Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш | Я
Number of items: 74.

Є

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2018) Інтродукція Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) у басейні річки Гнилоп’ять (Житомирська область, Північна Україна). Вісник Львівського університету. Серія біологічна. pp. 132-140. ISSN 0206-5657

І

Ігнатенко, О. О., Власенко, Р. П. (2018) Ігрові технології вивчення біології в основній школі. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 134-136.

Ільєнко, О. С., Шевчук, Л. М. (2018) Розмірно-вікова структура поселень беззубок (Mollusca: Unionidae, Anodontinae) водних об'єктів басейну Дніпра. ЖДУ ім. І. Франка.

А

Андрійчук, Т. В., Васільєва, Л. А., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Власенко, Р. П., Гирин, В. К., Мельниченко, Р. К., Павлюченко, О. В., Сорочинська, О. А., Стадниченко, А. П., Танська, В. В., Тарасова, Ю. В., Шевчук, С. Ю., Єрмошина, Т. В., Янович, Л. М. (2018) Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу). ЖДУ ім. І. Франко, Житомир.

Б

Бабич, Ю. В., Стадниченко, А. П. (2018) Вплив різних концентрацій хром (ІІІ) хлориду на фізико-хімічні показники гемолімфи ставковика (Mollusca, Gastropoda, Lymnacidae). ЖДУ ім. І. Франка.

Баранівська, О. О., Власенко, Р. П., Сорочинська, О. А. (2018) Технології проблемного і розвиваючого навчання при вивченні біології в основній школі, розвиток креативного мислення. Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14–15 грудня 2018 р., м. Одеса). У 2-х частинах.. pp. 10-13.

Безпрозванна, В. І., Танська, В. В. (2018) Наступність формування екологічної культури молоді між різними ланками освіти. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 14-16.

Борканин, О. М., Мельниченко, Р. К. (2018) Методичні засади реалізації між предметних зв’язків при викладанні біології та хімії в основній школі. ЖДУ ім. І. Франка.

В

Васільєва, Л. А., Сорочинська, О. А. (2018) Біофізика. [Teaching Resource]

Г

Горженік, Н. В., Васільєва, Л. А. (2018) Проблема наступності підготовки учнів до написання наукових проектів із біології. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 92-94.

Громова, К. С., Шевчук, Л. М. (2018) Розмірно-вікова структура поселень перлівниць (Mollusca, Unionidae, Unioninae) водних об’єктів басейну Дніпра. ЖДУ ім. І. Франка.

Гульчевський, В. І., Шевчук, С. Ю. (2018) Еколого-біологічна характеристика гетеротрофних джгутикових деяких водотоків Житомира. ЖДУ ім. І. Франка.

Д

Драчук, О. П., Єрмошина, Т. В. (2018) Ефективність природознавчих екскурсій у формуванні дбайливого ставлення учнів до природи. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 69-71.

Драчук, О. П., Єрмошина, Т. В. (2018) Природознавчі екскурсії як засіб формування екологічної культури. ЖДУ ім. І. Франка.

К

Кас'ян, А. Р., Стaдниченкo, А. П. (2018) Вікова, статева, біотопічна залежність вмісту загального білка у внутрішньому середовищі перлівницевих (Unionidae). ЖДУ ім. І. Франка.

Колодюк, О. О., Єрмошина, Т. В. (2018) Структурна організація малакоценозів водойм околиць міста Житомира. ЖДУ ім. І. Франка.

Колодюк, О. О., Єрмошина, Т. В. (2018) Сучасний стан малакоценозів річки Лісова. Біологічні дослідження – 2018. pp. 123-126.

Корнійчук, О. С., Танська, В. В. (2018) Стан сформованості екологічної культури студентів-біологів як основа ефективності здійснення природоохоронної роботи з учнями. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 182-186.

Куликівська, К. Л., Мельниченко, Р. К. (2018) Формування біологічних понять при вивченні теми «Спадковість і мінливість». Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 139-141.

Курова, А. Е., Власенко, Р. П., Сорочинська, О. А. (2018) Зміст та завдання екологічного виховання дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ. Біологічні дослідження – 2018. pp. 387-389.

Л

Лисенко, В. В., Власенко, Р. П., Сорочинська, О. А. (2018) Засоби ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з лікарськими рослинами. Біологічні дослідження – 2018. pp. 391-392.

Литвиненко, Г. О., Єрмошина, Т. В. (2018) Формування самостійної пізнавальної діяльності в процесі вивчення біології. ЖДУ ім. І. Франка.

Литвиненко, Г. О., Єрмошина, Т. В. (2018) Формування самостійної пізнавальної діяльності в процесі вивчення біології. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 144-146.

Лукашевич, М. В., Сорочинська, О. А. (2018) Розвиток обдарованості учнівської молоді у позакласній еколого-натуралістичній роботі. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 109-111.

Любиченко, І. М., Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2018) Залежність величини середньодобового раціону витушки рогової (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae)від тривалості умов десикації. Біологічні дослідження – 2018. pp. 183-184.

Ляшук, О. В., Бонсевич, О. Ю., Сорочинська, О. А. (2018) Розвиток креативної уяви учнів на уроках біології. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 149-153.

М

Макарова, Н. М. (2018) Чорнушкові (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) України (фауна, систематика, екологія, поширення). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мельниченко, Р. К. (2018) Організація профільного навчання в старшій школі зарубіжжя та його педагогічний супровід (компаративний аналіз). Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (1). pp. 71-76. ISSN 2413-1865

Мельниченко, Р. К. (2018) Університетський музей природи як засіб розвитку креативності студентів. Креативна педагогіка (13). pp. 90-94.

Мельниченко, Р. К. (2018) Формування готовності вчителя біології до здійснення профорієнтаційної роботи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика викладання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 29-30 травня 2018 р.). pp. 207-208.

Мельниченко, Р. К. (2018) Формування екологічної культури майбутніх вчителів природничих дисциплін. Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2018 в музеї Бориса Лятошинського в Житомирі: зб.статей. pp. 157-168.

Мельниченко, Р. К., Гамза, Б. В. (2018) Дослідження мотивації та професійного визначення учнів КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради. Біологічні дослідження – 2018. pp. 433-434.

Мельниченко, Р. К., Сорочинська, О. А. (2018) Organization of specialized training and environmental activities of students in eastern European countries. Other. “Baltija Publishing”, Latvia.

Мельниченко, Р. К., Сорочинська, О. А., Стадниченко, А. П. (2018) Роль наукових шкіл у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя біології (з досвіду роботи Житомирської наукової малакологічної школи). Проблеми освіти: збірник наукових праць ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». pp. 166-173.

Мороз, В. В. (2018) Методичні рекомендації для проведення екскурсій з курсу «Основи гідробіології» у музеї природи природничого факультету ЖДУ імені Івана Франка. ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир.

Мороз, Г. М., Гирин, В. К., Стадниченко, А. П. (2018) Вплив oсoбистiснoї зрiлoстi нa прoфесiйне стaнoвлення студентiв ВНЗ. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 186-189.

Мороз, Г. М., Стадниченко, А. П. (2018) Вплив токсичного і паразитичного факторів на стабільність гомеостазу гемолімфи калюжниці (Mollusca, Gastropoda, Viviparidae). ЖДУ ім. І. Франка.

Мороз, О. М., Стадниченко, А. П. (2018) Біохімічні і фізіологічні пристосування PLANORBARIUS SP. до умов обсихання (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae). ЖДУ ім. І. Франка.

Мороз, О. М., Стадниченко, А. П. (2018) Розвиток професійної рефлексії студентської молоді. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 189-193.

Н

Нагорна, І. Р., Сорочинська, О. А., Власенко, Р. П. (2018) Формування екологічної свідомості студентів у процесі фахової підготовки. Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 7–8 грудня 2018 р.). У 2-х частинах, частина ІІ. pp. 29-32.

О

Омельчук, М. О., Шевчук, С. Ю. (2018) Протисти та їх положення у сучасній системі еукаріот. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 33-35.

П

Павлюченко, О. В. (2018) Aspidogaster Conchicola Baer, 1827 – паразит перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Павлюченко, О. В. (2018) Використання опорних конспектів при викладанні паразитології. Біологічні дослідження – 2018. pp. 437-438.

Павлюченко, О. В., Шевчук, О. Ф., Шевчук, В. О. (2018) Формування наукових понять із біології в учнів класів біологічного профілю. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 35-37.

Папроцька, І. П., Сорочинська, О. А. (2018) Формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку засобами ігрових технологій. Ключові питання досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: Зб.тез наук.робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 січня 2018 р.), 2. pp. 84-87.

Пилипчук, Н. В., Власенко, Р. П. (2018) Загальні реакції дощових червів родини Lumbricidae на хронічний електромагнітний стрес. ЖДУ ім. І. Франка.

Присяжнюк, І. В., Мельниченко, Р. К. (2018) Вміст пестицидів та нітратів у сільськогосподарській продукції, воді та грунті Житормирщини (методичний і практичний аспекти). ЖДУ ім. І. Франка.

Присяжнюк, І. В., Мельниченко, Р. К. (2018) Результати аналізу вмісту пестицидів у воді, грунті, сільськогосподарській продукції Житомирщини. Біологічні дослідження – 2018. pp. 368-370.

Р

Романюк, Р. К., Сорочинська, О. А. (2018) Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. pp. 599-626.

С

Сивковська, М. М., Павлюченко, О. В. (2018) «Інноваційні технології при викладанні курсу «Загальна паразитологія» у вищих навчальних закладах». ЖДУ ім. І. Франка.

Сингаївська, Н. В., Шевчук, С. Ю. (2018) Гетеротрофні джгутикові річки Уж та еколого-біологічна характеристика. ЖДУ ім. І. Франка.

Сорока, О. В., Мороз, В. В., Мельниченко, Р. К. (2018) Стресостійкість майбутніх учителів біології. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 200-203.

Сорочинська, О. А. (2018) Особливості залучення студентів-біологів до природоохоронної роботи під час біологічних навчально-польових практик (ретроспективний аналіз – друга половина ХХ ст.). Зб. наук. праць «Педагогічні науки», 1. pp. 36-40.

Сорочинська, О. А. (2018) Ретроспективний аналіз історико-педагогічних аспектів становлення природоохоронної роботи учнівської молоді в країнах Європи. Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2018 в Музеї Бориса Лятошинського : зб.статей. pp. 168-180.

Сорочинська, О. А., Бортняк, І. В., Петрук, Н. В. (2018) Особливості організації режиму харчування дітей у дошкільному закладі. Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Aktualne problem nowoczesnych nauk – 2018”, 5. pp. 77-81.

Сорочинська, О. А., Власенко, Р. П., Павлюченко, О. В. (2018) Вікова фізіологія і валеологія. [Teaching Resource]

Сорочинська, О. А., Павлюченко, О. В., Халімончук, Н. О. (2018) Режим дня як основа формування здоров’я та гармонійного розвитку дітей дошкільного віку у курсі «Вікова фізіологія та валеологія». Зб. наук. праць «Педагогічні науки», 1. pp. 81-86.

Стадниченко, А. П., Вискушенко, Д. А., Гирин, В. К. (2018) Комплексний вплив десикації і гельмінтів на трофологічні показники Planorbarius corneus (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae). Природничий альманах. Біологічні науки. pp. 75-81.

Сікайло, Ю. П., Павлюченко, О. В. (2018) Прісноводні молюски басейну р.Тетерів (фауна, екологія, порівняльний аналіз малакоценозів). ЖДУ ім. І. Франка.

Т

Танська, В. В. (2018) Теоретичні основи підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. Біологічні дослідження – 2018. pp. 394-396.

Танська, В. В. (2018) Теоретичні основи реалізації принципу наступності при викладанні природничих дисциплін у загальноосвітній школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (2 (93)). pp. 125-129. ISSN 2076-6173

Танська, В. В. (2018) Функціонально-структурна модель підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. Проблеми освіти: збірник наукових праць. pp. 258-265.

Тарасова, Ю. В., Андрійчук, Т. В., Вискушенко, Д. А., Вискушенко, А. П. (2018) Особливості формування пізнавальної активності студентів при викладанні біологічних дисциплін. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 203-205.

Тарасова, Ю. В., Астахова, Л. Є., Васільєва, Л. А. (2018) Трематодофауна ставковика великого та лунки річкової Центрального Полісся. Біологічні дослідження – 2018. pp. 152-154.

Терещук, А. Ю., Шевчук, С. Ю., Мельниченко, Р. К. (2018) Пiдгoтoвкa учнiв дo вcеукрaїнcькoгo турнiру юних нaтурaлicтiв. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 164-166.

Ткач, Є. О., Сорочинська, О. А. (2018) Стан готовності майбутніх вихователів до валеологічної роботи з дошкільниками. Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості: Зб. тез міжнародної науково-практичної конференції : (12-13 січня 2018 р. м. Харків). pp. 79-83.

Х

Хвостик, О. П., Вискушенко, Д. А. (2018) Акваріумістика як засіб формування природничої компетентності у школярів. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 113-116.

Хомчук, Д. В., Павлюченко, О. В. (2018) Інноваційні технології при викладанні курсу «Спеціальна паразитологія» у вищих навчальних закладах. ЖДУ ім. І. Франка.

Хрипун, І. В., Шевчук, Л. М. (2018) Принцип наступності у міжпредметних зв’язках біології з науками природничо-математичного циклу. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 167-170.

Христюк, І. В., Сорочинська, О. А. (2018) Неврологічні розлади у дітей дошкільного віку. Біологічні дослідження – 2018. pp. 284-285.

Ч

Чeрв’якoва, О. О., Цимбалішина, О. А., Сорочинська, О. А. (2018) Рoзвитoк крeативнoї уяви учнiв на урoках бioлoгiї. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 170-173.

Ш

Шевчук, С. Ю., Сингаївська, Н. В., Гульчевський, В. І. (2018) Гетеротрофні джгутикові річки Уж. Біологічні дослідження – 2018. pp. 160-162.

Я

Янович, Л. М., Корінна, Л. В., Шевчук, Д. В., Данко, Б. О., Міщенко, В. О., Познякова, Л. К., Грішина, Т. С., Шевчук, О. Д. (2018) Вакцинація - сучасний стан питання. Біологічні дослідження – 2018. pp. 307-308.

Янович, Л. М., Стадниченко, А. П. (2018) Symptomy zatrucia Planorbarius Corneus (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) Chrom (III)-sulfatem ś rodowiska wodnego abstractthe symptomatic complex of the poisoning of Planorbarius Corneus (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) with Chrom (III)-sulfate of the water environment. Biology & ecology scientific journal, 4 (2). pp. 100-105. ISSN 2414-9810

This list was generated on Wed Mar 29 19:36:57 2023 EEST.