралізована діяльність: пошук універсального засобу розвитку дітей та молоді. Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура (7). pp. 18-24. ISSN 2413-5402

Г

Гавриловський, С. О. (2018) Управління науково-дослідницькою діяльністю студентів у процесі магістерської підготовки: теоретичний аспект. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 94-105.

Георгієва, А. П. (2018) Теоретичні засади управління розвитком кадрового потенціалу університету. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 109-112.

Гордійчук, О. М. (2018) Значення акмеологічного підходу в управлінні розвитком дистанційної освіти у закладі вищої освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 118-123.

Горностай, О. О. (2018) Наукові та нормативно-правові основи інноваційного менеджменту в освіті. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 124-127.

Григорчук, О. О. (2018) Впровадження проектних технологій в організацію діяльності закладу освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 128-131.

Гужанова, Т. С. (2018) Керівництво розвитком мовлення в перші роки життя дитини. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць.

Гужанова, Т. С. (2018) Підготовка студентів до реалізації технологій літнього відпочинку дітей. Навчання і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: актуальні питання теорії і методики: збірник науково-методичних праць. pp. 12-16.

Гужанова, Т. С. (2018) Підготовка студентів до роботи з формування мовленнєвої компетенції у ДНЗ. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи. pp. 209-212.

Гуменюк, Б. В. (2018) Управління впровадженням інформаційних технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 147-152.

Е

Ейнуллаєва, Л. Н. (2018) Інноваційні підходи в управлінні закладами вищої освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 172-177.

К

Каблов, А. В. (2018) Система виховної роботи зі студентами у Будівельному коледжі Житомирського національного агроекологічного університету. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 184-191.

Коваль, О. П. (2018) Тайм-менеджмент керівника закладу освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 212-219.

Коновальчук, І. І. (2018) Технологія організації інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 85-91. ISSN 2076-6173

Коновальчук, І. М. (2018) Експериментальна перевірка моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з батьками та дітьми в ситуації конфлікту. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 92-97. ISSN 2076-6173

Кремень, В. Г., Луговий, В. І., Лук'янова, Л. Б., Бех, І. Д., Авшенюк, Н. М., Аніщенко, О. В., Ващенко, К. О., Саух, П. Ю., Сисоєва, С. О., Іонова, О. М., Вознюк, О. В., Огієнко, О. І., Кочубейник, О. М., Дубасенюк, О. А. (2018) Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи. Знання України, Київ. ISBN 978-966-316-438-0

Кручак, Г. М., Коновальчук, І. І. (2018) Педагогічні умови формування правильної звуковимови та слововимови в дітей середнього дошкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні. Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в закладах дошкільної освіти: зб. наук. праць. pp. 74-79.

Кушева, Ж. І. (2018) Психолого-акмеологічні особливості мотивації навчання студентів ЗВО. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року). pp. 286-291.

М

Максимова, О. О. (2018) Валеологічна освіта дітей дошкільного віку (теоретико-методичні засади): навчально-методичний посібник. Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Максимова, О. О. (2018) Виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми та перспективи дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі: зб. науково-метод. праць. pp. 17-21.

Максимова, О. О. (2018) Виховання позиції толерантності у старшокласників. Сучасні підходи до організації освітнього процесу у закладах дошкільної освіти та початковій школі: зб. науково-метод. праць.

Максимова, О. О. (2018) Портрет успішного бізнесмена. Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2018 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі. pp. 180-189.

Максимова, О. О. (2018) Теоретичні засади виховання толерантності в дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи. pp. 117-124.

Максимова, О. О. (2018) Теоретичні засади виховання толерантності в дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи, 1. pp. 117-124.

Максимова, О. О. (2018) Толерантне ставлення вихователя ЗДО до вихованців. Профессиональная подготовка специалистов в условиях непрерывного образования: андрагогический поход: Матеріали Міжнародної наукової конференції. pp. 171-179.

Максимова, О. О. (2018) Формування екологічної компетентності як складової готовності дитини до школи. Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць (24).

Максимова, О. О., Ковалюк, Т. А. (2018) Змістовно-методичне забезпечення формування екологічної компетентності у дітей старшого дошкільного віку. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія (56). pp. 65-69.

Мороз, В. В., Шанскова, Т. І. (2018) Управлінські засади розвитку педагогічних працівників дошкільного навчального закладу. ЖДУ ім. І. Франка.

О

Осипчук, В. П., Вознюк, О. В. (2018) Розвиток пізнавального інтересу дітей старшого дошкільного віку засобами казки. Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні. Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в закладах дошкільної освіти: збірник студентських наукових праць. pp. 128-133.

П

Пастовенський, О. В. (2018) Алгоритм релятивного управління ефективними освітніми системами. Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання ДВНЗ: «Університет менеджменту освіти» (1(21)).

Пастовенський, О. В. (2018) Релятивне управління ефективними освітніми системами. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research (1(8)). pp. 72-76.

Поліщук, О. В., Коновальчук, І. І. (2018) Формування комунікативної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні. Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в закладах дошкільної освіти: зб. наук. праць. pp. 111-115.

Р

Рибалка, В. В. (2018) Методологічні аспекти визначення провідних категорій особистості. Андрагогічний вісник (9). pp. 24-35.

Рудницька, Н. Ю. (2018) Використання інтегрованого навчання на уроках математики в початкових класах. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи. pp. 248-251.

Т

Тернопільська, В. І., Максимова, О. О., Рудницька, Н. Ю., Коновальчук, І. М. (2018) Позиція толерантності та її виховання у старших дошкільників та молодших школярів. Позиція толерантності та її виховання у старших дошкільників та молодших школярів.

Тюлєнєва, Н. І., Вознюк, О. В. (2018) Виховання самосвідомості дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії родини та ДНЗ. Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні. Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в закладах дошкільної освіти: збірник студентських наукових праць. pp. 98-102.

Ф

Федорова, М. А. (2018) Аналіз особливостей розуміння моральних понять дітьми старшого дошкільного віку. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи. pp. 189-194.

Федорова, М. А. (2018) Підготовка майбутніх вихователів до формування ігрової компетентності дітей дошкільного віку. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky (3). pp. 42-45.

Ш

Шанскова, Т. І. (2018) Андрагогічні засади професійної підготовки магістрів дошкільної та початкової освіти. Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітніх реформ: зб. наукових праць учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Коломия, 30 листопада 2018 р.). pp. 23-29.

Шанскова, Т. І. (2018) Впровадження акмеологічного підходу в управління закладами освіти в сучасних умовах реформування освітньої галузі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року), 1. pp. 174-179.

This list was generated on Fri Dec 1 08:21:26 2023 EET.